Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1785

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 жовтня 2004 р. N 1461
                Київ
 
       Про внесення змін до постанови Кабінету
     Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1785
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня
1999 р. N 1785 ( 1785-99-п ) "Про подання органами виконавчої
влади звітів про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з
корупцією" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 208)
зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 жовтня 2004 р. N 1461
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
      від 27 вересня 1999 р. N 1785 ( 1785-99-п )
 
 
   1. У  назві  постанови  слово "звітів" замінити словами
"аналітичної інформації".
 
   2. У пункті 1:
 
   слова і цифри "щокварталу, до 15 числа місяця, що настає за
звітним кварталом" замінити словами і цифрами "один раз на
півріччя - до 15 серпня та до 15 лютого", а слово "звіти" -
словами "за формою згідно з додатком аналітичну інформацію";
 
   слова "(форма додається)" і "а також інформацію про державних
службовців, притягнутих до відповідальності відповідно до вимог
зазначеного Закону" виключити;
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Міністерство внутрішніх справ подає Головному управлінню
державної служби щомісячний статистичний звіт "Про виконання
Закону України "Про боротьбу з корупцією" за формою N 1-КОР,
затвердженою наказом Держкомстату від 13 листопада 1997 р. N 44
( v0044202-97 ) та спільним наказом Генеральної прокуратури,
Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки  та  Державної
податкової адміністрації від 29 грудня 2002 р. N 87/1345/473/11".
 
   3. Пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   "2. Головне  управління  державної  служби подає раз на
півріччя - до 30 серпня та до 28 лютого узагальнену аналітичну
інформацію і відповідні висновки та пропозиції з цього питання
Кабінетові Міністрів України".
 
   4. Форму звіту про виконання вимог Закону України "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), затвердженого зазначеною
постановою ( 1785-99-п ), та додаток до звіту виключити.
 
   5. Доповнити постанову додатком такого змісту:
 
 
                      "Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 27 вересня 1999 р. N 1785
 
              АНАЛІТИЧНА
         інформація про виконання вимог
      Закону України "Про боротьбу з корупцією"
 
      _________________________________________
           (найменування органу)
 
 
   1. Загальний аналіз стану виконання вимог Закону у сфері
діяльності органу виконавчої влади.
 
   2. Детальний аналіз виконання окремих положень Закону, що
встановлюють відповідні вимоги чи обмеження:
 
   1) дотримання  спеціальних  обмежень,  установлених  для
державних службовців та інших осіб, що уповноважені виконувати
функції держави, спрямовані на запобігання корупції (стаття 5);
 
   2) дотримання вимог фінансового контролю (стаття 6);
 
   3) відповідальність  керівників за невжиття заходів щодо
боротьби з корупцією (стаття 10);
 
   4) відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по
боротьбі з корупцією (стаття 11);
 
   5) кількість осіб, щодо яких прийнято рішення суду про
заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом
трьох років з дня їх звільнення;
 
   6) кількість осіб, звільнених з посади на підставі рішення
суду;
 
   7) заходи, вжиті для виконання актів Президента України та
Кабінету  Міністрів України щодо забезпечення відкритості та
прозорості роботи органу виконавчої влади та щодо посилення
контролю за відкритістю та прозорістю його роботи;
 
   8) заходи, вжиті для усунення виявлених прогалин чи колізій у
правовому регулюванні певної сфери відносин, правові норми та інші
чинники, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень;
 
   9) заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних
службовців у державному органі.
 
   3. Висновки та пропозиції щодо необхідності вжиття заходів,
спрямованих на забезпечення безумовного виконання вимог Закону.
 
   4. Додатки, що можуть містити:
 
   аналітичні довідки з окремих питань;
 
   ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, таблиці тощо)".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка