Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми тимчасової статистичної звітності N 2-П "Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2004 році" та Інструкції щодо її заповнення

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            15.10.2004 N 181/04
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 жовтня 2004 р.
                   за N 1357/9956
 
 
     Про затвердження форми тимчасової статистичної
      звітності N 2-П "Звіт про розгляд загальними
    місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних
      з виборами Президента України в 2004 році"
         та Інструкції щодо її заповнення
 
 
   Відповідно до  Законів  України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), Положення
про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом
Президента України від 03.03.2003 N 182 ( 182/2003 ), з метою
забезпечення своєчасного одержання статистичної звітності про
розгляд загальними судами справ, пов'язаних з виборами Президента
в 2004 році, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму тимчасової статистичної звітності N 2-П
"Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами
справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2004 році"
(далі - форма N 2-П) та Інструкцію щодо її заповнення, що
додаються.
 
   2. Головам місцевих судів до 8 листопада 2004 року та 8 січня
2005 року подати до територіального управління державної судової
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі статистичний звіт за формою N 2-П.
 
   3. Головам  військових  місцевих  судів  гарнізонів  до
8 листопада 2004 року та 8 січня 2005 року подати головам
військових апеляційних судів регіонів і Військово-Морських Сил
статистичний звіт за формою N 2-П.
 
   4. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі до 10 листопада 2004 року та 10 січня 2005 року
подати до Державної судової адміністрації України статистичний
звіт за формою N 2-П.
 
   5. Головам  апеляційних  судів  областей, міст Києва та
Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим  до
8 листопада 2004 року та 8 січня 2005 року подати до Державної
судової адміністрації України статистичний звіт за формою N 2-П.
 
   6. Головам  військових  апеляційних  судів  регіонів  і
Військово-Морських Сил до 10 листопада 2004 року та 10 січня
2005 року подати до Державної судової адміністрації  України
статистичний звіт за формою N 2-П.
 
   7. Управлінню судової статистики та звітності (Булка О.А.)
довести наказ до відома начальників територіальних управлінь
державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, голів апеляційних судів.
 
   8. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та  Севастополі  ознайомити  з  цим  наказом  спеціалістів
територіальних управлінь державної судової адміністрації, голів і
працівників апарату місцевих судів.
 
   9. Головам апеляційних судів областей,  міст  Києва  та
Севастополя,  Апеляційного  суду  Автономної  Республіки Крим
ознайомити з цим наказом спеціалістів апеляційних судів.
 
   10. Головам  військових  апеляційних  судів  регіонів  і
Військово-Морських Сил ознайомити з цим наказом спеціалістів
апеляційних судів, голів і працівників апарату місцевих судів
гарнізонів.
 
   11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови  Державної  судової  адміністрації  України
Гашицького О.В.
 
 В.о. Голови                    І.Балаклицький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   15.10.2004 N 181/04
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 жовтня 2004 р.
                   за N 1357/9956
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми тимчасової статистичної
      звітності N 2-П "Звіт про розгляд загальними
       місцевими та апеляційними судами справ,
       пов'язаних з виборами Президента України
              в 2004 році"
 
 
   Звіт складається  з  трьох розділів і містить дані про
кількість справ та осіб, стосовно яких справи були на розгляді в
суді і щодо яких судові рішення (рішення, постанови, вироки,
ухвали) набрали законної сили, а також ті, у яких судові рішення
не набрали законної сили.
   Звіт заповнюється на основі обліково-статистичних карток на
цивільні,  кримінальні  справи  і справи про адміністративні
правопорушення.
   У звіті обліковуються лише справи, пов'язані з виборами
Президента України в 2004 році.
   Звіт складається шляхом підсумовування даних за станом на
1 листопада 2004 року та 1 січня 2005 року.
   За достовірність і своєчасне подання звітів відповідають
голови судів усіх рівнів, начальники територіальних управлінь
державної судової адміністрації, а також безпосередні виконавці
звітів. Указані особи  підписують  звіти.  За  достовірність
документів  первинного  обліку  відповідають  особи,  які їх
заповнюють.
 
        Розділ 1. Розгляд цивільних справ
 
   1.1. Розділ містить дані про розгляд цивільних справ за
скаргами на рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів виборчого
процесу, пов'язаних із застосуванням Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) (далі - Закон).
 
   1.2. Під час складання звіту про результати розгляду судами
скарг на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій необхідно
звернути увагу  на  те, що відповідно до статті 104 Закону
( 474-14 ) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої
комісії  та  її  членів  оскаржуються  в місцевому суді за
місцезнаходженням дільничної виборчої комісії, а рішення, дії чи
бездіяльність територіальної виборчої комісії або члена такої
комісії оскаржуються в апеляційному суді за місцезнаходженням
територіальної виборчої комісії. Згідно з частиною третьою статті
103 Закону скарги на дії кандидата на пост Президента України
подаються до Апеляційного суду міста Києва.
 
   1.3. Графи 1-5 містять дані про рух скарг. Загальна кількість
скарг, що подано до суду, відображається в графі 1. Кількість
скарг, щодо яких вирішено питання про прийняття їх до провадження,
зазначається в графі 2, про відмову в прийнятті - у графі 3.
 
   1.4. У графі 4 відображаються скарги, які  подані  без
дотримання вимог, викладених у статті 95 Закону ( 474-14 ), або не
оплачені державним митом та повернуті суб'єктові подання скарги.
 
   1.5. У графі  5  обліковуються  скарги,  що  залишилися
нерозглянутими на кінець звітного періоду, у тому числі скарги,
які залишені без руху.
 
   1.6. Справи та результати їх розгляду відображаються  у
відповідних рядках граф 6-14. У графі 6, крім справ за скаргами
щодо яких вирішено питання про прийняття їх до свого провадження,
відображаються також справи, які надійшли за підсудністю з іншого
суду або після скасування судового рішення.
 
   1.7. Усі справи, які закінчено провадженням, зазначаються у
графі 12, у тому числі з постановленням рішення - у графі 7, із
задоволенням скарги ще й у графі 8, закриттям провадження у
справі - у графі 9, із залишенням скарги без розгляду - у
графі 10, з переданням за підсудністю - у графі 11.
 
   1.8. У графі 13 зазначаються справи, які розглянуті понад
строки, установлені статтею 96 Закону ( 474-14 ), тобто після
п'яти днів із дня їх отримання, а стосовно порушень, які мали
місце до дня голосування, - після часу початку голосування, а щодо
порушень, які мали місце в день голосування, - після дня,
наступного за днем голосування.
 
   1.9. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду
зазначається у графі 14.
 
   1.10. Суми державного мита за скаргами обліковуються  в
графі 15,  у  гривнях, без урахування копійок. У цій графі
відображаються тільки ті суми, що сплачені добровільно.
 
   1.11. Загальна  кількість  скарг  на  рішення,  дії  чи
бездіяльність територіальних комісій та їх членів відображається в
рядку 1 та за змістом порушених питань - у рядках 2-6.
 
   1.12. У рядку 7 відображаються всі скарги на рішення, дії чи
бездіяльність дільничних комісій та їх членів, з них певні
категорії скарг - у рядках 8-12.
 
   1.13. Рядок 13 містить дані про скарги на рішення, дії чи
бездіяльність  органу  виконавчої  влади,  органу  місцевого
самоврядування, підприємства, установи, закладу чи організації, їх
посадової чи службової особи.
 
   1.14. Скарги  на  дії  чи бездіяльність засобів масової
інформації, їх власників, посадових та службових осіб,  які
порушують установлений законом порядок діяльності засобів масової
інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно
передвиборної  агітації,  зокрема  щодо  вимоги  спростування
опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію
(блок), що висунули кандидата, відображаються в рядку 14.
 
   1.15. У рядку 15 відображаються результати розгляду скарг на
акти та дії об'єднань громадян, виборчого блоку, його посадової
особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого
процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту
(положення) об'єднання громадян належать до його внутрішньої
організаційної діяльності або його виключної компетенції.
 
   1.16. Скарги на дії кандидата на пост Президента України або
його  довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення
встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення
передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав
громадян, обліковуються в рядку 16.
 
   1.17. Про скарги на дії інших суб'єктів виборчого процесу
(рядок 17) необхідно додатково до звіту подати інформацію щодо
відображених у цьому рядку скарг.
 
   1.18. Дані з графи 1 рядка 18 про суб'єктів, які звернулися
зі скаргою, зазначаються в довідці до розділу 1. Кількість скарг
кандидатів на пост Президента України та їх довірених осіб
указується  в  пункті  1,  партій  (блоків) - у пункті 2,
територіальних чи дільничних виборчих комісій - у пункті 3,
виборців - у пункті 4.
 
           Розділ 2. Розгляд справ
        про адміністративні правопорушення
 
   2.1. Розділ містить дані про кількість  матеріалів  про
адміністративні правопорушення та осіб, щодо яких справи були в
провадженні суду.
 
   2.2. У графі Б указується назва статті Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) або назва
адміністративних  правопорушень,  що  передбачені   іншими
законодавчими актами України.
 
   2.3. У графі В указується номер статті Кодексу України про
адміністративні правопорушення чи ( 80731-10, 80732-10 ) іншого
акта законодавства відповідно до правопорушення, що наведене в
графі Б.
 
   2.4. Кількість  справ,  що  перебувала  в  провадженні,
зазначається в графі 1.
 
   2.5. Справи   (матеріали),   повернуті   відповідному
правоохоронному органу для належного оформлення (у разі складання
протоколу  не вповноваженою на те посадовою особою або без
додержання вимог статті 256 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) тощо), обліковуються в графі 2.
 
   2.6. У  графі  3  указується  кількість  розглянутих
правопорушень, за якими винесено постанови. У  графах  5-13
наводяться дані про кількість осіб, щодо яких винесено постанови,
у тому числі - про  накладення  адміністративного  стягнення
(графа 6), про застосування заходів впливу, передбачених статтею
24-1 Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення
( 80731-10 ) (графа 7), про закриття справи (графа 8). Із графи 8
виділяється кількість осіб, яких звільнено від адміністративної
відповідальності при малозначності правопорушення (графа 9), осіб,
щодо яких матеріали передані на розгляд громадської організації
або трудового колективу (графа 10), щодо яких справи закрито у
зв'язку з відсутністю складу правопорушення (графа 11), передані
прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, якщо в діях
особи, притягнутої до адміністративної відповідальності, були
встановлені ознаки злочину (графа 12) та щодо яких справи закриті
у зв'язку із закінченням строків, передбачених статтею 38 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (графа 13).
 
   2.7. У графі 14 наводяться дані про кількість осіб, щодо яких
застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу. У разі
накладення іншого  адміністративного  стягнення  заповнюється
графа 17. Про обліковані в цій графі види стягнення додатково до
звіту подається інформація.
 
   2.8. Суми накладених і стягнених штрафів відображаються в
гривнях, без урахування копійок. У графі 16 обліковується сума
штрафу, що сплачена правопорушником протягом наданого терміну для
добровільної сплати (п'ятнадцяти днів з дня вручення  копії
постанови  про  накладення штрафу, а в разі оскарження або
опротестування такої постанови - п'ятнадцяти  днів  із  дня
повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення),
тобто постанова про накладення стягнення у вигляді штрафу не
направлялася  для примусового виконання до відділу державної
виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за
місцезнаходженням його майна в порядку, передбаченому законом.
 
   2.9. У рядку 1 обліковуються всі справи, які надійшли до суду
за  статтею  186-2  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ), у тому числі в розрізі частин цієї
статті - у рядках 2-4.
 
   2.10. Справи  про  інші  адміністративні  правопорушення,
пов'язані  з  виборами  Президента  України  в  2004  році,
відображаються в рядку 5. Про обліковані в цьому рядку справи
додатково до звіту подається інформація.
 
   2.11. Дані рядка 6 "Усього" за кожною з граф дорівнюють сумі
рядків 1 і 5.
 
        Розділ 3. Розгляд кримінальних справ
 
   3.1. Справи, що надійшли до суду за  статтями  157-159
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (далі - КК України) від
прокурорів, у тому числі після додаткового розслідування, після
скасування вироків в апеляційній чи касаційній інстанціях з
направленням справ на новий судовий розгляд, після скасування
постанов (ухвал) про повернення на додаткове розслідування, при
виділенні справи в окреме провадження, а також ті, що надійшли до
суду за підсудністю, реєструються як такі, що надійшли вперше, та
обліковуються в цьому розділі.
 
   3.2. Кримінальні справи та особи розподіляються в усіх рядках
і графах 1-13 за  статтями  КК України ( 2341-14 ) згідно з
обвинувальними висновками.
 
   3.3. У разі надходження до суду кримінальної справи щодо
обвинувачення особи за кількома статтями КК України ( 2341-14 ),
одна з яких 157-159 КК України, облік ведеться завжди за статтями
157-159 КК України. Це саме правило розповсюджується у разі, коли
санкції статей 157-159 КК України є нижчими за санкції інших
статей КК України, що пред'являються обвинуваченням.
 
   3.4. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не
об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати
їх розгляду, окремо.
 
   3.5. У разі об'єднання декількох кримінальних справ в одну
(якщо справи надійшли в одному звітному році) результати їх
розгляду вказуються в цьому звіті як за однією справою і особа
обліковується один раз.
 
   3.6. Загальна кількість справ, що перебували в провадженні
суду, обліковується в графі 1.
 
   3.7. Кількість осіб, щодо яких справи перебували в суді,
обліковується в графі 2.
 
   3.8. У графі 9 відображається загальна кількість справ,
провадження в яких закінчено, у тому числі з постановленням
вироку, - у графі 3, закриттям провадження у справі - у графі 4,
застосуванням примусових заходів медичного характеру - у графі 5,
справи, що повернуті на додаткове розслідування (у тому числі при
попередньому розгляді справи), - у графі 6, кримінальні справи,
повернуті   прокуророві   на   підставі   статті   249-1
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1003-05 ) (далі - КПК
України), - у графі 7, передані за підсудністю - у графі 8.
 
   3.9. У графі 10 зазначаються справи, що не були призначені до
попереднього розгляду протягом десяти діб, а в разі складності
справи - протягом тридцяти діб з дня їх надходження до суду.
 
   3.10. У графі 11 обліковуються справи, що не були призначені
до розгляду в суді протягом десяти діб, а в разі складності
справ - протягом двадцяти діб з дня попереднього розгляду.
 
   3.11. Залишок нерозглянутих кримінальних справ на кінець
звітного періоду зазначається в графі 12. Кількість осіб, стосовно
яких справи є в залишку, обліковується в графі 13.
 
   3.12. Особи, справи щодо яких закінчено провадженням  у
звітному періоді, розподіляються у графах 14-20 і відповідних
рядках за вироками, постановами та ухвалами, винесеними судом.
Засуджені особи обліковуються в графі 14, виправдані особи - у
графі 15. Особа зазначається у звіті як виправдана лише при
повному  її  виправданні  за  всіма  статтями  пред'явленого
обвинувачення. У графі 16 особа обліковується лише тоді, коли
справу стосовно неї закрито за всіма статтями пред'явленого
обвинувачення. Кількість осіб, щодо яких застосовано примусові
заходи медичного характеру, зазначається в графі 17, а особи,
справи стосовно яких направлено на додаткове розслідування, - у
графі 18.
 
   3.13. У графі 19 обліковуються особи, справи стосовно яких
повернуто прокуророві на підставі статті 249-1  КПК  України
( 1003-05 ), у  графі 20 - справи стосовно яких передано за
підсудністю. Відомості про кожну особу вказуються окремо.
 
   3.14. У графах 21, 23-25 і відповідних рядках відображається
кількість осіб, до яких застосовані основні покарання: засуджені
до сплати штрафу - графа 21, до обмеження волі - графа 23,
позбавлення волі - графа 24. У разі засудження особи до інших
видів покарання заповнюється графа 25. Загальна сума штрафу,
присуджена судом до стягнення (графа 22), обчислюється в гривнях
без урахування копійок.
 
   3.15. У графі 26 зазначаються засуджені особи, звільнені від
покарання з різних підстав, у тому числі особи, які були за
вироком суду звільнені від відбування покарання з випробуванням
(статті 75, 79, 104 КК України ( 2341-14 ).
 
   3.16. Особи, до яких застосовано додаткове покарання у виді
позбавлення права займати певні посади або займатися певною
діяльністю, обліковуються в графі 27.
 
   3.17. Щодо даних, відображених у рядку 5 і в графі 25 цього
розділу, необхідно додатково до звіту подати інформацію про
категорії справ та види покарань.
 
   3.18. Відомості про число справ, відкликаних із суду в
порядку статті 232 КПК України ( 1002-05 ), обліковуються тільки в
пункті 1 довідки до розділу 3. Можуть бути відкликані лише справи,
у яких попередній розгляд ще не відбувся.
 
   3.19. Кримінальні справи (з числа закінчених провадженням),
що надійшли до суду і в яких змінено обвинувачення зі статей
157-159 КК України ( 2341-14 ) на іншу статтю чи виключено з
обвинувачення або стосовно яких державний обвинувач відмовився від
обвинувачення за цими статтями, а також кількість осіб у цих
справах, зазначаються в пункті 2 довідки до розділу 3.
 
 Начальник управління судової
 статистики та звітності
 Державної судової
 адміністрації України                  О.А.Булка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   15.10.2004 N 181/04
 
 
                ЗВІТ
     про розгляд загальними місцевими та апеляційними
        судами справ, пов'язаних з виборами
         Президента України в 2004 році
 
 
--------------------------------------------
| Подають         |Терміни    |  Форма N 2-П
|             |подання    |  тимчасова
|--------------------------+---------------|  поштова
|а) місцеві суди -     |до 8 листопада |
|територіальним управлінням|2004 року   |
|державної судової     |до 8 січня   |
|адміністрації в Автономній|2005 року   |
|Республіці Крим,     |        |
|областях, містах Києві та |        |
|Севастополі        |        |
|--------------------------+---------------|
|б) військові місцеві суди |до 8 листопада |
|гарнізоні в - військовим |2004 року   |
|апеляційним судам регіонів|до 8 січня   |
|і Військово-Морських Сил |2005 року   |
|--------------------------+---------------|
|в) територіальні     |до 10 листопада|
|управління державної   |2004 року   |
|судової адміністрації в  |до 10 січня  |
|Автономні й Республіці  |2005 року   |
|Крим, областях, містах  |        |
|Києві та Севастополі -  |        |
|Державній судовій     |        |
|адміністрації України   |        |
|--------------------------+---------------|
|г) апеляційні суди    |        |
|областей, міст Києва та  |        |
|Севастополя, Апеляційний |        |
|суд Автономної Республіки |        |
|Крим - Державній судовій |        |
|адміністрації України   |        |
|--------------------------+---------------|
|ґ) військові апеляційні  |        |
|суди регіонів і      |        |
|Військово-Морських Сил - |        |
|Державній судовій     |        |
|адміністрації України   |        |
--------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування організації-складача інформації          |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Коди організації-складача                    |
|----------------------------------------------------------------|
|за  |території|виду    |форми  |організа-|мініс-  |   |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|ційно-  |терства, |   |
|   |     |діяльності |(КФВ)  |правової |іншого  |   |
|   |     |(КВЕД)   |     |форми  |централь-|   |
|   |     |      |     |господа- |ного   |   |
|   |     |      |     |рювання |органу, |   |
|   |     |      |     |(КОПФГ) |якому  |   |
|   |     |      |     |     |підпоряд-|   |
|   |     |      |     |     |кована  |   |
|   |     |      |     |     |організа-|   |
|   |     |      |     |     |ція-скла-|   |
|   |     |      |     |     |дач   |   |
|   |     |      |     |     |інфор-  |   |
|   |     |      |     |     |мації  |   |
|   |     |      |     |     |(КОДУ)* |   |
|   |     |      |     |     |     |   |
|------+---------+-----------+---------+---------+---------+-----|
|   |     |      |     |     |     |   |
|------+---------+-----------+---------+---------+---------+-----|
|   |     |      |     |     |     |   |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   *Тільки для підприємств державного сектору.
 
 
       Розділ 1. Рогляд цивільних справ (скарг)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер|Скарги, що     |Пере- |Вирішено   |Кіль- |Зали-|Пере- |Закінчено провадження у справах         |Зали- |Суми |
|рядка|стосуються     |бува- |питання   |кість |шок |бува- |-------------------------------------------------|шок  |дер- |
|   |призначення,    |ло в |-------------|скарг,|скарг|ло в |з   |у тому |із  |із  |пере-|усьо- |у т.ч. |нероз-|жав- |
|   |підготовки і    |прова-|про  |про  |що  |на  |прова-|поста-|числі |закри-|зали- |дано |го  |понад |гля- |ного |
|   |проведення     |дженні|прий- |відмо-|визна-|кі- |дженні|новле-|із   |ттям |шенням|в  |закін-|строки,|нутих |мита,|
|   |виборів       |скарг |няття |ву в |но  |нець |справ |нням |задово-|прова-|скарги|інші |чено |уста- |справ |грн. |
|   |Президента     |   |до  |прий- |непо- |звіт-|   |ріше- |ленням |дження|без  |суди |   |новле- |на  |   |
|   |України       |   |свого |нятті |даними|ного |   |ння  |скарги |в   |розг- |   |   |ні   |кінець|   |
|   |          |   |прова-|до  |та  |пері-|   |   |(з   |справі|ляду |   |   |законо-|звіт- |   |
|   |          |   |дження|свого |повер-|оду |   |   |гр.7) |   |   |   |   |давст- |ного |   |
|   |          |   |   |прова-|нуто |   |   |   |    |   |   |   |   |вом  |пері- |   |
|   |          |   |   |дження|скарж-|   |   |   |    |   |   |   |   |    |оду  |   |
|   |          |   |   |   |нику |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
| А |      Б    | 1  | 2  |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8  |  9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 15 |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|1  |На рішення, дії чи |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |бездіяльність    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |територіальних   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |комісій та їх    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |членів (усього)   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|2  |у  |складу    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |тому |дільничних  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |числі|виборчих   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |щодо |комісій    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----|   |--------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|3  |   |питання    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |розподілу та |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |використання |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |коштів    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |дільничними  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |виборчими   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |комісіями   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----|   |--------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|4  |   |організації  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |зустрічей   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |кандидатів  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |з виборцями  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----|   |--------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|5  |   |підсумків   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |голосування на|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |територіаль- |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |ному виборчому|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |окрузі    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----|   |--------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|6  |   |реєстрації  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |офіційних   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |спостерігачів |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |від кандидатів|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |у Президенти |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |України та  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |партій    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |(блоків)   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|7  |На рішення, дії чи |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |бездіяльність    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |дільничних     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |комісій та їх    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |членів (усього)   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|8  |у  |допущення при |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |тому |складанні   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |числі|списку    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |щодо |виборців   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |неправильності|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----|   |--------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|9  |   |умов для   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |ознайомлення |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |виборців   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |з відомостями |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |про всіх   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |кандидатів, їх|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |передвиборними|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |програмами  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----|   |--------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|10  |   |завчасного  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |вручення або |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |надсилання  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |виборцям   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |іменних    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |запрошень   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----|   |--------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|11  |   |невнесення  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |змін до    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |виборчого   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |бюлетеня   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |за рішенням  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |Центральної  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |виборчої   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |комісії    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----|   |--------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|12  |   |підрахунку  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |голосів на  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |виборчій   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |дільниці   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|13  |На рішення, дії чи |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |бездіяльність    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |органів державної  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |влади, місцевового |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |самоврядування   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|14  |На дії чи      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |бездіяльність    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |засобів масової   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |інформації, їх   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |посадових і     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |службовихосіб    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|15  |На акти та дії   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |об'єднань громадян |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|16  |На дії кандидата  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |на пост Президента |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |України, його    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |довіреної особи   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|17  |На дії інших    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |суб'єктів виборчого |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |процесу       |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|-----+--------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+------+-----+------+-------+------+-----|
|18  |УСЬОГО       |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Довідка до розділу 1.
   Скарги (з гр.1) надійшли від:
   1. Кандидата на пост Президента України, його довіреної
особи -
   2. Партії (блоку) -
   3. Виборчої комісії -
   4. Виборців -
 
 
           Розділ 2. Розгляд справ
        про адміністративні правопорушення
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Но-|Назва статті   |Номер  |Пере- |Повер-|Кіль-|Зали- |Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи         |Накладено       |
|мер|Кодексу     |статті |бува- |нуто |кість|шок  |-------------------------------------------------------------|адміністративні    |
|ря-|України про   |Кодексу |ло  |справ |розг-|нероз-|усього|у тому числі                     |стягнення       |
|дка|адміністративні |України |справ |для  |ляну-|гля- |   |------------------------------------------------------+----------------------|
|  |правопорушення  |про   |у   |належ-|тих |нутих |   |накла-|засто-|закрито провадження у справах      |штраф      |інші|
|  |або       |адміні- |про- |ного |справ|справ |   |дено |совано|----------------------------------------+-----------------|  |
|  |адміністративного|страти- |вадже-|офор |   |на  |   |адмі- |заходи|усього|у тому числі у зв'язку із    |усьо-|сума    |  |
|  |правопорушення, |вні   |нні  |млен- |   |кінець|   |ніст- |впли- |   |---------------------------------|го  |штрафу   |  |
|  |яке не ввійшло  |правопо-|   |ня  |   |звіт- |   |ратив-|ву,  |   |звіль- |пере- |від- |пере- |закі-|щодо |(грн.)   |  |
|  |до кодексу, але |рушення |   |   |   |ного |   |не  |перед-|   |ненням |дачею |сут- |дачею |нчен-|осіб |-----------|  |
|  |передбачене   |    |   |   |   |періо-|   |стяг- |бачені|   |від  |мате- |ніс- |справи|ням |   |нак- |спла-|  |
|  |іншими      |    |   |   |   |ду  |   |нення |ст.241|   |адмі- |ріалів|тю  |проку-|стро-|   |ладе-|чено-|  |
|  |законодавчими чи |    |   |   |   |   |   |   |КУпАП |   |ністра-|на  |скла-|рору, |ків, |   |ного |го  |  |
|  |нормативними   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |тивної |роз- |ду  |органу|пере-|   |   |доб- |  |
|  |актами      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |відпо- |гляд |пра- |досу- |дба- |   |   |рові-|  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |відаль-|гро- |вопо-|дового|чених|   |   |льно |  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |ності |мадс- |руше-|слідс-|ст.38|   |   |   |  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |при  |кої  |ння |тва чи|КУпАП|   |   |   |  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |малоз- |орга- |   |дізна-|   |   |   |   |  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |начно- |ніза- |   |ння  |   |   |   |   |  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |сті  |ції, |   |   |   |   |   |   |  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |право- |трудо-|   |   |   |   |   |   |  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |поруше-|вого |   |   |   |   |   |   |  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |ння  |колек-|   |   |   |   |   |   |  |
|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |тиву |   |   |   |   |   |   |  |
|---+-----------------+--------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----|
| А |    Б    |  В  |  1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---+-----------------+--------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----|
|1 |Порушення    |ст.186-2|   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |законодавства про|    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |вибори Президента|    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |України     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---+-----------------+--------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----|
|  |у тому числі:  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---+-----------------+--------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----|
|2 |Публічні заклики |ч.1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |або агітація за |ст.186-2|   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |бойкотування   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |виборів     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |Президента    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |України,     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |опублікування  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |або поширення  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |іншим способом  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |неправдивих   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |відомостей про  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |кандидата в   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |Президенти    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |України,     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |а так само    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |агітація за   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |або проти    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |кандидата    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |в день      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |виборів     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---+-----------------+--------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----|
|3 |Видача членом  |ч.2   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |дільничої    |ст.186-2|   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |виборчої     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |комісії виборчого|    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |бюлетеня для   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |голосування   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |за іншу особу  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---+-----------------+--------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----|
|4 |Втручання    |ч.3   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |в роботу     |ст.186-2|   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |виборчих     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |комісій, що   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |перешкоджає   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |виконанню ними  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |обов'язків,   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |пов'язаних з   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |реєстрацією   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |кандидатів у   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |Президенти    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |України,     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |підрахунком   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |голосів     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |чи визначенням  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |результатів або |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |підбиттям    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |загальних    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |підсумків виборів|    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---+-----------------+--------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----|
|5 |Інші       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |правопорушення, |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |пов'язані    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |з виборами    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |Президента    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |України     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---+-----------------+--------+------+------+-----+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----|
|6 |УСЬОГО      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
        Розділ 3. Розгляд кримінальних справ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Но- |Види злочинів   |Статті |Пере-|Кіль-|Закінчено провадження у справах                 |Зали- |Кіль- |
|мер |          |КК   |бува-|кість|----------------------------------------------------------------|шок  |кість |
|ряд-|          |України|ло  |осіб,|з   |із  |із  |з   |з    |з  |усьо-|у тому числі  |нероз-|осіб, |
|ка |          |2001  |справ|щодо |поста-|закри-|засто-|повер-|поверне-|пере-|го  |призначено до |гляну-|щодо |
|  |          |року  |у  |яких |новле-|ттям |суван-|ненням|нням  |дачею|   |розгляду з   |тих  |яких |
|  |          |    |про- |спра-|нням |прова-|ням  |на  |прокуро-|за  |   |порушенням   |справ |справи|
|  |          |    |ва- |ви  |вироку|дження|приму-|додат-|ру в  |під- |   |строків,    |на  |пере- |
|  |          |    |дже- |пере-|   |у   |сових |кове |порядку |суд- |   |передбачених  |кінець|бува- |
|  |          |    |нні |бува-|   |справі|захо- |роз- |ст.249-1|ністю|   |---------------|звіт- |ють  |
|  |          |    |   |ли в |   |   |дів  |сліду-|КПК   |   |   |ст.241 |ст.256 |ного |у за- |
|  |          |    |   |суді |   |   |медич-|вання |України |   |   |КПК  |КПК  |пері- |лишку |
|  |          |    |   |   |   |   |ного |   |    |   |   |України|України|оду  |(з  |
|  |          |    |   |   |   |   |харак-|   |    |   |   |    |    |   |гр.12)|
|  |          |    |   |   |   |   |теру |   |    |   |   |    |    |   |   |
|----+-------------------+-------+-----+-----+------+------+------+------+--------+-----+-----+-------+-------+------+------|
| А |     Б     |  В  | 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7  | 8 | 9 |  10 |  11 | 12 | 13 |
|----+-------------------+-------+-----+-----+------+------+------+------+--------+-----+-----+-------+-------+------+------|
|1  |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ   |157-159|   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |ВИБОРЧИХ ПРАВ І  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |СВОБОД ГРОМАДЯНИНА |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |(усього):     |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|----+-------------------+-------+-----+-----+------+------+------+------+--------+-----+-----+-------+-------+------+------|
|2  |у  |Перешкоджання|157  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |тому |здійсненню  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |числі|виборчого  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |права    |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|----|   |-------------+-------+-----+-----+------+------+------+------+--------+-----+-----+-------+-------+------+------|
|3  |   |Неправомірне |158  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |використання |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |виборчих   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |бюлетенів,  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |підлог    |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |виборчих   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |документів  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |або     |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |неправильний |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |підрахунок  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |голосів чи  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |неправильне |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |оголошення  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |результатів |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |виборів   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|----|   |-------------+-------+-----+-----+------+------+------+------+--------+-----+-----+-------+-------+------+------|
|4  |   |Порушення  |159  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |таємниці   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |   |голосування |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|----+---------------------------+-----+-----+------+------+------+------+--------+-----+-----+-------+-------+------+------|
|5  |ІНШІ ЗЛОЧИНИ, пов'язані з |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |виборами Президента    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|  |України          |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
|----+---------------------------+-----+-----+------+------+------+------+--------+-----+-----+-------+-------+------+------|
|6  |УСЬОГО (рядки 1, 5)|    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Но- |Види злочинів   |Статті |Кількість осіб у справах із закінченим    |Кількість осіб, до яких   |Кіль- |Поз- |
|мер |          |КК   |провадженням                 |застосовані основні покарання|кість |бав- |
|ряд-|          |України|---------------------------------------------+-----------------------------|осіб, |лено |
|ка |          |2001  |засу-|вип-|щодо |щодо |щодо |щодо  |щодо |штраф    |обме-|поз-|інші |яких |осіб |
|  |          |року  |дже- |рав-|яких |яких |яких |яких  |яких |------------|ження|бав-|види |звіль-|права |
|  |          |    |них |да- |спра-|засто-|спра- |справи |спра-|усьо-|сума |волі |ле- |пока-|нено |зай- |
|  |          |    |   |них |ви  |совано|ви  |повер- |ви  |го  |штрафу|   |ння |рання|від  |мати |
|  |          |    |   |  |зак- |приму-|повер-|нуто  |пере-|   |в грн.|   |волі|   |пока- |певні |
|  |          |    |   |  |рито |сові |нуто |проку- |дано |   |   |   |  |   |рання |посади|
|  |          |    |   |  |   |заходи|на  |рору в |за  |   |   |   |  |   |з різ-|або  |
|  |          |    |   |  |   |медич-|додат-|порядку |під- |   |   |   |  |   |них  |займа-|
|  |          |    |   |  |   |ного |кове |ст.249-1|суд- |   |   |   |  |   |під- |тися |
|  |          |    |   |  |   |харак-|роз- |КПК   |ніс- |   |   |   |  |   |став |певною|
|  |          |    |   |  |   |теру |сліду-|України |тю  |   |   |   |  |   |   |діяль-|
|  |          |    |   |  |   |   |вання |    |   |   |   |   |  |   |   |ністю |
|----+-------------------+-------+-----+----+-----+------+------+--------+-----+-----+------+-----+----+-----+------+------|
| А |     Б     |  В  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  19  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|----+-------------------+-------+-----+----+-----+------+------+--------+-----+-----+------+-----+----+-----+------+------|
|1  |ЗЛОЧИНИ ПРОТИ   |157-159|   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |ВИБОРЧИХ ПРАВ І  |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |СВОБОД ГРОМАДЯНИНА |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |(усього):     |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|----+-------------------+-------+-----+----+-----+------+------+--------+-----+-----+------+-----+----+-----+------+------|
|2  |у  |Перешкоджання|157  |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |тому |здійсненню  |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |числі|виборчого  |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |права    |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|----|   |-------------+-------+-----+----+-----+------+------+--------+-----+-----+------+-----+----+-----+------+------|
|3  |   |Неправомірне |158  |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |використання |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |виборчих   |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |бюлетенів,  |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |підлог    |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |виборчих   |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |документів  |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |або     |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |неправильний |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |підрахунок  |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |голосів чи  |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |неправильне |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |оголошення  |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |результатів |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |виборів   |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|----|   |-------------+-------+-----+----+-----+------+------+--------+-----+-----+------+-----+----+-----+------+------|
|4  |   |Порушення  |159  |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |таємниці   |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |   |голосування |    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|----+---------------------------+-----+----+-----+------+------+--------+-----+-----+------+-----+----+-----+------+------|
|5  |ІНШІ ЗЛОЧИНИ, пов'язані з |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |виборами Президента    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|  |України          |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
|----+---------------------------+-----+----+-----+------+------+--------+-----+-----+------+-----+----+-----+------+------|
|6  |УСЬОГО (рядки 1, 5)|    |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Довідка до розділу 3.
 
   1. Кількість справ, повернутих прокурору
    в порядку ст.232 КПК України, -       щодо осіб -
 
   2. Кількість справ (з гр.9), у яких
    змінено обвинувачення, -          щодо осіб -
 
 
 Виконавець ___________________    Керівник __________________
      (прізвище, телефон)        (підпис, прізвище)
 
                   ___ _________ 200__ року
 
 
 Начальник управління судової
 статистики та звітності
 Державної судової
 адміністрації України                  О.А.Булка
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка