Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Інструкції з діловодства в органах державної виконавчої служби

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2004 N 120/5
 
 
         Про внесення змін та доповнень
       до Інструкції з діловодства в органах
          державної виконавчої служби
 
 
   З метою приведення положень Інструкції з діловодства  в
органах  державної  виконавчої  служби,  затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 05.07.99 N 470/7 ( v0470323-99 )
(із змінами і доповненнями) (далі - Інструкція), у відповідність
до положень Законів України "Про державну виконавчу  службу"
( 202/98-ВР ) та "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) та з метою
здійснення належного обліку переданих до  архіву  завершених
виконавчих проваджень, а також забезпечення контролю за архівами
відділів державної  виконавчої  служби  та  їх  впорядкування
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до Інструкції ( v0470323-99 ) такі зміни та
доповнення:
 
   1.1. У пункті 1.4 Інструкції ( v0470323-99 ) після слів
"виконання рішень" доповнити словами "судів та інших органів
(посадових осіб)".
 
   1.2. У підпункті 2.2.7 пункту 2.2 Інструкції ( v0470323-99 )
слова "судових рішень та рішень інших органів" замінити словами
"рішень судів та інших органів (посадових осіб)".
 
   1.3. У підпункті 2.4.6 пункту 2.4 Інструкції ( v0470323-99 )
слова  "закінчених  виконавчих  проваджень"  замінити словами
"завершених виконавчих проваджень".
 
   1.4. У абзаці першому пункту 3.14 Інструкції ( v0470323-99 )
слова "органу, який виніс дане рішення" замінити словами "до суду
або іншого органу (посадовій особі), який його видав".
 
   1.5. У абзаці першому пункту 3.16 Інструкції ( v0470323-99 ):
   слова "що  закінчене  й  передане" замінити словами "що
завершене й передане";
   слова "про передачу справи" замінити словами "про передачу
виконавчого провадження".
 
   1.6. У пункті 3.17 Інструкції (  v0470323-99  )  слова
"підлягають виконавчі провадження, за якими" замінити словами
"підлягає виконавче провадження, у разі".
 
   1.7. Підпункти  3.17.1-3.17.3  пункту  3.17  Інструкції
( v0470323-99 ) викласти в такій редакції:
   "3.17.1. Закінчення виконавчого провадження згідно із статтею
37 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (далі -
Закон);
   3.17.2. Повернення виконавчого документа стягувачу згідно із
статтею 40 Закону ( 606-14 );
   3.17.3. Повернення виконавчого документа до суду або іншого
органу (посадовій особі), який його видав, згідно із статтею 40-1
Закону ( 606-14 )".
 
   1.8. У пункті 3.18 Інструкції ( v0470323-99 ):
   у абзаці першому слова "закінчені виконавчі провадження"
замінити словами "завершені виконавчі провадження";
   у абзаці другому:
   слова  "передача  закінчених" замінити словами "передача
завершених";
   слова "виконавцем щоквартально" замінити словами "виконавцем
один раз у півріччя".
 
   1.9. Розділ 3 Інструкції ( v0470323-99 ) доповнити пунктами
3.19, 3.20 та 3.21 такого змісту:
   "3.19.  Строк зберігання переданих до архіву виконавчих
проваджень становить 3 роки від дати закінчення виконавчого
провадження, дати повернення виконавчого документа стягувачеві,
дати повернення виконавчого документа до суду або іншого органу
(посадовій особі), який його видав.
   Виконавчі провадження після закінчення терміну їх зберігання
підлягають знищенню.
 
   3.20. Знищення виконавчих проваджень, які передано до архіву,
здійснюється комісією один раз у півріччя, про що складається акт
у двох примірниках за встановленою формою (додаток 17).
   Склад комісії  затверджується  наказом  керівника  органу
юстиції.
   До складу комісії входить не менше п'яти осіб: керівник
органу юстиції, начальник відділу, державний виконавець, працівник
цього  відділу (підрозділу) та працівник іншого структурного
підрозділу органу юстиції.
   Знищення  виконавчих  проваджень,  переданих  до архіву,
здійснюється паперорізальними машинами або шляхом спалення, про що
зазначається в акті.
   Акти знищення виконавчих проваджень, переданих до архіву,
зберігаються у номенклатурній справі.
 
   3.21. Не завершені виконавчі провадження на кінець звітного
року відділу (підрозділу) підлягають перереєстрації діловодом на
наступний  рік  у  книзі обліку (додаток 2) та присвоєнням
відповідного порядкового номеру із зазначенням дати первинного
надходження виконавчого документа до відділу (підрозділу)".
 
   1.10. У пункті 12 абзацу третього пункту 6.5.4 Інструкції
( v0470323-99 ) слово "документів" замінити словами "виконавчих
проваджень та інших документів відділу (підрозділу)".
 
   1.11. Доповнити Інструкцію ( v0470323-99 ) додатком 17 в
редакції згідно з додатком.
 
   2. Департаменту державної виконавчої служби (В.В. Тісногуз)
довести наказ до відома начальника Головного управління юстиції
Міністерства  юстиції  України  Автономної  Республіки  Крим,
начальників обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції та забезпечити належне його виконання.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України М.М. Шупеню.
 
 Міністр                      О.В.Лавринович
 
 
                   Додаток
                   до пункту 1.11 наказу
 
                   "Додаток 17 до пункту 3.20
                   Інструкції з діловодства
                   в органах державної
                   виконавчої служби
 
 
                   Форма N 17
 
 
                   "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                   ____________________________
                     (найменування посади
                   ____________________________
                    керівника органу юстиції)
                   ____________________________
                     (підпис, прізвище та
                        ініціали)
                   "___" ____________ 2___ р.
 
 
                АКТ
        про знищення виконавчих проваджень
       та інших документів відділу (підрозділу)
 
 
                  від "___" ____________ 2___ р.
 
 Нами, ___________________________________________________________
       (посади, прізвища, ініціали кожної особи,
__________________________________________________________________
        яка була присутня під час знищення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
складено цей акт про те, що _________________________ проведено
                     (дата)
 
знищення виконавчих проваджень (документів) відділу (підрозділу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
| N | Номер та |Найменування|Найменування | Характер |Примітки|
|з/п |  дата  | боржника | стягувача |виконання |    |
|  |виконавчого |      |       |     |    |
|  |провадження,|      |       |     |    |
|  |на скількох |      |       |     |    |
|  | аркушах  |      |       |     |    |
|----+------------+------------+-------------+----------+--------|
| 1 |   2   |   3   |   4   |  5   |  6  |
|----+------------+------------+-------------+----------+--------|
|  |      |      |       |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Знищення проведено ______________________________________________
          (найменування і місцезнаходження підприємства)
 
на підставі таких документів: ____________________________________
 Технологія знищення _____________________________________________
 
 Участь у знищенні брали:
 _________________________       _________________________
  (прізвище та ініціали)           (підпис)
 _________________________       _________________________
  (прізвище та ініціали)           (підпис)
 _________________________       _________________________
  (прізвище та ініціали)           (підпис)
 _________________________       _________________________
  (прізвище та ініціали)           (підпис)
 _________________________       _________________________
  (прізвище та ініціали)           (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка