Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок надання погодження на видачу ліцензії на окремі види м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             21.10.2004 N 374
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 жовтня 2004 р.
                   за N 1358/9957
 
 
         Про Порядок надання погодження
       на видачу ліцензії на окремі види м'яса
       та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає
           ліцензуванню у 2004 році
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
24 грудня 2003 року N 1996 ( 1996-2003-п ) "Про переліки товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлено
квоти у 2004 році" (із змінами) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок надання погодження на видачу ліцензії
на окремі види м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає
ліцензуванню у 2004 році (далі - Порядок), що додається.
 
   2. Департаменту  міжнародної  інтеграції,  інвестиційної
політики  та  розвитку  аграрного  бізнесу  (Письмак  В.П.),
Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Микитюк Д.М.):
 
   2.1. Забезпечити в установленому порядку подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Забезпечити своєчасний розгляд документів заявників щодо
надання погодження на видачу ліцензії на окремі види м'яса та
м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В. о. Міністра                     Ю.Я.Лузан
 
 ПОГОДЖЕНО
 
 Державний комітет з питань
 регуляторної політики та
 підприємництва України
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   21.10.2004 N 374
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 жовтня 2004 р.
                   за N 1358/9957
 
 
               ПОРЯДОК
       надання погодження на видачу ліцензії
       на окремі види м'яса та м'ясопродуктів,
     експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).
 
   1.2. Порядок визначає умови надання погодження на видачу
ліцензій на окремі види м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких
підлягає ліцензуванню у 2004 році, згідно з договорами між
українськими та іноземними суб'єктами господарювання незалежно від
форм власності та господарювання (далі - Погодження) за переліком
видів м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню
у 2004 році, згідно з додатком 18 до постанови Кабінету Міністрів
України від 24 грудня 2003 року N 1996 ( 1996-2003-п ).
 
     2. Порядок надання Погодження на видачу ліцензії
 
   2.1. Погодження на видачу ліцензії здійснюється за принципом
часового пріоритету.
 
   2.2. Для одержання  Погодження,  яке  видає  Департамент
міжнародної  інтеграції,  інвестиційної  політики та розвитку
аграрного бізнесу  Міністерства  аграрної  політики  України
(далі - Департамент), суб'єкт господарської діяльності має подати
до Департаменту такі документи:
   а) заяву про надання Погодження на видачу ліцензії на окремі
види м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню у
2004 році (додаток 1);
   б) заявку на ліцензію на експорт (зразок надає Міністерство
економіки та з питань європейської інтеграції України);
   в) копії таких документів, завірені підписом та печаткою
керівника суб'єкта господарювання:
   контракту з нерезидентами та специфікації до нього. Якщо
текст контракту або специфікації викладений іноземною мовою, то
заявник додає переклад на українську мову, завірений установою,
яка має право на здійснення офіційних перекладів;
   сертифіката відповідності.
   Суб'єкти господарювання   несуть   відповідальність  за
достовірність інформації, наведеної в документах, поданих для
отримання Погодження.
 
   2.3. Рішення  про  надання  (або  відмову)  Погодження
узгоджується з Департаментом ринків продукції тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією Міністерства аграрної
політики України та підписується першим заступником Міністра -
керівником апарату або заступником Міністра і завіряється гербовою
печаткою Мінагрополітики України.
 
   2.4. Погодження (додаток 2) оформляється в трьох примірниках,
два  з яких передаються суб'єкту господарювання - один для
подальшого оформлення ліцензії у встановленому законодавством
порядку, другий - для пред'явлення митним органам при вивезенні
окремих видів м'яса та м'ясопродуктів з території України, третій
- залишається в Департаменті.
 
   2.5. Департамент  у  книзі  реєстрації заяв про надання
погодження на видачу ліцензії  на  окремі  види  м'яса  та
м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році,
веде реєстрацію  заяв,  виданих  суб'єктам  господарювання
(додаток 3).
 
   2.6. Суб'єкт господарювання інформує Департамент про фактичне
вивезення зазначеної продукції за кожним контрактом до 20-го числа
наступного місяця за звітним кварталом.
 
   2.7. Документи, прийняті згідно з пунктом 2.2 цього Порядку,
у разі одержання Погодження заявнику не повертаються.
 
   2.8. У наданні Погодження може  бути  відмовлено,  якщо
подається  неповний,  не  оформлений належним чином комплект
документів,  виявлено  недостовірність  даних  у  документах,
передбачених пунктом 2.2 цього Порядку.
   У рішенні про відмову у видачі Погодження  зазначаються
підстави такої відмови. У разі відмови у видачі Погодження
робиться  позначка  у  заяві,  ставиться  підпис  суб'єкта
господарювання про ознайомлення з обгрунтованою причиною відмови у
видачі Погодження.
 
   2.9. Рішення про надання (або відмову) Погодження суб'єкту
господарювання надається Департаментом протягом 10 робочих днів
від дати реєстрації заяви.
 
   2.10. Рішення про відмову в наданні суб'єкту господарювання
Погодження  на  видачу  ліцензії  на  окремі види м'яса та
м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році,
може бути оскаржене в судовому порядку.
 
 Заступник начальника Департаменту
 міжнародної інтеграції,
 інвестиційної політики та розвитку
 аграрного бізнесу                  Т.І.Варченко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.2 Порядку
                   надання погодження на видачу
                   ліцензії на окремі види
                   м'яса та м'ясопродуктів,
                   експорт яких підлягає
                   ліцензуванню у 2004 році
 
 
               ЗАЯВА
      про надання погодження на видачу ліцензії
       на окремі види м'яса та м'ясопродуктів,
        експорт яких підлягає ліцензуванню
              у 2004 році
 
 
   ЗАЯВНИК _____________________________________________________
       (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
           господарювання, для фізичних осіб -
 
__________________________________________________________________
    прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта,
            коли та ким виданий)
__________________________________________________________________
 
   Місцезнаходження ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Контракт ____________________________________________________
          (номер, дата, загальна сума контракту,
           фірма-виробник, фірма-постачальник)
__________________________________________________________________
 
   Предмет контракту (договору) ________________________________
                  (код товару згідно з УКТ ЗЕД,
                  його повна назва, кількість,
 
__________________________________________________________________
      одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 ______________________________________      ________________
 (прізвище, ім'я, по батькові заявника)        (підпис)
   М.П.
 
------------------------------------------------------------------
| ПОГОДЖЕННЯ ВИДАНЕ ____________________________________________ |
|          (дата, номер погодження, ким видане посада, |
|          прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата) |
| ______________________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
| ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ПОГОДЖЕННЯ _______________________________ |
|                    (причини відмови)    |
|                                |
| ПОДАНІ ДОКУМЕНТИ ОТРИМАВ, З ПРИЧИНАМИ ВІДМОВИ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ   |
| ______________________________________________________________ |
|     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)     |
| ______________________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.4 Порядку
                   надання погодження на видачу
                   ліцензії на окремі види
                   м'яса та м'ясопродуктів,
                   експорт яких підлягає
                   ліцензуванню у 2004 році
 
 
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
 
              ПОГОДЖЕННЯ
       на видачу ліцензії на окремі види м'яса
       та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає
           ліцензуванню у 2004 році
 
 
   від ___________               N _______
 
   Видане ______________________________________________________
       (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
          господарювання, для фізичних осіб -
__________________________________________________________________
    прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта,
            коли та ким виданий)
 
   Місцезнаходження ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Контракт ____________________________________________________
          (номер, дата, загальна сума контракту,
           фірма-виробник, фірма-постачальник)
 
   Предмет контракту (договору) ________________________________
                  (код товару згідно з УКТ ЗЕД,
                   його повна назва, кількість,
__________________________________________________________________
      одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару)
__________________________________________________________________
 
 _____________________________________  М.П.   ________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)        (підпис)
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.5 Порядку
                   надання погодження на видачу
                   ліцензії на окремі види
                   м'яса та м'ясопродуктів,
                   експорт яких підлягає
                   ліцензуванню у 2004 році
 
 
             КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
          заяв про надання погодження
       на видачу ліцензії на окремі види м'яса
       та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає
           ліцензуванню у 2004 році
 
 
----------------------------------------------------------------------------
| N |Номер |Найменування| Код |Одиниця|Кіль-| Місце |Відмітки| Посада, |
|з/п|заяви, | юридичної |товару|виміру |кість| знахо- |  про | прізвище,|
|  |дата  | особи;  |згідно|    |   | дження,| видачу | ім'я, по |
|  |надход-| прізвище, | з  |    |   |телефон,| або про| батькові |
|  |ження |ім'я та по | УКТ |    |   | факс | відмову| та підпис|
|  |заяви |батькові - | ЗЕД |    |   |    |у видачі| особи,  |
|  |    |для фізичної|   |    |   |    | погод- | яка   |
|  |    |  особи  |   |    |   |    | ження | отримує |
|  |    |      |   |    |   |    |    |погодження|
|  |    |      |   |    |   |    |    |     |
|  |    |      |   |    |   |    |    |     |
|  |    |      |   |    |   |    |    |     |
----------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка