Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу Партії регіонів

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            31.10.2004 N 1114
 
 
          Про скаргу Партії регіонів
 
 
   До Центральної виборчої комісії 1 листопада  2004  року
надійшла скарга суб'єкта виборчого процесу Партії регіонів. У
скарзі міститься прохання скасувати постанову  територіальної
виборчої комісії  територіального виборчого округу N 117 від
31 жовтня 2004 року без номера та назви, якою територіальна
виборча комісія вирішила дозволити дільничним виборчим комісіям
виправляти на місці технічні опечатки та помилки, допущені в
списках виборців щодо написання прізвищ, імен, по батькові та дат
народження (число і місяць), крім осіб 1986 року народження.
 
   Також скаржник просить Центральну виборчу комісію достроково
припинити повноваження голови територіальної виборчої комісії
територіального виборчого округу N 117 Буджака П.В.
 
   Партія регіонів 3 листопада 2004 року уточнила вимоги скарги,
доповнивши пунктом про необхідність зобов'язати територіальну
виборчу комісію територіального виборчого округу N 117 перевірити
кількість випадків незаконного включення громадян до списків
виборців 31 жовтня 2004 року на кожній  виборчій  дільниці
територіального виборчого округу N 117.
 
   Скаргу обїрунтовано тим, що оскаржувану постанову прийнято з
порушенням встановленого Законом України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) порядку внесення змін до списків виборців.
 
   Зокрема, скаржник посилається на положення частини четвертої
статті 34 зазначеного Закону ( 474-14 ), в якій йдеться про те, що
скарги щодо неправильностей у списках виборців у день виборів
дільничною виборчою комісією не приймаються і не розглядаються, і
на  те,  що всупереч цьому територіальною виборчою комісією
територіального виборчого округу N 117 в день виборів прийнято
рішення дозволити дільничним виборчим комісіям вносити зміни до
списків виборців без розгляду територіальною виборчою комісією
окремих заяв виборців.
 
   Розглянувши скаргу,  додані  до неї матеріали, пояснення
суб'єкта оскарження, Центральна виборча комісія дійшла висновку,
що вимоги  суб'єкта  звернення  зі  скаргою  щодо скасування
оскаржуваної постанови підлягають задоволенню з таких підстав.
 
   Територіальною виборчою комісією територіального виборчого
округу N 117 31 жовтня 2004 року прийнято постанову N 217 без
назви, відповідно до якої дозволено дільничним виборчим комісіям
відповідного територіального виборчого округу виправляти на місці
технічні опечатки та помилки, допущені в списках виборців щодо
написання прізвищ, імен, по батькові та дат народження (число і
місяць), крім осіб 1986 року народження.
 
   Твердження суб'єкта звернення зі скаргою щодо відсутності
порядкового номера постанови не відповідає дійсності, оскільки
постанова  територіальної  виборчої  комісії  територіального
виборчого округу N 117 від 31 жовтня 2004 року має порядковий -
N 217.
 
   Відповідно до частини чотирнадцятої статті 28 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) рішення виборчої
комісії з розглянутого питання письмово оформляється у формі
постанови, яка повинна містити: найменування комісії; найменування
постанови; дату та місце її прийняття і порядковий  номер;
мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили
розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні
положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії
вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при
прийнятті постанови; резолютивну частину.
 
   Відповідно до  пункту  2.6  Порядку ведення діловодства,
виборчих комісій та комісій  з  референдумів,  затвердженого
постановою Центральної виборчої комісії від 29 липня 2004 року
N 280 ( v0280359-04 ), постанова комісії має відповідати чинному
законодавству України та прийматися в межах повноважень комісії.
Постанова повинна містити також зазначені в частині чотирнадцятій
статті 28  Закону  України  "Про  вибори Президента України"
( 474-14 ) реквізити.
 
   Згідно з пунктом 1.4 зазначеного Порядку ( v0280359-04 )
відповідальність за організацію та стан діловодства, а також за
дотримання цього Порядку у виборчій комісії покладається на голову
відповідної виборчої комісії.
 
   Отже, на порушення частини вісімнадцятої статті 28 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) оскаржувана
постанова не містить назви, мотивувальної частини з посиланням на
обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії,
посилань на конкретні положення нормативно-правових актів, якими
керувалася комісія при прийнятті постанови.
 
   Відповідно до пояснень суб'єкта оскарження вказане рішення
приймалося  за  зверненнями  громадян,  які  надходили  до
територіальної виборчої комісії і за якими територіальна виборча
комісія прийняла оскаржуване рішення відповідно до частини восьмої
статті 34 Закону України  "Про  вибори  Президента  України"
( 474-14 ), допустивши при цьому порушення порядку організації
роботи комісії.
 
   Згідно з частиною вісімнадцятою статті 28 цього  Закону
( 474-14 ) рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству
України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути
скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому
випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по
суті питання.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 34 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) дільнична або територіальна
виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку
виборців на підставі особистих звернень громадян, подань органів
та посадових осіб, зазначених у частині першій статті 31, частині
другій статті 32 цього Закону, документів, передбачених у частині
сьомій цієї статті, повідомлень, отриманих від територіальних
виборчих комісій щодо включення виборців до списку виборців на
іншій дільниці, зазначених у частинах шостій, дванадцятій та
тринадцятій статті 35 цього Закону. Територіальна виборча комісія
передає своє рішення дільничній виборчій комісії не пізніше
наступного дня після його прийняття, а в останній день перед днем
виборів і в день виборів - невідкладно. На підставі такого рішення
голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії
вносить зміни до списку виборців невідкладно після отримання
такого рішення. Зміни до списку виборців у зв'язку з прийняттям
рішення дільничною виборчою комісією вносяться невідкладно після
прийняття цього рішення.
 
   У той же час згідно з частиною четвертою статті 34 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) скарга щодо
обставин, передбачених у частині другій цієї ж статті, тобто щодо
неправильностей у списках виборців, у день виборів дільничною
виборчою комісією не приймається і не розглядається.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 34 Закону України "Про
вибори Президента  України" ( 474-14 ) територіальна виборча
комісія має право прийняти рішення про внесення уточнень до
списків виборців також в день виборів, однак, має при цьому
вказати підстави для такого внесення та осіб, щодо яких має бути
внесено уточнення. Отже, в даному випадку не застосовується
положення частини четвертої статті 34 Закону України "Про вибори
Президента України", про неможливість внесення дільничною виборчою
комісією в день виборів змін до списку виборців не за ініціативою
територіальної виборчої комісії, а за скаргою громадянина, поданою
до дільничної комісії. Як вбачається  з  пояснень  суб'єкта
оскарження, в даному випадку оскаржуване рішення приймалося на
підставі звернень громадян про неточності у списку та за наявності
документальних підтверджень таких неточностей. У той же час на
порушення частини чотирнадцятої статті 28 Закону України "Про
вибори Президента України" вказані відомості не зазначено в тексті
оскаржуваної постанови.
 
   Відповідно до пунктів 5, 8 частини четвертої статті 30 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) повноваження
члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються
достроково виборчою комісією, яка її утворила, зокрема, у зв'язку
з систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків,
засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої
комісії, до складу якої входить особа; систематичним або грубим
порушенням ним законодавства України про вибори, встановленим
рішенням суду або рішенням виборчої комісії  вищого  рівня.
Відповідно до частини дев'ятої статті 30 Закону України "Про
вибори Президента України" у разі систематичного невиконання
головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього
обов'язків територіальна або дільнична виборча комісія  може
звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим
рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше
двох третин членів комісії від її складу.
 
   Враховуючи вказані  положення Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), Центральна виборча комісія дійшла
висновку,  що для дострокового припинення повноважень голови
територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу
N 117 немає підстав.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 25,
частин першої, сьомої, чотирнадцятої, вісімнадцятої статті 28,
статей 30, 31, 32, 34, статей 91 та 92, частини першої статті 93,
частини четвертої статті 94, частин п'ятої та шостої статті 96,
частин першої та третьої статті 104 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), керуючись частиною першою статті
10, частинами першою та третьою статті 11, статтями 12, 13,
частиною четвертою статті 14, статтею 15, частиною першою статті
16, пунктом  3  статті  18  Закону  України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15  ),  Центральна  виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   Скаргу Партії регіонів задовольнити частково.
 
   Скасувати постанову   територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 117 від 31 жовтня 2004 року
N 217, в якій дозволено дільничним виборчим комісіям виправляти
технічні опечатки та помилки, допущені в списках виборців.
 
   У задоволенні вимог щодо дострокового припинення повноважень
голови територіальної виборчої комісії територіального виборчого
округу N 117 Буджака П.В. відмовити.
 
   Зобов'язати територіальну виборчу комісію  територіального
виборчого округу N 117 перевірити кількість випадків голосування
особами, які не включені до списків виборців на виборчих дільницях
територіального виборчого округу N 117 або включені до них
безпідставно, та прийняти відповідне рішення  за  наслідками
перевірки.
 
   Копії цієї  постанови  надіслати  Партії  регіонів  та
територіальній виборчій комісії територіального виборчого округу
N 117.
 
 Голова Центральної
 виборчої комісії                    С.КІВАЛОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка