Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скарги довірених осіб кандидатів на пост Президента України Мороза О.О., Кінаха А.К., Бродського М.Ю. в територіальному виборчому окрузі N 135 Харченка В.О., Шемякіна Л.П., Франківської Р.С.

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            22.10.2004 N 990
 
        Про скарги довірених осіб кандидатів
       на пост Президента України Мороза О.О.,
     Кінаха А.К., Бродського М.Ю. в територіальному
       виборчому окрузі N 135 Харченка В.О.,
         Шемякіна Л.П., Франківської Р.С.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 18 жовтня 2004 року надійшли
скарги довірених осіб кандидатів на пост Президента  України
Мороза О.О.,  Кінаха А.К., Бродського М.Ю. в територіальному
виборчому окрузі N 135 (Одеська  область)  Харченка  Василя
Олександровича, Шемякіна Леоніда Петровича, Франковської Раїси
Станіславівни.
 
   У своїх скаргах зазначені довірені особи від кандидатів на
пост Президента України просять Центральну виборчу комісію визнати
неправомірною бездіяльність  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 135 у частині неврахування
поданих кандидатур до  складу  дільничних  виборчих  комісій
територіального  виборчого  округу N 135 від довірених осіб
кандидатів на пост Президента України Мороза О.О., Кінаха А.К.,
Бродського М.Ю.
 
   Враховуючи, що суб'єктами звернення зі скаргами є довірені
особи кандидатів на пост Президента України, зареєстровані в
одному  територіальному  виборчому окрузі, предмет і суб'єкт
оскарження, суть порушених питань, виклад обставин і вимоги
заявників є однаковими, Центральна виборча комісія вважає можливим
об'єднати розгляд цих трьох скарг.
 
   Обґрунтовуючи свої вимоги, суб'єкти звернення зі скаргою
зазначають, що постановою N 6 від 6 жовтня 2004 року зазначена
виборча  комісія  достроково  припинила  повноваження  членів
дільничних виборчих комісій від кандидатів на пост Президента
України Мороза О.О., Кінаха А.К., Бродського М.Ю.
 
   Після прийняття цього рішення комісією вищезазначені довірені
особи  двічі вносили подання щодо включення осіб до складу
дільничних виборчих комісій замість вибулих, але територіальною
виборчою комісією територіального виборчого округу N 135 рішення
прийняті не були у зв'язку з ненабранням більшості голосів від
складу комісії при проведенні голосування.
 
   Розглянувши скарги та додані до них матеріали, вивчивши
пояснення, надані суб'єктом оскарження - територіальною виборчою
комісією територіального виборчого округу N 135, прийняті нею
постанови N 7, 8 від 8, 11 жовтня 2004 року "Про внесення змін до
складу  дільничних виборчих комісій, затвердженого постановою
територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу
N 135 від 25.09.2004 р. N 5 "Про утворення дільничних виборчих
комісій з виборів Президента України", протоколи N 7, 8 засідань
зазначеної комісії, Центральна виборча комісія встановила.
 
   8, 11 жовтня 2004 року територіальною виборчою комісією
територіального виборчого округу N 135 було прийнято постанови
N 7, 8 "Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій,
затвердженого  постановою  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 135 від 25.09.2004 р. N 5 "Про
утворення дільничних виборчих комісій з  виборів  Президента
України".
 
   Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від
11 серпня 2004 року N 375 ( v0375359-04 )  "Про  утворення
територіальних виборчих комісій з виборів Президента України" до
складу територіальної виборчої комісії територіального виборчого
округу N 135 входить 45 осіб. На вищезазначених засіданнях комісії
були присутні 8 жовтня - 35 та 11 жовтня - 33 члени комісії, що
становить більше двох третин її складу.
 
   Як вбачається з протоколів N 7, 8 засідань вищезазначеної
комісії від 8, 11 жовтня 2004 року, при прийнятті названих вище
постанов у частині включення поданих кандидатур при внесенні змін
до складу дільничних виборчих комісій територіального виборчого
округу N 135 від довірених осіб кандидатів на пост Президента
України Мороза О.О., Кінаха А.К. проголосувало 8 жовтня: "за" -
19, "проти" - 14, "утрималось" - 2; Бродського М.Ю. - "за" - 16,
"проти" - 14, "утрималось" - 5; 11 жовтня: "за" - 12, "проти" -
21, "утрималось" - 0 членів комісії. Отже, фактично територіальною
виборчою комісією за результатами розгляду прийнято рішення про
відмову у задоволенні подань довірених осіб кандидатів на пост
Президента України Мороза О.О., Кінаха А.К. та Бродського М.Ю.
Таким чином, не можна вважати бездіяльністю з боку територіальної
виборчої комісії прийняття рішення відповідною комісією  про
відмову в задоволенні подань зазначених довірених осіб. У даному
випадку належним предметом оскарження є рішення комісії з цього
приводу.
 
   Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) засідання виборчої комісії є
повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини
складу комісії. У частині тринадцятій статті 28 цього Закону
( 474-14 ) встановлено, що рішення виборчої комісії приймається
відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім
випадків, передбачених цим Законом.
 
   Крім того,  враховуючи  частину восьму статті 30 Закону
( 474-14 ), в разі дострокового припинення повноважень члена
виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не
пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але
не пізніш як за один день до дня виборів, включає до її складу
іншу особу замість тієї, повноваження якої припинено, у порядку,
встановленому цим Законом. Суб'єкт виборчого процесу, за поданням
якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої
достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури
для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке
подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону ( 474-14 ), не
може бути відхилене.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до частини першої, пункту 13
частини другої статті 25, статті 28, частини восьмої статті 30,
статей 91 та 92, частин другої, п'ятої та шостої статті 96,
статті 97, частини третьої статті 98, частин першої та третьої
статті 104 Закону України "Про  вибори  Президента  України"
( 474-14 ), керуючись статтею 2, частинами першою та третьою
статті 11, статтями 12, 13, частиною четвертою  статті  14,
статтею 15,  частиною  другою статті 27 Закону України "Про
Центральну  виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна  виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Скарги  довірених осіб кандидатів на пост Президента
України  Мороза  О.О.,  Кінаха  А.К.,  Бродського  М.Ю.  в
територіальному виборчому  окрузі  N  135  (Одеська  область)
Харченка Василя Олександровича,  Шемякіна  Леоніда  Петровича,
Франковської Раїси Станіславівни задовольнити частково.
 
   2. Скасувати  постанови  територіальної  виборчої комісії
територіального виборчого  округу  N  135  від  8   та
11 жовтня 2004 року N 7, 8 "Про внесення змін до складу дільничних
виборчих комісій, затвердженого постановою територіальної виборчої
комісії територіального виборчого округу N 135 від 25.09.2004 р.
N 5 "Про утворення дільничних виборчих  комісій  з  виборів
Президента  України"  в частині відмови у включенні поданих
кандидатур до складу дільничних виборчих комісій територіального
виборчого округу N 135 від довірених осіб кандидатів на пост
Президента України Мороза О.О., Кінаха А.К., Бродського М.Ю.
 
   3. Відмовити у вимозі довірених осіб кандидатів на пост
Президента України Мороза О.О., Кінаха А.К., Бродського М.Ю. щодо
визнання неправомірною бездіяльність  з  боку  територіальної
виборчої комісії територіального виборчого округу N 135.
 
   4. Зобов'язати територіальну виборчу комісію територіального
виборчого округу N 135 невідкладно повторно розглянути та прийняти
рішення відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) щодо подання до складу дільничних виборчих
комісій осіб від довірених осіб кандидатів на пост Президента
України  Мороза  О.О.,  Кінаха  А.К.,  Бродського  М.Ю.  в
територіальному виборчому  окрузі  N  135  Харченка  В.О.,
Шемякіна Л.П., Франковської Р.С.
 
   5. Копії цієї постанови видати довіреним особам кандидатів на
пост Президента України Мороза О.О., Кінаха А.К., Бродського М.Ю.
в територіальному виборчому  окрузі  N  135  Харченку  В.О.,
Шемякіну Л.П.,  Франковській Р.С. та надіслати територіальній
виборчій комісії територіального виборчого округу N 135.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка