Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок N 7/30 про скасування рішення про державну реєстрацію

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
 ЗГОДЕН                ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор Департаменту        Заступник Міністра
 В.В.Бутрименко            Л.М.Горбунова
 25.10.2004              25.10.2004
 
 
             ВИСНОВОК N 7/30
     про скасування рішення про державну реєстрацію
 
 
       Міністерство внутрішніх справ України
__________________________________________________________________
        (найменування органу, що видав акт)
 
   Положення про  порядок  узгодження  розміщення  реклами
на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах
відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць
і доріг, затверджене наказом МВС України від 23.07.2001 N 583
( z0652-01 )
__________________________________________________________________
  (найменування нормативно-правового акта, вид, дата та номер
     розпорядчого документа, яким він затверджений)
 
           01.08.2001 за N 652/5843
 
__________________________________________________________________
     (дата реєстрації й номер за державним реєстром)
 
   Підстави для  розгляду  питання  щодо скасування рішення
про державну реєстрацію:
 
   Недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт, вимог
пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів  міністерств,  інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92
N 731 ( 731-92-п ), згідно з яким у разі внесення змін, доповнень
або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства,
відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт,  орган,
що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у місячний
термін унести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати
його таким, що втратив чинність.
 
   ВИСНОВОК:
 
   Положення про  порядок  узгодження  розміщення  реклами
на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах
відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць
і доріг ( z0652-01 ) (далі - Положення про порядок узгодження
розміщення реклами) було видано відповідно до Законів України
"Про дорожній рух" ( 3353-12 ) та "Про рекламу" ( 270/96-ВР )
(Закон України "Про рекламу" викладено в новій редакції згідно
із Законом України від 11 липня 2003 року N 1121-IV ( 1121-15 ),
постанов Кабінету  Міністрів  України  від  31.12.93  N 1094
( 1094-93-п ) "Про затвердження Правил дорожнього руху" (постанова
втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2001 року N 1306 ( 1306-2001-п ), від 14.04.97 N 341
( 341-97-п ) "Про Положення про Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх справ", від 07.09.98 N 1388 ( 1388-98-п )
"Про  затвердження  Правил  державної  реєстрації  та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок", від 23.09.98 N 1511
( 1511-98-п  )  "Про  затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами"  (постанова  втратила  чинність  згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року
N 2067 ( 2067-2003-п ).
   У зв'язку з набранням чинності Законом України від 11 липня
2003 року N 1121-IV ( 1121-15 ), яким викладено в новій редакції
Закон України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ), Положення про порядок
узгодження розміщення  реклами  на  транспортних   засобах
та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних
доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, затверджене
наказом МВС  України  від  23.07.2001  N 583 ( z0652-01 ),
не відповідає його вимогам.
   Зокрема, відповідно до пункту 1 статті 16 Закону України
"Про рекламу" ( 270/96-ВР )  розміщення  зовнішньої  реклами
в населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються
виконавчими органами  сільських,  селищних,  міських  рад,
та в порядку, установленому цими органами на підставі типових
правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N  2067
( 2067-2003-п ) (далі - Типові правила), регулюють відносини,
що виникають у  зв'язку  з  розміщенням  зовнішньої  реклами
у населених  пунктах, та визначають порядок надання дозволів
на розміщення такої реклами (пункт 1 Типових правил).
   Відповідно до пункту 43 Типових правил ( 2067-2003-п )
розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх
знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту
загального користування   дозволяється   за   погодженням
з Державтоінспекцією.
   Частиною 5 статті 16 Закону "Про рекламу" ( 270/96-ВР )
зазначено,  що  перелік обмежень та заборон щодо розміщення
зовнішньої реклами, установлений цим Законом, є вичерпним.
   Визначені Положенням  про  порядок  узгодження розміщення
реклами ( z0652-01 ) вимоги до встановлення рекламоносіїв у межах
відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць
і доріг не узгоджуються зі статтею 16 Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР ) та Типовими правилами ( 2067-2003-п ).
   Відповідно до  частини  1  статті  18  Закону  України
"Про рекламу" ( 270/96-ВР ) розміщення реклами на транспорті
погоджується лише   з   власниками   об'єктів   транспорту
або уповноваженими  ними  органами  (особами). При погодженні
розміщення реклами на транспорті втручання у форму та зміст
реклами забороняється.
   Крім того, частиною 3 статті 18 Закону  "Про  рекламу"
( 270/96-ВР  )  визначено,  що  за умови розміщення реклами
на транспорті з дотриманням вимог безпеки і правил порожнього руху
забороняється  вимагати  від  власників  транспортних засобів
отримання дозволів, погоджень, інших документів щодо розміщення
реклами.
   Визначені Положенням про  порядок  узгодження  розміщення
реклами ( z0652-01 ) вимоги до розміщення реклами на транспорті
не узгоджуються зі статтею 18 цього Закону ( 270/96-ВР ).
   Слід зазначити,  що  Законом  України  "Про  рекламу"
( 270/96-ВР ) та Типовими правилами ( 2067-2003-п ) не передбачено
видачу таких документів, як погодження розміщення та формуляру
на розміщення реклами на транспортному засобі або встановлення
рекламоносія.
   Згідно з підпунктом "г" пункту 17 Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, органів господарського управління та контролю,
що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ) (далі -
Положення), рішення про державну реєстрацію нормативно-правового
акта може  бути  скасовано  у зв'язку з виявленням порушень
або недотриманням вимоги пункту 16 цього Положення  органом,
що видав нормативно-правовий акт.
   Листами Міністерства  юстиції  України  від  09.04.2004
N 24-7/595, від 05.05.2004 N 24-7/595, від 07.06.2004 N 24-16341,
від 07.10.2004 N 24-7/1759 Міністерству внутрішніх справ України
пропонувалося привести у відповідність до чинного законодавства
Положення про порядок узгодження розміщення реклами та наказ МВС
України від 23.07.2001 N 583 ( z0652-01 ), яким воно затверджено.
   Разом з цим до Мін'юсту України надійшов лист Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 23.09.2004 N 6482 щодо скасування  наказу  МВС  України
від 23.07.2001 N 583  ( z0652-01 ) "Про порядок узгодження
розміщення реклами на транспортних засобах  та  встановлення
рекламних носіїв   відповідно   до   вимог   законодавчих
та нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього
руху", зареєстрованого   в   Мін'юсті  України  01.08.2001
за N 652/5843.
   За станом  на  22.10.2004  інформації  від  Міністерства
внутрішніх справ України щодо визнання  наказу  МВС  України
від 23 липня 2001 року N 583 ( z0652-01 ) таким, що втратив
чинність, до Міністерства юстиції України не надходило.
   На підставі  викладеного та відповідно до підпункту "г"
пункту 17 Положення ( 731-92-п ), підпункту 4.4 пункту 4 Порядку
скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом
Мін'юсту України від 31.07.2000 N 32/5 ( z0458-00 ) (із змінами
і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31.07.2000  за  N 458/4679, рішення про державну реєстрацію
Положення про  порядок   узгодження   розміщення   реклами
на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах
відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць
і доріг та наказу МВС України від 23.07.2001 N 583 ( z0652-01 )
"Про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах
та встановлення рекламних носіїв відповідно до вимог законодавчих
та нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього
руху" скасувати.
 
 Головний спеціаліст
 Департаменту
 державної реєстрації
 нормативних актів                  О.С.Дінєйкіна
 
 Дата складання висновку: 22.10.2004
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка