Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про постійно діючий Оперативний штаб з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            04.12.2002 N 528
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
           Міністерства промислової політики
       N 406 ( v0406581-04 ) від 11.08.2004 )
 
    Про постійно діючий Оперативний штаб з попередження
     та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
 
 
   Для розробки  та  організації  дій  міністерства  та
підпорядкованих йому підприємств, що направлені на попередження
або  ліквідацію  надзвичайних ситуацій та виконання доручень
Кабінету Міністрів України, характер яких обумовлює  надання
міністерству додаткових повноважень щодо управління підприємствами
та передбачає особий порядок взаємодії міністерства з іншими
центральними органами виконавчої влади, контролю та інформування
про хід виконання доручень Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити  при  міністерстві  позаштатний  структурний
підрозділ - постійно діючий Оперативний штаб з попередження та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 
   2. Затвердити Положення про постійно діючий Оперативний штаб
з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі
- Оперативний штаб) - додається.
 
   3. Покласти на керівництво Оперативного штабу розроблення
регламенту  його  роботи,  порядку  взаємодій міністерства з
підприємствами та органами виконавчої влади з урахуванням вимог
постанови Кабінету  Міністрів  України  від 07.02.2001 N 122
( 122-2001-п ) "Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну
реалізацію  державної  політики у сфері захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на
період до 2005 року".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Падалку В.Г.
 
 Міністр                        А.К.М'ялиця
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінпромполітики
                   України
                   04.12.2002 N 528
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про постійно діючий Оперативний штаб
          з попередження та ліквідації
         наслідків надзвичайних ситуацій
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Оперативний штаб з попередження та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій (далі - Оперативний штаб) призначений для
розробки та організації дій міністерства та підпорядкованих йому
підприємств,  що  направлені  на попередження або ліквідацію
надзвичайних ситуацій та виконання доручень Кабінету Міністрів
України, характер яких обумовлює надання міністерству додаткових
повноважень  щодо  управління  підприємствами  та  передбачає
спеціальний порядок взаємодії міністерства з іншими центральними
органами виконавчої влади, контролю та інформування про хід
виконання доручень.
 
   1.2. Оперативний штаб є позаштатним структурним підрозділом
міністерства.
 
   1.3. Оперативний  штаб  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та
іншими законодавчими актами з питань надзвичайних ситуацій.
 
   1.4. Оперативний штаб очолює Державний секретар міністерства.
Членами Оперативного штабу є керівництво міністерства та керівники
структурних підрозділів: відділу безпеки та режиму, управління
енергозбереження, охорони праці, навколишнього середовища  та
пожежної безпеки, відділу мобілізаційних потужностей та цивільної
оборони (додаток 1).
 
   1.5. Роботу Оперативного штабу під час виконання заходів з
попередження  надзвичайних  ситуацій  очолює перший заступник
Державного  секретаря  Міністерства  -  заступник  керівника
Оперативного штабу.
 
   1.6. Рішення Оперативного штабу, що приймаються під час
виконання заходів з попередження та ліквідації  надзвичайних
ситуацій, оформлюються протоколами та мають силу окремих доручень
керівництва  міністерства.  Діловодство  здійснює  секретар
Оперативного штабу, що призначається його керівником.
 
   1.7. Для попередження або ліквідації надзвичайної ситуації на
підприємствах, які належать до сфери управління Мінпромполітики,
за рішенням керівника Оперативного штабу, створюється оперативна
група. Очолює оперативну групу керівник відповідного структурного
підрозділу  міністерства, до сфери управління якого належить
підприємство. Керівник оперативної групи за поданням керівництва
підприємства розробляє та подає Оперативному штабу пропозиції щодо
заходів міністерства з попередження або ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
 
   1.8. Чисельність та склад оперативної групи визначається її
керівником у відповідності з завданням, що обумовлено надзвичайною
ситуацією.
 
   1.9. Графік  та  регламент  роботи  Оперативного  штабу
затверджується його керівником.
 
       2. Основні завдання оперативного штабу
 
   До основних завдань оперативного штабу відносяться:
   2.1. Опрацювання  та  прийняття  у  межах  компетенції
Оперативного штабу рішень щодо попередження  або  ліквідації
надзвичайних ситуацій.
 
   2.2. Підготовка наказів, розпоряджень Мінпромполітики України
з  питань попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій,
доведення їх до безпосередніх виконавців.
 
   2.3. Управління  оперативними  групами  з  ліквідації
надзвичайних ситуацій.
 
   2.4. Організація контролю за виконанням рішень Оперативного
штабу з питань ліквідації надзвичайних ситуацій.
 
   2.5. Організація взаємодії Оперативного штабу з оперативними
штабами органів виконавчої влади та підприємств.
 
   2.6. Підготовка інформації про заходи щодо попередження або
ліквідації надзвичайної ситуації та результати їх виконання.
 
     3. Організація функціонування Оперативного штабу
 
   3.1. Робота Оперативного штабу з встановленням чергування
починається за рішенням Державного секретаря  Мінпромполітики
України  на підставі відповідної інформації про загрозу або
виникнення надзвичайної ситуації. Чергування членів Оперативного
штабу здійснюється у відповідності до графіків
 
   3.2. Члени Оперативного штабу підпорядковуються керівнику
Оперативного штабу та його заступнику і виконують свої обов'язки
згідно  з  рішенням  Оперативного  штабу  та  відповідними
розпорядженнями (наказами) Мінпромполітики України.
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення
 
 
               СКЛАД
        постійно діючого Оперативного штабу
          з попередження та ліквідації
         наслідків надзвичайних ситуацій
 
 
---------------------------------------------------------------------------
|N |Посада    |Службова посада  |П. І. Б.   |Телефон       |
|пп |       |         |       |---------------------|
|  |       |         |       |робочий  | домашній |
|---+-------------+------------------+--------------+----------+----------|
|1 |Керівник   |Державний     |Падалко    |246-30-28 |     |
|  |Оперативного |секретар     |Віктор    |     |     |
|  |штабу    |міністерства   |Григорович  |     |     |
|---+-------------+------------------+--------------+----------+----------|
|2 |Заступник  |Перший заступник |Мінін     |246-32-90 |     |
|  |керівника  |Державного    |Леонід    |     |     |
|  |Оперативного |секретаря     |Васильович  |     |     |
|  |штабу    |         |       |     |     |
|---+-------------+------------------+--------------+----------+----------|
|3 |Заступник  |Державний     |Казаков    |246-31-71 |     |
|  |керівника  |секретар     |Валерій    |     |     |
|  |Оперативного |Міністерства з  |Петрович   |     |     |
|  |штабу    |питань ОПК та   |       |     |     |
|  |       |машинобудування  |       |     |     |
|---+-------------+------------------+--------------+----------+----------|
|4 |Член     |Заступник     |Грищенко   |246-30-32 |     |
|  |Оперативного |Державного    |Сергій    |     |     |
|  |штабу    |секретаря     |Георгійович  |     |     |
|---+-------------+------------------+--------------+----------+----------|
|5 |Член     |Заступник     |Голубов    |246-31-01 |     |
|  |Оперативного |Державного    |Олексій    |     |     |
|  |штабу    |секретаря     |Григорович  |     |     |
|---+-------------+------------------+--------------+----------+----------|
|6 |Член     |Начальник відділу |Уледеркін   |246-32-53 |     |
|  |Оперативного |безпеки та    |Євген     |     |     |
|  |штабу    |режиму      |Володимирович |     |     |
|---+-------------+------------------+--------------+----------+----------|
|7 |Член     |Начальник     |Опришко    |246-33-67 |     |
|  |Оперативного |управління    |Віталій    |     |     |
|  |штабу    |енергозбереження, |Павлович   |     |     |
|  |       |охорони праці,  |       |     |     |
|  |       |навколишнього   |       |     |     |
|  |       |середовища та   |       |     |     |
|  |       |пожежної безпеки |       |     |     |
|---+-------------+------------------+--------------+----------+----------|
|8 |Член     |Начальник відділу |Колесник   |246-31-93 |     |
|  |Оперативного |мобілізаційних  |В'ячеслав   |     |     |
|  |штабу    |потужностей та  |Васильович  |     |     |
|  |       |цивільної     |       |     |     |
|  |       |оборони      |       |     |     |
|---+-------------+------------------+--------------+----------+----------|
|9 |Секретар   |Головний     |Земляков   |246-32-15 | 411-72-50|
|  |Оперативного |спеціаліст    |Володимир   |     |     |
|  |штабу    |управління    |Федорович   |     |     |
|  |       |енергозбереження, |       |     |     |
|  |       |охорони праці,  |       |     |     |
|  |       |навколишнього   |       |     |     |
|  |       |середовища та   |       |     |     |
|  |       |пожежної безпеки |       |     |     |
---------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка