Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Координаційну раду з питань виконання Державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             26.01.2005 N 39
 
 
      Про Координаційну раду з питань виконання
     Державної програми реконструкції та модернізації
     державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних
          заводів на 2005-2010 роки
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики 
    N 245 ( v0245555-05 ) від 03.06.2005 )
 
 
 
   З метою  виконання  постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2004 р. N 1059 ( 1059-2004-п ) "Про затвердження
Державної  програми  реконструкції  та модернізації державних
спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити, що додаються:
 
   1.1. Положення про Координаційну раду з питань виконання
Державної програми реконструкції  та  модернізації  державних
спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки.
 
   1.2. Склад Координаційної ради з питань виконання Державної
програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих
ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   26.01.2005 N 39
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Координаційну раду з питань виконання
     Державної програми реконструкції та модернізації
     державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних
          заводів на 2005-2010 роки
 
 
           1. Загальні положення
 
   Координаційна рада (далі - Рада) з питань виконання Державної
програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих
ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки (далі - Програма)
утворена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19
серпня 2004 року N 1059 ( 1059-2004-п ) "Про затвердження
Державної  програми  реконструкції  та модернізації державних
спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки".
 
   Рада є   консультативно-дорадчим   органом,   утвореним
Міністерством аграрної політики України (далі - Мінагрополітики),
який сприяє реалізації державної  політики  щодо  поліпшення
епізоотичної та екологічної ситуації на території України.
 
   Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР )
і законами України, актами Президента України  та  Кабінету
Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно - правовими
актами.
 
           2. Основні завдання Ради
 
   Основними завданнями Ради є:
   - здійснення за дорученням Мінагрополітики перевірки стану
виконання заходів Програми ( 1059-2004-п ), у тому числі щодо
цільового використання бюджетних коштів;
   - підготовка  пропозицій  керівництву  міністерства  про
вдосконалення нормативно - правового забезпечення, стабільної
епізоотичної та екологічної ситуації в Україні;
   - надання пропозицій  керівництву Мінагрополітики з питань
виконання Програми;
   - сприяння  Мінагрополітики  в ефективному і своєчасному
виконанні заходів Програми з урахуванням  сучасних  наукових
досягнень у цій галузі;
   - узагальнення  і  поширення   досвіду   впровадження
екологічно-безпечних, енергозберігаючих та безвідходних проектів і
технологій;
   - вирішення інших питань щодо виконання завдань Програми.
 
          3. Права та обов'язки Ради
 
   Рада для виконання покладених на неї завдань має право:
 
   - подавати  пропозиції  і приймати участь у координації
діяльності підрозділів Мінагрополітики, підприємств і організацій
(незалежно від їх форм власності), задіяних у виконанні Програми
( 1059-2004-п );
   - одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади документи та інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
   - вносити пропозиції щодо уточнення окремих розділів  і
пунктів Програми, змін до обсягів фінансування окремих завдань у
межах, визначених Програмою, залежно від ступеня підготовленості
підприємств до реконструкції і модернізації;
   - розглядати питання перерозподілу коштів між виконавцями
Програми з метою ефективного їх використання;
   - вносити на розгляд Мінагрополітики в установленому порядку
проекти відповідних нормативно - правових актів;
   - створювати у разі потреби робочі групи на громадських
засадах, надавати Мінагрополітики пропозиції щодо залучення до
роботи фахівців науково-дослідних установ, громадських організацій
з метою належної підготовки матеріалів.
 
   4. Формою роботи Ради є засідання, які скликаються у разі
потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Ради є
правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів
Ради, які мають право вирішального голосу. Головою  Ради  є
заступник Міністра аграрної політики України.
 
   5. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова
Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її
членів. За умови рівності голосів вирішальним є голос голови Ради.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з
 Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   26.01.2005 N 39
 
 
               СКЛАД
          Координаційної ради з питань
          виконання Державної програми
         реконструкції та модернізації
          державних спеціалізованих
         ветеринарно-санітарних заводів
            на 2005 - 2010 роки
 
 
------------------------------------------------------------------
|Пабат Віктор     |- заступник Міністра аграрної політики  |
|Олексійович      |України, голова Координаційної ради   |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Микитюк Дмитро    |- начальник Департаменту ринків продукції|
|Миколайович      |тваринництва з Головною державною    |
|           |племінною інспекцією Мінагрополітики   |
|           |України, заступник голови Координаційної |
|           |ради                   |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Чижевський Олександр |- заступник начальника управління    |
|Леонідович      |Департаменту ринків продукції      |
|           |тваринництва з Головною державною    |
|           |племінною інспекцією Мінагрополітики   |
|           |України, заступник голови Координаційної |
|           |ради                   |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Боднар В'ячеслав   |- провідний спеціаліст Департаменту   |
|Іванович       |ринків продукції тваринництва з Головною |
|           |державною племінною інспекцією      |
|           |Мінагрополітики України, секретар    |
|           |Координаційної ради           |
|----------------------------------------------------------------|
|Члени Координаційної ради:                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Вербицький Петро   |- голова Державного департаменту     |
|Іванович       |ветеринарної медицини Мінагрополітики  |
|           |України                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Кульгавий Володимир  |- начальник Департаменту         |
|Федорович       |науково-технічної політики        |
|           |Мінагрополітики України         |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Зуб Григорій Іванович |- начальник Департаменту         |
|           |фінансово-кредитної та податкової    |
|           |політики Мінагрополітики України     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Манешкін Олександр  |- директор Департаменту правової та   |
|Андрійович      |законопроектної роботи Мінагрополітики  |
|           |України                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Речун Віктор     |- заступник начальника Управління    |
|Григорович      |розвитку ринків продовольства та     |
|           |сільськогосподарської продукції     |
|           |Мінекономіки України (за згодою)     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Островський Віктор  |- начальник відділу Державного      |
|Олександрович     |департаменту тракторного і        |
|           |сільськогосподарського машинобудування  |
|           |Мінпромполітики України (за згодою)   |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Серпокрилов Віктор  |- начальник Управління фінансів АПК та  |
|Миколайович      |природоохоронних заходів Мінфіну України |
|           |(за згодою)               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Кучерявенко Олександр |- провідний науковий співробітник    |
|Олександрович     |лабораторії лептоспірозів Інституту   |
|           |ветеринарної медицини УААН, кандидат   |
|           |ветеринарних наук (за згодою)      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Тарасенко Володимир  |- начальник управління охорони рослинного|
|Олександрович     |і тваринного світу Департаменту     |
|           |біотичних, водних, земельних ресурсів та |
|           |екомережі Мінприроди України (за згодою) |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Недашківський     |- голова Української господарської    |
|Володимир Михайлович |асоціації "Укрветсанзавод" (за згодою)  |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Цибульський Віталій  |- помічник Голови Комітету Верховної Ради|
|В'ячеславович     |України з питань екологічної політики,  |
|           |природокористування та ліквідації    |
|           |наслідків Чорнобильської катастрофи (за |
|           |згодою)                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Мохнюк Всеволод    |- директор Ковельського заводу кормових |
|Юрійович       |додатків "Ветсанзавод" (за згодою)    |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Луцак Олександр    |- директор Коломийського державного   |
|Васильович      |ветеринарно-санітарного заводу      |
|           |"Ветсанзавод" (за згодою)        |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Гребінь Сергій    |- директор Сквирського заводу по     |
|Миколайович      |виробництву м'ясо-кісткового борошна   |
|           |"Ветсанутильзавод" (за згодою)      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Василенко Сергій   |- директор Тульчинського заводу по    |
|Вікторович      |виробництву м'ясо-кісткового борошна   |
|           |"Ветсанзавод" (за згодою)        |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Лапінський Олександр |- директор Хмельницького державного   |
|Іванович       |заводу по виробництву м'ясо-кісткового  |
|           |борошна "Ветсанзавод" (за згодою)    |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Вишневський Олександр |- директор державного підприємства    |
|Дмитрович       |"Хорольський ветеринарно-санітарний   |
|           |завод" (за згодою).           |
------------------------------------------------------------------
( Склад в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 245
( v0245555-05 ) від 03.06.2005 )
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з
 Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка