Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення річної інвентаризації

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.10.2004 N 391
 
 
        Про проведення річної інвентаризації
 
 
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні"   ( 996-14 ),  Інструкції  з
інвентаризації  основних  засобів,  нематеріальних  активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів,
розрахунків  та  інших  статей балансу, затвердженої наказом
Головного  управління  Державного  казначейства  України  від
30.10.1998 N 90  ( z0728-98 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 16.11.1998 за N 728/3168, Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести річну інвентаризацію основних засобів, малоцінних
та  швидкозношуваних  предметів,  канцелярських  товарів  та
господарських матеріалів, нематеріальних активів, розрахунків,
грошових коштів, які знаходяться в касі, станом на 01.11.2004.
 
   2. Для проведення річної інвентаризації утворити центральну
та робочі інвентаризаційні комісії у складі згідно з додатком 1.
 
   3. Голові  центральної інвентаризаційної комісії провести
інструктивну  нараду  з  членами  центральної  та  робочих
інвентаризаційних комісій, матеріально відповідальними особами з
питань організації та проведення річної інвентаризації.
 
   4. Робочим інвентаризаційним комісіям провести інвентаризацію
основних засобів, малоцінних та  швидкозношуваних  предметів,
канцелярських товарів та господарських матеріалів, нематеріальних
активів, розрахунків, грошових коштів за їх місцезнаходженням
шляхом  підрахунку, зважування, обміру за участю матеріально
відповідальних осіб, на зберіганні в яких ці цінності знаходяться,
згідно  з  графіком проведення інвентаризації в Міністерстві
економіки та з питань європейської інтеграції України станом на
01.11.2004, зазначеним у додатку 2.
   Результати підрахунків занести до інвентаризаційних описів,
які підписуються головою та всіма членами відповідних робочих
інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальними особами
(після підписів членів  робочої  інвентаризаційної  комісії).
Матеріально відповідальні особи пишуть на кожному описі розписку
такого  змісту:  "Усі  цінності,  пойменовані  в  цьому
інвентаризаційному описі з N... до N..., перевірені комісією в
натурі за моєї присутності та внесені до опису, у зв'язку з чим
претензій до інвентаризаційної  комісії  не  маю.  Цінності,
перелічені  в  описі,  знаходяться  на моєму відповідальному
зберіганні"(підпис).
   На прибуткових документах на товарно-матеріальні цінності,
які одержані під час проведення інвентаризації, та на видаткових
документах на товарно-матеріальні цінності, які відпускаються під
час проведення інвентаризації, матеріально відповідальною особою у
присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови
зазначається: "Після інвентаризації."
 
   5. Робочим інвентаризаційним комісіям до 30.11.2004 подати
матеріали інвентаризації до відділу розрахунків, бухгалтерського
обліку та звітності для визначення результатів інвентаризації.
 
   6. Центральній  інвентаризаційній  комісії  до 10.12.2004
розглянути результати інвентаризації і оформити свої висновки та
пропозиції протоколом, який передати до відділу розрахунків,
бухгалтерського  обліку  та  звітності  для  відображення  в
бухгалтерському обліку.
 
   7. Керівникам  організацій,  підпорядкованих  Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції, провести річну
інвентаризацію основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних
предметів, канцелярських товарів та господарських матеріалів,
нематеріальних  активів,  розрахунків,  грошових  коштів, які
знаходяться в касі, станом на 01.11.2004 і подати до управління
фінансування,  бухгалтерського  обліку  та  контролю  копії
інвентаризаційних відомостей разом з річною звітністю.
 
   8. Відповідальність за  своєчасне  і  якісне  проведення
інвентаризації   покласти   на   заступника   директора
адміністративно-господарського департаменту Леськова П.А.
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
адміністративно-господарського департаменту Дробного В.В.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України             М.Деркач
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   28.10.2004 N 391
 
 
               СКЛАД
     центральної і робочих інвентаризаційних комісій
     та закріплення за ними об'єктів інвентаризації
 
 
        Центральна інвентаризаційна комісія
 
 ЛЕСЬКОВ         - заступник директора
 Петро Арсентійович    адміністративно-господарського
              департаменту, голова комісії
 
 ТЕСЛЕНКО        - заступник директора
 Анатолій Васильович    адміністративно-господарського
              департаменту - начальник господарського
              управління, заступник голови комісії
 
             Члени комісії:
 
 ДАЦЮК          - заступник директора юридичного
 Тетяна Леонідівна     департаменту
 
 ЗАБОЛОЦЬКИЙ       - директор департаменту інформатизації
 Ігор Олександрович
 
 ЧУБИНСЬКИЙ       - начальник управління фінансування,
 Анатолій Федорович    бухгалтерського обліку та контролю -
              головний бухгалтер
 
         Робочі інвентаризаційні комісії:
 
              Комісія N 1
 
 КОВАЛЕНКО        - начальник відділу
 Петро Федорович     адміністративно-господарського
             забезпечення господарського управління,
             голова комісії
 
             Члени комісії:
 
 БРИЖАТЮК        - заступник начальника відділу
 Лариса Миколаївна     розрахунків, бухгалтерського обліку та
              звітності, управління фінансування,
              бухгалтерського обліку та контролю
 
 МУСІЙЧУК        - головний економіст-фінансист
 Валерій Олександрович   контрольно-ревізійного відділу
              управління фінансування,
              бухгалтерського обліку та контролю
 
 НАЗАРЕНКО        - головний економіст-фінансист відділу
 Любов Іванівна      розрахунків, бухгалтерського обліку та
              звітності управління фінансування,
              бухгалтерського обліку та контролю
 
 УТКІН          - заступник начальника управління
 Сергій Михайлович     інформаційних технологій - начальник
              відділу телекомунікаційних систем та
              захисту інформації
 
        Комісія N 1 проводить інвентаризацію
       у таких матеріально відповідальних осіб:
 
 АХМЕТЬЯНОВ       - головний спеціаліст відділу договорів
 Раміл Равізович      та роботи з підвідомчими організаціями
              господарського управління
 
 БРОНШВАЛЬ        - начальник об'єкта N 1
 Володимир Миколайович
 
 ГРИЩЕНКО        - провідний спеціаліст відділу оргтехніки
 Світлана Іллівна     управління документального забезпечення
 
 КРАЇЛО         - провідний спеціаліст відділу ресурсів,
 Петро Тихонович      матеріально-технічного забезпечення та
              побуту господарського управління
 
 КУПРІНЕНКО       - провідний спеціаліст відділу
 Петро Петрович      адміністративно-господарського
              забезпечення господарського управління
 
 НАДТОЧІЙ        - заступник начальника відділу
 Борис Володимирович    комп'ютерно-технічного забезпечення
              управління інформаційних технологій
 
 НЕСТЕРЕНКО       - провідний спеціаліст відділу зовнішніх
 Марина Володимирівна   зв'язків та організації протокольних
              заходів управління протоколу
 
 ПОЛІЩУК         - заступник начальника відділу
 Віктор Іванович      адміністративно-господарського
              забезпечення господарського управління
 
              Комісія N 2
 
 СТАСЬ          - заступник начальника господарського
 Юрій Пилипович      управління, голова комісії
 
             Члени комісії:
 
 ГРИНЬКО         - заступник начальника відділу
 Марина Анатоліївна    розрахунків, бухгалтерського обліку та
              звітності управління фінансування,
              бухгалтерського обліку та контролю
 
 ДМИТРЕНКО        - головний економіст-фінансист відділу
 Тетяна Миколаївна     розрахунків, бухгалтерського обліку та
              звітності управління фінансування,
              бухгалтерського обліку та контролю
 
 КАРПОВ         - головний спеціаліст відділу
 Володимир Іванович    адміністративно-господарського
              забезпечення господарського управління
 
 КРИВОШЕЄВ        - начальник управління інформаційних
 Олег В'ячеславович    технологій
 
      Комісія N 2 проводить інвентаризацію у таких
         матеріально відповідальних осіб:
 
 БЕЛОУСОВ        - начальник відділу системного
 Олексій Ігорович     адміністрування управління
              інформаційних технологій
 
 БУР'ЯН         - головний спеціаліст управління
 Леся Миколаївна      організаційно-аналітичного забезпечення
              роботи Міністра
 
 ГУРАЛЬ         - провідний спеціаліст відділу ресурсів,
 Валентина Йосипівна    матеріально-технічного забезпечення та
              побуту господарського управління
 
 КОВАЛЕНКО        - начальник управління документального
 Станіслав Хомич      забезпечення
 
 КОЛОБОВ         - начальник відділу оргтехніки управління
 Олександр Петрович    документального забезпечення
 
 МАКСИМОВ        - начальник управління з питань власності
 Олександр Анатолійович  та банкрутства
 
 СЛОБОДЧЕНКО       - провідний спеціаліст відділу
 Микола Іванович      адміністративно-господарського
              забезпечення господарського управління
 
 ТКАЧЕНКО        - головний спеціаліст відділу офіційних
 Олена Григорівна     перекладів управління протоколу
 
              Комісія N З
 
 КУЛЬЧІЙ         - заступник начальника управління
 Валентина Миколаївна   фінансування, бухгалтерського обліку та
              контролю - головного бухгалтера, голова
              комісії
 
             Члени комісії:
 
 БУДЗ          - завідувач сектору розрахунків та обліку
 Валентина Миколаївна   зовнішньоекономічної діяльності
              управління фінансування, і
              бухгалтерського обліку та контролю
 
 КОСТЮЧЕНКО       - головний економіст-фінансист відділу
 Людмила Іванівна     інформаційного та фінансового
              забезпечення мобілізаційної підготовки
              управління мобілізаційної роботи
 
 ЛЕВІЩЕНКО        - заступник начальника відділу планування
 Євгенія Михайлівна    та фінансування бюджетних програм
 
 МАЛКІНА         - начальник відділу розрахунків,
 Світлана Тарасівна    бухгалтерського обліку та звітності -
              заступник головного бухгалтера
 
 СІЗОВА         - головний економіст-фінансист відділу
 Раїса Олексіївна     розрахунків, бухгалтерського обліку та
              звітності управління фінансування,
              бухгалтерського обліку та контролю
 
   Комісія N  3  проводить  інвентаризацію  розрахунків  з
організаціями, установами, особами, а також грошових коштів, які
знаходяться в касі.
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та контролю -
 головний бухгалтер                  А.Чубинський
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   28.10.2004 N 391
 
 
               ГРАФІК
    проведення інвентаризації в Міністерстві економіки
      та з питань європейської інтеграції України
            станом на 01.11.2004
 
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п| Прізвище, ініціали | Період проведення інвентаризації  |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 1  | Ахметьянов Р.Р.  |     08.11-10.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 2  | Белоусов О.І.   |     24.11-30.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 3  | Богорад О.С.    |     01.11-01.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 4  | Броншваль В.М.   |     10.11-12.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 5  | Бур'ян Л.М.    |     17.11-18.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 6  | Грищенко С.І.   |     04.11-04.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 7  | Гураль В.Й.    |     15.11-16.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 8  | Коваленко С.Х.   |     10.11-12.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 9  | Колобов О.П.    |     08.11-09.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 10 | Країло П.Т.    |     04.11-05.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 11 | Купріненко П.П.  |     15.11-16.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 12 | Максимов О.А.   |     04.11-04.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 13 | Надточій Б.В.   |     24.11-30.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 14 | Нестеренко М.В.  |     03.11-03.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 15 | Поліщук В.І.    |     17.11-23.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 16 | Слободченко М.І.  |     22.11-23.11        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 17 | Ткаченко О.Г.   |     17.11-18.11        |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та контролю
 головний бухгалтер                  А.Чубинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка