Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про продовження терміну чинності сертифікатів аудиторів банків

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
     Комітет з питань сертифікації аудиторів банків
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             26.10.2004 N 67
 
 
         Про продовження терміну чинності
         сертифікатів аудиторів банків
 
 
   З метою забезпечення виконання банками вимог Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) щодо проведення
аудиту їх річної фінансової звітності зовнішніми аудиторами, що
мають сертифікат Національного банку України на право здійснення
аудиту банків, та відповідно до пункту 6.8  Положення  про
сертифікацію аудиторів банків, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 09.09.2003 N 388 ( z0873-03 ) та
зареєстрованого Міністерством  юстиції  України  29.09.2003 за
N 873/8194 (далі - Положення), Комітет з питань сертифікації
аудиторів банків В И Р І Ш И В:
 
   1. Продовжити термін чинності сертифікатів аудиторів на право
здійснення аудиту банків на строк до 01.01.2007 р. тим аудиторам
банків, які відповідають вимогам глави 6 Положення ( z0873-03 ).
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність рішення з питань
сертифікації та  продовження  терміну  чинності  сертифікатів
аудиторів  банків Кваліфікаційної комісії Національного банку
України  з  питань  сертифікації  аудиторів,  тимчасових
адміністраторів та ліквідаторів банківських установ, яка створена
постановою Правління Національного банку України від 16.07.2001
N 271 ( z0661-01 ) (із змінами).
 
   3. Здійснювати  продовження терміну чинності сертифікатів
аудиторів банків на підставі подання аудиторами банків повного
пакету документів,  що  встановлені  у  пункті 6.4 Положення
( z0873-03 ) та з урахуванням розглянутих аудиторських висновків
про аудит банків за 2003 рік.
 
   4. Протягом 5 днів після прийняття цього рішення звернутися
до Аудиторської палати України щодо отримання на постійній основі
Комітетом з питань сертифікації аудиторів банків (далі - Комітет)
інформації про наявність застосованих до аудиторів, які мають
рішення Комітету про продовження сертифікату серії "Б" на право
здійснення аудиту банків, заходів впливу за неналежне виконання
своїх професійних обов'язків.
 
   5. Зобов'язати аудиторів банків, яким відповідно до цього
рішення продовжено термін  чинності  сертифікатів  на  право
здійснення аудиту банків, протягом 2005 та 2006 років закінчити
курси з  підвищення  кваліфікації  за  фахом  за  програмою
удосконалення професійних знань аудиторів банків, яка погоджена
Національним банком України.
 
   6. Доручити Департаменту безвиїзного нагляду та інспекційних
перевірок (В.О.Зінченко) до 01.11.2004 за результатами проведення
аудиту банків за 2003 рік здійснити аналіз аудиторських висновків
незалежних  аудиторських  фірм щодо їх відповідності вимогам
Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів
(Міжнародних стандартів аудиту) та надати Комітету пропозиції щодо
можливості продовження відповідним зовнішнім аудиторам банків
терміну чинності сертифікатів аудиторів банків.
 
   7. Відповідальному  секретарю  Комітету  (А.М.Філончук)
опублікувати витяг із зазначеного рішення Комітету в офіційному
виданні  Національного  банку  України  -  журналі  "Вісник
Національного банку України" та довести його зміст до відома
банків та Аудиторської палати України.
 
   8. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
заступника Голови Комітету С.В.Фабер.
 
 Голова Комітету                   В.В.Пушкарьов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка