Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про допуск до використання плідників для відтворення маточного поголів'я в 2005 році

         МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 499
 
 
    Про допуск до використання плідників для відтворення
         маточного поголів'я в 2005 році
 
 
   На виконання вимог статей 6, 7, 10, 17 Закону України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), спільного наказу
Міністерства аграрної політики України та Української академії
аграрних наук  від  10.11.04  N  410/97  (  v0410555-04  )
"Про проведення  атестації  та  допуску  до  використання
бугаїв-плідників для відтворення маточного поголів'я" та з метою
ефективного використання   племінних  (генетичних)  ресурсів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід
для відтворення маточного поголів'я в 2005 році та Каталог бугаїв
м'ясних порід і типів для відтворення маточного поголів'я в
2005 році, що додаються.
 
   2. Встановити, що в каталогах є перелік атестованих бугаїв,
допущених для відтворення поголів'я великої рогатої худоби на
території України в 2005 році.
 
   3. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  обласних  державних  адміністрацій, управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
створити атестаційні комісії та до 20 січня 2005 року провести в
регіонах атестацію, за результатами якої допустити до відтворення
плідників інших видів сільськогосподарських тварин, згідно з
вимогами законів України "Про племінну справу у тваринництві"
( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).
 
   4. Суб'єктам  племінної  справи  у  тваринництві, які є
власниками  бугаїв  та  їх  спермопродукції,  включених  до
вищезазначених каталогів:
 
   4.1. Розробити на 2005 рік схеми постановки на оцінку за
якістю потомства бугаїв, оцінених за походженням.
 
   4.2. Провести аналіз використання бугаїв за 2004 рік згідно з
додатком 1.
 
   4.3. Розробити  плани  закріплення  бугаїв  за  маточним
поголів'ям на 2005 рік згідно з додатком 2.
 
   4.4. Погодити  зазначені  матеріали  в   Міністерстві
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управліннях сільського господарства і продовольства  обласних
державних адміністрацій та подати на затвердження в Департамент
ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією до 31 січня 2005 року.
 
   4.5. Подати згідно з графіком (додаток 3) до Державного
науково-виробничого концерну "Селекція":
   картотеки бугаїв з результатами їх використання за 2004 рік
та наявності спермопродукції станом на 1 січня 2005 року;
   фотографії бугаїв, спермопродукція яких використовується для
відтворення;
   інформацію щодо оцінки бугаїв згідно з додатком 4.
 
   5. Суб'єктам  племінної  справи  у тваринництві, яким у
встановленому порядку присвоєно  статуси  племінного  заводу,
племінного  репродуктора з розведення великої рогатої худоби
молочних і молочно-м'ясних  порід  і  в  яких  запроваджена
автоматизована система управління селекцією у молочному скотарстві
СУМС "Орсек", до 15 лютого 2005 року подати до Державного
науково-виробничого концерну "Селекція" на магнітних носіях копії
бази даних СУМС "Орсек" для проведення їх звірки, коригування та
використання даних для централізованої оцінки бугаїв за якістю
потомства.
 
   6. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією  (Микитюк  Д.М.), Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.І.), Міністерству
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним
управлінням сільського господарства і продовольства  обласних
державних  адміністрацій  забезпечити  постійний  контроль за
використанням суб'єктами племінної справи у тваринництві всіх форм
власності тільки атестованих і допущених до відтворення плідників
та їх спермопродукції.
 
   7. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією. Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Білоус О.В., за згодою) довести до відома
суб'єктів племінної справи у тваринництві перелік атестованих та
допущених до відтворення бугаїв.
 
   8. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій довести до відома
суб'єктів племінної справи у тваринництві цей наказ та перелік
плідників інших видів сільськогосподарських тварин, допущених для
відтворення маточного поголів'я.
 
   9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 4.2 наказу
                   Мінагрополітики України
                   31.12.2004 N 499
 
 
               АНАЛІЗ
         використання бугаїв за 2004 рік
           в ___________ області
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Район  |Осіменено усього|У т.ч. бугаями,|% осіменіння|
|з/п|       |корів і телиць, | допущеними для| допущеними |
|  |       |  тис. гол.  | відтворення, |  бугаями |
|  |       |        |  тис. гол.  |      |
|---+--------------+----------------+---------------+------------|
| 1 |   2    |    3    |    4    |   5   |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник племпідприємства  ________     ____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр агропромислового
 комплексу
 Автономної Республіки Крим ________     ____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 Начальник Головного управління
 сільського господарства
 і продовольства _____________
 облдержадміністрації
               ________     ____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 4.3 наказу
                   Мінагрополітики України
                   31.12.2004 N 499
 
 
                ПЛАН
         закріплення бугаїв на 2005 p.
         в ___________________ області
          __________________ району
 
 
----------------------------------------------------------------------------
| N |Господарство,|   Закріплення бугаїв-плідників    |Відмітка про |
|з/п| населений |-----------------------------------------|включення   |
|  |  пункт  |наявність |кличка|інд. N|порода|необхідно|бугая-плідника|
|  |       |маточного |   |   |   |спермодоз|до каталогу  |
|  |       |поголів'я,|   |   |   |     |       |
|  |       |  гол.  |   |   |   |     |       |
|---+-------------+----------+------+------+------+---------+--------------|
| 1 |   2   |  3   | 4  | 5  | 6  |  7  |   8    |
----------------------------------------------------------------------------
 
   а) по всіх господарствах району
    ____________________________
   б) по особистих господарствах населення (в розрізі населених
    пунктів) _____________________________
 
 Керівник племпідприємства  ________     ____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр агропромислового комплексу
 Автономної Республіки Крим ________     ____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 Начальник Головного управління
 сільського господарства
 і продовольства _____________
 облдержадміністрації
               ________     ____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 4.5 наказу
                   Мінагрополітики України
                   31.12.2004 N 499
 
 
               ГРАФІК
       подання картотеки бугаїв з результатами
          їх використання за 2004 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|                 |  Дата подання в 2005 р.  |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Автономна Республіка Крим     |       21.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|       Області:       |               |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Вінницька             |       21.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Волинська             |       22.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Дніпропетровська         |       23.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Донецька             |       22.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Житомирська            |       24.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Закарпатська           |       24.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Запорізька            |       25.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Івано-Франківська         |       25.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Київська             |       28.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Кіровоградська          |       28.02      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Луганська             |       1.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Львівська             |       1.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Миколаївська           |       2.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Одеська              |       2.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Полтавська            |       3.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Рівненська            |       3.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Сумська              |       4.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Тернопільська           |       4.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Харківська            |       10.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Херсонська            |       10.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Хмельницька            |       11.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Черкаська             |       11.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Чернівецька            |       14.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Чернігівська           |       14.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Головний селекційний центр України|       15.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Генетичні ресурси"      |       15.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|СП "Генетика-Сімекс"       |       15.03      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Українські ферми"      |       15.03      |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 4.5 наказу
                   Мінагрополітики України
                   31.12.2004 N 499
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
     про використання бугаїв-плідників, поставлених
         на оцінку за якістю потомства
 
 
------------------------------------------------------------------------------
| N |Кличка, |Порода| Дата |  Рік  |Кількіс-|      Дочки       |
|з/п| інд.  |   |народ-|постанов-|ть стад |------------------------------|
|  |N бугая |   |ження | ки на  |    |інд.|кличка| дата |господар-|
|  |    |   |   | оцінку |    | N |   |народже-|ство/влас|
|  |    |   |   |     |    |  |   | ння  |  ник  |
|---+--------+------+------+---------+--------+----+------+--------+---------|
| 1 |  2  |  3 |  4 |  5  |  6  | 7 |  8 |  9  |  10  |
------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник племпідприємства  ________    ____________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр агропромислового комплексу
 Автономної Республіки Крим  ________    ____________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Начальник Головного управління
 сільського господарства
 і продовольства _____________
 облдержадміністрації
               ________     ____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
   М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка