Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2004 N 121/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 жовтня 2004 р.
                   за N 1340/9939
 
 
    Про внесення змін до Положення про умови і порядок
      проведення тендерів (конкурсів) з визначення
      спеціалізованих організацій для реалізації
      арештованого державними виконавцями майна
 
 
   Відповідно до Законів України "Про державну виконавчу службу"
( 202/98-ВР ) та "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) і з метою
удосконалення порядку проведення конкурсів (тендерів) з визначення
спеціалізованих організацій для реалізації арештованого майна, а
також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.02.2004 N 154 ( 154-2004-п ) "Деякі питання організації обліку,
зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів
виконавчої  влади"  та  з  метою  прискорення  створення та
супроводження Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та
оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої
влади, Н А К А З У Ю:
 
   1. До Положення про умови і порядок проведення тендерів
(конкурсів)  з  визначення  спеціалізованих  організацій  для
реалізації  арештованого  державними  виконавцями   майна,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2003
N 136/5 ( z1036-03 ) та зареєстрованого в Мін'юсті України
11.11.2003 за N 1036/8357 (із змінами і доповненнями), унести такі
зміни:
 
   1.1. У пункті 2.1 цифру та слово "13 членів" замінити цифрою
та словом "18 членів".
 
   1.2. Пункт  2.5 доповнити новим абзацом дев'ятим такого
змісту:
   "схвалення примірного Генерального договору, який укладається
Мін'юстом України із спеціалізованими організаціями (переможцями
тендера (конкурсу) про реалізацію арештованого майна, на яке
звернено  стягнення  державними  виконавцями  при примусовому
виконанні рішень".
 
   1.3. У пункті 3.1 слова "за адміністративно-територіальними
одиницями" замінити словами "у більшості областей України", а
після слів "у цьому Положенні" додати слова "у двох примірниках".
 
   1.4. У пункті 3.2:
   1.4.1. Абзац  другий  після  слова  "(адреси,  телефону,
телефаксу)" доповнити словами "форма власності та юридичний статус
підприємства (організації)".
   1.4.2. В    абзаці    п'ятому    слова    "за
адміністративно-територіальними одиницями" замінити словами "у
більшості областей України".
   1.5. Пункт 3.3. викласти в такій редакції:
   "3.3. Документи з проведення тендера (конкурсу) подаються
претендентом безпосередньо секретарю комісії, які реєструються ним
за  датою їх надходження в присутності претендента, про що
претендент ставить свій підпис у журналі реєстрації".
 
   1.6. У пункті 3.4 після слів "комплекту документів або"
додати слова "подання документів з порушенням вимог, передбачених
у пункті 3.3 Порядку чи".
 
   1.7. У пункті 4.1 слова "за адміністративно-територіальними
одиницями" замінити словами "по окремих областях України та
Автономній Республіці Крим".
 
   1.8. У пункті 4.2:
   1.8.1. Абзац третій після слова "останніх" доповнити словом
"двох".
   1.8.2. Абзац п'ятий доповнити словами "та наявність фахівців
з ведення спеціалізованого бухгалтерського обліку майна, які мають
досвід роботи не менше двох років, у тому числі в системі
"1С Бухгалтерія".
   1.8.3. Абзац  сьомий  перед  словами "наявність боргових
зобов'язань" доповнити словами "відсутність непогашеного кредиту".
   1.8.4. Доповнити пункт новими абзацами восьмим та дев'ятим
такого змісту:
   "готовність здійснювати реалізацію всього арештованого майна,
як ліквідного, так і неліквідного";
   "готовність спрямування частини комісійної винагороди за
реалізацію  майна,  інформація  про  яке включена до Єдиної
інформаційної системи на фінансування робіт із створення та
супроводження  Системи у відповідності до постанови Кабінету
Міністрів України від 11.02.2004 N 154 ( 154-2004-п ) "Деякі
питання  організації обліку, зберігання та оцінки майна, що
реалізується за рішенням органів виконавчої влади" та Положення
про Єдину інформаційну систему з обліку, зберігання та оцінки
майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади,
затвердженого  наказом  Фонду  державного  майна України від
26.03.2004 N 598 ( z0651-04 ), зареєстрованого в Мін'юсті України
25.05.2004 за N 651/9250".
   У зв'язку з цим абзац восьмий пункту вважати відповідно
абзацом десятим.
 
   1.9. У   пункті   4.12    слова    "за    його
адміністративно-територіальною  одиницею" замінити словами "по
окремих областях України та Автономній Республіці Крим".
 
   1.10. У пункті 4.16 слово "конкурсної" замінити словами
"тендерної (конкурсної)".
 
   1.11. Пункт 5.3 викласти пунктами 5.3-5.8 у такій редакції:
   "5.3. Засідання комісії є відкритим. У разі необхідності
отримання додаткової інформації щодо оскарження учасником тендера
(конкурсу), комісія має право заслухати його на засіданні комісії.
 
   5.4. Засідання є правочинним за умови участі в ньому не менше
2/3 усіх членів комісії.
 
   5.5. Рішення  про  задоволення  скарги чи її відхилення
приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час
прийняття рішення голоси членів комісії розділилися порівну.
 
   5.6. Після засідання комісії  складається  протокол  про
результати розгляду скарги, у якому зазначаються:
   відомості про учасника тендера (конкурсу),  яким  подана
скарга;
   результати голосування;
   обґрунтування задоволення скарги чи її відхилення.
 
   5.7. Протокол про результати розгляду скарги складається та
підписується всіма членами  комісії,  які  брали  участь  у
голосуванні,  та  подається на затвердження Міністру юстиції
України.
 
   5.8. Інформація про результати розгляду скарги в триденний
термін з моменту затвердження протоколу надсилається учаснику
тендера (конкурсу), яким подана скарга".
 
   2. В Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої
наказом Міністерства  юстиції  України  від  15.12.99 N 74/5
( z0873-99 ) і зареєстрованої в Мін'юсті України 15.12.99 за
N 865/4158 (із змінами і доповненнями), унести такі зміни:
 
   2.1. У пункті 5.12.4 слова "(додаток 38)" виключити.
 
   2.2. Додаток 38 до пункту 5.12.4 Інструкції виключити.
 
   3. Директору  Департаменту  державної  виконавчої  служби
(Тісногуз В.В.):
 
   3.1. Довести цей наказ до відома  начальника  Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці  Крим,  начальників  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських управлінь юстиції та забезпечити належне
його виконання.
 
   3.2. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції  України відповідно до Указу Президента України від
03.10.92  N  493  (  493/92  )  "Про  державну  реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами і доповненнями).
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України М.М. Шупеню.
 
 Міністр                      О.В.Лавринович
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка