Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку ведення реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
           21.01.2005 N 24/28/18
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2005 р.
                   за N 100/10380
 
 
         Про затвердження Порядку ведення
       реєстру атестованих виробників молока,
       молочної сировини і молочних продуктів
 
 
   Відповідно до статті 12 Закону України "Про молоко та молочні
продукти"  (  1870-15 ), з метою інформування про суб'єкти
господарювання, які здійснюють виробництво  молока,  молочної
сировини і молочних продуктів, Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок ведення реєстру атестованих виробників
молока, молочної сировини і молочних продуктів, що додається.
 
   2. Скасувати наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої  політики  від
13.12.2004 N 449/612/275 "Про затвердження Порядку проведення
атестації виробництва молока, молочної сировини  і  молочних
продуктів суб'єктів господарювання, форми атестата виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів та Порядку ведення
реєстру  атестованих  виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів".
 
   3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною   інспекцією   Мінагрополітики   України
(Микитюк Д.М.) в установленому порядку подати цей наказ  на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Мельника  Ю.Ф.,  директора
Департаменту  державного  санітарно-епідеміологічного  нагляду
Міністерства охорони здоров'я України Бережнова С.П. та заступника
Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.
 
 В. о. Міністра аграрної
 політики України                    Ю.Я.Лузан
 
 Перший заступник Міністра
 охорони здоров'я України,
 Головний державний санітарний
 лікар України                    О.В.Лапушенко
 
 Голова Державного комітету
 України з питань технічного
 регулювання та споживчої
 політики                       Л.С.Школьник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України,
                   Державного комітету України
                   з питань технічного
                   регулювання та споживчої
                   політики
                   21.01.2005 N 24/28/18
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2005 р.
                   за N 100/10380
 
 
               ПОРЯДОК
     ведення реєстру атестованих виробників молока,
       молочної сировини і молочних продуктів
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 12 Закону
України "Про молоко та молочні продукти" ( 1870-15 ).
 
   1.2. До реєстру атестованих виробників молока,  молочної
сировини і молочних продуктів (далі - Реєстр) заносяться суб'єкти
господарювання  всіх  форм  власності  (далі  -  суб'єкти
господарювання),  які  здійснюють виробництво та перероблення
молока, молочної сировини і молочних продуктів.
 
   1.3. Реєстр вводиться з метою інформування про суб'єкти
господарювання,  виробництво та перероблення молока, молочної
сировини і молочних продуктів, які відповідають обов'язковим
вимогам нормативно-правових актів.
 
      2. Умови реєстрації суб'єктів господарювання
 
   2.1. Реєстрація  суб'єктів господарювання здійснюється за
результатами проведення атестації виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів на підставі подання відповідного
територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики
та наданих до заяви на атестацію документів, протягом семи робочих
днів з дня їх одержання Міністерством аграрної політики України.
 
   2.2. До Реєстру заносяться суб'єкти господарювання,  які
одержали атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів (далі - атестат).
 
   2.3. Реєстрація суб'єктів  господарювання,  які  отримали
атестат, та присвоєння реєстраційного номера здійснюються на
підставі наказу Міністерства аграрної політики України.
 
            3. Ведення Реєстру
 
   3.1. Ведення Реєстру здійснюється Міністерством  аграрної
політики України і передбачає:
   забезпечення державного обліку суб'єктів господарювання, яким
надано право виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів;
   присвоєння суб'єкту господарювання реєстраційного номера;
   формування та постійне зберігання автоматизованої бази даних
про атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних
продуктів;
   інформаційно-довідкове обслуговування  користувачів  даними
Реєстру.
 
   3.2. Реєстр включає таку інформацію:
   реєстраційний номер  суб'єкта  господарювання  виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів;
   назву суб'єкта  господарювання,  його  місцезнаходження,
банківські  реквізити,  ідентифікаційний  код  за  ЄДРПОУ
(ідентифікаційний номер);
   дату видачі, номер атестата та термін його чинності, назву
продукції.
 
   3.3. Перелік  суб'єктів  господарювання,  які внесені до
Реєстру, Міністерство аграрної політики України щорічно публікує в
засобах  масової  інформації  та  на  офіційному  веб-сайті
Міністерства.
 
   3.4. Суб'єкти  господарювання  та  атестаційні  комісії
відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань
аграрної політики відповідають за  достовірність  даних  для
занесення до Реєстру та своєчасність їх подання.
 
     4. Виключення суб'єктів господарювання з Реєстру
 
   4.1. Виключення суб'єкта господарювання з Реєстру проводиться
за умовами:
   анулювання атестата  суб'єкта  господарювання  відповідним
територіальним органом виконавчої влади  з  питань  аграрної
політики, який його видав;
   закінчення строку дії атестата;
   зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання;
   ліквідації (реорганізації) суб'єкта господарювання.
 
   4.2. Виключення  суб'єктів  господарювання  з  Реєстру
здійснюється за наказом Міністерства аграрної політики України,
про що в Реєстрі робиться відповідний запис.
   Міністерство аграрної політики України в 10-денний термін
письмово повідомляє суб'єкта господарювання  про  факт  його
виключення з Реєстру та публікує повідомлення в засобах масової
інформації та на офіційному веб-сайті Міністерства.
 
   4.3. Рішення щодо виключення суб'єкта  господарювання  з
Реєстру  може  бути оскаржене у встановленому законодавством
порядку.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією
 Мінагрополітики України                Д.М.Микитюк
 
 Директор Департаменту державного
 санітарно-епідеміологічного
 нагляду МОЗ України                 С.П.Бережнов
 
 Директор Департаменту
 технічного регулювання
 Держспоживстандарту України            В.В.Онопрієнко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка