Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу довіреної особи кандидата на пост Президента України Ющенка В.А. в територіальному виборчому окрузі N 135 Козаченка О.О.

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            19.10.2004 N 926
 
        Про скаргу довіреної особи кандидата
       на пост Президента України Ющенка В.А.
          в територіальному виборчому
          окрузі N 135 Козаченка О.О.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 14 жовтня 2004 року надійшла
скарга довіреної  особи кандидата на пост Президента України
Ющенка Віктора Андрійовича в територіальному виборчому окрузі
N 135 (Одеська область) Козаченка Олексія Олексійовича.
 
   У скарзі Козаченко О.О. просить Центральну виборчу комісію
визнати неправомірною  бездіяльність  територіальної  виборчої
комісії  територіального  виборчого  округу N 135 у частині
неврахування поданих кандидатур до складу дільничних виборчих
комісій територіального виборчого округу N 135 від довіреної особи
кандидата на пост Президента України Ющенка В.А.
 
   Обґрунтовуючи свої вимоги, суб'єкт звернення зі  скаргою
зазначає, що постановою N 6 від 6 жовтня 2004 року зазначена
виборча  комісія  достроково  припинила  повноваження  членів
дільничних виборчих комісій від кандидата на пост Президента
України Ющенка В.А. Після прийняття цього рішення  комісією
довірена особа кандидата на пост Президента України Ющенка В.А.
Козаченко О.О. тричі вносив подання щодо осіб до складу дільничних
виборчих комісій замість вибулих, але територіальною виборчою
комісією територіального виборчого округу N 135 рішення прийняті
не були у зв'язку з ненабранням більшості голосів від складу
комісії при проведенні голосування.
 
   Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали, вивчивши
пояснення, надані суб'єктом оскарження - територіальною виборчою
комісією територіального виборчого округу N 135, прийняті нею
постанови N 7, 8 від 8, 11 жовтня 2004 року "Про внесення змін до
складу дільничних виборчих комісій, затвердженого  постановою
територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу
N 135 від 25.09.2004 р. N 5 "Про утворення дільничних виборчих
комісій з виборів Президента України", протоколи N 7, 8 засідань
зазначеної комісії, Центральна виборча комісія встановила.
 
   Територіальною виборчою комісією територіального виборчого
округу N 135 8, 11 жовтня 2004 року було прийнято постанови N 7, 8
"Про внесення змін до складу дільничних  виборчих  комісій,
затвердженого  постановою  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 135 від 25.09.2004 р. N 5 "Про
утворення  дільничних  виборчих комісій з виборів Президента
України".
 
   Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від
11  серпня  2004 року N 375 ( v0375359-04 ) "Про утворення
територіальних виборчих комісій з виборів Президента України" до
складу територіальної виборчої комісії територіального виборчого
округу N 135 входить 45 осіб. На вищезазначених засіданнях комісії
були присутні 8 жовтня - 35 та 11 жовтня - 33 члени комісії, що
становить більше двох третин її складу.
 
   Як вбачається з протоколів N 7, 8 засідань територіальної
виборчої комісії  територіального виборчого округу N 135 від
8, 11 жовтня 2004 року, при прийнятті постанов цієї виборчої
комісії "Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій,
затвердженого  постановою  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 135 від 25.09.2004 р. N 5 "Про
утворення дільничних виборчих комісій з  виборів  Президента
України" в частині включення поданих кандидатур при внесенні змін
до складу дільничних виборчих комісій територіального виборчого
округу N 135 від довіреної особи кандидата на пост Президента
України Ющенка В.А. проголосувало 8 жовтня: "за" - 19, "проти" -
14, "утрималось" - 2; 11 жовтня: "за" - 12, "проти" - 21,
"утрималось" - 0 членів комісії. Отже, фактично територіальною
виборчою комісією за результатами розгляду прийнято рішення про
відмову у задоволенні подання довіреної особи кандидата на пост
Президента України Ющенка В.А. Таким чином, не можна вважати
бездіяльністю з боку територіальної виборчої комісії прийняття
рішення відповідною комісією про відмову в задоволенні подання
зазначеної довіреної особи. У даному випадку належним предметом
оскарження є рішення комісії з цього приводу.
 
   Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) засідання виборчої комісії є
повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини
складу комісії. У частині тринадцятій статті 28 цього Закону
( 474-14 ) встановлено, що рішення виборчої комісії приймається
відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім
випадків, передбачених цим Законом.
 
   Крім того,  враховуючи  частину восьму статті 30 Закону
( 474-14 ), в разі дострокового припинення повноважень члена
виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не
пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але
не пізніш як за один день до дня виборів, включає до її складу
іншу особу замість тієї, повноваження якої припинено, у порядку,
встановленому цим Законом. Суб'єкт виборчого процесу, за поданням
якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої
достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури
для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке
подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону ( 474-14 ), не
може бути відхилене.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до частини першої, пункту 13
частини другої статті 25, статті 28, частини восьмої статті 30,
статей 91 та 92, частин другої, п'ятої та шостої статті 96,
статті 97, частини третьої статті 98, частин першої та третьої
статті 104 Закону України "Про  вибори  Президента  України"
( 474-14 ), керуючись статтею 2, частинами першою та третьою
статті 11, статтями 12, 13, частиною четвертою  статті  14,
статтею 15,  частиною  другою статті 27 Закону України "Про
Центральну  виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна  виборча
комісія п о с т а н о в л я є :
 
   1. Скаргу  довіреної особи кандидата на пост Президента
України Ющенка Віктора Андрійовича в територіальному виборчому
окрузі N 135 (Одеська область) Козаченка Олексія Олексійовича
задовольнити частково.
 
   2. Скасувати постанови  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого   округу  N  135  від  8  та
11 жовтня 2004 року N 7, 8 "Про внесення змін до складу дільничних
виборчих комісій, затвердженого постановою територіальної виборчої
комісії територіального виборчого округу N 135 від 25.09.2004 р.
N 5  "Про  утворення  дільничних виборчих комісій з виборів
Президента України" в частині відмови у  включенні  поданих
кандидатур до складу дільничних виборчих комісій територіального
виборчого округу N 135 від довіреної особи кандидата на пост
Президента України Ющенка В.А.
 
   3. Відмовити у вимозі довіреної особи кандидата на пост
Президента України Ющенка В.А. щодо  визнання  неправомірною
бездіяльність  з  боку  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 135.
 
   4. Зобов'язати територіальну виборчу комісію територіального
виборчого округу N 135 невідкладно повторно розглянути та прийняти
рішення відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) щодо подання до складу дільничних виборчих
комісій кандидатур від довіреної особи  кандидата  на  пост
Президента України Ющенка В.А. в територіальному виборчому окрузі
N 135 Козаченка О.О.
 
   5. Копії цієї постанови видати довіреній особі кандидата на
пост Президента України Ющенка В.А. в територіальному виборчому
окрузі N 135 Козаченку О.О. та надіслати територіальній виборчій
комісії територіального виборчого округу N 135.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка