Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарги ТОВ "БМС Консалтінг"

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.10.2004 N 393
 
 
      Про рішення щодо скарги ТОВ "БМС Консалтінг"
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),  наказу Міністерства
економіки  України від 04.12.2000 N 264 ( z0919-00 )  "Про
затвердження Порядку розгляду скарг учасників процедур державних
закупівель щодо організації та здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити висновок щодо розгляду  скарги  ТОВ  "БМС
Консалтінг"  стосовно організації та здійснення Міністерством
юстиції України процедури закупівлі устаткування для автоматичного
оброблення інформації, що додається.
 
   2. Скаргу ТОВ "БМС Консалтінг" визнати частково задоволеною
згідно з висновком, що додається, а результати процедури закупівлі
- недійсними.
 
   3. Міністерству юстиції України усунути виявлені порушення,
керуючись висновком, що додається, та провести нову процедуру
закупівлі з дотриманням вимог законодавства.
 
   4. Управління методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей наказ до відома ТОВ "БМС
Консалтінг" та Міністерства юстиції України протягом п'яти робочих
днів з дня його підписання.
 
 Перший заступник Міністра              В.Вощевський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   29.10.2004 N 393
 
 
               ВИСНОВОК
      щодо розгляду скарги ТОВ "БМС Консалтінг"
     стосовно організації та здійснення Міністерством
     юстиції України процедури закупівлі устаткування
       для автоматичного оброблення інформації
 
 
   За результатом  розгляду  скарги  ТОВ  "БМС  Консалтінг"
(далі - Скаржник) стосовно організації та здійснення Міністерством
юстиції України (далі - Замовник) процедури закупівлі устаткування
для автоматичного оброблення інформації та на підставі наданих
Скаржником і Замовником матеріалів установлено:
 
   1. Тендерна документація, яка надавалась Замовником учасникам
для підготовки ними тендерних пропозицій, не відповідає вимогам
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон), зокрема:
   у підпунктах 6.2 і 19.3 тендерної документації вираз "може"
має двоякий і дискримінаційний характер, оскільки не встановлює
чітких умов, за яких тендерну пропозицію буде відхилено;
   у підпункті 18.2 тендерної документації  порушено  право
учасників  процедур  закупівель на оскарження дій Замовника,
оскільки відсутність представника учасника на процедурі розкриття
тендерних пропозицій ніяким чином не впливає на право оскарження.
При цьому учасник процедури закупівлі не зобов'язаний письмово
повідомляти про ненаправлення свого представника на процедуру
розкриття;
   у підпункті  22.2  нечітко  визначено можливість подання
альтернативної тендерної пропозиції (у разі,  коли  Замовник
допускає її подання). До того ж, невідомо, яким чином учасники
процедури закупівлі повинні визначити, чи вважається вона "більш
вигідною для Замовника";
   у підпункті 25.1 тендерної документації порушено  вимоги
статей 11 і 15 Закону ( 1490-14 ). У статті 11 визначено вичерпний
перелік підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі.
Розширення переліку не допускається, тому слова "його діяльність
перебуває під наглядом суду або він  узгоджує  відносини  з
кредиторами, призупинив господарську діяльність або перебуває у
будь-якій подібній ситуації" необхідно виключити. Крім  того,
статтею 15 Закону визначено, що замовник може вимагати від
учасників процедури закупівлі надання інформації про  сплату
податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених лише
законодавством України;
   тендерна документація  не  містить  проекту договору або
основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про
закупівлю, що є порушенням статті 21 Закону ( 1490-14 );
   окремі позиції технічних вимог  до  предмета  закупівлі,
зазначені у тендерній документації, містять посилання на конкретну
торговельну марку та виробника без  зазначення  виразу  "або
еквівалент", що є порушенням частини третьої статті 21 Закону
( 1490-14 );
   у методиці  оцінки  тендерних  пропозицій (додаток 5 до
тендертної документації) Замовник визначив питому вагу цінового
критерію у  25 відсотків, що є порушенням статті 26 Закону
( 1490-14 ), де визначено, що питома вага цього критерію не може
бути нижчою 70 відсотків;
   у методиці оцінці тендерних пропозицій Замовник встановив
такий критерій оцінки, як "умови та порядок розрахунків", однак у
тендерній документації встановлена вимога, що оплата поставки
обладнання здійснюється Замовником за фактом поставки обладнання
згідно з  реєстром.  Таким  чином,  зазначений  критерій  не
узгоджується з вимогами самої тендерної документації. Критерій
"відповідність вимогам, що пред'явлені до обладнання",  якому
Замовник встановив питому вагу в 30 відсотків, суперечить вимогам
чинного законодавства, оскільки згідно із статтею 27  Закону
пропозиції, що не відповідають вимогам тендерної документації, у
тому числі і технічним вимогам, відхиляються і до оцінки не
допускаються. Крім  того,  наведена методика оцінки тендерних
пропозицій як така фактично  відсутня:  відсутній  розрахунок
коефіцієнта відхилення і-го показника (Кі), а також не визначено,
яким чином буде визначатись найкраща тендерна пропозиція (сумарним
значенням балів за всіма критеріями оцінки чи інакше);
   протокол розкриття тендерних пропозицій не відповідає умовам
тендерної документації в частині подання тендерних пропозицій,
оскільки в тендерній документації відсутня можливість подання
тендерних пропозицій до окремих частин предмета закупівлі.
 
   Відповідно до  статті  37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )  та з
урахуванням зазначеного скарга ТОВ "БМС Консалтінг" визнається
частково задоволеною.
 
 Директор департаменту з питань
 координації державних закупівель
 та державного замовлення                Р.Колишко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка