Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання роз'яснень

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          28.10.2004 N 05-34-11/4769
        На N 26Е-06/07-4881 від 12.10.2004
 
                   Акціонерна компанія
                   "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
 
 
           Щодо надання роз'яснень
 
 
   Національна комісія регулювання електроенергетики  України
розглянула ваш лист від 12.10.2004 N 26Е-06/07-4881 та в межах
своєї компетенції повідомляє.
 
   1. Відповідно  до  абзацу  третього  пункту  19  Правил
користування електричною енергією для населення, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357
( 1357-99-п ) (далі - ПКЕЕН), громадяни - суб'єкти підприємницької
діяльності оплачують електричну енергію, спожиту на  потреби
підприємницької діяльності, за відповідним тарифом (ціною).
   Таким чином, використання споживачем -  фізичною  особою
електричної енергії на потреби підприємницької діяльності має
здійснюватися за умови її оплати за відповідним тарифом.
   Оплата споживачем  електроенергії,  спожитої  на  потреби
підприємницької діяльності за тарифом для населення (який менший
тарифу  на  електроенергію  для  фізичних  осіб - суб'єктів
підприємницької  діяльності),  є  неповною  оплатою  спожитої
електроенергію і порушенням, з боку споживача, вимог пункту 19
ПКЕЕН ( 1357-99-п ).
   Як зазначено пунктом 53 ПКЕЕН ( 1357-99-п ) у разі виявлення
представником енергопостачальника порушення споживачем  правил
користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання
електричної  енергії,  складається  акт,  який  підписується
представником енергопостачальника та споживачем. Один примірник
акта вручається    споживачу,    другий    залишається
у енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої
зауваження.
   У разі відмови споживача від підпису в акті робиться позначка
про відмову. Акт вважається  дійсним,  якщо  його  підписали
три представники  енергопостачальника.  На  підставі  акта
енергопостачальник має   право    відключити    споживача
від електропостачання (у випадках, передбачених пунктом 35 ПКЕЕН
( 1357-99-п ), а також визначити величину збитків, завданих йому
протиправними діями споживача.
   Відповідно до абзацу третього пункту 35 ПКЕЕН (1357-99-п)
енергопостачальник має право відключити споживача у разі порушення
термінів сплати за спожиту електричну  енергію  у  порядку,
визначеному пунктом 27 ПКЕЕ.
   За умови відсутності у споживача окремого приладу обліку,
на думку НКРЕ, обсяг електричну енергії, спожитої на потреби
підприємницької діяльності,  потрібно   визначати   виходячи
з співвідношення   потужності  електрообладнання,  задіяного
на ці потреби і потужності іншого електрообладнання споживача
та часу їх роботи, узгодженого між сторонами (про що робиться
відповідна відмітка в договорі про користування  електричною
енергією).
 
   2. Згідно з пунктом 1.3 Правил користування електричною
енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 31 липня 1996 р. N 28 ( z0417-96 )
(у  редакції  постанови  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України від 22 серпня 2002 р. N 928 ( z0903-02 )
(далі - ПКЕЕ), постачання  електричної  енергії  здійснюється
на підставі  договору  про  постачання  електричної  енергії,
що укладається між споживачем та  постачальником  електричної
енергії за регульованим тарифом або договору про купівлю-продаж
електричної енергії,   що   укладається   між   споживачем
та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.
   Як зазначено пунктом 6.4 ПКЕЕ ( z0417-96 ) за необхідності
до договору про постачання електричної енергії додаються перелік
електрокотлів та інших електронагрівальних пристроїв для потреб
опалення  та  гарячого  водопостачання  і умови використання
електричної енергії для цих потреб.
   Відповідно до пункту 7.31 ПКЕЕ ( z0417-96 ),  у разі
виявлення уповноваженим представником постачальника електричної
енергії, від  якого  споживач  одержує  електричну  енергію,
або електропередавальної організації порушень ПКЕЕ  або  умов
договору на  місці  оформляється  двосторонній  акт  порушень
за встановленою формою.
   Акт складається у присутності представника споживача в двох
примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.
Споживач має право внести до акта свої зауваження. У разі відмови
споживача підписати акт робиться запис про відмову.
   Як зазначено абзацом першим пункту 7.32 ПКЕЕ ( z0417-96 ),
на підставі акта порушень, погодженого споживачем, уповноваженими
представниками постачальника електричної енергії за регульованим
тарифом визначаються  обсяг  недоврахованої   електроенергії
та/або сума завданих споживачем збитків та виписуються споживачу
додаткові розрахункові  документи  для  сплати  відповідно
до законодавства України.
   Розрахунок суми завданих споживачем збитків, в разі виявлення
у споживача електроустановок, що використовуються на потреби
опалення та гарячого водопостачання всупереч умовам договору,
проводиться відповідно до Методики обчислення обсягу електричної
енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною
особою Правил користування електричною енергією, затвердженої
постановою НКРЕ від 5 грудня 2001 р. N 1197 ( v1197227-01 ).
 
 Член Комісії                     Ю.Андрійчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка