Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу довіреної особи кандидата на пост Президента України Ющенка В.А. в територіальному виборчому окрузі N 97 Бондаренко О.Ф.

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.10.2004 N 947
 
       Про скаргу довіреної особи кандидата на
       пост Президента України Ющенка В.А. в
          територіальному виборчому
          окрузі N 97 Бондаренко О.Ф.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 15 жовтня 2004 року надійшла
скарга довіреної  особи кандидата на пост Президента України
Ющенка В.А.  в  територіальному  виборчому  окрузі  N  97
Бондаренко Олени Федорівни.
 
   У скарзі Бондаренко О.Ф. просить Центральну виборчу комісію
скасувати рішення територіальної виборчої комісії територіального
виборчого округу N 97 від 9 жовтня 2004 року, як таке, що грубо
порушує вимоги Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ), прийняти рішення про утворення дільничних виборчих
комісій у складі голови, заступника голови, секретаря та членів
дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу N 97,
визнати дії заступника голови територіальної виборчої комісії
територіального виборчого округу N 97 Старовойта В.В. та секретаря
зазначеної комісії Бобрика Л.П.  із  забезпечення  утворення
дільничних виборчих комісій у територіальному виборчому окрузі
N 97 такими, що грубо порушують вимоги Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) та Порядку ведення діловодства
виборчих комісій та комісій  з  референдумів,  затвердженого
постановою Центральної виборчої комісії від 29 липня 2004 року
N 280 ( v0280359-04 ),  достроково  припинити  повноваження
Старовойта В.В. та Бобрика Л.П. як заступника голови і секретаря
та інших членів територіальної виборчої комісії територіального
виборчого округу N 97 за грубе порушення ними законодавства
України про вибори Президента України.
 
   Згідно з частиною першою статті 93 Закону України "Про вибори
Президента  України"  ( 474-14 )  суб'єктом розгляду скарг,
зазначених у статтях 91, 92 та 104 цього Закону, в тому числі
скарг на рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої
комісії, є Центральна виборча комісія або апеляційний суд за
місцезнаходженням територіальної виборчої комісії.
 
   Таким чином, скарга Бондаренко О.Ф. на дії територіальної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 97 підлягає
розгляду Центральною виборчою комісією.
 
   Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали, вивчивши
пояснення та інші матеріали, надані суб'єктами оскарження в особі
заступника  голови,  секретаря  та членів комісії, постанову
територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу
N 97 від 9 жовтня 2004 року N 9, Центральна виборча комісія
встановила.
 
   9 жовтня  2004  року  територіальною  виборчою  комісією
територіального виборчого округу N 97 на виконання пункту 3
постанови Центральної виборчої комісії від 6 жовтня 2004 року
N 790 ( v0790359-04 ) було прийнято постанову N 9, згідно з якою
утворено дільничні виборчі комісії в  межах  територіального
виборчого округу N 97.
 
   Докази скаржника про порушення порядку підготовки проекту
вищезазначеного рішення територіальної виборчої комісії, його
прийняття  та  незатвердження  персонального  складу  комісій
спростовуються  змістом  оскаржуваної  постанови,  протоколом
засідання територіальної виборчої комісії від 9 жовтня 2004 року,
доданим до скарги, поясненнями членів територіальної виборчої
комісії територіального виборчого округу N 97 та доданим до скарги
відеозаписом засідання комісії. Зокрема, не знаходять  свого
підтвердження посилання заявника скарги що при розгляді питання
про утворення дільничних виборчих комісій з цього питання не було
прийнято рішення, а також про те, що нібито було порушено порядок
підготовки та внесення проекту рішення на засідання комісії.
 
   Безпідставним є також  твердження  Бондаренко  О.Ф.  про
порушення прав кандидатів на пост Президента України в частині
розподілу часток керівних посад залежно від кількості виборців на
відповідній виборчій дільниці, оскільки законом передбачено лише
їх право на пропорційну частку керівних посад голів, заступників
голів та секретарів дільничних виборчих комісій відповідно до
кількості запропонованих  та  включених  до  складу  комісій
кандидатур. З цих же причин не може бути взято до уваги доводи
заявника скарги про те, що їх нібито неправомірно не було надано
інформацію щодо принципів розподілу керівних посад в дільничних
виборчих комісіях територіального виборчого округу N 97. Адже такі
принципи  закріплено  статтею 24 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ).
 
   Таким чином, відсутні підстави для визнання неправомірною та
скасування   постанови   територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 97 від 9 жовтня 2004 року N 9.
 
   Водночас Центральною виборчою комісією встановлено, що під
час розгляду територіальною виборчою комісією територіального
виборчого округу N 97 питання про утворення дільничних виборчих
комісій 9 жовтня 2004 року в частині визначення їх загального
складу, всупереч вимогам частини восьмої статті 24 Закону України
"Про  вибори  Президента  України" ( 474-14 ), без прийняття
мотивованого рішення до складу дільничних виборчих комісій не були
включені окремі кандидатури, внесені довіреними особами кандидатів
на пост Президента України, що є порушенням вимог  частини
дванадцятої вищезазначеної статті Закону. Отже, має бути визнано
неправомірною бездіяльність територіальної виборчої комісії щодо
неприйняття мотивованого рішення стосовно окремих кандидатур,
внесених довіреними особами кандидатів на пост Президента України
до складу  дільничних  виборчих  комісій,  щодо яких рішення
9 жовтня 2004 року територіальною виборчою комісією прийнято не
було.
 
   З наявних  у  розпорядженні Центральної виборчої комісії
матеріалів, доданих до скарги, та пояснень суб'єктів оскарження -
заступника голови, секретаря та вісімнадцяти членів комісії,
наданих на вимогу Центральної виборчої комісії, не вбачається
підстав  для  встановлення фактів грубого або систематичного
порушення законодавства України про вибори Президента України з
боку  заступника  голови  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 97 Старовойта В.В. та секретаря
зазначеної  комісії  Бобрика  Л.П. із забезпечення утворення
дільничних виборчих комісій у територіальному виборчому окрузі
N 97 та дострокового припинення їх повноважень.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статті 22, частин першої
та п'ятнадцятої статті 24, статтею 25, частинами першою, сьомою
статті 28, 29, 30, 91 та 92, частини першої статті 93, статті 98,
частин першої та третьої статті 104 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), керуючись частиною першою, другою,
третьою статті 11, статтями 12, 13, частиною четвертою статті 14,
статтею 15, пунктом 17 статті 18, частиною другою статті 27 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Скаргу  довіреної особи кандидата на пост Президента
України Ющенка В.А. у територіальному виборчому окрузі N 97
Бондаренко О.Ф. задовольнити частково.
 
   2. Визнати  неправомірною  бездіяльність  територіальної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 97 в частині
неприйняття мотивованого рішення стосовно кандидатур, внесених
довіреними особами кандидатів на пост Президента України до складу
дільничних виборчих комісій, щодо яких рішення територіальною
виборчою комісією 9 жовтня 2004 року прийнято не було.
 
   3. Зобов'язати територіальну виборчу комісію територіального
виборчого округу N 97 розглянути питання про включення до складу
дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу N 97
кандидатур,  поданих  довіреними  особами кандидатів на пост
Президента України, щодо яких рішення 9 жовтня 2004 року прийнято
не було, в разі необхідності внести зміни до керівного складу
дільничних виборчих комісій у порядку, передбаченому статтею 24
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ).
 
   4. У задоволенні решти вимог заявника скарги відмовити.
 
   5. Копії цієї постанови видати довіреній особі кандидата на
пост Президента України Ющенка В.А. в територіальному виборчому
окрузі N 97 Бондаренко О.Ф., а також надіслати територіальній
виборчій комісії територіального виборчого округу N  97  та
довіреній особі кандидата на пост Президента України Ющенка В.А. в
територіальному виборчому окрузі N 97 Бондаренко О.Ф.
 
 Заступник Голови Центральної виборчої комісії     Я.ДАВИДОВИЧ








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка