Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку забезпечення зберігання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і пр...

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            28.10.2004 N 1041
 
       Про затвердження Порядку забезпечення
       зберігання місцевими органами виконавчої
      влади та органами місцевого самоврядування
        матеріальних цінностей, придбаних
         виборчими комісіями за рахунок
        коштів Державного бюджету України,
           виділених на підготовку
       і проведення виборів Президента України
 
 
   Відповідно до пунктів 1, 4, 13, частини другої статті 25,
частин першої, сьомої статті 28, частини третьої статті 88 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), підпункту 9
пункту 4 та підпункту 3 пункту 5 Порядку подання територіальними
виборчими комісіями  фінансового  звіту  про  надходження  і
використання коштів Державного бюджету України на підготовку і
проведення виборів Президента України, затвердженого постановою
Центральної виборчої  комісії від 9 серпня 2004 року N 344
( v0344359-04 ) "Про затвердження Порядку подання територіальними
виборчими  комісіями  фінансового  звіту  про  надходження і
використання коштів Державного бюджету України на підготовку і
проведення виборів    Президента    України",   керуючись
частинами другою, третьою статті 11, статтями 12, 13, пунктом 5
статті 17, пунктом 17 статті 18 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), пунктом 3 постанови  Центральної
виборчої комісії від 28 липня 2004 року N 259 ( v0259359-04 ) "Про
Примірний перелік послуг та Орієнтовний перелік обладнання та
інвентарю, необхідних для забезпечення роботи виборчих комісій з
виборів Президента України, що можуть надаватися їм за кошторисами
видатків на підготовку і проведення виборів", Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є :
 
   1. Затвердити Порядок забезпечення  зберігання  місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями за рахунок
коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і
проведення виборів Президента України (додається).
 
   2. Органам  місцевого  самоврядування  після  припинення
повноважень  дільничних  і  територіальних  виборчих  комісій
забезпечити збереження матеріальних цінностей, що їм надавалися на
період виборчого процесу.
 
   3. Місцевим  органам  виконавчої  влади  сприяти органам
місцевого самоврядування у забезпеченні збереження матеріальних
цінностей,  придбаних  виборчими комісіями за рахунок коштів
Державного бюджету України ( 1344-15 ), виділених на підготовку і
проведення виборів Президента України.
 
   4. Цю  постанову  надіслати  Верховній  Раді  Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
радам та Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям,
територіальним виборчим комісіям з виборів Президента України для
доведення її до відома відповідних місцевих рад,  державних
адміністрацій та дільничних виборчих комісій.
 
   5. Вважати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії від 28 жовтня 1999 року N 402 ( v0402359-99 )
"Про  Порядок передачі на зберігання матеріальних цінностей,
придбаних виборчими комісіями,  комісіями  з  всеукраїнського
референдуму на проведення виборів, всеукраїнського референдуму".
 
   6. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови Центральної виборчої комісії Давидовича Я.В.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 28 жовтня 2004 року N 1041
 
               ПОРЯДОК
      забезпечення зберігання місцевими органами
   виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
   матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями
     за рахунок коштів Державного бюджету України,
       виділених на підготовку і проведення
          виборів Президента України
 
 
   1. Місцеві органи виконавчої влади та органи  місцевого
самоврядування  після  припинення  повноважень  дільничних  і
територіальних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження
виборчих  скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів,
вивісок цих комісій, методичної літератури, стендів для розміщення
офіційних матеріалів та інших матеріальних цінностей, що їм
надавалися на період виборчого процесу.
 
   2. До передачі належать усі матеріальні  цінності,  які
знаходилися  у  використанні  виборчих  комісій, за винятком
канцелярського приладдя, іншого обладнання та інвентарю, що мають
разовий характер використання і списуються на утримання виборчих
комісій в установленому порядку.
 
   3. Місцеві  державні  адміністрації  зобов'язані  сприяти
місцевим радам у забезпеченні збереження матеріальних цінностей і
надавати їм необхідні приміщення для зберігання матеріальних
цінностей, та здійснювати інші заходи щодо належного забезпечення
збереження матеріальних цінностей.
 
   4. Матеріальні  цінності,  що  підлягають  зберіганню,
передаються дільничною виборчою комісією сільській, селищній,
міській (міста, де немає районних у місті рад), районній у місті
раді за місцезнаходженням не пізніше трьох днів з дня офіційного
оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а
територіальною виборчою комісією - районній, міській (міста, де
немає районних у місті рад), районній  у  місті  раді  за
місцезнаходженням протягом десяти днів з дня такого оприлюднення.
 
   5. Передача-приймання  матеріальних  цінностей  дільничною
виборчою комісією на зберігання сільській, селищній, міській
(міста, де немає районних у місті рад), районній у місті раді
оформляється актом за  формою  1  (додається)  з  наступним
затвердженням  його  головою  територіальної виборчої комісії
відповідного територіального виборчого округу.
 
   Передача-приймання матеріальних  цінностей  територіальною
виборчою комісією на зберігання районній, міській (міста, де немає
районних у місті рад), районній у місті раді оформляється актом за
формою 2 (додається).
 
   6. Акт  передачі-приймання  матеріальних  цінностей  на
зберігання територіальною виборчою комісією складається в трьох
примірниках, два з яких залишаються у суб'єктів передачі-приймання
матеріальних цінностей, а третій надсилається до Центральної
виборчої комісії в строк і за правилами, встановленими Порядком
подання територіальними виборчими комісіями фінансового звіту про
надходження і використання коштів Державного бюджету України на
підготовку і проведення виборів Президента України, затвердженим
постановою Центральної виборчої комісії від 9 серпня 2004 року
N 344 ( v0344359-04 ).
 
   Акт передачі-приймання матеріальних цінностей на зберігання
дільничною виборчою комісією складається в трьох примірниках, два
з яких залишаються у суб'єктів приймання-передачі, а третій
надсилається комісією до територіальної виборчої комісії.
 
   7. Передача-приймання  матеріальних цінностей здійснюється
особами, визначеними відповідною виборчою комісією, сільським,
селищним, міським головою (міста, де немає районних у місті рад),
головою районної у місті ради, або особою, яка виконує його
повноваження.
 
   8. Усі матеріальні цінності, передані за актами на зберігання
територіальною виборчою  комісією  та  дільничними  виборчими
комісіями, відображаються у зведеній довідці про передачу на
зберігання матеріальних  цінностей  за  формою,  встановленою
Центральною виборчою комісією (постанова від 9 серпня 2004 року
N 344 ( v0344359-04 ).
 
   9. Матеріальні  цінності,  передані  на   зберігання,
відображаються на позабалансовому рахунку відповідної місцевої
ради.
 
   10. Місцеві ради зобов'язані забезпечити  належні  умови
зберігання  матеріальних цінностей, повну схоронність їх від
крадіжок, пожеж, пошкоджень тощо. Місцевим радам забороняється
передавати матеріальні цінності, передані їм виборчими комісіями
на зберігання, іншим особам.
 
   11. Відповідальними за всі технічні та організаційні заходи
щодо  забезпечення  підтримання  необхідних  умов  зберігання
матеріальних цінностей є голови  відповідних  місцевих  рад,
державних адміністрацій або особи, які виконують їх повноваження.
 
   12. Відповідальним за зберігання матеріальних цінностей є
посадова особа, визначена сільським, селищним, міським головою
(міста, де немає районних у місті рад), головою районної у місті
ради, або особою, яка виконує його повноваження.
 
   13. За недбале ставлення до зберігання, порушення порядку
зберігання  матеріальних  цінностей,  їх втрату (нестачу) та
пошкодження зазначена у пункті 12 цього Порядку посадова особа
несе відповідальність у порядку, встановленому законодавством.
 
   14. Місцеві ради, які виявили факт утрати або крадіжки
матеріальних цінностей, що були їм передані на  зберігання,
зобов'язані в той самий день повідомити про це Центральну виборчу
комісію, конкретно зазначивши обставини цього факту, а також чи
були  порушені вимоги цього Порядку щодо їх зберігання, та
одночасно поінформувати про вжиття відповідних заходів до винних у
їх утраті місцевими радами за кожним випадком утрати або крадіжки
матеріальних цінностей проводять службове розслідування з метою
встановлення осіб, винних у втраті матеріальних цінностей, а також
вживають заходів щодо забезпечення їх належного зберігання.
 
   15. Матеріальні  цінності,  передані  на  зберігання,
повертаються  місцевими радами відповідним виборчим комісіям,
комісіям з всеукраїнського референдуму для використання під час
виборчої кампанії чи всеукраїнського референдуму протягом трьох
днів з дня утворення цих комісій або Центральній виборчій комісії
на її вимогу.
 
   16. Повернення  місцевими  радами  матеріальних цінностей
дільничній  виборчій  комісії  або  дільничній  комісії  з
всеукраїнського референдуму після її утворення оформляється актом
за формою 3 (додається), передача-приймання матеріальних цінностей
територіальній  виборчій  комісії,  комісії з всеукраїнського
референдуму, що знаходилися  на  зберіганні,  за  формою  4
(додається). Акти складаються в трьох примірниках, один з яких
залишається в місцевій раді, а два - у виборчій комісії.
 
   17. Дільнична виборча комісія після її утворення надсилає
негайно до відповідної комісії вищого рівня один примірник акта
передачі-приймання матеріальних цінностей, що знаходилися  на
зберіганні,  за  формою  3,  який  затверджується  головою
територіальної виборчої комісії  відповідного  територіального
виборчого  округу  і  обліковується  відповідно  до положень
бухгалтерського обліку.
 
   18. Територіальна виборча комісія після її утворення надсилає
негайно  до  Центральної виборчої комісії зведену інформацію
(довідку) про повернення їй місцевою радою матеріальних цінностей.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                     Форма 1
            додаток до Порядку забезпечення зберігання
             місцевими органами виконавчої влади та
              органами місцевого самоврядування
              матеріальних цінностей, придбаних
             виборчими комісіями за рахунок коштів
             Державного бюджету України, виділених на
               підготовку і проведення виборів
                  Президента України
 
                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"
              Голова територіальної виборчої комісії
              територіального виборчого округу N____
              _____________________________________
                 (прізвище, ініціали, підпис)
               М.П."____" _________________ 200_ р.
 
                АКТ
      ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
      ДІЛЬНИЧНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ НА ЗБЕРІГАННЯ
 
 
_________________________       "___"_____________200__ року
(назва населеного пункту)
 
   Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від
"___" жовтня 2004 р. N ___ представниками дільничної виборчої
комісії виборчої дільниці N___ територіального виборчого округу
N ___ ____________________________________________________________
        (прізвища, імена, по батькові, посади)
__________________________________________________________________
передано, а представниками _______________________________________
ради _____________________________________________________________
        (прізвища, імена, по батькові, посади)
__________________________________________________________________
прийнято матеріальні цінності, придбані  за  рахунок  коштів,
виділених з Державного бюджету України на проведення виборів
Президента України, а саме:
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування| Одиниця | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн)
з/п |матеріальних | виміру |      |      |
  | цінностей  |     |      |      |
----+-------------+----------+-----------+------------+-----------
------------------------------------------------------------------
 
   На момент передачі матеріальні цінності знаходяться _________
__________________________________________________________________
         (стан матеріальних цінностей)
__________________________________________________________________
 
   Згідно з цим актом з балансу територіальної виборчої комісії
списуються зазначені у відомості матеріальні цінності на загальну
суму______________________________________ відповідно до постанови
Центральної виборчої комісії від 28 липня 2004 року N 279.
 
 Матеріальні цінності передано    Матеріальні цінності прийнято
 
  Представники дільничної          Представники
   виборчої комісії         _____________________ ради
                    (найменування ради)
 
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
 
 М.П.                М.П.
 
 
                     Форма 2
               додаток до Порядку забезпечення
             зберігання місцевими органами виконавчої
            влади та органами місцевого самоврядування
              матеріальних цінностей, придбаних
             виборчими комісіями за рахунок коштів
             Державного бюджету України, виділених на
               підготовку і проведення виборів
                  Президента України
 
                АКТ
      ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
     ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ НА ЗБЕРІГАННЯ
 
 
_________________________       "___"_____________200__ року
(назва населеного пункту)
 
   Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від
"___" жовтня 2004 р. N ___ представниками територіальної виборчої
комісії   територіального   виборчого   округу   N  ____
__________________________________________________________________
       (прізвища, імена, по батькові, посади)
__________________________________________________________________
передано, а представниками _______________________________________
ради _____________________________________________________________
       (прізвища, імена, по батькові, посади)
__________________________________________________________________
прийнято матеріальні  цінності,  придбані  за рахунок коштів,
виділених з Державного бюджету України на проведення виборів
Президента України, а саме:
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування| Одиниця | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн)
з/п |матеріальних | виміру |      |      |
  | цінностей  |     |      |      |
----+-------------+----------+-----------+------------+-----------
------------------------------------------------------------------
 
   На момент передачі матеріальні цінності знаходяться _________
__________________________________________________________________
         (стан матеріальних цінностей)
__________________________________________________________________
 
   Згідно з цим актом з балансу територіальної виборчої комісії
списуються зазначені у відомості матеріальні цінності на загальну
суму______________________________________ відповідно до постанови
Центральної виборчої комісії від 28 липня 2004 року N 279.
 
 Матеріальні цінності передано    Матеріальні цінності прийнято
 
 Представники територіальної         Представники
    виборчої комісії        ____________________ ради
                    (найменування ради)
 
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
 
 М.П.                М.П.
 
 
                        Форма 3
                  додаток до Порядку забезпечення
                  зберігання місцевими органами
                   виконавчої влади та органами
                    місцевого самоврядування
                    матеріальних цінностей,
                  придбаних виборчими комісіями
                   за рахунок коштів Державного
                  бюджету України, виділених на
                  підготовку і проведення виборів
                     Президента України
 
                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                   Голова територіальної
                виборчої комісії територіального
                   виборчого округу N____
               _____________________________________
                 (прізвище, ініціали, підпис)
               М.П."____" _________________ 200__ р.
 
                АКТ
      ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
      ДІЛЬНИЧНІЙ ВИБОРЧІЙ КОМІСІЇ, ЩО ЗНАХОДИЛИСЯ
             НА ЗБЕРІГАННІ
 
 
__________________________      "___" ____________200__ року
(назва населеного пункту)
 
   Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від
"___" жовтня 200__ р. N ___ представниками дільничної виборчої
комісії виборчої дільниці N___ територіального виборчого округу
N ___ ____________________________________________________________
        (прізвища, імена, по батькові, посади)
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
прийнято від представників _______________________________________
ради______________________________________________________________
        (прізвища, імена, по батькові, посади)
__________________________________________________________________
матеріальні цінності, що були придбані  за  рахунок  коштів,
виділених з Державного бюджету України на проведення виборів
Президента України, і знаходилися у __________________ раді на
зберіганні відповідно до акта від "___"__________ 200__ року, а
саме:
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування| Одиниця | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн)
з/п |матеріальних | виміру |      |      |
  | цінностей  |     |      |      |
----+-------------+----------+-----------+------------+-----------
------------------------------------------------------------------
 
   На момент передачі матеріальні цінності знаходяться _________
__________________________________________________________________
         (стан матеріальних цінностей)
__________________________________________________________________
 
 Матеріальні цінності прийнято    Матеріальні цінності передано
 
  Представники дільничної         Представники
   виборчої комісії        ____________________ ради
                   (найменування ради)
 
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
 
 М.П.                М.П.
 
 
                        Форма 4
                  додаток до Порядку забезпечення
                  зберігання місцевими органами
                   виконавчої влади та органами
                    місцевого самоврядування
                    матеріальних цінностей,
                  придбаних виборчими комісіями
                   за рахунок коштів Державного
                  бюджету України, виділених на
                    підготовку і проведення
                   виборів Президента України
 
                АКТ
      ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
     ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ВИБОРЧІЙ КОМІСІЇ, ЩО ЗНАХОДИЛИСЯ
             НА ЗБЕРІГАННІ
 
 
_________________________       "___"_____________200__ року
(назва населеного пункту)
 
   Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від
"___" жовтня 200__ р. N __ представниками територіальної виборчої
комісії територіального       виборчого       округу
N ____ ___________________________________________________________
        (прізвища, імена, по батькові, посади)
__________________________________________________________________
прийнято від представників _______________________________________
ради _____________________________________________________________
       (прізвища, імена, по батькові, посади)
__________________________________________________________________
матеріальні цінності,  що  були  придбані за рахунок коштів,
виділених з Державного бюджету України на проведення виборів
Президента  України,  і  знаходилися у ____________ раді на
зберіганні відповідно до акта від "___" _____________ 200__ року,
а саме:
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування| Одиниця | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн)
з/п |матеріальних | виміру |      |      |
  | цінностей  |     |      |      |
----+-------------+----------+-----------+------------+-----------
------------------------------------------------------------------
 
   На момент передачі матеріальні цінності знаходяться _________
__________________________________________________________________
         (стан матеріальних цінностей)
__________________________________________________________________
 
 
 Матеріальні цінності прийнято    Матеріальні цінності передано
 
 Представники територіальної        Представники
   виборчої комісії        _____________________ ради
                    (найменування ради)
 
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ______________________  ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
 
 М.П.                М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка