Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства транспорту України від 27.09.2000 N 524

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.10.2004 N 946
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 листопада 2004 р.
                   за N 1427/10026
 
 
       Про внесення змін та доповнень до наказу
         Міністерства транспорту України
            від 27.09.2000 N 524
 
 
   На виконання  вимог  міжнародних  конвенцій  у  галузі
торговельного мореплавства, стороною яких є Україна, відповідно
до статей 3 і 10 Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ), з метою вдосконалення процедури отримання дозволу
Міністерства транспорту  та  зв'язку  України  на  звільнення
від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної
сертифікації суден України Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни та доповнення до Інструкції про звільнення
від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної
сертифікації суден України, затвердженої наказом Міністерства
транспорту України  від  27.09.2000  N  524  (  z0822-00  )
та зареєстрованої  в  Міністерстві юстиції України 14.11.2000
за N 822/5043, що додаються.
 
   2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Работньов В.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.
 
 Міністр                         Г.М.Кірпа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   27.10.2004 N 946
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 листопада 2004 р.
                   за N 1427/10026
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
     до Інструкції про звільнення від виконання вимог
      міжнародних конвенцій під час конвенційної
          сертифікації суден України
              ( z0822-00 )
 
 
   1. У пункті 1.3 після слів "поширюється на судна" слово
"України" виключити.
 
   2. Доповнити розділ 1 новим пунктом 1.4 такого змісту:
   "1.4 Звільнення  судна  від  виконання вимог міжнародних
конвенцій здійснюється тільки у виняткових випадках, коли таке
звільнення є єдиним, передбаченим міжнародними конвенціями засобом
продовжувати експлуатацію судна за призначенням.
   Зниження рівня  безпеки  для  судна, вантажу, пасажирів,
екіпажу, екологічної безпеки в результаті надання  звільнення
від виконання вимог міжнародних конвенцій не допускається".
   У зв'язку з цим пункт 1.4 вважати пунктом 1.5.
 
   3. У новому пункті 1.5 слова та цифри "(MARPOL 73/78)"
замінити словами та цифрами "1973 р., зміненої Протоколом 1978 р.
до неї".
 
   4. Абзац четвертий пункту 2.2 викласти в такій редакції:
   "- обмеження,  умови,  додаткові  заходи  організаційного
або технічного характеру, які застосовуватимуться для збереження
рівня безпеки судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної
безпеки в разі надання звільнення".
 
   5. Абзац другий пункту 2.3 викласти в такій редакції:
   "- копія ліцензії щодо надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів річковим, морським транспортом".
 
   6. У пункті 2.4:
   абзаци перший та шостий викласти в такій редакції:
   "2.4 Технічне обґрунтування може виконуватися компетентною
особою або спеціалізованою організацією, визнаною класифікаційним
товариством та Державним департаментом морського і річкового
транспорту,  і  повинне підтверджувати забезпечення безпечної
експлуатації судна в передбаченому районі плавання, включаючи
також порти заходу";
   "- обмеження,  умови,  додаткові  заходи  організаційного
або технічного характеру, які застосовуватимуться для збереження
рівня безпеки судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної
безпеки в разі надання звільнення";
   абзац восьмий вилучити;
   доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту:
   "- у разі необхідності наводяться розрахунки і креслення".
 
   7. Абзац другий пункту 3.1 викласти в такій редакції:
   "У разі, якщо надіслані матеріали не відповідають вимогам
нормативно-правових та нормативно-технічних актів, класифікаційне
товариство  повертає  їх  заявнику з обґрунтованим письмовим
висновком".
 
   8. У пункті 3.2:
   абзац перший  після слів "заяви судновласника" доповнити
словами "та підписується його керівником або керівником підрозділу
в Україні (для іноземних класифікаційних товариств)";
   абзаци третій та п'ятий викласти в такій редакції:
   "- характеристика технічного стану судна та тих суднових
конструкцій, механізмів,   пристроїв    та    обладнання,
які безпосередньо пов'язані з вимогами міжнародної конвенції,
від виконання яких судно звільняється";
   "- обмеження,  умови,  додаткові  заходи  організаційного
або технічного характеру, які застосовуватимуться для збереження
рівня безпеки судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної
безпеки в разі надання звільнення".
 
   9. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:
   "3.3 Протягом  10  днів  з  дня  отримання  висновку
класифікаційного товариства   судновласник   подає   заяву
щодо отримання  дозволу  на  звільнення  від виконання вимог
міжнародних конвенцій з висновком класифікаційного  товариства
до Державного  департаменту морського і річкового транспорту,
додаючи до неї зазначені в пункті 2.3 цієї Інструкції документи.
   Державний департамент  морського  і  річкового транспорту
у 10-денний термін  розглядає  заяву  та  відповідний  пакет
документів. Рішення  щодо  надання  дозволу  на  звільнення
від виконання  вимог  міжнародних  конвенцій   приймається
за результатами розгляду заяви і наданих документів та перевірки
судна відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення
безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 17.07.2003 N 545 ( z0353-04 ) та зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за N 353/8952. У разі
прийняття  позитивного  рішення  заява  візується  директором
Державного департаменту  морського  і  річкового  транспорту
або уповноваженою ним особою.
   Державний департамент морського і річкового транспорту при
потребі направляє  заявку  з  доданими  до  неї  документами
на експертизу  до  організації,  до компетенції якої входить
проведення експертизи документів з питань безпеки судноплавства
в установленому законодавством порядку і яка віднесена до сфери
управління Міністерства транспорту та зв'язку України".
 
   10. Доповнити розділ 3 новим пунктом 3.5 такого змісту:
   "3.5 Рішення  Міністерства транспорту та зв'язку України
про надання дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних
конвенцій підписується   заступником   Міністра   відповідно
до розподілу обов'язків".
 
   11. У пункті 4.1 слова "до Свідоцтва IOPP" замінити словами
"А або В до Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню".
 
   12. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:
   "4.2 У місячний термін класифікаційне  товариство  готує
довідку про надані звільнення від виконання вимог міжнародних
конвенцій і направляє її в Державний  департамент  морського
і річкового транспорту для подальшого інформування ІМО згідно
із законодавством".
 
   13. У додатку 1 до підпункту 2.1 Інструкції ( z0822-00 )
цифри "(73/78)" замінити словами та цифрами "1973 р., зміненої
Протоколом 1978 р. до неї".
 
 Директор Укрморрічфлоту               В.Г.Работньов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка