Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу довіреної особи кандидата на пост Президента України Черновецького Л.М. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі Болілого М.Ф.

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            19.10.2004 N 927
 
       Про скаргу довіреної особи кандидата на
      пост Президента України Черновецького Л.М.
       в єдиному загальнодержавному виборчому
            окрузі Болілого М.Ф.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 14 жовтня 2004 року надійшла
скарга довіреної особи кандидата на пост Президента України
Черновецького Л.М. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі
Болілого Миколи Федоровича.
 
   У скарзі Болілий М.Ф. просить Центральну виборчу комісію
скасувати  постанову   територіальної   виборчої   комісії
територіального виборчого округу N 81 від 8 жовтня 2004 року N 9
"Про порушення Закону України "Про вибори Президента України" щодо
ведення передвиборної агітації", оскільки вважає її прийнятою на
порушення норм Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ).
 
   Розглянувши скаргу,  додані  до  неї матеріали, а також
витребувані  від  голови  територіальної  виборчої  комісії
територіального  виборчого округу N 81 пояснення, Центральна
виборча комісія встановила.
 
   До територіальної виборчої комісії територіального виборчого
округу N 81 довіреною особою кандидата на пост Президента України
Януковича В.Ф.  у  територіальному  виборчому  окрузі  N  81
Бронніковим В.К. 1 жовтня 2004 року було подано скаргу на дії
довіреної особи  кандидата  на  пост  Президента  України
Черновецього Л.М. у цьому окрузі N 81 Корнійця О.А.
 
   Територіальною виборчою комісією територіального виборчого
округу N 81 8 жовтня 2004 року прийнято постанову N 9 "Про
порушення Закону України "Про вибори Президента України" щодо
ведення передвиборної агітації", якою, зокрема, довірену особу
кандидата  на  пост Президента України Черновецького Л.М. у
територіальному виборчому окрузі N 81 Корнійця О.А. попереджено
про необхідність дотримання норм і правил, які забезпечують захист
національної безпеки під час проведення передвиборної агітації,
рівні умови та чесну політичну боротьбу між кандидатами на пост
Президента України.
 
   Дослідивши матеріали скарги, Центральна  виборча  комісія
вважає, що скарга Болілого М.Ф. підлягає задоволенню з таких
підстав.
 
   Статтею 103 Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) на відміну від статті 91 цього ж Закону встановлено
особливий порядок оскарження дій,  зокрема,  довірених  осіб
кандидатів  на пост Президента України та перелік суб'єктів
звернення зі скаргою на їх дії. Відповідно до зазначеної статті
Закону ( 474-14 ) до суб'єктів звернення зі скаргою, зокрема, на
дії довірених осіб кандидатів на пост Президента України належать
кандидати на пост Президента України, партії (блоки) - суб'єкти
виборчого процесу, якщо оскаржувані дії спрямовані на порушення
встановленого  законом  порядку висунення кандидатів на пост
Президента України, проведення передвиборної  агітації,  інші
порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право
на оскарження дій, зокрема, довіреної особи кандидата на пост
Президента України, якщо ці дії порушують його виборчі права.
 
   Таким чином, довірені особи кандидатів на пост Президента
України не належать до суб'єктів оскарження дій інших довірених
осіб кандидатів на пост Президента України.
 
   У зв'язку з цим територіальна виборча комісія територіального
виборчого округу N 81 повинна була залишити скаргу довіреної особи
кандидата  на  пост  Президента  України  Януковича  В.Ф. у
територіальному виборчому окрузі N 81 Броннікова В.К. на дії
довіреної особи  кандидата  на  пост  Президента  України
Черновецького Л.М. у територіальному виборчому окрузі  N  81
Корнійця О.А. без розгляду.
 
   Крім того, вказана скарга мала бути розглянута територіальною
виборчою комісією  з  дотриманням  строків,   встановлених
частиною п'ятою статті 95 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), враховуючи те, що вона надійшла до виборчої
комісії 1 жовтня 2004 року. Але на порушення положень вказаної
статті  Закону ( 474-14 ) постанова за результатами розгляду
зазначеної скарги була прийнята 8 жовтня 2004 року.
 
   Разом з  тим, вивчивши оскаржувану постанову, Центральна
виборча комісія на підставі частини першої статті 16 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) вважає за
необхідне дати оцінку її відповідності вимогам статті 28 Закону
України  "Про  вибори  Президента  України"  ( 474-14 ) та
затвердженому постановою  Центральної  виборчої  комісії  від
29 липня  2004 року N 280 ( v0280359-04 )  Порядку  ведення
діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів.
 
   Відповідно до частини чотирнадцятої статті 28 Закону України
"Про  вибори Президента України" ( 474-14 ) рішення виборчої
комісії з розглянутого питання письмово оформляється у формі
постанови, яка повинна містити найменування комісії, найменування
постанови, дату та місце її прийняття і порядковий  номер,
мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили
розгляд питання на засіданні комісії, посилання на конкретні
положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії
вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при
прийнятті постанови, резолютивну частину. Тобто за результатами
розгляду скарги на своєму засіданні виборча комісія приймає
відповідне рішення, яке повинно бути оформлене у відповідності з
вимогами чинного законодавства.
 
   Положення частини чотирнадцятої статті 28 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) відображено й у пункті 2.6
вищезазначеного Порядку ( v0280359-04 ). Так, пунктом 2.6 Порядку
( v0280359-04 )  передбачено,  що  постанова  комісії повинна
включати, зокрема, мотивувальну  частину,  яка  має  містити
обставини,  встановлені  комісією,  та підстави, що зумовили
прийняття постанови з відповідного питання, посилання на закони чи
інші нормативно-правові акти або судові рішення, постанову комісії
вищого рівня, якими керувалася комісія при прийнятті рішення, та
резолютивну  частину, яка повинна містити відповідне рішення
комісії, викладене у формі висновку із зазначенням завдань і
заходів, спрямованих на реалізацію повноважень комісії з питання,
що розглядається.
 
   На порушення вказаних вимог постанова територіальної виборчої
комісії, що оскаржується заявником, не містить мотивувальної
частини з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на
засіданні комісії.
 
   Виходячи з викладеного,  відповідно  до  частини  першої
статті 25, статті 28, статей 91 та 92, частини першої статті 94,
частини п'ятої статті 96, частини третьої статті 98, статті 103
Закону  України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ),
керуючись статтею 2, статтями 11, 12, 13, частиною четвертою
статті 14, частинами першою, другою,  четвертою  статті  15,
частиною першою статті 16, пунктами 3 та 17 статті 18 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),  Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Скаргу  довіреної особи кандидата на пост Президента
України Черновецького Л.М. в єдиному загальнодержавному виборчому
окрузі Болілого М.Ф. задовольнити.
 
   2. Скасувати  постанову  територіальної  виборчої комісії
територіального виборчого округу N 81 від 8 жовтня 2004 року N 9
"Про порушення Закону України "Про вибори Президента України" щодо
ведення передвиборної агітації".
 
   3. Копії цієї постанови видати довіреній особі кандидата на
пост  Президента  України  Черновецького  Л.М.  в  єдиному
загальнодержавному виборчому окрузі Болілому М.Ф. та надіслати
територіальній виборчій комісії територіального виборчого округу
N 81.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка