Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Службою фінансового моніторингу Грузії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одерж...

              Меморандум
        про взаєморозуміння між Державним
       департаментом фінансового моніторингу,
     що діє у складі Міністерства фінансів України,
     та Службою фінансового моніторингу Грузії щодо
      співробітництва в сфері протидії легалізації
      (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
        шляхом, та фінансуванню тероризму
 
 
   Дата підписання:    18.10.2004 р.
   Дата набуття чинності: 18.10.2004 р.
 
   Державний департамент  фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Служба  фінансового
моніторингу Грузії, далі - "Сторони",
   ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами в сфері  протидії  легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму,
   ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації  (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а
також кримінальної діяльності, пов'язаної з легалізацією доходів
та фінансуванням тероризму,
   ДОМОВИЛИСЬ про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони співпрацюватимуть,  у  тому  числі  щодо  обміну
інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах
своєї компетенції та у відповідності із  законодавством  та
міжнародними зобов'язаннями своїх держав.
 
               Стаття 2
 
   Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових
операцій,  відносно  яких  є  підозри, що вони пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які
залучені до здійснення таких операцій.
   Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит
наявною інформацією, що може мати відношення  до  виявлення
фінансових  операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.
Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим
обгрунтуванням та наведенням основних фактів.
 
               Стаття 3
 
   Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде ані
розголошена  будь-якій  третій  стороні,  ні  використана  у
адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди
Сторони, що надала інформацію.
   Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах про
фінансування тероризму та легалізацію (відмивання) доходів, що
походять  від  суспільно  небезпечних протиправних діянь, що
передують легалізації (відмиванню) доходів як вони визначаються
згідно національного законодавства Сторін.
 
               Стаття 4
 
   Сторони не  допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.
 
               Стаття 5
 
   Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, є
конфіденційною і на неї поширюється режим захисту аналогічний
передбаченому національним законодавством  держави  одержуючої
Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.
 
               Стаття 6
 
   Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством
своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, включаючи обмін
інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання
цього Меморандуму.
 
               Стаття 7
 
   Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською
мовою.
 
               Стаття 8
 
   Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку якщо по
фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове
провадження у державі запитуваної Сторони.
 
               Стаття 9
 
   За взаємною  згодою  Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситись зміни та  доповнення,  які  оформляються  окремими
протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.
 
              Стаття 10
 
   Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати його підписання.
   Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з
дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
 
   Вчинено в Києві 15 жовтня 2004 р. та в Тбілісі 18 жовтня 2004
р. у двох примірниках, кожний українською,  грузинською  та
англійською  мовами (англійський текст є автентичним та має
переважну силу у разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення).
 
 За Державний департамент          За Службу фінансового
 фінансового моніторингу,          моніторингу Грузії
 що діє у складі Міністерства
 фінансів України
 
 Сергій Гуржій                Ніколоз Гегучадзе
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка