Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про конкурсну комісію

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 2074 від 04.10.2000        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 жовтня 2000 р.
                   за N 711/4932
 
 
     Про затвердження Положення про конкурсну комісію
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна 
      N 418 ( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
 
 
 
   Відповідно до  Закону  України  від 04.03.92 N 2163-XII
( 2163-12 ) "Про приватизацію державного майна", Закону України
від 18.05.2000 N 1723-III ( 1723-14 ) "Про Державну програму
приватизації" та Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.08.2004 N 1800 ( z1634-04 ),
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004
N 330-р ( za634-04 ), рішенням Державної комісії з цінних паперів
та  фондового ринку від 17.11.2004 N 489 ( zb634-04 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за
N 1634/10233, Н А К А З У Ю:
(  Преамбула  із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 418 ( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
 
   1. Затвердити Положення про конкурсну комісію, що додається.
   2. Управлінню   підготовки  та  проведення  конкурсів
(І.Білоцерковець) в п'ятиденний термін з дня затвердження цього
наказу забезпечити подання Положення про конкурсну комісію на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3. Управлінню  підготовки  та  проведення   конкурсів
(І.Білоцерковець) у десятиденний термін з дня державної реєстрації
цього наказу  в  Міністерстві  юстиції  України  забезпечити
опублікування  Положення про конкурсну комісію у "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію".
   4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України від 11.08.97 N 857 ( z0327-97 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 20.08.97 за N 327/2131.
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                        Затверджено
                      Наказ Фонду державного
                      майна України
                      04.10.2000 N 2074
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 жовтня 2000 р.
                   за N 711/4932
 
              Положення
           про конкурсну комісію
 
   Це Положення розроблено відповідно до Закону України від
19.02.97 N 89/97-ВР ( 89/97-ВР ) "Про приватизацію державного
майна", Закону України від 18.05.2000 N 1723-III ( 1723-14 ) "Про
Державну  програму  приватизації"  та  Положення про порядок
проведення  конкурсів  з  продажу  пакетів акцій акціонерних
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від  31.08.2004  N  1800  (  z1634-04  ),  розпорядженням
Антимонопольного  комітету  України  від  31.08.2004 N 330-р
( za634-04 ), рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  від  17.11.2004  N  489 ( zb634-04 ) та
зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 23.12.2004 за
N 1634/10233. ( Абзац перший преамбули із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 418 ( z0332-05 ) від
04.03.2005 )
   Це Положення  визначає  порядок  створення та діяльності
конкурсної комісії з продажу за конкурсом пакетів акцій відкритих
акціонерних  товариств,  створених у процесі приватизації та
корпоратизації.
   Метою цього  Положення  є  забезпечення  конкурентності,
справедливості,  неупередженості,  послідовності  та  високого
професійного рівня в підготовці і проведенні конкурсів відповідно
до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій  акціонерних  товариств,  затвердженого  наказом  Фонду
державного майна України від 31.08.2004 N 1800 ( z1634-04 ),
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004
N 330-р ( za634-04 ), рішенням Державної комісії з цінних паперів
та  фондового ринку від 17.11.2004 N 489 ( zb634-04 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за
N 1634/10233. ( Абзац третій преамбули із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 418 ( z0332-05 ) від
04.03.2005 )
   Терміни, що визначені в Положенні про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів  акцій  акціонерних  товариств
( z1634-04 ), зберігають своє значення і для цього Положення.
( Абзац четвертий преамбули із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 418 ( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
 
            Загальні положення
 
   1. Конкурсна комісія (далі - комісія) - це тимчасово діючий
колегіальний  орган,  що  створюється  відповідним  органом
приватизації для проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
акціонерних товариств (далі - АТ), з метою визначення переможця
конкурсу. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 418 ( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
   2. Основними принципами діяльності комісії є:
   додержання чинного законодавства;
   колегіальність прийняття рішень;
   повнота розгляду  конкурсних  пропозицій  відповідно  до
встановлених умов конкурсу;
   обгрунтованість прийнятих рішень;
   рівність усіх претендентів перед комісією;
   незалежність членів  комісії  (недопущення  втручання  в
діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу);
   професійність членів комісії.
   3. Орган  приватизації  зобов'язаний  забезпечити комісію
необхідними  документами  та  рекомендаціями  для  проведення
відповідного конкурсу, приміщенням для проведення її засідань,
комп'ютерною технікою, засобами зв'язку, канцелярським приладдям
тощо.
 
        Склад та порядок утворення комісії
 
   4. До складу комісії входять: працівники органу приватизації,
фахівці відповідних міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, працівники установ та організацій відповідної
галузі.
   У разі потреби до складу комісії можуть залучатися: працівник
АТ, працівники місцевих органів виконавчої влади, Антимонопольного
комітету України, а також експерти. ( Абзац другий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 418
( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
   Якщо на продаж пропонуються контрольні пакети акцій АТ, які
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, то до
роботи  конкурсної  комісії за згодою правоохоронних органів
залучається їх представник як радник з правом дорадчого голосу.
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 418 ( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
   У разі продажу пакетів акцій ВАТ, створених  у процесі
корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, склад
конкурсної комісії формується відповідно до пункту 11 Положення
про  порядок  проведення  конкурсів з продажу пакетів акцій
акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.08.2004 N 1800 ( z1634-04 ), розпорядженням
Антимонопольного  комітету  України  від 31.08.2004 N 330-р
( za634-04 ), рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  від  17.11.2004  N  489 ( zb634-04 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за
N 1634/10233. ( Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 418 ( z0332-05 ) від
04.03.2005 )
   5. Комісія створюється у кількості від 5 до 9 осіб.
   6. Відповідний орган приватизації направляє в організації та
установи письмові запити щодо надання кандидатур до  складу
комісії.
   Делегування представників до складу комісій є обов'язковим
для керівництва організацій та установ.
   У триденний строк з дня одержання запиту організації та
установи  направляють  до  органу приватизації відомості про
кандидатури до складу комісії (прізвище, ім'я та по батькові,
посаду, яку він (вона) займає, контактний телефон, факс).
   7. Склад комісії затверджується наказом відповідного органу
приватизації.  Наказом  затверджується  голова  комісії  і
відповідальний секретар, а також установлюється строк визначення
умов конкурсу та їх подання на затвердження до відповідного органу
приватизації.
   Голова комісії та відповідальний секретар призначаються із
працівників відповідного органу приватизації.
   На час роботи в комісії за її членами зберігаються місце
роботи (посада)  та  середній  заробіток  згідно  з  чинним
законодавством України.
 
          Завдання та функції комісії
 
   8. Основними завданнями комісії є:
   визначення умов проведення конкурсу та визначення терміну
його проведення відповідно до Положення про порядок проведення
конкурсів  з  продажу  пакетів  акцій акціонерних товариств,
затвердженого  наказом  Фонду  державного  майна України від
31.08.2004 N 1800 ( z1634-04 ), розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 31.08.2004 N 330-р ( za634-04 ), рішенням
Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від
17.11.2004 N 489 ( zb634-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.12.2004 за N 1634/10233; ( Абзац другий пункту
8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 418 ( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
   визначення переможця конкурсу.
   9. Основними функціями комісії є:
   визначення згідно з  рекомендаціями  органу  приватизації
фіксованих умов конкурсу та початкової вартості пакета акцій,
запропонованого на конкурс; ( Абзац другий пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом  Фонду  державного  майна N 418
( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
   розробка проекту інформаційного повідомлення про проведення
конкурсу та подання його до органу приватизації на затвердження;
   розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу та прийняття
відповідного рішення;
   складання протоколів та подання їх на затвердження до органу
приватизації.
 
          Права та обов'язки комісії
 
   10. Комісія має право:
   під час розробки та визначення умов конкурсу звертатися до
відповідного органу приватизації та в інші установи із запитами
щодо забезпечення комісії інформацією про АТ, документами та
іншими матеріалами, необхідними для роботи комісії; ( Абзац другий
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 418 ( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
   звертатися по  допомогу  до  спеціалістів,  радників  та
експертів;
   надавати органу приватизації рекомендації щодо додаткових
умов участі в конкурсі. ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з
Наказом Фонду державного майна N 418 ( z0332-05 ) від 04.03.2005 )
   11. Комісія зобов'язана:
   проводити засідання комісії, дотримуючись  вимог  чинного
законодавства України;
   визначати  переможця виключно за критеріями та умовами,
встановленими  Положенням про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.08.2004 N 1800 ( z1634-04 ),
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004
N 330-р ( za634-04 ), рішенням Державної комісії з цінних паперів
та  фондового ринку від 17.11.2004 N 489 ( zb634-04 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за
N 1634/10233; ( Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 418 ( z0332-05 ) від
04.03.2005 )
   сприяти забезпеченню рівних умов  для  всіх  потенційних
покупців.
   12. Члени комісії не мають права:
   вести поза межами засідань комісії переговори з учасниками
конкурсу;
   мати майнові та немайнові стосунки з учасниками конкурсу.
   13. Всі члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством  за  порушення норм Положення та розголошення
інформації:
   про учасників, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до
затвердження переможця);
   про склад комісії, час і місце проведення засідань комісії.
   14. Членом комісії не може бути особа, яка має особисту або
ділову зацікавленість щодо результатів конкурсу та визначення
переможця.
 
           Порядок роботи комісії
 
   15. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про
її створення.
   16. Усі зміни щодо складу комісії вносяться відповідними
наказами органу приватизації.
   17. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова
комісії (далі - голова).
   18. Голова в межах покладених повноважень:
   скликає засідання комісії;
   головує на засіданнях комісії;
   дає розпорядження  та  доручення, обов'язкові для членів
комісії;
   дає доручення  спеціалістам,  радникам та експертам, які
залучені до роботи комісії;
   організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд
комісії;
   забезпечує після закінчення або припинення конкурсу передачу
до органу приватизації документації щодо проведення конкурсу;
   представляє комісію  у  відносинах  з  установами  та
організаціями.
   19. Голова  комісії  зобов'язаний повідомити всіх членів
комісії про заплановані засідання за три дні до  дати  їх
проведення.  Повідомлення надсилаються поштою, телефонограмою,
факсом або електронною поштою.
   20. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень
голови та несе відповідальність за підготовку матеріалів для
розгляду комісією та правильність ведення протоколів засідань
комісії.
   21. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності
комісії, виконувати розпорядження і доручення голови. У разі
відсутності на засіданні члени комісії повинні надавати письмові
пояснення на ім'я голови.
   22. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому
не менш як 2/3 усіх членів комісії.
   23. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті
рішень.
   24. Засідання комісії є закритими, але комісія має право
розглядати на своїх засіданнях пояснення учасників щодо своїх
конкурсних пропозицій, а також пояснення спеціалістів, радників та
експертів, залучених до роботи комісії.
   25. Рішення  комісії  про  визначення переможця конкурсу
приймається не менш як 2/3 присутніх на засіданні членів комісії.
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів
присутніх членів комісії. У разі рівної кількості голосів, голос
голови є вирішальним.
   26. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного
голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться
до відповідного протоколу.
   27. Рішення комісії оформлюється протоколами, що підписуються
усіма членами комісії, які брали участь у засіданні, та подаються
у  встановлений  термін  на затвердження відповідному органу
приватизації.
   28. Якщо член комісії не бере участь у засіданні, орган
приватизації може відповідним наказом припинити його діяльність у
складі комісії та включити до складу комісії іншу кандидатуру, яка
надана відповідно до пунктів 4-7. ( Пункт 28 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 418 ( z0332-05 ) від
04.03.2005 )
   29. Діяльність  комісії  припиняється  наказом  органу
приватизації після затвердження результатів конкурсу або  за
рішенням органу приватизації, якщо конкурс не відбувся.
   30. Рішення державних органів та установ, крім рішень органів
приватизації,  не поширюються на роботу комісії, члени якої
здійснюють свою діяльність відповідно до цього Положення.
 
 Начальник Управління підготовки
 та проведення конкурсів              І.Білоцерковець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка