Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про постійний тендерний комітет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

 ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
    НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             01.11.2001 N 45
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
       соціального страхування від нещасних випадків на 
            виробництві та професійних захворювань 
   N 2 ( v0002583-05 ) від 28.02.2005 )
 
       Про постійний тендерний комітет Фонду
     соціального страхування від нещасних випадків
      на виробництві та професійних захворювань
               України
 
 
   Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві   та   професійних   захворювань   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Створити постійний тендерний комітет Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - тендерний комітет).
 
   2. Затвердити склад тендерного комітету згідно з додатком.
 
   3. Затвердити Положення про постійний тендерний комітет Фонду
соціального страхування  від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України (додається).
 
   4. Установити, що тендерний комітет  здійснює  процедуру
закупівлі,  очікувана вартість якої або частка коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на  виробництві
та професійних захворювань України (далі - Фонд) у якій перевищує
суму, еквівалентну 10 тисячам євро (для робіт - 40 тисячам євро).
   Якщо очікувана вартість закупівлі за кошти Фонду не перевищує
суму, еквівалентну 10 тисячам євро (для робіт - 40 тисячам євро),
то  закупівля  шляхом  застосування процедури запиту цінових
пропозицій (котирувань) або процедури закупівлі у одного виконавця
проводиться  центральним  апаратом виконавчої дирекції Фонду,
управліннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці
Крим,  областях,  містах  Києві та Севастополі, відділеннями
виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення
шляхом створення відповідних тендерних комітетів та без залучення
постійного тендерного комітету Фонду.
 
   5. Надати право заступнику голови правління Ольховцю Г.А. -
голові тендерного комітету визначати уповноважених осіб (посадових
осіб відповідних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду
згідно  з визначеною компетенцією) для проведення попередніх
переговорів, якщо  тендерним  комітетом  прийнято  рішення
про застосування процедури закупівлі в одного виконавця.
 
   6. Скасувати  рішення  правління  Фонду  про обов'язкове
проведення виконавчою дирекцією Фонду закупівлі  матеріальних
цінностей  на суму, що перевищує 20 тис. грн., в порядку,
встановленому для бюджетних організацій  (протокол  засідання
правління Фонду від 20.04.2001 року N 8).
 
   7. Ця постанова набирає чинності з 01.11.2001 року.
 
 Голова правління                    С.Сторчак
 
 
                   Додаток
                   до постанови правління Фонду
                   соціального страхування
                   від нещасних
                   випадків на виробництві
                   та професійних захворювань
                   України
                   01.11.2001 N 45
 
 
               СКЛАД
     постійного тендерного комітету Фонду соціального
     страхування від нещасних випадків на виробництві
        та професійних захворювань України
 
 
Ольховець Г.А.   - заступник Голови правління Фонду соціального
          страхування від нещасних випадків
          на виробництві та професійних захворювань
          України (далі - Фонд), голова комітету;
 
             Члени комітету:
 
Кононенко В.Ф.   - член правління Фонду (застраховані);
 
Мамченко В.М.    - член правління Фонду (застраховані);
 
Сироватська С.П.  - член правління Фонду (застраховані);
 
Грищенко С.Г.    - член правління Фонду (держава);
 
Кравчук І.І.    - член правління Фонду (держава);
 
Міняйло Б.Г.    - член правління Фонду (держава);
 
Романов В.М.    - член правління Фонду (держава);
 
Ізовіт В.А.     - член правління Фонду (роботодавці);
 
Коробов В.В.    - член правління Фонду (роботодавці);
 
Сивачок О.М.    - член правління Фонду (роботодавці),
          заступник Голови правління Фонду;
 
Сухоруков О.А.   - член правління Фонду (роботодавці);
 
Сітало О.Т.     - заступник директора виконавчої
          дирекції Фонду;
 
Предко М.В.     - заступник директора виконавчої
          дирекції Фонду;
 
Жадан С.В.     - начальник юридичного управління
          центрального апарату виконавчої
          дирекції Фонду.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   соціального страхування
                   від нещасних випадків
                   на виробництві
                   та професійних захворювань
                   України
                   01.11.2001 N 45
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про постійний тендерний комітет Фонду соціального
     страхування від нещасних випадків на виробництві
        та професійних захворювань України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це  Положення  визначає порядок створення, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України (далі - тендерний комітет),
а також права, обов'язки та відповідальність його членів.
 
   1.2. Тендерний  комітет  за  своїм  типом  є  постійним
і створюється постановою правління Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України. Персональний склад тендерного комітету затверджується
правлінням Фонду.
 
   1.3. У своїй роботі тендерний комітет керується Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14  ),  іншими  нормативно-правовими  актами з питань
закупівель товарів, робіт і послуг, цим Положенням, а також
регламентом, що затверджується тендерним комітетом.
 
       2. Головні функції тендерного комітету
 
   Тендерний комітет  відповідає  за  організацію  процедур
закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій:
   планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного
року  відповідно  до затвердженого бюджету Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд) та з урахуванням пріоритетності
закупівель;
   вибір процедури  закупівлі  відповідно  до вимог чинного
законодавства у сфері державних закупівель;
   розміщення оголошення  про  здійснення процедур закупівлі
товарів, робіт і послуг, процедури  попередньої  кваліфікації
у бюлетені "Вісник державних закупівель" та, у разі потреби,
в інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі
в міжнародних,  на радіо, телебаченні, у мережі електронного
зв'язку або розсилання запрошень  постачальникам  (виконавцям)
щодо участі в них та інформування учасників процедур закупівлі
про їх результати;
   підготовлення та  розсилання  необхідної  для  проведення
процедур  закупівлі  чи  процедури  попередньої  кваліфікації
постачальників (виконавців) документації;
   надання роз'яснень постачальникам (виконавцям) щодо змісту
тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних
запитів;
   проведення процедури попередньої кваліфікації постачальників
(виконавців) у разі її застосування;
   організація приймання,  зберігання,  розкриття  тендерних
пропозицій, забезпечення вибору найбільш  вигідної  тендерної
пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
   ведення необхідної  звітності  щодо  здійснення  процедур
закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.
 
      3. Права та обов'язки тендерного комітету
 
   3.1. Тендерний комітет має право:
   в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати
організатором проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів
(робіт, послуг);
   готувати та вносити на розгляд правління Фонду пропозиції
щодо складу тендерного комітету та з інших питань щодо проведення
торгів (тендерів);
   одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію,
необхідну для проведення процедур закупівлі;
   залучати без  права  голосу, у разі потреби, до роботи
в тендерному комітеті інших працівників Фонду та на договірних
засадах - сторонніх експертів і консультантів, у тому числі
з громадських організацій (за їх згодою);
   використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно Фонду;
   у межах затвердженого бюджету Фонду здійснювати необхідні
для проведення процедур закупівлі витрати;
   приймати рішення  щодо  покриття  витрат,  безпосередньо
пов'язаних з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерної
документації, за  рахунок  платежів  претендентів  відповідно
до частини третьої статті 20 Закону України "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   3.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
   організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності
до чинного  законодавства,  установлених  процедур  закупівлі
та термінів;
   забезпечувати рівні  умови  для  всіх  постачальників
(виконавців), що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний
та чесний вибір переможця;
   зберігати конфіденційність інформації;
   своєчасно готувати  письмові  роз'яснення  стосовно скарг
від постачальників (виконавців), що беруть участь  у  торгах
(тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель;
   своєчасно оформляти відповідну звітність;
   здійснювати інші функції згідно з відповідними рішеннями
правління Фонду.
 
   3.3. Рішення тендерного комітету щодо визначення переможця
приймається на його засіданнях відкритим голосуванням простою
більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів
тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови
комітету є вирішальним.
 
   3.4. Протокол та звіт підписуються всіма членами тендерного
комітету, що брали участь у голосуванні, але не менше двох третин
членів тендерного комітету.
 
      4. Повноваження голови, секретаря та інших
          членів тендерного комітету
 
   4.1. Голова  тендерного комітету призначається правлінням
Фонду.
 
   4.2. Голова тендерного комітету:
   планує проведення  засідань  тендерного комітету та веде
засідання;
   пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;
   вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного
комітету;
   призначає заступника голови та секретаря тендерного комітету;
може приймати рішення щодо створення комісій та робочих груп
тендерного комітету;
   вносить на розгляд правління Фонду пропозиції щодо змін
у складі тендерного комітету;
   приймає рішення  щодо  проведення  позапланових  засідань
тендерного комітету;
   на вимогу правління Фонду подає правлінню Фонду письмові
роз'яснення при виявленні порушень у роботі тендерного комітету,
зокрема внаслідок розгляду отриманої у відповідності з чинним
законодавством скарги від постачальників (виконавців), що беруть
чи брали участь у процедурах закупівлі.
 
   4.3. Секретар  тендерного  комітету призначається головою
на першому засіданні з членів тендерного комітету. Якщо секретар
тендерного комітету відсутній на засіданні тендерного комітету,
то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому
члену тендерного комітету.
 
   4.4. До обов'язків секретаря тендерного комітету належать:
   ведення та  оформлення  протоколів  засідань  тендерного
комітету, забезпечення оперативного інформування членів тендерного
комітету стосовно  організаційних  питань  його  діяльності,
за дорученням  голови  тендерного комітету - виконання інших
організаційних робіт;
   складання за результатами роботи тендерного комітету звіту
щодо кожної процедури закупівлі.
 
   4.5. Члени тендерного комітету на засіданнях  тендерного
комітету беруть  участь  в  обговоренні та приймають рішення
щодо результатів процедури попередньої кваліфікації постачальників
(виконавців)  у разі її застосування; оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій;
   визначення переможця процедур закупівлі.
 
   4.6. Члени тендерного комітету мають право: брати участь
в усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень,
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій постачальників (виконавців), виносити питання
на розгляд тендерного комітету, а також мають право на занесення
своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.
 
   4.7. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм
чинного законодавства у сфері державних закупівель; відповідних
нормативно-правових актів Міністерства економіки України, цього
Положення,  об'єктивно  та  неупереджено  розглядати тендерні
пропозиції постачальників (виконавців), забезпечувати збереження
конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності
тендерного комітету.
 
       5. Витрати на організацію та проведення
            процедур закупівлі
 
   5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному
кошторисі  витрат  щодо  організації та проведення процедури
закупівлі. Кошторис витрат за поданням голови тендерного комітету
затверджується правлінням Фонду.
 
   5.2. Витрати  на  проведення  процедур  закупівлі можуть
в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися
за рахунок  коштів, отриманих від постачальників (виконавців)
за надання тендерної документації відповідно до частини третьої
статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     6. Відповідальність членів тендерного комітету
 
   Голова тендерного комітету та інші члени тендерного комітету,
а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх
повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі,
правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог
достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки
у веденні звітності.
 
 Збірник "Соціальне  страхування  від  нещасного  випадку  на
виробництві та професійного захворювання". Книга 3, 2002 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка