Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скарги виборців Демченка М.Ф., Майстренка Є.В., Павлова Л.Я., Удовіка В.П.

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.10.2004 N 1063
 
    Про скарги виборців Демченка М.Ф., Майстренка Є.В.,
          Павлова Л.Я., Удовіка В.П.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 27 жовтня 2004 року надійшли
скарги виборців Демченка М.Ф., Майстренка Є.В., Павлова Л.Я.,
Удовіка В.П.
 
   Центральна виборча комісія відзначає, що скарги оформлено
однотипно, основний текст усіх скарг є ідентичним, в них містяться
ідентичні посилання, граматичні звороти.
 
   У всіх скаргах ставиться питання про визнання неправомірними
дій  кандидата  на  пост  Президента України Ющенка Віктора
Андрійовича та оголошення йому  попередження  у  зв'язку  з
неправомірним, на думку скаржників, отриманням персональних даних
виборців, втручанням у приватне життя заявників. Також суб'єкти
звернення  зі  скаргою  просять  з'ясувати,  чи оплачувалося
виготовлення надісланих їм агітаційних матеріалів з виборчого
фонду кандидата на пост Президента України Ющенка В.А. та чи
зареєстрований їх примірник у Центральній виборчій комісії.
 
   У скаргах зазначено, що 20 жовтня 2004 року кожен  із
заявників отримав листа за підписом нібито кандидата на пост
Президента України Ющенка В.А., що містив агітаційний матеріал на
підтримку кандидата.
 
   Отже, скарги обґрунтовуються одними й тими ж обставинами,
подані до одного суб'єкта оскарження, носять однотипний характер.
У зв'язку з цим Центральна виборча комісія вважає за можливе
розглянути вказані скарги разом та прийняти одну постанову за
результатами їх розгляду.
 
   Вивчивши доводи заявників, матеріали, листи та акти, додані
до скарг, і пояснення уповноваженого представника кандидата на
пост  Президента України Ющенка В.А. у Центральній виборчій
комісії, Комісія встановила.
 
   Матеріали, про які йдеться у скаргах, до Центральної виборчої
комісії в порядку, встановленому в частині шостій статті 59 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), не надходили.
Відповідно до пояснень уповноваженого представника кандидата на
пост Президента України Ющенка В.А. у Центральній виборчій комісії
зазначені  матеріали  за  рахунок виборчого фонду кандидата,
кандидатом чи за його вказівкою не виготовлялися.
 
   Враховуючи обставини, викладені в скаргах та встановлені
Центральною виборчою комісією, Комісія дійшла висновку, що скарги
не підлягають задоволенню з таких підстав.
 
   Намагання особисто переконати виборця, звернутися до нього,
не застосовуючи при цьому тиску, інших незаконних методів впливу,
не є порушенням законодавства, а є законною формою передвиборної
агітації. Відповідно ж до частини першої статті 58 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) передвиборна агітація
може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не
суперечать Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законам України.
 
   У зв'язку з цим не можна  погодитися  із  твердженнями
скаржників про те, що передвиборною агітацією, а саме особистим
листом, зверненим до виборця, порушуються  принципи  свободи
волевиявлення і таємності голосування, а також положення Конвенції
про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у
державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав ( 997_622 ) від
7 жовтня 2002 року, яку не було ратифіковано в Україні.
 
   У скаргах не обґрунтовано та не  підтверджено  доказами
твердження про те, що дані, використані при складанні листа взято
виключно "в органах реєстрації громадянського стану (паспортних
столах), органах соціального захисту та органах по нагляду за
охороною праці", а також про те, що вказані дані було отримано
неправомірним шляхом  кандидатом  на  пост Президента України
Ющенком В.А. чи за його вказівкою.
 
   Відповідно до законодавства України інформація, що міститься
в листі, надісланому виборцям, та могла бути використана при їх
складанні, має статус загальнодоступної та відкритої.
 
   Зокрема, лист, про який йдеться в усіх  скаргах,  було
адресовано  до  різних  селянських (фермерських) господарств.
Відповідно ж до частини першої статті 1 Закону України "Про
фермерське господарство" ( 973-15 ) фермерське господарство є
формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної
особи. Отже, фермерські господарства відповідно до зазначеного
закону ( 973-15 ) є юридичними особами.
 
   Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
( 755-15 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців повинні міститися, зокрема, такі відомості щодо
юридичної  особи  (включаючи  й  фермерські  господарства):
місцезнаходження юридичної особи, перелік засновників, учасників
юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові місце
проживання, якщо засновник - фізична особа, прізвище, ім'я та по
батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної  особи  без довіреності, у тому числі підписувати
договори.
 
   Щодо фермерських господарств, їх члени відповідно до статті 3
Закону України  "Про  фермерське господарство" ( 973-15 ) є
засновниками (учасниками) таких юридичних осіб, а голови таких
господарств відповідно до частини третьої статті 4 цього ж Закону
є особами, уповноваженими на здійснення юридичних дій від імені
господарств.
 
   Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
( 755-15 ) відомості Єдиного державного реєстру (зокрема, щодо
фермерських господарств як юридичних осіб, їх членів, голів) є
відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних
номерів фізичних осіб-платників податків.
 
   З цих причин твердження заявників скарг  про  порушення
положень статті 32 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 23
Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) у зв'язку з нібито
незаконним збиранням та використанням конфіденційної інформації
щодо них спростовуються нормами чинного законодавства.  Адже
використана при складанні зазначеного листа інформація відповідно
до названих положень законів України має статус відкритої.
 
   Крім того, заявниками скарг не надано доказів та не наведено
обґрунтувань  щодо  збирання  та використання відомостей про
заявників саме кандидатом на пост Президента України Ющенком В.А.
Доданими до скарг документами це також не підтверджується.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статті 32 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини першої статті 25, частин першої та
сьомої статті 28, статей 91 та 92, частини першої статті 93,
статей 94, 96, статті 103 Закону України "Про вибори Президента
України" (  474-14  ), керуючись частиною першою статті 10,
частинами першою та третьою статті 11, статтями 12, 13, частиною
четвертою статті 14, статтею 15, частиною першою статті 16,
пунктом 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію"  ( 1932-15  ),   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. У задоволенні скарг виборців Демченка Миколи Федоровича,
Майстренка Євгенія Вікторовича, Павлова Леоніда Яковича, Удовіка
Віталія Павловича відмовити.
 
   2. Копії цієї постанови надіслати виборцям Демченку М.Ф.,
Майстренку Є.В., Павлову Л.Я., Удовіку В.П.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка