Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо моніторингу функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            15.10.2004 N 2561
 
 
   Відповідно до п. 109 Плану роботи Державної комісії  з
регулювання  ринків  фінансових послуг України на 2004 рік,
затвердженого розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 17.08.2004 р. N 2081 а також з метою
виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.04
N 479-р ( 479-2004-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
створення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування на 2004-2007 роки Державна комісія з
регулювання ринків    фінансових    послуг     України
П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Інформацію, яка міститься в Аналітичній довідці щодо
моніторингу  функціонування  системи  недержавного  пенсійного
забезпечення в Україні (додається) прийняти до відома.
 
   2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами
(Рибальченко А.А.) направити Аналітичну довідку щодо моніторингу
функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в
Україні Міністерству праці та соціальної політики України.
 
   3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії -  директора  департаменту  нагляду  за  недержавними
пенсійними фондами Рибальченка А.А.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 15 жовтня 2004 р. N 91
 
 
            АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
    за результатами моніторингу функціонування системи
     недержавного пенсійного забезпечення в Україні
 
 
   1 січня 2004 року в Україні набрав чинності Закон України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (далі - Закон),
який запровадив третій рівень нової пенсійної системи.
   Законом ( 1057-15 ) на Державну комісію з регулювання ринків
фінансових  послуг (далі - Держфінпослуг) покладено завдання
здійснювати державне регулювання сфери недержавного пенсійного
забезпечення та нагляд за суб'єктами цієї сфери.
   Основними напрямами регулювання є реєстрація  недержавних
пенсійних фондів із видачею їм відповідних свідоцтв, ліцензування
юридичних осіб, які будуть надавати послуги з адміністрування
недержавних пенсійних фондів, здійснення аналізу ефективності
діяльності всіх  суб'єктів  системи  недержавного  пенсійного
забезпечення, а також здійснення контролю за дотриманням вимог
законодавства пенсійними фондами й іншими суб'єктами цієї сфери.
   Прикінцевими положеннями Закону ( 1057-15 ) Держфінпослуг як
головному розробнику необхідно у термін протягом одного року з дня
набрання чинності цим Законом розробити нормативно-правову базу у
сфері недержавного пенсійного забезпечення.
   З метою реалізації покладених на неї завдань Держфінпослуг
розробила та затвердила низку віднесених до її  компетенції
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність суб'єктів
недержавного пенсійного забезпечення.
   Цими нормативними  актами, в першу чергу, встановлюються
вимоги до порядку створення та реєстрації НПФ, видачі ліцензії
адміністраторам НПФ та регулюються правовідносини, пов'язані з цим
видом діяльності. Під час розробки цих актів  враховувалися
пропозиції науковців, представників банків, діючих недержавних
пенсійних фондів тощо.
   Станом на початок 2004 року затверджені та набрали чинності
22 основні нормативно-правові документи для впровадження системи
недержавного  пенсійного  забезпечення,  які  зареєстровані в
Міністерстві юстиції України.
   Положення про  порядок  державної  реєстрації недержавних
пенсійних фондів затверджене розпорядженням Держфінпослуг від
29.12.2003 N 186 ( z0080-04 ) і зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 19.01.2004 за N 80/8679. Це Положення, окрім
порядку реєстрації НПФ як юридичної особи, визначає вимоги до
статуту та пенсійних схем з урахування видів НПФ, що передбачені
Законом ( 1057-15 ), порядок внесення змін та доповнень до цих
документів, порядок скасування державної реєстрації НПФ. Зокрема,
встановлює  загальні вимоги до НПФ, перелік документів, які
подаються для проведення державної реєстрації пенсійного фонду, та
вимоги до них, а також визначає терміни проведення процедури
реєстрації, підстави для відмови у проведенні державної реєстрації
НПФ та дії заявника у цих випадках. Це Положення надає можливість
органам управління пенсійних фондів в процесі їх діяльності
вносити необхідні зміни до установчих документів пенсійного фонду
без необхідності призупинення своєї діяльності.
   Порядок внесення до Державного реєстру фінансових установ
інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності
Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 )
затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 18.11.2003 N 127
( z1124-03 ) і зареєстрований в Міністерстві юстиції України
05.12.2003 за N 1124/8445. Відповідно до Закону та цього Порядку,
установи та організації, які займаються недержавним пенсійним
забезпеченням  або  у  назвах  яких  використовуються  слова
"недержавний пенсійний фонд" чи "пенсійний фонд", можуть:
   здійснити реорганізацію в пенсійні фонди, створені відповідно
до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 );
   реорганізуватися в одну з небанківських фінансових установ
або ліквідуватися.
   Установи, які ухвалили рішення про реорганізацію, зобов'язані
протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом ( 1057-15 )
зареєструватися у Держфінпослуг, отже до 1 липня 2004 року вони
мають бути включені у Державний реєстр фінансових  установ.
Зазначений Порядок ( z1124-03 ) встановлює процедуру реєстрації
таких фондів шляхом внесення інформації про них до реєстру
фінансових установ, а також вимоги до документів, необхідних для
такої реєстрації.
   Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування
пенсійних фондів затверджені розпорядженням Держфінпослуг від
13.11.2003 N 118 ( z0025-04 ) і зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 12.01.2004 за N 25/8624.
   Цим документом встановлюються умови провадження діяльності з
адміністрування НПФ, вимоги, обов'язкові для виконання на момент
отримання  ліцензії  та  під  час  провадження діяльності з
адміністрування НПФ, а також вимоги до документів, необхідних для
отримання  ліцензії  особами,  що  здійснюють  діяльність  з
адміністрування НПФ.
   Документом також детально визначені вимоги до провадження
діяльності з адміністрування НПФ відокремленими  підрозділами
адміністраторів,  врегульовані  питання переоформлення, видачі
дубліката та анулювання ліцензії.
   Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України про укладання радою недержавного пенсійного фонду
договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному
фонду затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003
N 178 ( z0057-04 ) і зареєстрований в Міністерстві юстиції України
16.01.2004 за N 57/8656. Відповідно до цього Порядку адміністратор
НПФ зобов'язаний повідомляти Держфінпослуг про укладення радою
фонду  договорів про надання фінансових послуг НПФ, зокрема
договору про адміністрування НПФ, про управління активами НПФ та
обслуговування НПФ зберігачем.
   Цим документом встановлюються уніфіковані вимоги до змісту,
форми та термінів подання до Держфінпослуг інформації про укладені
радою фонду договори, що в свою чергу надає змогу Держфінпослуг
відслідковувати та контролювати коло осіб, які надають послуги у
сфері недержавного пенсійного забезпечення щодо кожного пенсійного
фонду окремо.
   Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних
фондів та фахівців з питань адміністрування пенсійних фондів
затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 27.11.2003 N 137
( z1164-03 ) і зареєстровані в Міністерстві юстиції України
16.12.2003 за N 1164/8485, Кваліфікаційний мінімум для осіб, які
претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного
фонду затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 04.03.2004
N 130 ( z0565-04 ) і зареєстрований в Міністерстві юстиції України
05.05.2004 за N 565/9164. Кваліфікаційний мінімум для осіб, які
претендують  на  право  здійснення функцій з адміністрування
недержавного  пенсійного  фонду  затверджений  розпорядженням
Держфінпослуг від 04.03.2004 N 129 ( z0566-04 ) і зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 05.05.2004 за N 566/9165.
   Сукупність цих нормативних актів встановлює кваліфікаційні
вимоги до керівників та відповідальних працівників суб'єктів сфери
недержавного пенсійного забезпечення, зокрема до членів рад НПФ,
осіб, які входять до складу виконавчих і контролюючих органів
професійного  адміністратора  та  кваліфікованих  працівників
адміністратора. Рівень кваліфікаційних вимог визначається шляхом
установлення вимог до рівня освіти, досвіду практичної діяльності
та спеціальних знань.
   Окрім цього, ці документи встановлюють процедуру сертифікації
осіб, які претендують  на  обіймання  вищезазначених  посад,
визначення  відповідного  кваліфікаційного рівня та отримання
кваліфікаційного свідоцтва.
   Окремо визначені терміни дії кваліфікаційного свідоцтва та
вимоги до підвищення кваліфікації осіб, що займають  посади
керівників та відповідальних працівників недержавних пенсійних
фондів та адміністраторів. Це дозволить залучати  до  сфери
недержавного  пенсійного  забезпечення висококваліфікованих та
професійно підготовлених фахівців і здійснювати державний контроль
за рівнем надання послуг у цій сфері.
   Положення про інвестиційну  декларацію  пенсійного  фонду
затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 27.11.2003 N 139
( z1165-03 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України
16.12.2003 за N 1165/8486.
   Положенням ( z1165-03 ) встановлюються вимоги до змісту та
правил розробки інвестиційної декларації НПФ, умови внесення змін
до неї, а також процедури реєстрації інвестиційної декларації та
змін до неї. Крім того, Положення встановлює вимоги до документів,
що подаються в Держфінпослуг  для  реєстрації  інвестиційної
декларації, а також терміни її здійснення. Окремо в Положенні
визначаються підстави для відмови в реєстрації інвестиційної
декларації  фонду  або змін до неї та порядок контролю за
додержанням вимог чинного  законодавства  та  Положення  про
інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду.
   Впровадження Положення ( z1165-03 ) дозволить забезпечити
реалізацію державного регулювання та нагляду за інвестиційною
політикою пенсійного фонду і дотриманням НПФ обмежень  щодо
інвестиційної  діяльності з пенсійними активами, встановлених
Законом ( 1057-15 ).
   Порядок подання  рекламних  матеріалів  щодо  послуг  з
недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії  з
регулювання  ринків  фінансових  послуг  України затверджений
розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 N 187 ( z0049-04 ) і
зареєстрований в  Міністерстві  юстиції України 15.01.2004 за
N 49/8648. Цей Порядок розроблено з метою врегулювання відносин у
сфері  недержавного  пенсійного  забезпечення,  пов'язаних  з
розповсюдженням рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного
пенсійного забезпечення, запобігання недобросовісній рекламі, а
також захисту інтересів потенційних вкладників.
   Порядком ( z0049-04 ) встановлюється процедура подання для
погодження до Держфінпослуг рекламних матеріалів щодо послуг з
недержавного пенсійного забезпечення та перелік документів, що при
цьому подаються, а також вимоги до цих документів. Крім того,
Порядок визначає вимоги до рекламодавців та осіб, які надають
агентські послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
   Порядок проведення зборів засновників недержавного пенсійного
фонду шляхом опитування затверджений розпорядженням Держфінпослуг
від 11.12.2003 N 161 ( z1245-03 ) і зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 29 грудня 2003 р.  за  N  1245/8566.  Цей
нормативно-правовий  акт визначає процедуру проведення зборів
засновників шляхом опитування, порядок скликання таких зборів та
прийняття рішення з питань, що віднесені до компетенції зборів
засновників. Визначена правомочність зборів засновників, права та
обов'язки засновників, які беруть участь у зборах, а також
лічильної комісії, що проводить підрахунок голосів.
   Цей Порядок ( z1245-03 ) не обмежує прав засновників щодо
проведення зборів шляхом опитування,  але  встановлює  чітку
процедуру проведення цього процесу, яка відповідає вимогам чинного
законодавства і сприяє здійсненню державного контролю у цій сфері.
   Положення про   навчання,   перепідготовку,  підвищення
кваліфікації та складання екзаменів особами,  які  провадять
діяльність на ринках фінансових послуг затверджене розпорядженням
Держфінпослуг від 18.12.2003 N 169 ( z0022-04 ) і зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 10.01.2004 за N 22/8621.
   Порядок погодження Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного
фонду затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003
N 169 ( z0022-04 ) і зареєстрований в Міністерстві юстиції України
10.01.2004 за N 22/8621. Цей Порядок встановлює порядок погодження
членів рад недержавних пенсійних фондів Держфінпослуг та сприяє
здійсненню контролю за відповідністю членів рад вимогам Закону
( 1057-15  ) та нормативно-правовим актам Держфінпослуг щодо
кваліфікаційного та професійного рівня осіб, що обрані до ради
пенсійного фонду.
   Про встановлення плати про видачу ліцензії  затверджений
розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2003 N 188 ( z0240-04 ) і
зареєстрований в Міністерстві юстиції України  23.02.2004  за
N 240/8839. Цим документом Держфінпослуг встановлюється розмір
плати, яка повинна сплачуватись при отриманні ліцензії на право
здійснення окремого виду діяльності, зокрема і діяльності з
адміністрування недержавних пенсійних фондів.
   Положення про   навчання,   перепідготовку,  підвищення
кваліфікації та складання екзаменів особами,  які  провадять
діяльність на ринках фінансових послуг затверджене розпорядженням
Держфінпослуг від 25.12.2003 N 183 ( z0122-04 ) і зареєстроване в
Міністерстві  юстиції України 28.01.2004 за N 122/8721. Цей
документ встановлює порядок проведення навчання осіб, які планують
здійснювати діяльність на ринках фінансових послуг. Встановлює
вимоги до складання такими особами екзаменаційного іспиту та
отримання кваліфікаційного свідоцтва, а також визначає умови
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів  після
закінчення терміну дії кваліфікаційного свідоцтва.
   Порядок прийняття Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України рішення за порядком денним зборів
засновників недержавного пенсійного фонду, які не  відбулись
затверджений розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 169
( z0022-04 ) і зареєстрований в Міністерстві юстиції України
10.01.2004 за N 22/8621. Відповідно до частини другої пункту 2
статті 16 Закону ( 1057-15 ) у разі, коли збори засновників
пенсійного фонду не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх
неправомочністю через відсутність достатнього числа представників
засновників, рішення за порядком денним таких зборів приймається
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
   Зазначений вище  документ  встановлює  порядок  прийняття
Держфінпослуг рішення за порядком денним зборів засновників НПФ,
які  не  відбулись, надання адміністратором пенсійного фонду
письмових повідомлень Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України, а також склад інформації, що міститься
у зазначених повідомленнях. Порядок встановлює строки прийняття
рішень Держфінпослуг та процедуру оприлюднення таких рішень.
   Врегулювання зазначеного  питання  сприятиме  ефективності
прийняття рішень, що відносяться до компетенції зборів засновників
НПФ, та дозволить підвищити рівень  державного  нагляду  за
діяльністю пенсійних фондів з метою захисту прав та інтересів їх
учасників.
   Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду
договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному
фонду затверджений розпорядженням Комісії від 25.12.2003 N 178
( z0057-04 ). Цим документом визначається порядок повідомлення
Держфінпослуг про укладення радою недержавного пенсійного фонду
договорів з адміністратором, компанією з управління активами та
зберігачем недержавних пенсійних фондів.
   Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для
ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного
фонду затверджені розпорядженням Комісії від 22.06.04 р. N 1101
( z0855-04 ). Цей документ встановлює вимоги, які поширюються на
технічне забезпечення та інформаційні системи, що створюються та
(або)  використовуються адміністраторами недержавних пенсійних
фондів для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного
пенсійного фонду.
   Граничні тарифи  на  оплату  послуг  з  адміністрування
недержавного пенсійного фонду затверджені розпорядженням Комісії
від 22.06.04 р. N 1102 ( z0871-04 ). Цим документом встановлюються
граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування недержавного
пенсійного фонду, в тому числі максимальні розміри плати за
здійснення адміністратором окремих операцій з ініціативи учасника
фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ).
   Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного
фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення затверджене
розпорядженням Комісії від 22.06.04 N 1100 (  z0898-04  ).
Відповідно до цього Положення здійснюється подання адміністратором
недержавних пенсійних фондів Держфінпослуг та радам недержавних
пенсійних фондів квартальної та річної звітності з недержавного
пенсійного забезпечення.
   Положення про  провадження  діяльності  з адміністрування
недержавного пенсійного фонду затверджене розпорядженням Комісії
від 20.07.04 р. N 1660 ( z0990-04 ). Цей документ установлює єдині
правила формування та ведення системи персоніфікованого обліку
учасників недержавного пенсійного фонду, вимоги до такої системи,
порядок її ведення, обов'язки адміністратора, вкладників  та
учасників  недержавного пенсійного фонду, порядок доступу до
інформації, яка міститься у такій системі.
   Розмір плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних
фондів затверджений розпорядженням Комісії від 22.07.04 р. N 1729
( z0972-04 ). Цим документом встановлюється розмір плати за
реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду, пенсійних схем,
інвестиційної декларації, а також змін і доповнень до них.
   Порядок тимчасового  призначення  Державною  комісією  з
регулювання ринків фінансових послуг адміністратора недержавного
пенсійного фонду затверджений розпорядженням Держфінпослуг від
03.09.04 р. N 2263 ( z1188-04 ) та зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 20.09.04 р. N 1188/9787. Цим порядком встановлена
процедура тимчасового призначення Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України  адміністратора  недержавних
пенсійних фондів для виконання функцій адміністратора, ліцензія
якого була анульована.
   З набранням чинності 01.07.2004 року Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) недержавні пенсійні фонди реєструються як юридичні
особи державними реєстраторами в порядку, передбаченому  цим
Законом. У зв'язку з цим Держфінпослуг було внесено зміни до
існуючої нормативної бази з метою приведення у відповідність до
вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців".  З  цією  метою  Держфінпослуг
розроблено  Положення  про  реєстрацію  статуту  недержавного
пенсійного фонду та пенсійних схем, затверджене розпорядженням
Держфінпослуг від 17.08.04 N 2080 ( z1050-04 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 26.08.04 за N 1050/9649, яке визначає
порядок  реєстрації  статуту  та пенсійних схем недержавного
пенсійного фонду, змін до цих документів. Встановлює вимоги до
оформлення документів, які подаються для реєстрації статуту та
пенсійних схем, а також вимоги до самого статуту та пенсійних
схем. Також розроблене Положення про внесення інформації про
недержавні пенсійні фонди до Державного  реєстру  фінансових
установ, яке погоджено із Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва і готується для подання на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   На даний час триває розробка інших нормативно-правових актів
у сфері недержавного пенсійного забезпечення, які стосуватимуться
реорганізації і ліквідації недержавних пенсійних фондів, порядку
призначення Держфінпослуг сплати пені адміністратором недержавного
пенсійного фонду учаснику  фонду  за  несвоєчасне  виконання
зобов'язань та інших аспектів діяльності суб'єктів недержавного
пенсійного забезпечення, порядку оприлюднення інформації  про
діяльність недержавного пенсійного фонду та інших.
   На сьогодні актуальним є  питання  подальшої  діяльності
існуючих недержавних пенсійних фондів. Такі фонди до набрання
чинності Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ) та "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) працювали в законодавчому та
регулятивному вакуумі.
   За результатами проведених перевірок в Україні здійснюють
свою  діяльність  більше  40 установ недержавного пенсійного
забезпечення, створених до набрання чинності Законом України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), в назвах яких є
словосполучення  "недержавний  пенсійний  фонд".  З  них  22
безпосередньо займалися недержавним пенсійним забезпеченням, з
решти: 12 фондів не були знайдені,  9  -  не  здійснювали
фінансово-господарської діяльності, 4 - здійснювали діяльність, не
пов'язану з додатковим недержавним пенсійним забезпеченням.
   Відповідно до  Прикінцевих  положень Закону ( 1057-15 )
підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність у
сфері накопичувального пенсійного забезпечення або у назвах яких
використовуються слова "недержавний пенсійний фонд" чи "пенсійний
фонд", можуть здійснити реорганізацію у пенсійні фонди, створені
відповідно до вимог Закону, або ліквідуватися чи  здійснити
реорганізацію в один з видів небанківських фінансових установ.
   Особи, які ухвалили рішення про реорганізацію, зобов'язані
протягом  шести  місяців  від дня набрання чинності Законом
зареєструватися в Держфінпослуг. Відповідно до Закону України "Про
фінансові  послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ) необхідно внести до Державного реєстру
фінансових установ відповідні записи про фінансові установи, до
яких, зокрема, належать особи, які планують здійснювати діяльність
з недержавного пенсійного забезпечення. Отже, до 1 липня 2004 року
вони повинні були бути включені до Державного реєстру фінансових
установ.
   Процедура приведення діяльності "старих" НПФ у відповідність
до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ), зокрема, реорганізація в недержавні пенсійні фонди,
передбачає:
   реєстрацію як фінансових установ - до 1 липня 2004 року;
   укладення відповідних договорів з тими суб'єктами, які мають
їх обслуговувати: з адміністратором - до кінця 2004 року; з
компанією з управління активами, зберігачем - до 1 липня 2004
року;
   розробку та  реєстрацію  в  Держфінпослуг  інвестиційних
декларацій, які, додатково до вимог законодавства, повинні містити
інформацію про поточний стан пенсійних активів та план приведення
структури пенсійних активів у відповідність до вимог Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення"( 1057-15 );
   приведення структури, найменування та внутрішніх документів у
відповідність до вимог законодавства - до кінця 2004 року;
   приведення активів у відповідність до вимог Закону "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) - до 2009 року.
   Процес реорганізації "старих" НПФ здійснюється під пильним
контролем Держфінпослуг. Оскільки стає зрозумілим, що це доволі
складний процес,  при  розв'язанні  всіх  проблемних  питань
спеціалістами  Держфінпослуг  надається практична допомога та
консультації фондам. Співпраця  з  кожним  пенсійним  фондом
здійснюється Держфінпослуг в індивідуальному порядку.
   З 4 червня 2004 року Держфінпослуг розпочала  процедуру
реєстрації недержавних пенсійних фондів. Комісією зареєстровано
двадцять шість недержавних пенсійних фондів, чотири з яких є
корпоративними, два - професійними та двадцять - відкритими
недержавними пенсійними фондами.
   Крім того, Держфінпослуг зареєстровані як фінансові установи
п'ять  організацій,  які  займалися  недержавним  пенсійним
забезпеченням до набрання чинності Законом України "Про недержавне
пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та прийняли рішення про
реорганізацію в пенсійні фонди, створені відповідно до вимог цього
закону. На виконання Прикінцевих положень Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" цими установами розроблені плани
реорганізації, які обов'язково містять інформацію про методологію
розрахунків пенсійних виплат, а також заходи щодо поступового
переходу з пенсійних планів (схем) з визначеними пенсійними
виплатами до пенсійних схем з визначеними пенсійними внесками.
Фахівці Держфінпослуг постійно надають консультації та методичну
допомогу зазначеним установам щодо розробки та впровадження планів
реорганізації.
   Одним із головних питань діяльності системи недержавного
пенсійного забезпечення є гарантування безпеки пенсійної системи,
запровадження  методів  запобігання  розтрачанню та крадіжкам
пенсійних коштів, а також вирішення питання захищеності пенсійних
коштів від інфляції, враховуючи значний термін циклу накопичення.
З цією метою для гарантування безпеки пенсійної системи в Україні
була законодавчо побудована така пенсійна система, у якій права на
пенсійні кошти, внесені вкладниками, не  переходять  ні  до
засновників, ні до членів ради фонду, ні до осіб, які надають
послуги фонду, а залишаються за учасниками.
   Функції залучення  коштів  та адміністрування, здійснення
управління активами та укладання угод щодо їх інвестування,
зберігання активів фонду та фактичне здійснення перерахування
коштів у відповідності до укладених договорів розмежовані між
окремими юридичними особами, що надають відповідні послуги фонду.
   Особи, що надають послуги фонду на  підставі  укладених
договорів, можуть діяти тільки після отримання в установленому
порядку ліцензій визначених державних органів на право здійснення
відповідних видів діяльності. Крім того, до зазначених осіб
встановлені вимоги до розміру статутного  фонду  (капіталу),
спеціалістів, програмного забезпечення. Законодавством визначена
відповідальність таких осіб за виконання своїх зобов'язань та
збитки, завдані пенсійному фонду.
   Особи, що надають послуги фонду, в  процесі  діяльності
зобов'язані здійснювати взаємний контроль за дотриманням вимог
законодавства і у разі виявлення порушень зупиняти проведення
певної операції, повідомляти Держфінпослуг про виявлений факт
порушення та здійснювати дії по усуненню цих порушень.
   Законодавство чітко визначає види витрат, на які можуть
використовуватися пенсійні кошти, зокрема: інвестування пенсійних
активів, виконання зобов'язань перед учасниками, оплату послуг
особам, які обслуговують НПФ тощо.
   Таким чином створюється система, яка унеможливлює зловживання
з пенсійними коштами та запобігає їх нецільовому використанню.
   З метою  усунення  подвійного  оподаткування  суб'єктів
недержавного пенсійного забезпечення при здійсненні пенсійних
внесків до недержавних пенсійних фондів та отриманні пенсійних
виплат 1 липня 2004 року прийнято закони України "Про внесення
змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
(N 1958-IV ( 1958-15 ) та Про внесення змін до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" (N 1957-IV ( 1957-15 ).
   Так, змінами до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) віднесено до складу валових витрат
платників податку внески на недержавне пенсійне забезпечення
працівників, а також врегулювано питання оподаткування недержавних
пенсійних фондів як неприбуткових юридичних осіб. Оподаткування
прибутку юридичних осіб в Україні регулюється Законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств", яким встановлюються ставки та
визначено механізм сплати податку на прибуток.
   Змінами до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) передбачено віднесення до складу операцій, що не
підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, послуг з
недержавного пенсійного забезпечення, що надаються недержавними
пенсійними фондами та адміністраторами недержавних  пенсійних
фондів.
   Зміни до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) внесено з метою уточнення переліку угод, а саме
включення до переліку пенсійних контрактів, внески за якими на
недержавне пенсійне забезпечення не включаються до загального
місячного оподатковуваного доходу платника податку.
   Під час  розробки  відповідної  нормативно-правової  бази
Держфінпослуг активно співпрацює з Державною комісією з цінних
паперів  та  фондового  ринку, Державним комітетом з питань
регуляторної політики та підприємництва України, Міністерством
юстиції України та Міністерством економіки України, а також іншими
зацікавленими міністерствами та відомствами.
   Згідно з інформацією, наданою листом Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 26.08.04 N 21/02/11224,
Комісією  розроблено та зареєстровано в Міністерстві юстиції
України  чотири  нормативно-правових  акти,  які  сприятимуть
функціонуванню  суб'єктів  системи  недержавного  пенсійного
забезпечення, розвитку  інвестиційної  діяльності  недержавних
пенсійних фондів та управлінню активами цих фондів, а також
забезпечать державне регулювання у цій сфері.
   Унесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
04.07.01 N 756 ( 756-2001-п ) щодо внесення змін до пункту 33
переліку документів, які додаються до заяви про видачу відповідної
ліцензії особам, що здійснюють управління активами пенсійних
фондів.
   Розроблена ДКЦПФР  нормативно-правова  база  на  сьогодні
дозволяє функціонувати особам, що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів. Станом на 25.08.2004 р. комісією
видано 28 ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів - діяльності з управління активами пенсійних
фондів.
   Стосовно нормативно-правової бази, віднесеної Законом  до
компетенції Національного банку України, слід зазначити, що крім
нормативно-правових актів, визначених пунктом  6  Прикінцевих
положень Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ), НБУ необхідно розробити нормативні документи, які
регулюють діяльність банківських установ щодо відкриття пенсійних
депозитних рахунків.
   При цьому слід зазначити, що Мінфіном підготовлено проект
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України", який
направлено до Кабінету Міністрів України.
   Таким чином, розробка нормативних документів, які регулюють
діяльність банківських установ щодо відкриття пенсійних депозитних
рахунків, можлива тільки після внесення відповідних змін до Закону
України "Про банки та банківську діяльність" ( 2121-14 ).
   Держфінпослуг надіслано до Національного банку України лист
від 25.08.2004 року N 851/07-5, в якому висвітлені питання
розробки нормативно-правових актів НБУ, необхідних для належного
функціонування суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.
   Враховуючи наведене  вище,  розроблена  на   сьогодні
нормативно-правова база  дозволяє створюватися та здійснювати
діяльність недержавним пенсійним фондам, а також іншим суб'єктам,
що  надають  послуги пенсійним фондам відповідно до чинного
законодавства.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка