Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про невідкладні заходи щодо забезпечення додержання законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про невідкладні заходи щодо забезпечення
      додержання законодавства у межах територій
     та об'єктів природно-заповідного фонду України
 
 
   У результаті перевірок, проведених у Шацькому національному
природному парку у Волинській області та в деяких інших регіонах,
а також розгляду звернень учених, громадських організацій виявлено
численні  порушення  природоохоронного,  земельного,  водного,
лісового законодавства, санітарних правил, вимог пожежної безпеки,
які призвели до знищення або пошкодження на значних площах
багатьох унікальних територій та об'єктів природно-заповідного
фонду. Виявлено факти незаконної передачі в приватну власність
земельних ділянок у  межах  таких  територій  та  об'єктів,
самовільного будівництва з порушенням відповідних норм і правил
тощо.
 
   Такі порушення сталися насамперед внаслідок неправомірних дій
деяких  посадових  осіб органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, відсутності належного  контролю  за
додержанням землекористувачами та землевласниками встановленого
відповідно  до  закону  режиму  територій  та  об'єктів
природно-заповідного фонду, послаблення уваги до цих проблем
природоохоронних та правоохоронних органів.
 
   З метою забезпечення збереження  територій  та  об'єктів
природно-заповідного фонду  України,  посилення  контролю  за
додержанням законодавства, відповідальності керівників відповідних
державних органів за виконання покладених на них обов'язків
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Визнати діяльність Кабінету Міністрів України з питань
забезпечення комплексного розвитку заповідної справи в Україні,
розв'язання проблем збереження  та  ефективного  використання
територій  та  об'єктів природно-заповідного фонду України з
урахуванням екологічних, економічних, соціальних, інших потреб
суспільства та міжнародних зобов'язань України недостатньою.
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   1) вжити невідкладних заходів для суттєвого вдосконалення
діяльності  Міністерства  охорони  навколишнього  природного
середовища України у сфері розвитку заповідної справи, формування
національної екологічної мережі, підвищення його відповідальності
за реалізацію державної політики, виконання державних програм,
координацію заходів інших центральних  та  місцевих  органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у цій сфері,
здійснення державного контролю за додержанням режиму територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, а також переглянути у зв'язку
з цим повноваження Державної служби заповідної справи, поклавши на
неї у встановленому порядку управління природними та біосферними
заповідниками, національними природними  парками,  які  зараз
перебувають в управлінні зазначеного Міністерства;
 
   2) у тримісячний строк:
 
   - підготувати та подати проект закону про внесення змін до
Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та інших
законів, який би передбачав посилення вимог щодо режиму територій
та об'єктів природно-заповідного фонду, до системи державного
контролю за його додержанням, особливо на заповідних територіях,
що  не  перебувають  у  державній  власності,  підвищення
відповідальності за порушення законодавства у цій сфері, а також
вдосконалення порядку затвердження проектів організації територій
природних,  біосферних заповідників та національних природних
парків;
 
   - забезпечити встановлення єдиних  вимог  щодо  завдань,
структури та змісту проектів організації території природних та
біосферних заповідників, національних природних парків, інших
територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, для яких
законом передбачено обов'язкову наявність таких проектів, та вжити
заходів щодо прискорення їх підготовки та затвердження;
 
   - забезпечити встановлення в натурі (на місцевості) меж
території Шацького національного природного парку, визначених
Указом Президента  України  від 16 серпня 1999 року N 992
( 992/99 ), а також вирішення питань виготовлення та видачі
зазначеному парку Державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою, наданою парку;
 
   3) забезпечити протягом 2004-2006 років установлення в натурі
(на місцевості) та нанесення на відповідних планово-картографічних
матеріалах меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду
України, а також виготовлення та видачу природним та біосферним
заповідникам, національним природним паркам, ботанічним садам,
дендрологічним та зоологічним паркам документів, що посвідчують
право на надані їм земельні ділянки.
 
   3. Міністру охорони навколишнього  природного  середовища
України, Міністру України з питань надзвичайних ситуацій, першому
заступнику Міністра охорони здоров'я України, головному державному
санітарному лікарю України, Голові Державного комітету України по
земельних ресурсах розглянути питання щодо відповідності займаним
посадам працівників відповідних територіальних органів та установ
у Волинській області.
 
   4. Голові Державного комітету лісового господарства України
розглянути питання щодо відповідності займаним посадам працівників
Шацького національного природного парку.
 
   5. Звільнити НАЙДУ Володимира Степановича з посади голови
Шацької районної державної адміністрації Волинської області.
 
   6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Голову
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю при Президентові України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 листопада 2004 року
     N 1396/2004
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка