Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок передачі територіальними виборчими комісіями попередньої інформації про хід та підсумки голосування на виборах Президента України 31 жовтня 2004 року

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            24.10.2004 N 1010
 
        Про Порядок передачі територіальними
         виборчими комісіями попередньої
         інформації про хід та підсумки
        голосування на виборах Президента
          України 31 жовтня 2004 року
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
             Центральної виборчої комісії
       N 1072 ( v1072359-04 ) від 30.10.2004 )
 
 
 
   З метою забезпечення спостереження за ходом і результатами
голосування на виборах Президента України 31 жовтня 2004 року,
своєчасного отримання та оприлюднення попередньої інформації про
результати голосування, відповідно до статті 39 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) та керуючись статтею 25
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Розпорядженням  Президента  України  від 2 серпня 2004 року
N 190/2004-рп ( 190/2004-рп ) "Про застосування автоматизованих
інформаційних систем у процесі підготовки і проведення у 2004 році
виборів Президента  України",  Центральна  виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Порядок передачі територіальними виборчими
комісіями попередньої інформації про хід та підсумки голосування
на виборах Президента України 31 жовтня 2004 року (додається).
 
   2. Міністерству транспорту та зв'язку України, Верховній Раді
Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим,  обласним,  Київській,  Севастопольській міським радам,
обласним,  Київській,  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям надати територіальним виборчим комісіям необхідну
організаційну та технічну допомогу в забезпеченні передачі ними
оперативної інформації.
 
   3. Цю постанову надіслати Міністерству транспорту та зв'язку
України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській  міським  радам,   обласним,   Київській,
Севастопольській   міським   державним  адміністраціям  та
територіальним виборчим комісіям.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови Центральної виборчої комісії Давидовича Я.В.,
члена Центральної виборчої комісії Охендовського М.В., начальника
управління інформаційного забезпечення Секретаріату Центральної
виборчої комісії Каткова С.В.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 24 жовтня 2004 року N 1010
 
               ПОРЯДОК
      передачі територіальними виборчими комісіями
      попередньої інформації про хід та підсумки
        голосування на виборах Президента
          України 31 жовтня 2004 року
 
 
   Цей Порядок встановлено з метою забезпечення спостереження за
ходом та результатами голосування на виборах Президента України
31 жовтня 2004 року, своєчасного  отримання  і  оприлюднення
попередньої інформації про результати голосування на цих виборах,
належної організації роботи територіальних виборчих комісій з
передачі відповідної інформації до Центральної виборчої комісії.
 
   1. Передача оперативної інформації про хід голосування
 
   1.1. У  день  проведення  виборів  Президента  України
31 жовтня 2004 року, з 8 до 20 години територіальні виборчі
комісії передають до Центральної виборчої комісії оперативну
інформацію про хід голосування засобами телефонного та модемного
зв'язку.
 
   1.2. Перше повідомлення - оперативна інформація про початок
голосування на виборчих дільницях, присутність членів дільничних
виборчих комісій на їх засіданнях перед початком голосування,
можливі надзвичайні події тощо - передається засобами телефонного
зв'язку станом на 8 годину 31 жовтня 2004 року. Відомості
передаються з 8 години 45 хвилин до 9 години.
 
   1.3. Інформація, що надійшла до Центральної виборчої комісії,
узагальнюється до 9 години 30 хвилин і невідкладно подається
Голові Центральної виборчої комісії та членам Центральної виборчої
комісії.
 
   1.4. Друге, третє та четверте повідомлення - оперативна
інформація про кількість виборців, які взяли участь у голосуванні
на виборчих дільницях кожного територіального виборчого округу
станом на 11, 15 та 20 годину 31 жовтня 2004 року, - передаються
засобами телефонного та модемного зв'язку Інформаційно-аналітичної
системи "Вибори Президента України". У повідомленні зазначається:
кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих
дільницях територіального виборчого округу, та кількість виборців,
які отримали виборчі бюлетені.
 
   1.5. Дільничні виборчі комісії (крім дільничних виборчих
комісій закордонних виборчих дільниць та спеціальних виборчих
дільниць, утворених на суднах, які перебувають у день виборів у
плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях
України)  передають  інформацію до відповідних територіальних
виборчих комісій засобами телефонного зв'язку.
 
   1.6. Територіальні виборчі комісії передають інформацію до
Центральної виборчої комісії:
 
   з 11 години 45 хвилин до 12 години,
 
   з 15 години 45 хвилин до 16 години,
 
   з 20 години 45 хвилин до 21 години
 
   засобами модемного зв'язку Інформаційно-аналітичної системи
"Вибори Президента України".
 
   1.7. Системний адміністратор кожної територіальної виборчої
комісії об 11 годині 30 хвилин 31 жовтня 2004 року звіряє дату і
час на годинниках серверу та комп'ютерних робочих станцій і
вводить інформацію, отриману від голови територіальної виборчої
комісії, в Інформаційно-аналітичну систему "Вибори Президента
України" відповідно до Інструкції користувача системи та надсилає
її до бази даних Центральної виборчої комісії після перевірки
головою територіальної виборчої комісії.
 
   1.8. Дії, зазначені у пункті 1.7. цього Порядку, виконуються
системним адміністратором кожної територіальної виборчої комісії о
15 годині 30 хвилин, та о 20 годині 30 хвилин 31 жовтня 2004 року.
 
   1.9. Інформація, що надійшла до Центральної виборчої комісії,
узагальнюється протягом 30 хвилин і невідкладно подається Голові
Центральної виборчої комісії, членам Центральної виборчої комісії
та оприлюднюється на внутрішньому та зовнішньому  веб-сайтах
Центральної виборчої комісії.
 
   1.10. У разі виникнення будь-яких проблем у процесі передачі
інформації  до  Центральної  виборчої  комісії,  системний
адміністратор територіальної виборчої комісії зобов'язаний негайно
звернутися до служби технічної підтримки Інформаційно-аналітичної
системи "Вибори Президента України". При цьому, як виняток,
інформація може передаватися до Центральної виборчої комісії за
допомогою телефонного зв'язку до відновлення нормальної роботи
Інформаційно-аналітичної системи "Вибори Президента  України".
Після чого системний адміністратор відповідної територіальної
виборчої комісії зобов'язаний ввести в систему всю інформацію,
передану до Центральної виборчої комісії засобами телефонного
зв'язку.
 
   2. Передача оперативної інформації про підсумки голосування
 
   2.1. З 20 години 31 жовтня 2004 року оперативна інформація
про  підрахунок  голосів  на  виборчих  дільницях  кожного
територіального виборчого округу передається  до  Центральної
виборчої   комісії   з   комп'ютерних   робочих  станцій
програмно-технічного комплексу територіальної виборчої комісії
лише засобами модемного зв'язку Інформаційно-аналітичної системи
"Вибори Президента України".
 
   2.2. Контроль за своєчасною передачею електронних повідомлень
до  Центральної  виборчої комісії, коректністю їх змісту та
відповідністю  протоколам  дільничних  виборчих  комісій  про
підрахунок  голосів  покладається  на  голову  відповідної
територіальної виборчої комісії. Голова територіальної виборчої
комісії може доручити здійснення такого контролю одному з членів
територіальної виборчої комісії.
 
   2.3. Після прийняття та розгляду протоколу кожної дільничної
виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на відповідній
виборчій дільниці голова територіальної виборчої комісії повинен:
 
   невідкладно передати його системному  адміністратору  для
введення в Інформаційно-аналітичну систему "Вибори Президента
України";
 
   перевірити коректність вводу інформації;
 
   поставити електронний підпис.
 
   Невідкладно після цього системний адміністратор (оператор)
територіальної виборчої комісії передає введені дані до бази даних
Центральної виборчої комісії засобами Інформаційно-аналітичної
системи "Вибори Президента України" відповідно до Інструкції
користувача системи.
 
   2.4. Негайно після надсилання даних протоколу дільничної
виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на відповідній
виборчій дільниці системний адміністратор (оператор) зобов'язаний
роздрукувати введені дані на паперові носії, підписати їх та
подати для підпису голові територіальної виборчої комісії або
члену територіальної виборчої комісії, якому доручено здійснювати
контролю за передачею електронних повідомлень відповідно до пункту
2.2.  цього  Порядку. Зазначені дані зберігаються у справах
територіальної виборчої комісії до припинення її повноважень.
 
   2.5. За  допомогою   комп'ютерних   робочих   станцій
Інформаційно-аналітичної системи  "Вибори  Президента України",
встановлених у Центральній виборчий комісії, безпосередньо в базу
даних вноситься інформація, отримана від дільничних виборчих
комісій  закордонних  виборчих  дільниць. Відповідальність за
своєчасне та коректне введення зазначеної інформації покладається
на  члена Центральної виборчої комісії, згідно з розподілом
обов'язків,  начальника управління інформаційного забезпечення
Секретаріату Центральної виборчої комісії.
( Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 1072 ( v1072359-04 ) від 30.10.2004 )
 
   2.6. У разі виникнення будь-яких проблем під час передачі
інформації  до  Центральної  виборчої  комісії,  системний
адміністратор територіальної виборчої комісії зобов'язаний негайно
звернутися до служби технічної підтримки Інформаційно-аналітичної
системи "Вибори Президента України". При цьому, як виняток,
інформація може передаватися до Центральної виборчої комісії за
допомогою факсимільного зв'язку до відновлення нормальної роботи
Інформаційно-аналітичної системи "Вибори Президента  України".
Після чого системний адміністратор відповідної територіальної
виборчої комісії зобов'язаний ввести в систему всю інформацію,
передану до Центральної виборчої комісії засобами факсимільного
зв'язку.
 
   2.7. Після введення та опрацювання на комп'ютерних робочих
станціях програмно-технічного комплексу територіальної виборчої
комісії даних протоколів про підрахунок голосів виборців усіх
дільничних  виборчих комісій територіального виборчого округу
Інформаційно-аналітичною системою "Вибори Президента  України"
формуються  відомості  про  підсумки  голосування  в  межах
територіального виборчого округу.
 
   2.8. Відомості, зазначені у пункті 2.7. цього  Порядку,
передаються до Центральної виборчої комісії засобами модемного
зв'язку  Інформаційно-аналітичної системи  "Вибори  Президента
України". Такі відомості відправляються лише після введення даних
протоколів про підрахунок голосів виборців  усіх  дільничних
виборчих комісій територіального виборчого округу.
 
   2.9. Робота  Інформаційно-аналітичної  системи  "Вибори
Президента України" на рівні територіальної виборчої комісії з
опрацювання  оперативних відомостей щодо попередніх підсумків
голосування в межах територіального виборчого округу завершується
лише  після  отримання  від  Центральної  виборчої  комісії
підтвердження коректного надходження всієї відповідної інформації.
Будь-яке зупинення роботи Інформаційно-аналітичної системи "Вибори
Президента України" на рівні територіальної виборчої комісії до
цього моменту забороняється.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка