Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про нагородження відомчими відзнаками Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" або "Холодна зброя"

        УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             18.10.2004 N 74
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 жовтня 2004 р.
                   за N 1332/9931
 
 
      Про затвердження Положення про нагородження
      відомчими відзнаками Управління державної
        охорони України "Вогнепальна зброя"
            або "Холодна зброя"
 
 
   Відповідно до вимог Закону України "Про Дисциплінарний статут
Збройних Сил України" ( 551-14 ) та з метою визначення порядку
подання та нагородження відомчими відзнаками Управління державної
охорони України  "Вогнепальна  зброя"  або  "Холодна  зброя"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про нагородження відомчими відзнаками
Управління державної охорони України "Вогнепальна зброя" або
"Холодна зброя", що додається.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника Управління    державної    охорони    України
(Доброчинський С.Б.), який відповідає за загальну організацію
кадрового забезпечення Управління державної охорони України.
 
   3. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної
охорони України.
 
 Начальник Управління
 генерал-полковник                   В.І.Строгий
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Управління державної
                   охорони України
                   18.10.2004 N 74
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 жовтня 2004 р.
                   за N 1332/9931
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про нагородження відомчими відзнаками Управління
     державної охорони України "Вогнепальна зброя"
            або "Холодна зброя"
 
 
   1. Відомчі відзнаки Управління державної охорони України
(далі - Управління) "Вогнепальна зброя" або "Холодна  зброя"
(далі - відзнака "Вогнепальна зброя", відзнака "Холодна зброя")
передбачені для нагородження військовослужбовців Управління та
інших  осіб за особисті заслуги в забезпеченні національної
безпеки, бездоганну багаторічну  службу,  зразкове  виконання
військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і
доблесть.
 
   2. Висунення кандидатур військовослужбовців Управління для
нагородження здійснюється за ініціативи керівників підрозділів
Управління та заступників начальника Управління.
   Клопотання про  нагородження інших осіб порушують перший
заступник  начальника  Управління  та  заступники  начальника
Управління.
   З метою заохочення військовослужбовців Управління та інших
осіб відзнакою "Вогнепальна зброя" або відзнакою "Холодна зброя"
до кадрового підрозділу складається подання до  нагородження
відомчою відзнакою  Управління  державної  охорони  України
(додаток 1), у якому зазначаються заслуги особи,  що  стали
підставою для її нагородження.
 
   3. Наказ про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" або
відзнакою "Холодна зброя"  видається  начальником  Управління
державної охорони України або особою, яка відповідно до наказу
виконує його обов'язки.
   Відзнаку "Вогнепальна зброя" (разом з бойовим комплектом) або
відзнаку "Холодна зброя" нагородженим особам вручає начальник
Управління державної охорони України, особа, яка відповідно до
наказу виконує його обов'язки, або за їх дорученням інші посадові
особи.
   Про вручення відзнаки складається протокол про  вручення
відомчої відзнаки  Управління  державної  охорони  України
(додаток 2).
   Разом з відомчою відзнакою нагородженому вручається завірена
копія наказу, яка є підставою для реєстрації вказаної зброї в
органах Міністерства внутрішніх справ України.
   До послужного списку військовослужбовця Управління, якого
було нагороджено відзнакою "Вогнепальна зброя" або відзнакою
"Холодна зброя", здійснюється відповідний запис.
 
   4. Зброя, що є відзнакою "Вогнепальна зброя" або відзнакою
"Холодна зброя", реєструється у встановленому порядку в органах
Міністерства внутрішніх справ України за  місцем  проживання
нагородженого.
 
   5. Особи,  нагороджені відзнакою "Вогнепальна зброя" або
відзнакою "Холодна зброя", мають право зберігати, носити  і
застосовувати  її  відповідно до вимог чинного законодавства
України.
 
   6. Передача зброї, що є відзнакою "Вогнепальна зброя" або
відзнакою  "Холодна  зброя", іншим особам або її відчуження
забороняється.
 
   7. Повторне нагородження тією самою відзнакою не проводиться.
 
   8. У разі втрати  (псування)  зброї,  що  є  відзнакою
"Вогнепальна зброя" або відзнакою "Холодна зброя", її дублікат не
видається.
 
   9. Позбавлення відзнаки "Вогнепальна зброя" або відзнаки
"Холодна  зброя"  може бути проведено начальником Управління
державної охорони України або особою, яка відповідно до наказу
виконує його обов'язки, у разі:
   засудження нагородженого за вчинення злочину після вступу
вироку суду в законну силу;
   звільнення нагородженого з Управління  державної  охорони
України за вчинки, що дискредитують звання військовослужбовця.
   Відомча відзнака, що належала особі, яка була її позбавлена,
підлягає поверненню.
 
   10. Формування   нагородного  фонду  покладається  на
адміністративно-господарський підрозділ Управління.
 
 Начальник відділу
 кадрів Управління
 полковник                      В.М.Палагнюк
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2 Положення
 
 
               ПОДАННЯ
     до нагородження відомчою відзнакою Управління
          державної охорони України
       ______________________________________
       ("Вогнепальна зброя", "Холодна зброя")
 
 
 Кандидатура _____________________________________________________
__________________________________________________________________
   (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові,
     рік народження, назва підрозділу, організація)
 
 Представляється до нагородження відомчою відзнакою Управління
державної охорони України _______________________________________.
             ("Вогнепальна зброя", "Холодна зброя")
 
 Характеристика із зазначенням заслуг, що стали підставою для
нагородження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Посада, військове звання
 особи, що висуває кандидатуру    (підпис)     Прізвище
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3 Положення
 
 
               ПРОТОКОЛ
      про вручення відомчої відзнаки Управління
          державної охорони України
       ______________________________________
       ("Вогнепальна зброя", "Холодна зброя")
 
 
 "___" ____________ 200_ року           м. ____________
 
 
 Мною ____________________________________________________________
вручено відомчу відзнаку Управління державної охорони України
______________________________________,
("Вогнепальна зброя", "Холодна зброя")     (кому)
нагородженому наказом начальника Управління державної  охорони
України N ___ від "___" ____________ 200_ року.
 
 Прізвище               Прізвище
 (хто вручав)    (підпис)     (нагородженого)   (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка