Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу Київської регіональної митниці від 07.03.2001 р. N 177

          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            05.10.2001 N 798
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
            Київської регіональної митниці
       N 701 ( v0701483-04 ) від 16.07.2004 )
 
       Про внесення змін та доповнень до наказу
         Київської регіональної митниці
           від 07.03.2001 р. N 177
 
 
   У зв'язку з введенням у дію наказу Державної митної служби
України від 27.07.2001 р. N 522 ( z0679-01 ) "Про внесення змін і
доповнень до Порядку здійснення митного контролю за переміщенням
через  митний  кордон України товарів та інших предметів з
використанням морського, річкового й поромного видів транспорту",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 09.08.2001 р.
за N 679/5870, та приведенням у відповідність до зазначеного вище
наказу Державної митної служби наказу Київської регіональної
митниці від 07.03.2001 р. N 177 ( v0177342-01 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни та доповнення до Технологічної схеми митного
контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що
переміщуються через митний кордон України морським та річковим
видами  транспорту у Київській регіональній митниці (далі -
Технологічна схема), а саме:
 
   У тексті Технологічної схеми слова "судновий агент" замінити
словами "морський агент";
 
   Перший абзац пункту 1.13 Технологічної схеми замінити словами
"Оформлення суден закордонного плавання при їх переміщенні через
митний кордон України здійснюється комісією, яка складається з
представників Прикордонних військ, митниці, морського агента або
адміністрації порту, а в передбачених законодавством випадках -
інших контрольних служб (санітарно-епідеміологічної; з карантину
рослин; ветеринарної медицини; екологічного контролю тощо)";
 
   В підпункті 2.2.5 Технологічної схеми після слів "кордон
України" слова "накладаються митні забезпечення" замінити словами
"накладаються митні забезпечення; складається акт довільної форми
у 2 примірниках про прийняття-передання товарів (предметів) на
зберігання під митним контролем. Один примірник акта зберігається
в судновій справі, другий - передається адміністрації судна";
 
   Підпункт 3.1.6 Технологічної схеми викласти у такій редакції:
"Дозволяється вивезення товарів та інших предметів за межі зони
митного контролю й порту в разі:
 
   - випуску товарів та інших предметів у вільний обіг на митній
території України;
 
   - направлення товарів та інших предметів під митним контролем
у митницю призначення;
 
   - потреби розміщення товарів та інших предметів на митних
ліцензійних складах за умови розташування цих складів у зоні
діяльності Київської регіональної митниці та наявності прийнятої
до митного оформлення ВМД, оформленої відповідно до режиму митного
складу;
 
   - потреби розміщення товарів та інших предметів на складах
підприємств для зберігання під митним контролем (за умови подання
заяви підприємства з позитивною резолюцією начальника Київської
регіональної митниці, його заступника або іншої вповноваженої
відповідним наказом Київської регіональної митниці посадової особи
про дозвіл на розміщення цих товарів (предметів) на складах
підприємства для зберігання під митним контролем і наявності
прийнятої до оформлення попередньої вантажної митної декларації,
заповненої згідно з розділом 3.1 Порядку заповнення граф вантажної
митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту,
транзиту, тимчасового ввезення (вивезення),  митного  складу,
магазину  безмитної торгівлі, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 30.06.98 р. N 380 ( z0469-98 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.98 р. за
N 469/2909);
 
   - інших випадках за окремим письмовим дозволом керівництва
Київської регіональної митниці.
 
   Не допускається перебування в зонах митного контролю товарів
та інших предметів, митне оформлення яких завершено";
 
   Підпункт 3.2.2 доповнити абзацом такого змісту: "У виняткових
випадках з метою запобігання простою залізничного транспорту та
для зменшення витрат на вивантажувально-навантажувальні операції,
за письмовим рішенням начальника Київської регіональної митниці
дозволяється оформлення доручення на навантаження на підставі
товаросупровідних документів за умови надання власником товарів та
інших предметів, які оформлені у відповідному митному режимі іншою
митницею й перебувають під митним контролем, або уповноваженою ним
особою гарантійного зобов'язання про подання вантажної митної
декларації до вибуття судна та про відшкодування збитків порту й
судновласнику в разі простою судна через відсутність вантажної
митної декларації. Вивезення товарів та інших предметів за межі
митної території України здійснюється на підставі оформленої іншою
митницею вантажної митної декларації";
 
   Підпункт 3.3.2 Технологічної схеми після слів "підлягають
митному контролю" доповнити словами "плавучі засоби інших служб
порту, які забезпечують бункерування суден, постачання запасів
споживання, перевезення членів екіпажу тощо,  здійснюють  ці
операції з дотриманням митного законодавства в частині недопущення
причалювання до суден, що перебувають під митним контролем, інших
суден та інших плавучих засобів без дозволу митниці".
 
   2. Начальнику ТВВ-5 (Фещенко О.К.) опрацювати з особовим
складом зазначені вище зміни та доповнення до Технологічної схеми
та керуватися ними під час здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів та інших предметів, що надходять на митну
територію України морським та річковим видами транспорту.
 
   3. Начальнику загального відділу (Груша В.М.) довести цей
наказ до відома підрозділів митниці.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника
начальника митниці Ольховика О.М.
 
 Начальник митниці                   О.І.Симонов
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка