Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про звернення народного депутата України Бондаренка В.Д.

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            22.10.2004 N 988
 
         Про звернення народного депутата
           України Бондаренка В.Д.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 18 жовтня 2004 року надійшли
звернення у   формі   заяв  народного  депутата  України
Бондаренка Володимира Дмитровича, в яких він просить сприяти у
реалізації виборчих прав громадян-виборців шляхом забезпечення
умов для  вільного  формування  волі  виборців,  недопущення
незаконного  ведення  передвиборної  агітації,  проведення
розслідування викладених у заявах фактів із залученням фахівців та
правоохоронних органів.
 
   Оскільки депутатські звернення подані до Центральної виборчої
комісії однією і тією ж самою особою, а також суть порушених у них
питань, обставини, якими обґрунтовані вимоги та самі вимоги як за
першим зверненням, так і за другим, є однаковими, Центральна
виборча комісія вважає за можливе об'єднати розгляд цих двох
депутатських звернень.
 
   Згідно з частиною першою статті 14 Закону України "Про
Центральну  виборчу комісію" ( 1932-15 ) право звернутися до
Центральної виборчої комісії із зверненнями з питань, що належать
до повноважень Комісії, в порядку, встановленому цим Законом,
Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та іншими
законами України, мають виборці, виборчі комісії, комісії з
референдумів, інші суб'єкти виборчого і референдумного процесів,
органи  державної  влади,  органи  місцевого  самоврядування,
об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно
від форм власності, іноземці та особи без громадянства, а також
органи влади іноземних держав, міжнародні організації. Інших
суб'єктів  звернення з заявами  та  скаргами   Законом  не
передбачено.
 
   Водночас, відповідно до частин першої, другої статті 16
Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 )
народний депутат має право на депутатське звернення до органів
державної  влади, їх посадових осіб з питань, пов'язаних з
депутатською діяльністю.
 
   Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх
посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій,
об'єднань громадян, яким  адресовано  депутатське  звернення,
зобов'язані  протягом  десяти днів з моменту його одержання
розглянути і дати письмову відповідь.
 
   Таким чином, депутатські звернення у формі заяв народного
депутата України Бондаренка В.Д. підлягають розгляду Центральною
виборчою комісією в порядку та строки, передбачені Законом України
"Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ).
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) у разі, якщо Центральній
виборчій комісії стане відомо про порушення законодавства України
про вибори і референдуми, виборчих прав громадян України та права
на участь у референдумі з результатів проведених нею перевірок або
із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать
законодавству України, Комісія має право розглянути за власною
ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з
цього приводу рішення в установленому цим Законом порядку.
 
   У заявах народного депутата України Бондаренка В.Д., зокрема,
повідомляється що 12 жовтня 2004 року  у  місті  Києві  по
вулиці Драйзера у поштових скриньках будинків N 40, 41, 42, 43, 44
було виявлено близько п'ятсот примірників друкованих матеріалів
передвиборної агітації - листівки, а 12 та 13 жовтня 2004 року на
станціях  Київського  метрополітену  "Печерська",  "Святошин",
"Політехнічний  інститут"  юнаками розповсюджувалися друковані
матеріали передвиборної агітації - листівки. В обох випадках
друковані матеріали передвиборної агітації - листівки не містили
жодних вихідних даних.
 
   Бондаренко В.Д. вважає, що зазначена у друкованих матеріалах
передвиборної агітації інформація є "недостовірною, образливою,
такою, що ганьбить честь, гідність та ділову репутацію кандидата
на пост Президента України Ющенка В.А. в громадській думці та
думці окремих громадян-виборців з точки зору додержання законів,
загальновизнаних правил співжиття та принципів людської моралі".
 
   Розглянувши заяви та додані до них примірники друкованих
матеріалів передвиборної агітації, Центральна виборча комісія
встановила, що зі змісту викладених у депутатських зверненнях
народного депутата  України  Бондаренка  В.Д.  (у  разі  їх
підтвердження)  фактів  вбачаються  ознаки  порушення  вимог,
передбачених статтями 58, 59, частиною шістнадцятою статті 64
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ).
 
   Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) у разі виявлення в процесі
розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи
іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до
відповідних  правоохоронних органів та передає їм відповідні
матеріали. Правоохоронний орган, якому передано вказані матеріали,
повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті
заходи в установлений законом строк.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до  пункту  тринадцятого
частини другої статті 25, статей 58, 59, частин шістнадцятої та
дев'ятнадцятої статті 64 Закону України "Про вибори Президента
України"  ( 474-14 ), керуючись частиною  першою  статті 11,
статтями 12, 13, 14, частиною першою статті 16, пунктом 17
статті 18  Закону  України  "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), пунктом 7 статті 6, статтею 16 Закону України "Про
статус народного депутата України" ( 2790-12 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Надіслати депутатські звернення народного депутата України
Бондаренка В.Д. та додані до них матеріали Міністерству внутрішніх
справ України для проведення перевірки в установленому законом
порядку з проханням повідомити Центральну виборчу комісію та
народного депутата України Бондаренка В.Д. про її наслідки.
 
   2. Копію цієї постанови надіслати народному депутату України
Бондаренку В.Д.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка