Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реструктуризацію сум фіксованого сільськогосподарського податку

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         18.10.2004 N 20055/7/24-1117
 
 
        Про реструктуризацію сум фіксованого
         сільськогосподарського податку
 
 
   Державна податкова адміністрація України направляє для відома
та використання в роботі Порядок проведення органами державної
податкової  служби  реструктуризації  (відстрочки) сплати сум
фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення
форс-мажорних обставин, затвердженого наказом ДПА України від
28.09.2004 N 562 ( z1308-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.10.2004 за N 1308/9907 (далі - Порядок).
 
   Зазначений Порядок ( z1308-04 ) набирає чинності через десяти
днів після його державної реєстрації, тобто 25 жовтня поточного
року.
 
   Реструктуризації (відстрочці)     по     фіксованому
сільськогосподарському податку підлягають як суми податкового
боргу, так і суми податкових зобов'язань з цього платежу, що мали
місце на день виникнення форс-мажорних обставин, а також до кінця
року, в якому такі обставини виникли (за винятком безнадійного
податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до норм
Закону  України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами  та  державними  цільовими  фондами"
( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181).
 
   Реструктуризація (відстрочка), що використовується в даному
Порядку ( z1308-04 ), - це перенесення сплати суми фіксованого
сільськогосподарського податку, нарахованої з дати виникнення
форс-мажорних обставин до кінця року, в якому виникли дані
обставини, на більш пізній термін (за винятком безнадійного
податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону
N 2181 ( 2181-14 ).
 
   Дата виникнення   обставин   непереборної  сили  може
підтверджуватися рішенням про реструктуризацію (відстрочку) сплати
фіксованого сільськогосподарського податку, прийнятого Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольськими міськими радами, яке погоджено з Міністерством
фінансів та Міністерством аграрної політики України (далі -
рішення рад), Торгово-промисловою палатою України, а також іншими
документами,  визначеними  чинним  законодавством  (наприклад,
рішеннями  Президента  України про запровадження надзвичайної
ситуації в окремих місцевостях України,  рішеннями  Кабінету
Міністрів України про визнання окремих місцевостей потерпілими від
повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха тощо).
 
   Термін дії реструктуризації (відстрочки) сум  фіксованого
сільськогосподарського податку визначається в рішенні рад.
 
   Звертаємо увагу,  що  пунктом  2  Порядку ( z1308-04 )
встановлено повноваження органів державної податкової служби щодо
реструктуризації  (відстрочки)  відповідних  сум  фіксованого
сільськогосподарського податку з урахуванням щомісячної сплати
цього податку.
 
   З метою  відображення  в  рішеннях  рад достовірних сум
фіксованого сільськогосподарського податку, які  містяться  в
картках особових рахунків платників податків на день виникнення
форсмажорних обставин, органам  державної  податкової  служби
доцільно скоординувати відповідну роботу із платниками податків та
радами. Рекомендувати платникам фіксованого сільськогосподарського
податку  проводити  звірку заявлених сум до реструктуризації
(відстрочки) із даними карток особового рахунку перед направленням
клопотання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад.
 
   У разі якщо рішення рад про реструктуризацію (відстрочку)
включатиме суму безнадійного податкового боргу, що підлягатиме
списанню, до договору про реструктуризацію (відстрочку) вносяться
відповідні зміни. Такі випадки можливі, наприклад, у зв'язку з
різницею в часі, що виникатиме між прийняттям рішення радами і
прийняттям відповідного рішення про списання органами державної
податкової служби тощо.
 
   Оформлення рішення про реструктуризацію (відстрочку)  сум
фіксованого  сільськогосподарського  податку  керівником (його
заступником) органу державної податкової служби здійснюється за
умови надання платником саме затвердженого відповідним чином
рішення рад.
 
   У разі  невідповідності  поданих  документів  вимогам,
встановленим чинним законодавством, керівник (його заступник)
органу державної податкової служби може  відмовити  платнику
податків в реструктуризації (відстрочці) у письмовій формі з
викладенням причини відмови. Наприклад, подається не рішення про
реструктуризацію    (відстрочку)    сплати    фіксованого
сільськогосподарського  податку,  затверджене  Мінфіном  та
Мінагрополітики  України,  а протокол засідань міжвідомчих і
регіональних комісій з питань проведення санації підприємств
агропромислового комплексу; подане рішення не затверджене Мінфіном
та   Мінагрополітики   України;    суми    фіксованого
сільськогосподарського податку в рішенні не відповідають сумам
цього податку в картках особових рахунків на певну дату; відсутні
назва, код, підпис, печатка платника податків тощо.
 
   Одночасно звертаємо увагу, що тільки розірвання договору про
реструктуризацію (відстрочку) є підставою для нарахування пені і
штрафних санкцій у розмірах, передбачених чинним законодавством,
на реструктуризовані (відстрочені) суми,  що  залишилися  не
сплаченими.
 
   <...>
 
 Заступник Голови                    С.І.Лекарь
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка