Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Міністерством будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки про співробітництво в галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів

               Угода
     між Державним комітетом України з будівництва та
   архітектури і Міністерством будівництва та регіонального
  розвитку Словацької Республіки про співробітництво в галузі
    будівництва та виробництва будівельних матеріалів
 
 
   Дата підписання:    07.11.2002 р.
   Дата набуття чинності: 07.11.2002 р.
 
   Державний комітет України з будівництва та архітектури і
Міністерство будівництва та регіонального розвитку Словацької
Республіки, далі - "Сторони",
   керуючись зусиллям розвивати взаємовигідну науково-технічну
та економічну співпрацю, а також враховуючи потенціал обох країн в
галузі будівництва та житлової політики, будівельних матеріалів,
виробів, обладнання, технології та техніки,
   домовились:
 
               Стаття 1
 
   Сторони цією Угодою встановлюють безпосередні зв'язки щодо
вирішення  актуальних  науково-технічних  проблем  в  галузі
будівництва  та  виробництва  будівельних  матеріалів, питань
створення спільних підприємств та умов, що забезпечують розвиток
прямих  науково-технічних  та  торговельних  зв'язків  між
зацікавленими суб'єктами Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Сторони особливо  підтримуватимуть  налагодження  прямої
співпраці  між  зацікавленими суб'єктами підприємництва та у
відповідності з  внутрідержавними  правовими  нормами  Сторін
вживатимуть відповідних заходів в рамках своєї компетенції при
налагодженні таких контактів.
 
               Стаття 3
 
   З метою здійснення капітального будівництва,  виробництва
будівельних  матеріалів  і торгівлі матеріалами, виробами та
обладнанням  Сторони  підтримуватимуть  створення  спільних
підприємств, а також розвиток підприємництва на ринках третіх
країн.
 
               Стаття 4
 
   Сторони зобов'язуються здійснювати взаємообмін інформацією
про оголошення тендерів у своїй країні та міжнародних тендерів на
ринках  третіх  країн,  будуть  підтримувати  співпрацю  між
господарюючими суб'єктами при реалізації будівельних робіт, в
проектуванні "ноу-хау", інжинірингу, а також участі в міжнародних
тендерах на ринках третіх країн.
 
               Стаття 5
 
   Кожна Сторона допускає участь претендентів іншої Сторони з
метою надання проектних та будівельних послуг у рамках тендерів.
 
               Стаття 6
 
   Сторони сприяють налагодженню двосторонніх  зв'язків  між
установами та асоціаціями транскордонної співпраці в прикордонних
регіонах своїх держав.
 
               Стаття 7
 
   Пріоритетами співпраці, зазначеної в статті 6 цієї Угоди,
будуть насамперед координація програм економічного і соціального
планування та реалізація інженерно-транспортної інфраструктури,
формування  транспортних  коридорів  міждержавного  значення,
координація при вирішенні  проблем  довкілля  та  збереження
культурно-історичної спадщини населених пунктів.
 
               Стаття 8
 
   Сторони будуть  підтримувати співробітництво господарюючих
суб'єктів в науково-технічній сфері та при обміні спеціалістами в
цій діяльності, обмін досвідом щодо законодавства в області
регіональної  політики,  координації  національних  планів
регіонального розвитку.
 
               Стаття 9
 
   Для координації  робіт,  практичної  реалізації прийнятих
програм та планів, підготовки матеріалів Сторони можуть створювати
робочі групи.
 
              Стаття 10
 
   Контроль за виконанням цієї Угоди здійснюють керівники Сторін
або уповноважені ними представники.
   Оперативне вирішення питань, що виникають у ході реалізації
конкретних завдань, будуть здійснювати робочі групи, зазначені у
статті 9 цієї Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Сторони домовились, що будуть інформувати одна одну при
розгляді питань надання кредитів та коштів з фондів Європейського
Союзу та про переговори з ЄС.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. На підставі
взаємної домовленості Сторін в Угоду можуть бути внесені зміни та
доповнення у письмовій формі.
   Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна Сторона
може цю Угоду денонсувати. Угода втрачає свою чинність через шість
місяців після отримання однією Стороною письмового повідомлення
іншої Сторони про цей намір.
 
   Вчинено в  м. Братислава 7 листопада 2002 року в двох
примірниках, кожний українською і словацькою мовами, при цьому
обидва тексти є автентичними.
 
 За Державний комітет України     За Міністерство будівництва
 з будівництва та архітектури     та регіонального розвитку
                    Словацької Республіки
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка