Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2004 року N 816-р

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
            12.11.2004 N 197
 
 
          Про виконання розпорядження
          Кабінету Міністрів України
        від 3 листопада 2004 року N 816-р
 
 
   З метою  забезпечення  виконання  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 03.11.2004 N 816-р  ( 816-2004-р )  "Про
заходи  щодо  виконання  зобов'язань  України за Міжнародною
конвенцією по охороні нових сортів рослин" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити відповідальними виконавцями реалізації заходів
щодо виконання зобов'язань України за Міжнародною конвенцією по
охороні нових сортів рослин, з яких Держжитлокомунгосп України
визначено співвиконавцем, згідно з додатком.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
 
 Голова Комітету                    Г.М.Семчук
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   Держжитлокомунгоспу України
                   12.11.2004 N 197
 
 
               ЗАХОДИ
        щодо виконання зобов'язань України
        за Міжнародною конвенцією по охороні
          нових сортів рослин, в яких
          Держжитлокомунгосп України
           визначено співвиконавцем
 
 
--------------------------------------------------------------------------
| NN| Зміст заходу | Строк |Відповідальні | Відповідальні |Примітка|
|п/п|        |виконання| за виконання |  виконавці у  |    |
|  |        |     |       | Держжитлокомун- |    |
|  |        |     |       |   госпі   |    |
|------------------------------------------------------------------------|
|       Удосконалення нормативно-правового забезпечення      |
|------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Внести     | листопад| Мінагрополітики| Лотоцький О.Б.|    |
|  | Кабінетові   | 2004 р. | Держсортслужба | Стеценко Я.А. |    |
|  | Міністрів   |     | Мінекономіки  | Косенко Г.В. |    |
|  | України:    |     | Мінфін     |        |    |
|  | 1) проект   |     | Мін'юст    |        |    |
|  | Концепції   |     | Держкомлісгосп |        |    |
|  | Державної   |     | Держжитлокомун-|        |    |
|  | програми    |     | госп      |        |    |
|  | формування   |     | Національна  |        |    |
|  | національних  |     | академія наук |        |    |
|  | рослинних   |     | Українська   |        |    |
|  | сортових    |     | академія    |        |    |
|  | ресурсів на  |     | аграрних наук |        |    |
|  | 2005-2010 роки |     |        |        |    |
|---+----------------+---------+----------------+---------------+--------|
|  | 2) узгоджені  | грудень | Мінагрополітики| Лотоцький О.Б.|    |
|  | пропозиції щодо| 2004 р. | Держсортслужба | Стеценко Я.А. |    |
|  | утворення   |     | МОН      | Косенко Г.В. |    |
|  | Міжвідомчої  |     | Мінекономіки  |        |    |
|  | ради з     |     | Мінфін     |        |    |
|  | інтелектуальної|     | Мін'юст    |        |    |
|  | власності на  |     | Держкомлісгосп |        |    |
|  | сорти рослин  |     | Держжитлокомун-|        |    |
|  |        |     | госп      |        |    |
|  |        |     | Держмитслужба |        |    |
|  |        |     | Українська   |        |    |
|  |        |     | академія    |        |    |
|  |        |     | аграрних наук |        |    |
|---+----------------+---------+----------------+---------------+--------|
|  | 3) проект   | квітень | Мінагрополітики| Лотоцький О.Б.|    |
|  | Закону України | 2005 р. | Держсортслужба | Стеценко Я.А. |    |
|  | "Про цивільний |     | Мінекономіки  | Косенко Г.В. |    |
|  | обіг сортів  |     | Мінфін     |        |    |
|  | рослин"    |     | Мін'юст    |        |    |
|  |        |     | Держкомлісгосп |        |    |
|  |        |     | Держжитлокомун-|        |    |
|  |        |     | госп      |        |    |
|  |        |     | Національна  |        |    |
|  |        |     | академія наук |        |    |
|  |        |     | Українська   |        |    |
|  |        |     | академія    |        |    |
|  |        |     | аграрних наук |        |    |
|---+----------------+---------+----------------+---------------+--------|
|  | 4) проект   | листопад| Мінагрополітики| Лотоцький О.Б.|    |
|  | постанови   | 2004 р. | Держсортслужба | Стеценко Я.А. |    |
|  | Кабінету    |     | МОН      | Косенко Г.В. |    |
|  | Міністрів   |     | Мінекономіки  |        |    |
|  | України про  |     | Мін'юст    |        |    |
|  | внесення змін: |     | Держкомлісгосп |        |    |
|  | до постанови  |     | Держжитлокомун-|        |    |
|  | Кабінету    |     | госп      |        |    |
|  | Міністрів   |     | Національна  |        |    |
|  | України від  |     | академія наук |        |    |
|  | 19 серпня   |     | Українська   |        |    |
|  | 2002 р. N 1183 |     | академія    |        |    |
|  | стосовно:   |     | аграрних наук |        |    |
|  | - можливості  |     |        |        |    |
|  | визнання охоро-|     |        |        |    |
|  | ноздатності  |     |        |        |    |
|  | сортів, родів і|     |        |        |    |
|  | видів рослин, |     |        |        |    |
|  | які на дату  |     |        |        |    |
|  | приєднання   |     |        |        |    |
|  | України до   |     |        |        |    |
|  | Міжнародної  |     |        |        |    |
|  | конвенції по  |     |        |        |    |
|  | охороні нових |     |        |        |    |
|  | сортів рослин |     |        |        |    |
|  | не охоронялися |     |        |        |    |
|---+----------------+---------+----------------+---------------+--------|
| 4 | Забезпечити  | грудень | Держспоживстан-| Лотоцький О.Б.|    |
|  | розроблення та | 2005  | дарт      | Стеценко Я.А. |    |
|  | прийняття   | року  | Мінагрополітики| Косенко Г.В  |    |
|  | державного   |     | Держсортслужба |        |    |
|  | стандарту "Сорт|     | Держжитлокомун-|        |    |
|  | рослин.    |     | госп      |        |    |
|  | Загальні    |     | Національна  |        |    |
|  | вимоги"    |     | академія наук |        |    |
|  |        |     | Українська   |        |    |
|  |        |     | академія    |        |    |
|  |        |     | аграрних наук |        |    |
|------------------------------------------------------------------------|
|              Організаційні питання            |
|------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Систематизувати|починаючи| Держсортслужба | Лотоцький О.Б.|    |
|  | документи   |  з  | МОН      | Стеценко Я.А. |    |
|  | Міжнародного  | березня | Мінекономіки  | Косенко Г.В  |    |
|  | союзу по    | 2005 р. | МЗС      |        |    |
|  | охороні нових |     | Мін'юст    |        |    |
|  | сортів рослин |     | Держкомлісгосп |        |    |
|  | та       |     | Держжитлокомун-|        |    |
|  | Європейського |     | госп      |        |    |
|  | Союзу у сфері |     | Національна  |        |    |
|  | інтелектуальної|     | академія наук |        |    |
|  | власності на  |     | Українська   |        |    |
|  | сорти рослин  |     | академія    |        |    |
|  |        |     | аграрних наук |        |    |
|---+----------------+---------+----------------+---------------+--------|
| 7 | Сформувати,  |починаючи| Мінагрополітики| Лотоцький О.Б.|    |
|  | видавати та  |  з  | Держсортслужба | Стеценко Я.А. |    |
|  | постійно    | травня | Мінекономіки  | Косенко Г. В |    |
|  | доповнювати  | 2005 р. | МЗС      |        |    |
|  | довідково-   |     | Держкомлісгосп |        |    |
|  | інформаційний |     | Держжитлокомун-|        |    |
|  | каталог    |     | госп      |        |    |
|  | "Світові    |     | Національна  |        |    |
|  | рослинні    |     | академія наук |        |    |
|  | сортові    |     | Українська   |        |    |
|  | ресурси"    |     | академія    |        |    |
|  |        |     | аграрних наук |        |    |
|---+----------------+---------+----------------+---------------+--------|
| 8 | Забезпечити  |починаючи| Держсортслужба | Лотоцький О.Б.|    |
|  | видання спе-  |  з  | МОН      | Стеценко Я.А. |    |
|  | ціалізованого | грудня | Держкомлісгосп | Косенко Г.В. |    |
|  | журналу    | 2004 р. | Держжитлокомун-|        |    |
|  | "Сортовивчення |     | госп      |        |    |
|  | та охорона прав|     | ВАК      |        |    |
|  | на сорти    |     | Національна  |        |    |
|  | рослин"    |     | академія наук |        |    |
|  |        |     | Українська   |        |    |
|  |        |     | академія    |        |    |
|  |        |     | аграрних наук |        |    |
|---+----------------+---------+----------------+---------------+--------|
| 15| Створити єдину | Червень | Мінагрополітики| Лотоцький О.Б.|    |
|  | інформаційну  | 2005 р. | Держсортслужба | Стеценко Я.А. |    |
|  | комп'ютерну  |     | МОН      | Косенко Г.В  |    |
|  | систему "Сорт" |     | Мінфін     |        |    |
|  |        |     | Держкомлісгосп |        |    |
|  |        |     | Держжитлокомун-|        |    |
|  |        |     | госп      |        |    |
|  |        |     | Національна  |        |    |
|  |        |     | академія наук |        |    |
|  |        |     | Українська   |        |    |
|  |        |     | академія    |        |    |
|  |        |     | аграрних наук |        |    |
--------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка