Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Міністерством освіти України та Державним Комітетом Китайської Народної Республіки у справах освіти на 1993-1995 роки

               Угода
      про співробітництво між Міністерством освіти
      України та Державним Комітетом Китайської
        Народної Республіки у справах освіти
            на 1993-1995 роки
 
 
   Дата підписання: 10 червня 1993 р.
   Набуття чинності: 10 червня 1993 р.
 
   Міністерство освіти України та Державний Комітет КНР  у
справах  освіти, які надалі іменуються "Сторонами", з метою
зміцнення взаєморозуміння і дружби між народами двох країн,
сприяння та розвитку співробітництва у галузі освіти домовилися
про наступне:
 
   I. Сторони будуть здійснювати  співробітництво  у  таких
напрямках:
 
   1.1. Обмін досвідом з питань управління освітою, впровадження
ефективних форм та методів навчального процесу;
 
   1.2. Безвалютний обмін студентами, аспірантами, докторантами
та  стажистами з метою підготовки фахівців за пріоритетними
спеціальностями;
 
   1.3. Поширення і удосконалення  вивчення  та  викладання
української мови та літератури у навчальних закладах КНР і
китайської мови та літератури у навчальних закладах України;
 
   1.4. Підготовка спільних видань  навчально-методичної  та
довідкової літератури з різних дисциплін, у тому числі українською
та  китайською  мовами,  всебічна  підтримка  співробітництва
видавництв  по випуску підручників та методичних посібників,
зокрема, редакторських колективів по  підготовці  підручників
українською та китайською мовами;
 
   1.5. Проведення конференцій, симпозіумів, семінарів у галузі
освіти, науки і техніки;
 
   1.6. Сприяння розвитку безпосередніх зв'язків між навчальними
закладами та науково-дослідницькими установами України і КНР,
обміну студентами, аспірантами, стажистами та викладачами для
навчання,  стажування  і читання лекцій, проведенню спільних
наукових досліджень і т. д.
 
   II. У період дії цієї Угоди Сторони мають намір виконувати
таке:
 
   2.1. Сторони щорічно обмінюються студентами, аспірантами та
стажистами у кількості до 20 осіб  з  кожної  Сторони  за
філологічними та іншими спеціальностями.
 
   Сторона, що  приймає,  звільняє студентів, аспірантів та
стажистів від сплати за навчання,  гуртожиток,  користування
навчальними посібниками, надає безкоштовну медичну допомогу та
стипендії відповідно до діючих у країні правил.  Плату  за
міжнародний транспорт бере на себе Сторона, що направляє, а проїзд
від столиці країни перебування до місця навчання чи стажування і
назад оплачує Сторона, що приймає.
 
   Сторони обмінюються необхідними документами кандидатів не
пізніше 15-го квітня того ж року і про результати прийому повинні
повідомити до 15-го липня.
 
   2.2. З метою поширення вивчення української та китайської мов
у КНР і Україні кожна Сторона, відповідно до своїх потреб, буде
запрошувати викладачів мов іншої Сторони. Сторона, що направляє,
бере на себе плату для викладачів та членів їх сімей  за
міжнародний транспорт, а Сторона, що приймає, оплачує проїзд від
столиці країни перебування до місця роботи і назад,  надає
безкоштовне житло, медичну допомогу і транспорт (чи плату за
транспорт від місця проживання до  місця  роботи),  сплачує
викладачам щомісячну зарплату відповідно до діючих у країні
правил.
 
   2.3. Сторони  сприятимуть  співробітництву  між  вищими
навчальними закладами та науково-дослідними установами України і
КНР з пріоритетних напрямків науки і техніки, які вимагають
спільних досліджень.
 
   2.4. Сторони будуть погоджувати питання про взаємне визнання
документів (дипломів) про  освіту  та  вчені  ступені,  які
присвоюються навчальними закладами обох країн.
 
   2.5. Сторони будуть вивчати питання про створення механізму,
що контролює навчання платних студентів.
 
   2.6. Для контролю за виконанням цієї Угоди створити робочу
групу із 3-5 осіб з кожної Сторони.
 
   2.7. Сторони обмінюються однією делегацією в рік з кожної
Сторони для ознайомлення з системою освіти іншої Сторони.
 
   Склад делегації не перевищує 5 осіб.
 
   Сторона, що направляє, бере на себе плату за міжнародний
транспорт, а Сторона, що приймає, оплачує витрати делегації
протягом 10 днів.
 
   Сторони висловили  впевненість,  що  співробітництво  між
Україною  і Китайською Народною Республікою в галузі освіти
сприятиме справі взаєморозуміння,  взаємної  вигоди,  захисту
життєвих інтересів України та КНР.
 
   Ця Угода вступає в силу з моменту її підписання і буде діяти
протягом 2 років.
 
   Підписано у м. Києві 10 червня 1993 року у двох примірниках
українською та китайською мовами.
 
 За Міністерство освіти            За Державний Комітет
 України                   у справах освіти КНР
 
 П.М. Таланчук                Лю Пін
 
  (підпис)                    (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка