Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про формування замовлення на проведення наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету у 2005 році

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.11.2004 N 531
 
 
       Про формування замовлення на проведення
     наукових досліджень і розробок за рахунок коштів
         державного бюджету у 2005 році
 
 
   Відповідно до  Концепції  розвитку  охорони  здоров'я,
затвердженої Указом  Президента  України  від  07.12.2000  р.
N 1313/2000 ( 1313/2000 ), Порядку формування  і  виконання
замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних
та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
25.08.2004 р. N 1084 ( 1084-2004-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити тематику замовлення наукових розробок у галузі
медицини за пріоритетними напрямами за рахунок коштів Державного
бюджету на 2005 рік по Міністерству охорони здоров'я України
(додається).
 
   2. Ректорам  вищих  медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів  і  закладів  післядипломної  освіти,  директорам
науково-дослідних установ, підвідомчих МОЗ України до 30 листопада
2004 року подати до Управління освіти та науки заявки (запити) на
фінансування науково-дослідних робіт відповідно до затвердженої
тематики за встановленою формою.
 
   3. Начальнику Управління освіти та науки Волосовцю О.П.,
голові Вченої медичної ради МОЗ Зіньковському М.Ф. спільно з
профільними структурними підрозділами Міністерства та проблемними
комісіями МОЗ та АМН України провести наукову та науково-технічну
експертизу заявок (запитів) і на конкурсних засадах визначити
тематику  та виконавця відповідного замовлення на проведення
наукових досліджень і розробок.
 
   4. Першим заступникам, заступникам Міністра за результатами
конкурсу укласти з виконавцями договори (угоди) на виконання
замовлення на проведення наукових досліджень і розробок  за
встановленими  формами.  Пріоритет  у фінансуванні замовлення
надавати дослідженням і розробкам, спрямованим на  отримання
новітніх медичних технологій та конкурентноспроможної продукції,
що забезпечать покращання медичної допомоги і показників здоров'я
населення.
 
   5. Директору   Департаменту   економіки  та  фінансів
Карамушці Л.І. здійснити фінансове забезпечення замовлення на
проведення  фундаментальних  наукових  досліджень,  прикладних
розробок, державних науково-технічних програм та наукових частин
державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної
медицини, розробок найважливіших новітніх технологій в межах
коштів, передбачених у державному бюджеті 2005 року, і обсягів
фінансування, визначених в договорах (угодах).
 
   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Г. Пєрєдєрія.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   02.11.2004 N 531
 
 
               ТЕМАТИКА
     замовлення наукових розробок у галузі медицини
      за пріоритетними напрямами за рахунок коштів
     Державного бюджету на 2005 рік по Міністерству
           охорони здоров'я України
 
 
         I. Фундаментальні дослідження
      у сфері профілактичної та клінічної медицини
       (код програмної класифікації 2301020)
 
------------------------------------------------------------------
| N |       Основні напрями наукових розробок       |
|п/п |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 1 |               2               |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 1. |Проведення фундаментальних досліджень із трансплантації  |
|  |органів, тканин і клітин. Розробка критеріїв оцінки    |
|  |стандартів якості трансплантатів органів, тканин і клітин. |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 2. |Наукове обґрунтування заходів по реорганізації системи   |
|  |охорони здоров'я та медичної науки.            |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 3. |Розробка високоефективних імунобіологічних препаратів   |
|  |нового покоління проти збудників небезпечних та особливо  |
|  |небезпечних інфекційних захворювань.            |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 4. |Медико-біологічна оцінка механізмів дії природних     |
|  |лікувальних ресурсів та преформованих засобів.       |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 5. |Дослідження патогенетичних механізмів полісистемної та   |
|  |поліорганної патології внаслідок надзвичайних ситуацій   |
|  |природного і техногенного характеру.            |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 6. |Патогенетичне обґрунтування ефективності медичної     |
|  |реабілітації при найбільш поширених інвалідизуючих     |
|  |захворюваннях.                       |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 7. |Особливості епідемічного процесу трансмісивних вірусних та |
|  |рикетсійних інфекцій.                   |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 8. |Вивчення механізмів розвитку імунозалежної патології.   |
|  |Розробка імунодіагностикумів та імунотропних препаратів  |
|  |нового покоління.                     |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 9. |Розробка та впровадження методів хірургічного лікування  |
|  |клапанних вад серця із застосуванням кріобіологічних    |
|  |тканин.                          |
|----+-----------------------------------------------------------|
|10. |Вивчення особливостей пухлинного процесу.         |
|----+-----------------------------------------------------------|
|11. |Вивчення патогенетичних механізмів безпліддя та розробка  |
|  |комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо збереження|
|  |репродуктивного здоров'я сім'ї.              |
------------------------------------------------------------------
 
         II. Прикладні розробки у сфері
        профілактичної та клінічної медицини
       (код програмної класифікації 2301030)
 
------------------------------------------------------------------
| N |       Основні напрями наукових розробок       |
|п/п |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 1 |               2               |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 1. |Клініко-епідеміологічне дослідження поширеності розладів  |
|  |психічного здоров'я.                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 2. |Профілактика інвалідності внаслідок психічних розладів та |
|  |медико-соціальна реабілітація хворих.           |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 3. |Удосконалення принципів судово-психіатричної експертизи  |
|  |хворих на розлади психіки та поведінки.          |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 4. |Розробка нових методів профілактики, лікування та     |
|  |реабілітації хворих на наркоманію.             |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 5. |Розробка єдиної державної інформаційної системи      |
|  |трансплантації.                      |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 6. |Ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів |
|  |України.                          |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 7. |Удосконалення методів санаторно-курортного лікування,   |
|  |реабілітації та профілактики захворювань.         |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 8. |Розробка концепції розвитку санаторно-курортної галузі.  |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 9. |Наукове обґрунтування критеріїв медико-соціальної     |
|  |експертизи та програм медико-соціальної реабілітації    |
|  |інвалідів при захворюваннях, які є провідними у структурі |
|  |інвалідності населення.                  |
|----+-----------------------------------------------------------|
|10. |Вивчення стану популяційного імунітету населення України до|
|  |дифтерії та правцю.                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|11. |Оцінка стану навколишнього та виробничого середовища,   |
|  |визначення потенційно-небезпечних його факторів для    |
|  |здоров'я населення. Вдосконалення системи гігієнічного   |
|  |нормування факторів навколишнього та виробничого середовища|
|  |і гармонізація їх з міжнародними стандартами.       |
|----+-----------------------------------------------------------|
|12. |Розробка медичних технологій, направлених на зниження рівня|
|  |професіональних і виробничо-обумовлених захворювань в   |
|  |основних галузях народного господарства.          |
|----+-----------------------------------------------------------|
|13. |Медико-біологічна оцінка стану фактичного харчування    |
|  |населення України та його зв'язок із аліментарною     |
|  |захворюваністю. Розробка і медико-біологічна оцінка нових |
|  |продуктів харчування, в тому числі лікувальної та     |
|  |профілактичної дії.                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
|14. |Розробка нових та удосконалення існуючих методів      |
|  |діагностики, лікування та профілактики імунозалежної    |
|  |патології.                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
|15. |Розробка та впровадження в практику сучасних технологій  |
|  |лікування раку молочної залози.              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|16. |Розробка методів лікування новонароджених із складними   |
|  |вродженими вадами серця.                  |
|----+-----------------------------------------------------------|
|17. |Удосконалення технологій медичної допомоги постраждалим  |
|  |внаслідок надзвичайних ситуацій.              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|18. |Наукове обґрунтування нормативно-правової бази розвитку  |
|  |сімейної медицини в Україні.                |
|----+-----------------------------------------------------------|
|19. |Вивчення стану здоров'я населення України та розробка   |
|  |пропозицій щодо його збереження та покращення.       |
|----+-----------------------------------------------------------|
|20. |Наукове обґрунтування методів прогнозування епідемічного  |
|  |процесу при особливо небезпечних інфекціях та розробка   |
|  |протиепідемічних та профілактичних заходів.        |
|----+-----------------------------------------------------------|
|21. |Розробка імунобіологічних та хіміотерапевтичних лікарських |
|  |засобів на основі сучасних біотехнологій.         |
|----+-----------------------------------------------------------|
|22. |Вивчення особливостей стану ВІЛ-інфікованого організму,  |
|  |профілактика та лікування СНІДу, розробка засобів     |
|  |діагностики, лікування і профілактики СНІДу.        |
|----+-----------------------------------------------------------|
|23. |Розробка та удосконалення технологій дистанційного     |
|  |ендопротезування аорти та комбінованого          |
|  |ендоваскулярно-хірургічного протезування.         |
|----+-----------------------------------------------------------|
|24. |Розробка нових методів діагностики, лікування та      |
|  |профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту,    |
|  |опорно-рухового апарату, серцево-судинної та ендокринної  |
|  |систем, церебро-васкулярної патології, травм тощо на    |
|  |засадах доказової медицини.                |
------------------------------------------------------------------
 
       III. Державні науково-технічні програми
     та наукові частини державних цільових програм
      у сфері профілактичної та клінічної медицини
       (код програмної класифікації 2301040)
 
------------------------------------------------------------------
| N | Основні напрями наукових | Назва програми, підстава для |
|  |     розробок     |      виконання      |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |       2       |        3        |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Розробка системи      |Національна програма боротьби  |
|  |моніторингу        |із захворюванням на туберкульоз |
|  |епідеміологічних факторів |на 2002-2005 роки        |
|  |поширення туберкульозу та |(Указ Президента України    |
|  |стандартів якості     |від 20 серпня 2001 р.      |
|  |протитуберкульозних заходів|N 643/2001 ( 643/2001 )     |
|  |(профілактика, виявлення, |                |
|  |діагностика, лікування)  |                |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Удосконалення сучасних   |Комплексна програма       |
|  |методів діагностики,    |"Цукровий діабет"        |
|  |профілактики та лікування |(Указ Президента України    |
|  |цукрового діабету і його  |від 21 травня 1999 р.      |
|  |ускладнень з метою     |N 545/99 ( 545/99 )       |
|  |запобігання втрати     |                |
|  |працездатності та     |                |
|  |інвалідності        |                |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 3 |Розробка і впровадження  |Програма профілактики і     |
|  |сучасних засобів      |лікування артеріальної     |
|  |профілактики, діагностики, |гіпертензії в Україні      |
|  |лікування і реабілітації  |(Указ Президента України    |
|  |хворих на артеріальну   |від 4 лютого 1999 р.      |
|  |гіпертензію та її     |N 117/99 ( 117/99 )       |
|  |ускладнення        |                |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 4 |Науково-методичний супровід|Програма "Діти України".    |
|  |створення в Україні    |Підпрограма "Розвиток      |
|  |виробництва продуктів   |виробництва продуктів дитячого |
|  |харчування для дітей    |харчування"           |
|  |              |(Укази Президента України    |
|  |              |від 18 січня 1996 р.      |
|  |              |N 63/96 ( 63/96 )        |
|  |              |та від 24 січня 2001 р.     |
|  |              |N 42/2001 ( 42/2001 )      |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 5 |Наукове обґрунтування   |Комплексні заходи щодо     |
|  |розвитку сімейної медицини |впровадження сімейної медицини |
|  |та впровадження сучасних  |в систему охорони здоров'я   |
|  |методів лікування найбільш |(Постанова Кабінету Міністрів  |
|  |поширених захворювань в  |України від 20 червня 2000 р.  |
|  |практику сімейного лікаря |N 989 ( 989-2000-п )      |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 6 |Сучасний стан       |Національна програма      |
|  |репродуктивного здоров'я, |"Репродуктивне здоров'я     |
|  |основні фактори ризику його|2001-2005" (Указ Президента   |
|  |порушень, розробка науково |України від 26 березня 2001 р. |
|  |обґрунтованих заходів   |N 203/2001 ( 203/2001 )     |
|  |профілактики        |                |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 7 |Розробка та вдосконалення |Державна програма "Онкологія"  |
|  |новітніх технологій ранньої|на 2002-2006 роки        |
|  |діагностики        |(Постанова Кабінету Міністрів  |
|  |онкозахворювань, лікування |України від 29 березня 2002 р. |
|  |та реабілітації онкохворих |N 392 ( 392-2002-п )      |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 8 |Розробка і впровадження  |Міжгалузева комплексна програма |
|  |стандартів сучасних    |"Здоров'я нації" на       |
|  |технологій діагностики та |2002-2011 роки ( 14-2002-п )  |
|  |лікування найбільш     |(Указ Президента України    |
|  |поширених захворювань в  |від 8 серпня 2000 р. N 963   |
|  |охорону здоров'я України  |( 963/2000 )          |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 9 |Наукове обґрунтування   |Програма імунопрофілактики   |
|  |заходів щодо профілактики і|населення на 2002-2006 роки   |
|  |боротьби з інфекційними  |(Постанова Кабінету Міністрів  |
|  |захворюваннями, у тому   |України від 24 жовтня 2002 р.  |
|  |числі керованими засобами |N 1566 ( 1566-2002-п )     |
|  |специфічної профілактики  |                |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|10 |Розроблення та впровадження|Державна програма розвитку   |
|  |нових технологій з     |трансплантації на 2002-2005 роки|
|  |трансплантації       |(Постанова Кабінету Міністрів  |
|  |життєво-важливих органів  |України від 12 вересня 2002 р. |
|  |              |N 1339 ( 1339-2002-п )     |
------------------------------------------------------------------
 
     IV. Розробки найважливіших новітніх технологій
    та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
     у сфері охорони здоров'я (державне замовлення;
        код програмної класифікації 2301050)
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п|           Назва напряму            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |              2               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   |Науково-методичний супровід реформування медичної освіти в|
| 1. |Україні в контексті вимог Болонського процесу       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2. |Розробка та впровадження в практику сучасних методів   |
|   |діагностики та лікування кислотозалежних захворювань   |
|   |шлунка                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3. |Сучасні методи діагностики та лікування харчової     |
|   |непереносимості злаків                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4. |Шляхи вдосконалення технологій післятрансплантаційної   |
|   |терапії та реабілітації хворих              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5. |Розробка та впровадження системи ранньої діагностики   |
|   |вроджених вад серця                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6. |Розробка та впровадження нових наукових технологій    |
|   |медичного захисту постраждалих внаслідок техногенних і  |
|   |природних катастроф та терористичних актів        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7. |Науковий супровід створення нормативно-правової бази з  |
|   |реформування охорони здоров'я               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 8. |Науково-методичний супровід реформування первинної    |
|   |медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9. |Розробка клінічних протоколів з діагностики та лікування |
|   |поєднаної патології туберкульоз-ВІЛ-інфекція/СНІД     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 10. |Розробка сучасних методів контролю харчових продуктів,  |
|   |отриманих за технологіями, що передбачають використання  |
|   |генетично змінених організмів               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 11. |Науково-методичне забезпечення заходів, спрямованих на  |
|   |поліпшення організації надання медичної допомоги хворим на|
|   |цукровий діабет                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 12. |Науково-методичне забезпечення заходів, спрямованих на  |
|   |поліпшення організації надання медичної допомоги     |
|   |онкологічним хворим.                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 13. |Підготовка наукових кадрів у наукових установах МОЗ    |
|   |України                          |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка