Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку нормативних актів з питань діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби та державної санітарно-епідеміологічної служби України

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            22.10.2004 N 509
 
 
      Про підготовку нормативних актів з питань
     діяльності Державної санітарно-епідеміологічної
     служби та державної санітарно-епідеміологічної
             служби України
 
 
   Відповідно до     Положення     про     Державну
санітарно-епідеміологічну  службу,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів  України  від 24 вересня 2004 р. N 1272
(  1272-2004-п  )   та   Положення   про   державну
санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 р.  N  1273
( 1273-2004-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  перелік  нормативних актів, які необхідно
розробити у зв'язку із прийняттям постанов Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2004 р. N 1272 ( 1272-2004-п ) "Про
затвердження Положення про Державну  санітарно-епідеміологічну
службу" та N 1273 ( 1273-2004-п ) "Про внесення змін до Положення
про державну санітарно-епідеміологічну службу України", осіб та
установ,  відповідальних  за  підготовку проектів відповідних
документів (додається).
 
   2. Відповідальним за підготовку проектів документів:
 
   2.1. Залучати в установленому порядку до розробки проектів
документів фахівців безпосередньо підпорядкованих організацій, а в
разі необхідності, за погодженням з Департаментом державного
санітарно-епідеміологічного нагляду - фахівців інших установ.
 
   2.2. Подати  у  визначені терміни проекти документів до
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на  директора
Департаменту  державного  санітарно-епідеміологічного  нагляду
Міністерства охорони здоров'я України Бережнова С.П.
 
 Перший заступник Міністра,
 головний державний санітарний
 лікар України                    О.В.Лапушенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   22.10.2004 N 509
 
 
               ПЕРЕЛІК
         нормативних актів, які необхідно
      розробити, у зв'язку із прийняттям постанов
    Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 р.
    N 1272 ( 1272-2004-п ) "Про затвердження Положення
     про Державну санітарно-епідеміологічну службу"
      та N 1273 ( 1273-2004-п ) "Про внесення змін
    до Положення про державну санітарно-епідеміологічну
             службу України"
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Назва документу    |  Відповідальна | Відповідальна |  Термін  |
|  |               |    особа   |  установа  | виконання |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
| 1.|Інструкція з діловодства   |Омельчук С.А.   |ДДСЕН     |до 30.12.04 |
|  |Держсанепідемслужби      |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
| 2.|Номенклатура справ      |Вакуленко Л.Л.  |ДДСЕН     |до 30.12.04 |
|  |Держсанепідемслужби      |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
| 3.|Інструкція по розгляду    |Омельчук С.А.   |ДДСЕН     |до 30.12.04 |
|  |звернень громадян в      |         |        |       |
|  |Держсанепідемслужбі      |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
| 4.|Проект постанови Кабінету   |Євтушенко О.І.  |ІГМЕ      |до 01.12.04 |
|  |Міністрів України "Про    |         |        |       |
|  |внесення змін до деяких    |         |        |       |
|  |постанов Кабінету Міністрів  |         |        |       |
|  |України"           |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
| 5.|Проект постанови Кабінету   |Бобильова О.О.  |Інститут    |до 01.03.05 |
|  |Міністрів України "Про    |         |екогігієни і  |       |
|  |затвердження Концепції    |         |токсикології  |       |
|  |розвитку державної      |         |ім.      |       |
|  |санітарно-епідеміологічної  |         |Л.І. Медведя  |       |
|  |служби"            |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
| 6.|Проект наказу МОЗ України "Про|Пономаренко А.М. |ДДСЕН     |до 15.12.04 |
|  |внесення змін до наказу МОЗ  |         |        |       |
|  |України від 09.10.2000 N 247 |         |        |       |
|  |"Про затвердження Тимчасового |         |        |       |
|  |порядку проведення державної |         |        |       |
|  |санітарно-гігієнічної     |         |        |       |
|  |експертизи"          |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
| 7.|Проект наказу         |Некрасова Л.С.  |ЦСЕС      |до 01.03.05 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |        |       |
|  |затвердження методичних    |         |        |       |
|  |рекомендацій "Порядок     |         |        |       |
|  |проведення аналізу причин і  |         |        |       |
|  |умов виникнення ситуацій   |         |        |       |
|  |санітарного та епідемічного  |         |        |       |
|  |неблагополуччя, підготовки  |         |        |       |
|  |пропозицій щодо запобіжних  |         |        |       |
|  |заходів і контролю за їх   |         |        |       |
|  |проведенням"         |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
| 8.|Проект наказу         |Омельчук С.А.   |ДДСЕН     |до 01.12.04 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |        |       |
|  |удосконалення діяльності щодо |         |        |       |
|  |державного          |         |        |       |
|  |санітарно-епідеміологічного  |         |        |       |
|  |нормування"          |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
| 9.|Проект наказу         |Некрасова Л.С.  |ЦСЕС      |до 01.02.05 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |        |       |
|  |порядок ведення державного  |         |        |       |
|  |обліку інфекційних хвороб,  |         |        |       |
|  |професійних захворювань,   |         |        |       |
|  |масових неінфекційних     |         |        |       |
|  |захворювань (отруєнь),    |         |        |       |
|  |радіаційних уражень людей"  |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|10.|Проект наказу         |Мухарська Л.М.  |ЦСЕС      |до 01.01.05 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |Некрасова Л.С.  |Науково-експерт|       |
|  |затвердження методичних    |Пенішкевич Я.І.  |ний "Центр з  |       |
|  |вказівок "Порядок проведення |         |регламентації |       |
|  |дезінфекційних заходів"    |         |застосування та|       |
|  |               |         |впро-вадження |       |
|  |               |         |деззасобів"  |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|11.|Проект наказу МОЗ України "Про|Некрасова Л.С.  |ЦСЕС      |до 01.01.05 |
|  |внесення змін до наказу МОЗ  |         |        |       |
|  |від 11.11.2000 р. N 160 "Про |         |        |       |
|  |затвердження форм облікової  |         |        |       |
|  |статистичної документації, що |         |        |       |
|  |використовується в      |         |        |       |
|  |санітарно-епідеміологічних  |         |        |       |
|  |закладах"           |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|12.|Проект наказу         |Проданчук М.Г.  |Інститут    |до 01.03.05 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |екогігієни і  |       |
|  |затвердження методичних    |         |токсикології  |       |
|  |рекомендацій "Порядок     |         |ім. Л.І.    |       |
|  |проведення аналізу небезпечних|         |Медведя    |       |
|  |для здоров'я людини факторів |         |        |       |
|  |на всіх етапах виробництва та |         |        |       |
|  |реалізації харчових продуктів"|         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|13.|Проект наказу         |Гажаман Т.О.   |ДДСЕН     |до 15.12.04 |
|  |Держпідприємництва та МОЗ   |         |        |       |
|  |України "Про внесення змін до |         |        |       |
|  |наказу Державного комітету  |         |        |       |
|  |України з питань регуляторної |         |        |       |
|  |політики та підприємництва,  |         |        |       |
|  |Міністерства охорони здоров'я |         |        |       |
|  |України від 16 лютого     |         |        |       |
|  |2001 року N 38/63,      |         |        |       |
|  |зареєстрованого        |         |        |       |
|  |в Міністерстві юстиції України|         |        |       |
|  |2 березня 2001 р. за     |         |        |       |
|  |N 188/5379 "Про затвердження |         |        |       |
|  |Ліцензійних умов провадження |         |        |       |
|  |господарської діяльності з  |         |        |       |
|  |переробки донорської крові та |         |        |       |
|  |її компонентів, виготовлення з|         |        |       |
|  |них препаратів, господарської |         |        |       |
|  |діяльності з медичної практики|         |        |       |
|  |та проведення дезінфекційних, |         |        |       |
|  |дезінсекційних, дератизаційних|         |        |       |
|  |робіт (крім робіт на об'єктах |         |        |       |
|  |ветеринарного контролю)"   |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|14.|Проект наказу         |Гажаман Т.О.   |ДДСЕН     |до 15.12.04 |
|  |Держпідприємництва та МОЗ   |         |        |       |
|  |України "Про внесення змін до |         |        |       |
|  |наказу Державного комітету  |         |        |       |
|  |України з питань регуляторної |         |        |       |
|  |політики та підприємництва,  |         |        |       |
|  |Міністерства охорони здоров'я |         |        |       |
|  |України від 18 вересня    |         |        |       |
|  |2002 року N 103/346,     |         |        |       |
|  |зареєстрованого в Міністерстві|         |        |       |
|  |юстиції України 9 жовтня   |         |        |       |
|  |2002 р. за N 820/7108 "Про  |         |        |       |
|  |затвердження Порядку контролю |         |        |       |
|  |за додержанням Ліцензійних  |         |        |       |
|  |умов провадження певних видів |         |        |       |
|  |господарської діяльності в  |         |        |       |
|  |галузі охорони здоров'я, що  |         |        |       |
|  |ліцензуються"         |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|15.|Проект постанови Кабінету   |Некрасова Л.С.  |ЦСЕС      |до 01.01.05 |
|  |Міністрів України "Про    |         |        |       |
|  |внесення змін до Порядку   |         |        |       |
|  |державної акредитації закладів|         |        |       |
|  |охорони здоров'я,       |         |        |       |
|  |затвердженого постановою   |         |        |       |
|  |Кабінету Міністрів України від|         |        |       |
|  |15.07.1997 р. N 765"     |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|16.|Проект наказу МОЗ України "Про|Некрасова Л.С.  |ЦСЕС      |до 01.01.05 |
|  |внесення змін до наказу МОЗ  |         |        |       |
|  |України від 19.12.1998 р. N  |         |        |       |
|  |359 "Про подальше       |         |        |       |
|  |удосконалення атестації    |         |        |       |
|  |лікарів"           |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|17.|Проект наказу         |Пономаренко А.М. |ДДСЕН     |до 15.12.04 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |        |       |
|  |розподіл функціональних    |         |        |       |
|  |повноважень керівництва    |         |        |       |
|  |Держсанепідемслужби"     |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|18.|Проект наказу         |Гажаман Т.О.   |ДДСЕН     |до 15.12.04 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |        |       |
|  |затвердження Критеріїв    |         |        |       |
|  |акредитації закладів, що   |         |        |       |
|  |проводять дезінфекційні,   |         |        |       |
|  |дезінсекційні та дератизаційні|         |        |       |
|  |роботи"            |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|19.|Проект наказу         |Пономаренко А.М. |ДДСЕН ЦСЕС   |до 15.12.04 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |Мухарська Л.М.  |        |       |
|  |затвердження порядку     |Некрасова Л.С.  |        |       |
|  |здійснення державної закупівлі|         |        |       |
|  |медичних імунобіологічних   |         |        |       |
|  |препаратів, дезінфекційних,  |         |        |       |
|  |інформаційно-методичних    |         |        |       |
|  |засобів тощо,         |         |        |       |
|  |науково-дослідних робіт,   |         |        |       |
|  |необхідних для забезпечення  |         |        |       |
|  |санітарного та епідемічного  |         |        |       |
|  |благополуччя населення"    |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|20.|Проект наказу         |Проданчук М.Г.  |Інститут    |до 01.01.05 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |екогігієни і  |       |
|  |затвердження Положення про  |         |токсикології  |       |
|  |наукову раду державної    |         |ім. Л.І.    |       |
|  |санітарно-епідеміологічної  |         |Медведя    |       |
|  |служби"            |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|21.|Проект наказу         |Некрасова Л.С.  |ЦСЕС      |до 15.03.05 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |        |       |
|  |затвердження кваліфікаційних |         |        |       |
|  |вимог до спеціалістів     |         |        |       |
|  |державної           |         |        |       |
|  |санітарно-епідеміологічної  |         |        |       |
|  |служби"            |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|22.|Проект наказу         |Некрасова Л.С.  |ЦСЕС      |до 01.01.05 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |        |       |
|  |затвердження Положення про  |         |        |       |
|  |центральну          |         |        |       |
|  |санітарно-епідеміологічну   |         |        |       |
|  |станцію, примірні положення  |         |        |       |
|  |про територіальні установи і |         |        |       |
|  |заклади Держсанепідемслужби" |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|23.|Проект наказу         |Некрасова Л.С.  |ЦСЕС      |до 15.03.05 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |         |        |       |
|  |затвердження Порядку та схеми |         |        |       |
|  |перевірок міністерств і    |         |        |       |
|  |органів виконавчої влади з  |         |        |       |
|  |питань дотримання вимог    |         |        |       |
|  |санітарного законодавства"  |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|24.|Проект наказу         |Григоренко А.А.  |ДДСЕН     |до 15.02.05 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |Омельчук С.А.   |        |       |
|  |затвердження Порядку роботи з |         |        |       |
|  |міжнародними організаціями  |         |        |       |
|  |(Кодекс Аліментаріус, ВООЗ)" |         |        |       |
|---+------------------------------+------------------+---------------+-------------|
|25.|Проект наказу         |Пономаренко А.М. |ДДСЕН ЦСЕС   |до 15.12.04 |
|  |Держсанепідемслужби "Про   |Некрасова Л.С.  |        |       |
|  |затвердження зразку службового|         |        |       |
|  |посвідчення посадових осіб  |         |        |       |
|  |державної           |         |        |       |
|  |санітарно-епідеміологічної  |         |        |       |
|  |служби"            |         |        |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту державного
 санітарно-епідеміологічного
 нагляду                       С.П.Бережнов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка