Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.10.2004 N 494
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 листопада 2004 р.
                   за N 1431/10030
 
 
     Про внесення змін до окремих нормативно-правових
        актів Національного банку України
 
 
   Відповідно до статей 7, 44,  67  Закону  України  "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), статей 66, 68, 69 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), а також
статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93
N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю", з  метою  вдосконалення  нормативно-правових  актів
Національного банку України та підвищення ефективності регулювання
діяльності банків  Правління  Національного  банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Пункт 4.7 глави 4 розділу X Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою
Правління Національного банку України  від  28.08.2001 N 368
( z0841-01 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами), викласти в такій редакції:
   "4.7.  Вимоги  щодо  порядку складання та подання форм
статистичної    звітності   встановлюються   відповідними
нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують
правила організації статистичної звітності, що подається банками
до Національного банку України (далі - Правила).
   Якщо банк допустив помилку під час подання статистичної
звітності,  виправлення  якої  призведе  до  виконання таких
показників, як величина  економічних  нормативів,  формування
спеціальних  резервів (що були порушені за даними первісної
звітності, яка підлягає виправленню), та/або допустив помилку щодо
ідентифікаційних даних чи віднесення тих чи інших осіб до переліку
пов'язаних осіб банку, то банк має право виправити зазначену
помилку на підставі відповідного дозволу Національного банку на
виправлення помилки.
   Для отримання дозволу Національного банку на виправлення
помилки банк має подати до Національного банку в строки, визначені
Правилами, обґрунтування причини виникнення такої помилки та копії
документів (у разі потреби), які підтверджують причини та суть
помилки.
   У разі своєчасного виправлення банком звітності на підставі
відповідного дозволу Національного банку така звітність уважається
достовірною.
   Якщо за  результатами інспекційної перевірки, безвиїзного
нагляду або аудиторської перевірки виявлено, що дані звітності не
відповідають реальній дійсності та впливають на такі показники, як
величина економічних нормативів, а виправлення даних звітності
призведе до невиконання хоча б одного з цих показників (які до
виправлення помилки були виконані), та/або виявлено помилки щодо
ідентифікаційних даних чи віднесення тих чи інших осіб до переліку
пов'язаних осіб банку, то такі помилки є суттєвими, а звітність -
недостовірною".
 
   2. Пункт 2.8 Положення про валютний контроль, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000
N 49 ( z0209-00 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.04.2000 за N 209/4430 (із змінами), викласти в такій редакції:
   "2.8.  Вимоги  щодо  порядку складання та подання форм
статистичної    звітності   встановлюються   відповідними
нормативно-правовими  актами Національного банку України, які
регламентують  правила організації статистичної звітності, що
подається банками до Національного банку України (далі - Правила).
   Якщо банк під час складання форм звітності щодо операцій в
іноземній валюті допустив помилку та не виправив її в строки,
визначені Правилами, і така помилка призвела до зміни розміру на
1%  і  більше будь-якого з показників (але не менше суми,
еквівалентної 25000 гривень за однією формою звітності за звітний
період), передбачених у формі звітності, або до неправильної
ідентифікації даних особи, яка здійснювала валютні операції, або
до зміни суті валютної операції, то така звітність уважається
недостовірною, що свідчить про її перекручення.
   Несвоєчасне подання,   приховування   або  перекручення
встановленої Національним банком України звітності про валютні
операції тягне  за  собою  накладення  штрафу  в  розмірі
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
   3. Генеральному   департаменту   банківського   нагляду
(В.В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома  структурних
підрозділів  центрального  апарату,  територіальних  управлінь
Національного банку України, а  також  банків  України  для
використання в роботі.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови  Національного  банку України О.В. Шлапака,
Генеральний департамент банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) та
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
 В.о. Голови                      А.П.Яценюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка