Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу довіреної особи кандидата на пост Президента України Симоненка П.М. у територіальному виборчому окрузі N 106 Шушпаннікова М.Г.

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            31.10.2004 N 1092
 
      Про скаргу довіреної особи кандидата на пост
    Президента України Симоненка П.М. у територіальному
       виборчому окрузі N 106 Шушпаннікова М.Г.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 30 жовтня 2004 року надійшла
скарга довіреної особи кандидата на пост Президента України
Симоненка Петра Миколайовича в територіальному виборчому окрузі
N 106 Шушпаннікова Миколи Григоровича.
 
   У скарзі Шушпанніков М.Г. просить Центральну виборчу комісію
скасувати   постанову   територіальної   виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 106 від 25 жовтня 2004 року за
N 49, якою Бережну Олену Петрівну було звільнено з посади
заступника голови дільничної виборчої комісії N 48 вказаного
виборчого округу   та  достроково  припинено  повноваження
Бережної О.П. як члена зазначеної дільничної виборчої комісії.
 
   В обґрунтуванні скарги заявник посилається на те, що прийнята
постанова є неправомірною та суперечить вимогам Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ), оскільки прийнята з
порушенням порядку, визначеного вказаним Законом.
 
   Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна
виборча комісія доходить висновку, що скарга підлягає задоволенню
з таких підстав.
 
   Територіальна виборча  комісія  територіального  виборчого
округу N 106 своєю постановою від 25 жовтня 2004 року за N 49
достроково  припинила  повноваження члена дільничної виборчої
комісії N 48 Бережної Олени Петрівни та звільнила Бережну О.П. з
посади  заступника  голови виборчої комісії N 48 з підстав
систематичного невиконання покладених на неї обов'язків члена
дільничної виборчої комісії, посилаючись також на факти образ з
боку Бережної О.П. на адресу голови, секретаря та членів вказаної
дільничної виборчої комісії.
 
   Відповідно до частини дев'ятої статті 30 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) у разі систематичного
невиконання  головою  або  заступником  голови чи секретарем
покладених на нього обов'язків територіальна або дільнична виборча
комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з
мотивованим рішенням про його  (їх)  заміну,  якщо  за  це
проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу.
Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені в
частині сьомій цієї статті ( 474-14 ). Таке рішення не тягне за
собою припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної
виборчої комісії.
 
   При прийнятті оскаржуваної постанови територіальна виборча
комісія послалася саме на положення частини дев'ятої статті 30
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ).
 
   У той же час у територіальної виборчої комісії були відсутні
підстави для припинення повноважень Бережної О.П. як заступника
голови дільничної виборчої комісії на підставі частини дев'ятої
статті 30 Закону України  "Про  вибори  Президента  України"
( 474-14 ) чи для дострокового припинення її повноважень як члена
комісії на підставі пунктів 5 або 8 частини четвертої статті 30
Закону.
 
   Зокрема, як  вбачається  з  оскаржуваної постанови, були
відсутні ознаки систематичності порушень з боку Бережної О.П.
Навіть у разі наявності з її боку порушень вони могли носити лише
однократний характер, оскільки всі  описані  в  оскаржуваній
постанові обставини мали місце на одному засіданні дільничної
виборчої комісії 23 жовтня 2004 року та відображені лише в одній
постанові дільничної виборчої комісії.
 
   Територіальною виборчою комісією також не було з'ясовано
питання про те, чи було прийнято рішення дільничної виборчої
комісії двома третинами голосів.
 
   Крім того, посилаючись на положення частини дев'ятої статті
30 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ),
територіальна  виборча  комісія  могла припинити повноваження
Бережної О.П. лише в якості заступника голови дільничної виборчої
комісії N 48 територіального виборчого округу N 106, однак не як
члена цієї дільничної виборчої комісії.
 
   Дії, про які йдеться в оскаржуваній постанові, не можна
вважати також і грубим порушенням законодавства про вибори з боку
Бережної О.П., оскільки ними не було порушено виборчі права
громадян, принципи виборчого процесу.
 
   У зв'язку з викладеним були відсутні також підстави для
застосування щодо Бережної О.П. положень пунктів 5 або 8 частини
четвертої статті 30 Закону ( 474-14 ) та дострокового припинення
її повноважень як члена дільничної виборчої комісії.
 
   Відповідно до частини вісімнадцятої статті 28 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) рішення виборчої
комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з
перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією
вищого рівня або судом.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до частини першої, пункту 13
частини другої статті 25, частин першої, сьомої, чотирнадцятої,
вісімнадцятої статті 28, статті 30, частини п'ятої статті 98
Закону України  "Про вибори Президента України" ( 474-14 ),
керуючись статтею 2, частинами першою, другою, третьою статті 11,
статтями 12, 13, частинами четвертою, десятою статті 14, частинами
першою, другою, четвертою статті 15, частиною першою статті 16,
частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію"  ( 1932-15 ),   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Скаргу  довіреної особи кандидата на пост Президента
України Симоненка П.М. у територіальному виборчому окрузі N 106
Шушпаннікова М.Г. задовольнити.
 
   2. Постанову територіальної виборчої комісії територіального
виборчого округу N 106 від 25 жовтня 2004 року за N 49 скасувати.
 
   3. Постанову територіальної виборчої комісії територіального
виборчого округу N 106 від 28 жовтня 2004 року N 51 в частині
формування дільничної виборчої комісії N 48 скасувати.
 
   4. Копії цієї постанови видати довіреній особі кандидата на
пост Президента України Симоненка П.М. у територіальному виборчому
окрузі N 106 Шушпаннікову М.Г., надіслати територіальній виборчій
комісії територіального виборчого округу N 106, а також дільничній
виборчій комісії N 48 цього округу.
 
 Заступник Голови Центральної виборчої комісії     Я.ДАВИДОВИЧ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка