Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Положення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 26.03.2003 року N 115, із змінами, внесеними наказом НСПП від 22.09.2003 року N 435

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
              Н А К А З
 
            01.11.2004 N 142
 
 
     Про внесення змін та доповнень до Положення про
   інформаційно-консультаційний центр Національної служби
    посередництва і примирення, затвердженого наказом
   НСПП від 26.03.2003 року N 115, із змінами, внесеними
       наказом НСПП від 22.09.2003 року N 435
 
 
   Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
підпункту 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу
посередництва  і  примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, затвердженими Указом Президента України від 30 грудня
2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести до Положення про інформаційно-консультаційний центр
Національної служби посередництва і примирення, затвердженого
наказом НСПП від 26.03.2003 року N 115 ( v0115299-03 ), із
змінами, внесеними  наказом  НСПП від 22.09.2003 року N 435
( v0435299-03 ), такі зміни та доповнення:
 
   1.1. Назву  розділу  "VII.  Організація,  методичне  та
матеріально-технічне забезпечення функціонування Центру" викласти
в редакції "VII. Організація роботи Центру".
 
   1.2. Пункт 7.4. вилучити.
 
   1.3. Доповнити Положення розділом VIII, виклавши його у такій
редакції:
       VIII. Консультаційно-правове, методичне,
        інформаційне забезпечення Центру.
 
   8.1. Забезпечення       Центру       відповідними
консультаційно-правовими, методичними, інформаційно-аналітичними
матеріалами здійснюється відділом правового забезпечення НСПП,
відділом аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП та
відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях.
 
   8.2. Безпосереднє  забезпечення  функціонування  Центру з
консультаційно-правових,  методичних,  інформаційно-аналітичних
питань здійснює відділ (сектор) правового забезпечення і відділ
(сектор)  аналітично-інформаційної  роботи  та  прогнозування
відділення НСПП у взаємодії з управліннями праці та соціального
захисту населення виконкомів міських рад, районних державних
адміністрацій:
   8.2.1. відділ (сектор) правового забезпечення відділення НСПП
згідно окремого графіка роботи в Центрі:
   - надає на базі Центру безоплатні консультаційні послуги
сторонам  соціально-трудових  відносин,  окремим  найманим
працівникам,  представникам  профспілок  та  їх  об'єднань,
роботодавців та їх об'єднань з питань застосування законодавства
про колективні трудові спори (конфлікти);
   - бере участь у проведенні семінарів, практичних занять та
зустрічей з представниками сторін соціально-трудових відносин на
базі Центру з питань правового врегулювання розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин, ознайомлення з  новими
законодавчими та нормативно-правовими актами, якими регулюються
соціально-трудові відносини; здійсненні інших заходів, спрямованих
на підвищення рівня правової культури між сторонами цих відносин;
   - бере участь у  вивченні  проблем  і  запитів  сторін
соціально-трудових  відносин,  встановленні  причин виникнення
розбіжностей між сторонами цих відносин, аналізі вимог найманих
працівників або профспілки, у розробці пропозицій щодо реагування
на ускладнення таких відносин; здійснює контроль за виконанням
рішень примирних органів тощо;
   - проводить переговори на базі Центру між представницькими
органами сторін соціально-трудових відносин;
   - проводить  прийом  у  Центрі  представників  сторін
соціально-трудових  відносин,  окремих громадян з питань, що
стосуються правового врегулювання соціально-трудових відносин,
захисту  трудових  і соціально-економічних прав та інтересів
працюючих тощо;
   - розробляє  для Центру методичні, консультаційно-правові
матеріали щодо правових шляхів вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів) чи запобігання їх виникненню, проведення
примирних процедур;
   - бере участь в інформуванні  населення,  використовуючи
можливості Центру, про правові шляхи вирішення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових  відносин,  здійснення  примирних
процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) чи
їх запобігання;
   - готує,  розповсюджує  разом  з  відділом  (сектором)
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП
інформаційні бюлетені щодо практики вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів), посібники, відповідний роздатковий матеріал,
довідники та інші матеріали;
   - проводить іншу ситуативно доцільну роботу, спрямовану на
реалізацію основних завдань Центру у даному регіоні;
   8.2.2. відділ (сектор) аналітично-інформаційної роботи та
прогнозування відділення НСПП згідно окремого графіка роботи в
Центрі:
   - бере  участь  в  підготовці  методичних  матеріалів
роз'яснювально-правового, консультаційного характеру  у  сфері
соціально-трудових відносин для використання і поширення через
Центри;
   - вивчає, використовуючи можливості Центру, стан та динаміку
соціально-трудових відносин на  підприємствах,  в  установах,
організаціях  даного регіону, встановлюють причини виникнення
розбіжностей між сторонами цих відносин, бере участь в здійсненні
аналізу вимог найманих працівників або профспілки;
   - організує на базі Центру інформування всіх заінтересованих
органів,  установ  та  організацій  про  стан  та  динаміку
соціально-трудових відносин, причини виникнення розбіжностей між
сторонами  цих  відносин,  результати аналізу вимог найманих
працівників, можливі шляхи поліпшення відносин між найманими
працівниками  та  власниками чи уповноваженими ними органами
(представниками) та ін.;
   - бере участь в підготовці, розповсюдженні разом з відділом
(сектором) правового забезпечення відділення НСПП інформаційних
бюлетенів щодо практики вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів), посібників, відповідного роздаткового матеріалу,
довідників та інших матеріалів;
   - бере участь в здійсненні заходів по зміцненню інформаційної
бази Центру та в інших заходах".
 
   2. Начальникам відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях внести відповідні зміни та доповнення до посадових
інструкцій працівників відділів (секторів) правового забезпечення
та  відділів  (секторів)  аналітично-інформаційної  роботи та
прогнозування відділень НСПП.
 
   3. Керівникам структурних  підрозділів  НСПП  забезпечити
дотримання положень цього наказу в процесі реалізації повноважень
НСПП, визначених  Законом  України  "Про  порядок  вирішення
колективних  трудових  спорів  (конфліктів)"  ( 137/98-ВР ),
Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ).
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Національної служби посередництва і примирення Климова В.В.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення               В.Руденко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка