Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо формування та ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
              Н А К А З
 
            19.10.2004 N 1231
 
 
     Щодо формування та ведення реєстру аудиторів,
      які можуть проводити аудиторські перевірки
       фінансових установ, що надають послуги
           на ринку цінних паперів
 
 
   З метою оперативного формування та ведення реєстру аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що
надають послуги на ринку цінних паперів (далі - Реєстр), порядок
ведення якого затверджено рішенням Комісії від 28 липня 2004 року
N 331 ( z1203-04 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Установити, що Реєстр, який формується відповідно до
Порядку ведення  реєстру  аудиторів,  які  можуть  проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 28 липня
2004 року N 331 ( z1203-04 ) (далі - Порядок)  ведеться  в
електронній формі.
 
   2. Електронна  форма  Реєстру  складається  з  файлів
"Auditor.dbf", "Auditor.dbt",  "Audfirm.dbf",  "Operate.dbf" та
"Uchasnik.dbf".
 
   3. Затвердити структуру файлів, формат  та  опис  полів
електронної форми Реєстру відповідно до Порядку (додаються).
 
   4. Електронна  форма  Реєстру  складається  за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів відповідно
до цього наказу, підготовлених з використанням RUS cp866 у форматі
DBASE-IV.
 
   5. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Інформації  заповнюються  у  форматі  "дд.мм.рррр" або
"дд/мм/рррр", де:
   "дд" - двозначне число, що визначає календарний день місяця;
   "мм" - двозначне число, що визначає місяць року;
   "рррр" - чотири цифри дати року.
 
   6. З метою оперативного інформування учасників ринку цінних
паперів та інших зацікавлених осіб, відповідно до п. 1.8 Порядку
( z1203-04 ), управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
щомісячно оновлювати на веб-сайті Комісії перелік аудиторів, які
включені до Реєстру.
 
   7. Управлінню  звітності  учасників ринку цінних паперів
розпочати формування Реєстру з 1 грудня 2004 року.
 
   8. Т.в.о. Виконавчого секретаря В.Прядку забезпечити:
   - опублікування цього наказу в офіційних виданнях Комісії
відповідно до чинного законодавства;
   - оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається реєстр, на веб-сайті Комісії.
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на т.в.о.
Виконавчого секретаря В.Прядка.
 
 Т.в.о. Голови Комісії                   С.Бірюк
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   19.10.2004 N 1231
                   "Щодо формування та ведення
                   реєстру аудиторів,
                   які можуть проводити
                   аудиторські перевірки
                   фінансових установ,
                   що надають послуги на ринку
                   цінних паперів"
 
 
              СТРУКТУРА
        файлів та опис полів файлів Реєстру
 
 
 Таблиця 1. Структура файла "Auditor.dbf". Інформація про аудитора
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я  |Найменування (зміст) поля  |Тип поля |Розмір|Точність|
|поля  |               |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|INDKODE |Ідентифікаційний номер    |Текстовий|25  |    |
|    |Державного реєстру фізичних |     |   |    |
|    |осіб - платників податків та |     |   |    |
|    |інших обов'язкових платежів |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|EDRPOY |Код за ЄДРПОУ підприємства  |Текстовий|25  |    |
|    |де працює аудитор      |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|KODZAI |Код заяви від аудитора    |Текстовий|3   |    |
|    |(відповідно до табл. 5)   |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|DATAZAI |Дата заяви від аудитора   |Дата   |8   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|NAME1  |Прізвище           |Текстовий|30  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|NAME2  |Ім'я             |Текстовий|30  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|NAMEЗ  |По батькові         |Текстовий|30  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|SVIDNO |Номер видачі свідоцтва про  |Текстовий|16  |    |
|    |державну реєстрацію суб'єкта |     |   |    |
|    |підприємницької діяльності * |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|SVIDSER |Серія видачі свідоцтва про  |Текстовий|2   |    |
|    |державну реєстрацію суб'єкта |     |   |    |
|    |підприємницької діяльності * |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|SVIDDAT |Дата видачі свідоцтва про  |Текстовий|8   |    |
|    |державну реєстрацію суб'єкта |     |   |    |
|    |підприємницької діяльності * |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|SERAUNO |Номер видачі сертифіката   |Текстовий|16  |    |
|    |аудитора Аудиторської палати |     |   |    |
|    |України           |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|SERAUSER|Серія видачі сертифіката   |Текстовий|2   |    |
|    |аудитора Аудиторської палати |     |   |    |
|    |України           |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|SERAUDAT|Дата видачі сертифіката   |Дата   |8   |    |
|    |аудитора Аудиторської палати |     |   |    |
|    |України           |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|POSTINDX|Поштовий індекс заявника   |Текстовий|5   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|TERKODE |Код території за КОАТУУ   |Текстовий|5   |    |
|    |відповідно до довідника,   |     |   |    |
|    |табл. 4           |     |   |    |
|    |               |     |   |    |
|    |               |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|CITY  |Місто (село)         |Текстовий|64  |    |
|    |               |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|RIGION |Район міста **        |Текстовий|64  |    |
|    |               |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|STREET |Вулиця, будинок,       |Текстовий|64  |    |
|    |корпус, квартира       |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|PFONECOD|Телефон(и) - код ММТЗ    |Текстовий|8   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|PFONENO |Телефон(и)          |Текстовий|24  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|FAXCODE |Факс(и) - код ММТЗ *     |Текстовий|8   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|FAXNO  |Факс(и) *          |Текстовий|24  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|EMAIL  |Електронна пошта *      |Текстовий|64  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|POZITION|Посада            |Текстовий|128  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|AUPOSLUG|Види аудиторських послуг,  |Текстовий|254  |    |
|    |які буде надавати заявник  |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|ZMINAZVA|Назва видання, в якому    |Текстовий|254  |    |
|    |опубліковано інформацію про |     |   |    |
|    |втрату свідоцтва ***     |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|ZMIDATA |Дата видання, в якому    |Дата   |8   |    |
|    |опубліковано інформацію про |     |   |    |
|    |втрату свідоцтва ***     |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|ZMINO  |Номер видання, в якому    |Текстовий|8   |    |
|    |опубліковано інформацію про |     |   |    |
|    |втрату свідоцтва ***     |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|PRIM  |Примітки (текстова      |MEMO   |   |    |
|    |інформація, яку бажає додати |     |   |    |
|    |аудитор)           |     |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Заповнюється у разі наявності.
   ** Адміністративні райони міст не вказуються.
   *** Заповнюється у разі виникнення події.
 
 Таблиця 2. Структура  файла  "Audfirm.dbf".  Інформація  про
підприємство
 
------------------------------------------------------------------
|INDKODE |Ідентифікаційний номер    |Текстовий|25  |    |
|    |Державного реєстру фізичних |     |   |    |
|    |осіб - платників податків  |     |   |    |
|    |та інших обов'язкових    |     |   |    |
|    |платежів           |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|EDRPOY |Код за ЄДРПОУ підприємства, |Текстовий|25  |    |
|    |на якому працює аудитор   |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|KODZAI |Код заяви від аудитора    |Текстовий|3   |    |
|    |(відповідно до табл. 5)   |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|DATAZAI |Дата заяви від аудитора   |Дата   |8   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|MROB  |Місце роботи         |Текстовий|254  |    |
|    |(повне найменування)     |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|POSTIND1|Зареєстроване        |Текстовий|5   |    |
|    |місцезнаходження - поштовий |     |   |    |
|    |індекс            |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|CITY1  |Зареєстроване        |Текстовий|64  |    |
|    |місцезнаходження - місто   |     |   |    |
|    |(село)            |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|REGION1 |Зареєстроване        |Текстовий|64  |    |
|    |місцезнаходження - район   |     |   |    |
|    |міста **           |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|STREET1 |Зареєстроване        |Текстовий|64  |    |
|    |місцезнаходження - вулиця,  |     |   |    |
|    |будинок, корпус, квартира  |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|PFONCOD1|Телефон(и) - код ММТЗ    |Текстовий|8   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|PFONNO1 |Телефон(и)          |Текстовий|24  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|FAXCOD1 |Факс(и) - код ММТЗ *     |Текстовий|8   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|FAXNO1 |Факс(и) *          |Текстовий|24  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|EMAIL1 |Електронна пошта *      |Текстовий|64  |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|BNAME  |Найменування банківської   |Текстовий|254  |    |
|    |установи, в якій відкрито  |     |   |    |
|    |рахунок *          |     |   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|MFO   |МФО банку          |Текстовий|6   |    |
|--------+-----------------------------+---------+------+--------|
|BACCOUNT|Поточний рахунок       |Текстовий|24  |    |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Заповнюється у разі наявності.
   ** Адміністративні райони міст не вказуються.
   *** Заповнюється у разі виникнення події.
 
 Таблиця 3. Структура файла "Operate.dbf". Заповнюється Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|Найменування (зміст) поля  |Тип поля |Розмір|Точність|
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|INDKODE |Ідентифікаційний номер   |Текстовий|25  |    |
|     |Державного реєстру фізичних |     |   |    |
|     |осіб - платників податків та|     |   |    |
|     |інших обов'язкових платежів |     |   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|EDRPOY  |Код за ЄДРПОУ підприємства, |Текстовий|25  |    |
|     |на якому працює аудитор   |     |   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|KODZAI  |Код заяви від аудитора   |Текстовий|3   |    |
|     |(відповідно до табл. 5)   |     |   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|DATAZAI |Дата заяви від аудитора   |Дата   |8   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|SVIDSER1 |Серія Свідоцтва про внесення|Текстовий|2   |    |
|     |до реєстру аудиторів, які  |     |   |    |
|     |можуть проводити аудиторські|     |   |    |
|     |перевірки фінансових    |     |   |    |
|     |установ, що надають послуги |     |   |    |
|     |на ринку цінних паперів   |     |   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|SVIDNO1 |Номер Свідоцтва про внесення|Текстовий|8   |    |
|     |до реєстру аудиторів, які  |     |   |    |
|     |можуть проводити аудиторські|     |   |    |
|     |перевірки фінансових    |     |   |    |
|     |установ, що надають послуги |     |   |    |
|     |на ринку цінних паперів   |     |   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|SVIDDAT1 |Дата видачі Свідоцтва про  |Дата   |8   |    |
|     |внесення до реєстру     |     |   |    |
|     |аудиторів, які можуть    |     |   |    |
|     |проводити аудиторські    |     |   |    |
|     |перевірки фінансових    |     |   |    |
|     |установ, що надають послуги |     |   |    |
|     |на ринку цінних паперів   |     |   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|ROZPNO  |Номер Розпорядження     |Текстовий|8   |    |
|     |уповноваженого члена    |     |   |    |
|     |Комісії, відповідно до якого|     |   |    |
|     |унесено до реєстру     |     |   |    |
|     |аудиторів, які можуть    |     |   |    |
|     |проводити аудиторські    |     |   |    |
|     |перевірки фінансових    |     |   |    |
|     |установ, що надають послуги |     |   |    |
|     |на ринку цінних паперів   |     |   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|ROZPDATA |Дата Розпорядження     |Дата   |8   |    |
|     |уповноваженого члена    |     |   |    |
|     |Комісії, відповідно до якого|     |   |    |
|     |унесено до реєстру     |     |   |    |
|     |аудиторів, які можуть    |     |   |    |
|     |проводити аудиторські    |     |   |    |
|     |перевірки фінансових    |     |   |    |
|     |установ, що надають послуги |     |   |    |
|     |на ринку цінних паперів   |     |   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|REESTRDAT|Дата реєстрації свідоцтва  |Дата   |8   |    |
|---------+----------------------------+---------+------+--------|
|REESTRNO |Реєстраційний номер     |Текстовий|20  |    |
|     |свідоцтва          |     |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 4. Структура файла  "Uchasnik.dbf".  Інформація  про
учасника ринку цінних паперів, у яких аудитор проводить або планує
проводити аудиторські перевірки
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я  |Найменування (зміст) поля   |Тип поля |Розмір|Точність|
|поля  |               |     |   |    |
|-------+------------------------------+---------+------+--------|
|INDKODE|Ідентифікаційний номер    |Текстовий|25  |    |
|    |Державного реєстру фізичних  |     |   |    |
|    |осіб - платників податків та |     |   |    |
|    |інших обов'язкових платежів  |     |   |    |
|-------+------------------------------+---------+------+--------|
|EDRPOY |Код за ЄДРПОУ підприємства,  |Текстовий|25  |    |
|    |на якому працює аудитор    |     |   |    |
|-------+------------------------------+---------+------+--------|
|KODZAI |Код заяви від аудитора    |Текстовий|3   |    |
|    |(відповідно до табл. 5)    |     |   |    |
|-------+------------------------------+---------+------+--------|
|DATAZAI|Дата заяви від аудитора    |Дата   |8   |    |
|-------+------------------------------+---------+------+--------|
|Em_EDRP|Код за ЄДРПОУ учасника ринку |Текстовий|8   |    |
|    |цінних паперів, у яких аудитор|     |   |    |
|    |проводить або планує проводити|     |   |    |
|    |аудиторські перевірки     |     |   |    |
|-------+------------------------------+---------+------+--------|
|Em_Name|Найменування учасника ринку  |Текстовий|254  |    |
|    |цінних паперів, у яких аудитор|     |   |    |
|    |проводить або планує проводити|     |   |    |
|    |аудиторські перевірки     |     |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 5. Структура довідника "Територій"
 
------------------------------------------------------------------
|Код    |Територія (область) |Код    |Територія (область) |
|території |          |території |           |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1101000  |Автономна Республіка|1151000  |Одеська область   |
|     |Крим        |     |           |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1105000  |Вінницька область  |1153000  |Полтавська область  |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1107000  |Волинська область  |1156000  |Рівненська область  |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1112000  |Дніпропетровська  |1159000  |Сумська область   |
|     |область       |     |           |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1114000  |Донецька область  |1161000  |Тернопільська область|
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1118000  |Житомирська область |1163000  |Харківська область  |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1121000  |Закарпатська область|1165000  |Херсонська область  |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1123000  |Запорізька область |1168000  |Хмельницька область |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1126000  |Івано-Франківська  |1171000  |Черкаська область  |
|     |область       |     |           |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1132000  |Київська область  |1173000  |Чернівецька область |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1135000  |Кіровоградська   |1174000  |Чернігівська область |
|     |область       |     |           |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1144000  |Луганська область  |1180000  |м. Київ       |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1146000  |Львівська область  |1185000  |м. Севастополь    |
|----------+--------------------+----------+---------------------|
|1148000  |Миколаївська область|     |           |
------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 6. Структура довідника "Вид заяви"
 
------------------------------------------------------------------
|001|Заява про внесення до   |004|Заява про видачу дубліката |
|  |реєстру аудиторів, які   |  |свідоцтва про внесення до  |
|  |можуть проводити      |  |реєстру аудиторів, які   |
|  |аудиторські перевірки   |  |можуть проводити аудиторські|
|  |фінансових установ, що   |  |перевірки фінансових    |
|  |надають послуги на ринку  |  |установ, що надають послуги |
|  |цінних паперів       |  |на ринку цінних паперів   |
|---+---------------------------+---+----------------------------|
|002|Заява про продовження   |005|Заява про виключення    |
|  |терміну дії свідоцтва про |  |аудитора з реєстру     |
|  |внесення до реєстру    |  |аудиторів, які можуть    |
|  |аудиторів, які можуть   |  |проводити аудиторські    |
|  |проводити аудиторські   |  |перевірки фінансових    |
|  |перевірки фінансових    |  |установ, що надають     |
|  |установ, що надають    |  |послуги на ринку      |
|  |послуги на ринку      |  |цінних паперів       |
|  |цінних паперів       |  |              |
|---+---------------------------+---+----------------------------|
|003|Заява про внесення змін до |  |              |
|  |реєстру аудиторів, які   |  |              |
|  |можуть проводити      |  |              |
|  |аудиторські перевірки   |  |              |
|  |фінансових установ, що   |  |              |
|  |надають послуги на ринку  |  |              |
|  |цінних паперів       |  |              |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка