Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про державну реєстрацію фільмів, Положення про експертну комісію Міністерства культури і мистецтв з питань розповсюдження і демонстрування фільмів і складу експертної комісії

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.09.1998 N 391
 
  ( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства культури
                          і мистецтв
   N 571 ( z1306-04 ) від 31.08.2004 )
 
       Про затвердження Положення про державну
      реєстрацію фільмів, Положення про експертну
      комісію Міністерства культури і мистецтв з
       питань розповсюдження і демонстрування
        фільмів і складу експертної комісії
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
           Міністерства культури і мистецтв 
        N 281 ( v0281280-04 ) від 07.05.2004 )
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17
серпня 1998 р. N 1315 ( 1315-98-п ) "Про затвердження Положення
про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про державну реєстрацію фільмів
(додаток 1).
 
   2. Затвердити Положення про експертну комісію Міністерства
культури і мистецтв з питань розповсюдження і демонстрування
фільмів (додаток 2).
 
   3. Затвердити  склад  експертної  комісії  з  питань
розповсюдження і демонстрування фільмів (додаток 3).
 
   4. Управлінню кінематографії (М.Мазяр) щоквартально видавати
інформаційний каталог фільмів, що пройшли державну реєстрацію.
   Забезпечити оплату  роботи  членів експертної комісії та
фінансування видання інформаційного каталогу фільмів за рахунок
коштів спеціального рахунку фінансової підтримки національної
кінематографії.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.П.Чміль.
 
 Міністр                        Д.Остапенко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   культури і мистецтв України
                   16.09.1998 N 391
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про державну реєстрацію фільмів
 
 
   1. Реєстрація фільмів здійснюється згідно з Положенням про
державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17
серпня 1998 р. N 1315 ( 1315-98-п ).
 
   2. Реєстрації  підлягають  всі  художні,  документальні,
науково-просвітницькі, учбові, анімаційні кіно- і відеофільми
(далі  -  "фільми")  вітчизняного,  зарубіжного та спільного
виробництва, які мають права на розповсюдження і демонстрування в
Україні.
 
   3. Реєстрацію  фільмів здійснює управління кінематографії
Міністерства культури і мистецтв України, після чого власнику
відповідних  прав  видається  державне  посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування  фільмів  (далі  -  прокатне
посвідчення).
   При реєстрації  фільмів  визначається  індекс  глядацької
аудиторії та інші умови розповсюдження і демонстрування відповідно
до встановленої класифікації.
   Встановлена класифікація фільму має обов'язковий характер для
юридичних і фізичних осіб, які займаються розповсюдженням і
демонструванням фільмів.
 
   4. Фільми класифікуються за віковими обмеженнями глядацької
аудиторії або умовах їх розповсюдження і демонстрування за такими
індексами:
   "ДА" - дитяча аудиторія;
   "ЗА" - загальна аудиторія;
   "16" - фільм, перегляд якого  забороняється  особам  до
16-річного віку;
   "Х21" - фільм, перегляд якого забороняється особам до 21
річного віку і демонстрування якого дозволяється на обмежених
умовах.
   Умови розповсюдження і демонстрування фільмів з індексом
"Х21" визначає експертна комісія з питань розповсюдження  і
демонстрування фільмів Мінкультури (далі - експертна комісія).
   Перелік тем або ситуацій, з якими можуть бути пов'язані
обмеження умов розповсюдження і демонстрування фільмів або відмова
у оформленні прокатного посвідчення та реєстрації:
   1) пропаганда війни;
   2) розпалювання національної або релігійної ворожнечі;
   3) заклики до зміни шляхом насильства конституційного ладу
або територіальної цілісності держави;
   4) пропаганда фашизму, неофашизму;
   5) приниження і образа нації або особистості за національною
ознакою;
   6) бузувірство і  блюзнірство,  неповага  до  культурних
пам'яток, національних і релігійних святинь;
   7) художньо невиправданий показ насильства і жорстокості,
зокрема із застосуванням зброї;
   8) приниження особистості, знущання з приводу фізичних вад
(каліцтво);
   9) прояви жорстокості щодо дітей;
   10) прояви брутального ставлення до жінок;
   11) прояви жорстокості щодо тварин, рослин;
   12) дифамація, образа особистості або організації;
   13) зображення самогубств;
   14) грубе спокушення жінки, гвалтування;
   15) безсоромні жарти і непристойності;
   16) легковажність до венеричних захворювань;
   17) оголення геніталій;
   18) художньо невиправдана демонстрація статевих відносин,
порнографія;
   19) пропаганда невігластва і неповаги до батьків;
   20) пропаганда наркоманії.
 
   5. Умови демонстрування фільмів в кінотеатрах, на кіно- і
відеоустановках:
   - з індексом "ДА", "ЗА" - на будь-яких сеансах;
   - з індексом "16" - на будь-яких сеансах, крім спеціальних
дитячих  сеансів  і  з  обов'язковим  попередженням  в
рекламно-інформаційних матеріалах на фільм, а також додержання
вимог вікового обмеження під час продажу квитків на сеанс та
пропуску в кіно- і відеозал;
   - з індексом "Х21" - на сеансах після 20 годин з обов'язковим
попередженням в рекламно-інформаційних матеріалах ("фільм для
дорослої аудиторії після 21 року"), а також додержання вимог
вікового обмеження під час продажу квитків на сеанс та пропуску в
кіно- і відеозал.
   Умови публічного показу фільмів на каналах мовлення ефірного
і кабельного телебачення:
   з індексом "ДА", "ЗА" - в будь-який час;
   з індексом "16" -  після  21  години,  з  обов'язковим
попередженням у програмах телепередач та перед початком показу
(текстом, закадровим голосом, або ведучим);
   з індексом  "Х21"  -  після  00  годин  з обов'язковим
попередженням у програмах телепередач та перед початком показу
(текстом, закадровим голосом, або ведучим).
   При використанні таких фільмів  для  "домашнього  відео"
відповідна передмова повинна бути записана перед фільмом у вигляді
тексту з обов'язковим попередженням щодо  змісту  фільму  і
особливостей його сприйняття. Такий самий або скорочений текст
повинен бути на обкладинці відеокасети.
 
   6. В разі виникнення суперечливих ситуацій при визначенні
класифікації фільму, його власник має право вимагати розгляду
питання на засіданні експертної комісії. А при незгоді з її
рішенням, може оскаржити його в судовому порядку.
 
   7. Не потребують реєстрації:
   фільми, створені  для  відомчого   розповсюдження   і
демонстрування, та фільми, що демонструються на некомерційних і
професійних показах, організованих творчими спілками,  вищими
навчальними кінотеатральними закладами;
   фільми, що демонструються на міжнародних кінофестивалях, які
проводяться в Україні за погодженням з Мінкультури;
   кіно- і відеопродукція із записами  театральних  вистав,
концертів, інформаційних, музичних, розважальних, спортивних і
навчальних програм, реклами.
 
   8. При  реєстрації  фільмів  управління  кінематографії
співпрацює з відповідними державними органами виконавчої влади,
установами, організаціями України та інших країн - з питань
охорони авторських прав.
 
   9. При  реєстрації до державного реєстру вносяться такі
відомості:
   - дата реєстрації державного посвідчення;
   - реєстраційний номер фільму, який складається з 8 знаків:
   а) перший знак - код фільму
   1 - художній;
   2 - анімаційний;
   3 - хронікально-документальний (документальний);
   4 - науково-просвітницький;
   5 - учбовий;
   6 - періодика;
   б) другий знак - код країни - виробника фільму:
   1, 2, 3 - Україна (державні студії, коопродукція з державними
студіями, недержавні студії, телестудії, телекомпанії);
   4 - Росія та інші держави СНД;
   5 - США;
   6 - Франція;
   7 - Італія;
   8 - Індія;
   9 - інші країни.
   в) наступні  чотири  знаки  визначають  порядковий номер
реєстрації;
   г) останні два знаки визначають рік випуску фільму на екрани.
 
   10. Інформація про державну реєстрацію фільмів надається
зацікавленим державним та іншим установам, відомствам, а також
засобам масової інформації.
 
 
   ( Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і мистецтв N 281 ( v0281280-04 ) від 07.05.2004 )
 
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   культури і мистецтв України
                   16.09.1998 N 391
 
 
               СКЛАД
      ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
       І ДЕМОНСТРУВАННЯ КІНО- І ВІДЕОФІЛЬМІВ
 
 
 ГОЛОВА     ЧМІЛЬ      - заступник Міністра культури і
        ГАННА ПАВЛІВНА  мистецтв України
 
 ЧЛЕНИ КОМІСІЇ ВОЙТЕНКО     - експерт комісії, кінознавець,
        ВОЛОДИМИР    керівник прес-служби міжнародного
        МИКОЛАЙОВИЧ   кінофестивалю "Молодість"
                 (за згодою)
 
        ГОРПИНЧЕНКО   - експерт комісії, професор, зав.
        ІГОР ІВАНОВИЧ  відділом сексопатології Інституту
                 нефрології та урології
                 (за згодою)
 
        МАКСИМОВА    - експерт комісії, кандидат
        НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА психологічних наук Інститут
                 психології АН України (за згодою)
 
        МИХАЙЛЕНКО ІРИНА - експерт комісії, викладач
        ВОЛОДИМИРІВНА  кафедри кіномистецтва КДІТМ
                 ім. Карпенка-Карого (за згодою)
 
        ПАШКОВА ОЛЬГА  - експерт комісії, кандидат
        ЙОСИПІВНА    мистецтвознавства,
                 фольклористики, етнології
                 М.Рильського АН України
                 (за згодою)
 
        СЛОБОДЯН МИКОЛА - експерт комісії, заступник
        ІВАНОВИЧ     Голови Національної Ради з питань
                 ТБ і радіомовлення (за згодою)
 
        ТРИМБАЧ СЕРГІЙ  - експерт комісії, голова гільдії
        ВАСИЛЬОВИЧ    кінокритиків СК України,
                 кінознавець (за згодою)
 
        ІЛЛЄНКО МАРІЯ  - технічний секретар Експертної
        ВАДИМІВНА    комісії.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка