Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 16 серпня 2004 року N 389 "Про затвердження Розподілу коштів та середніх норм видатків виборчих комісій на підготовку і проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року"

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.09.2004 N 624
 
      Про внесення змін до постанови Центральної
     виборчої комісії від 16 серпня 2004 року N 389
     "Про затвердження Розподілу коштів та середніх
     норм видатків виборчих комісій на підготовку і
       проведення виборів Президента України
            31 жовтня 2004 року"
 
 
   Розглянувши пропозиції територіальних виборчих комісій щодо
необхідності здійснення додаткових витрат з метою забезпечення
діяльності виборчих комісій, відповідно до частин першої, сьомої
статті 28, частини першої статті 37, частини першої, третьої,
п'ятої та шостої статті 38 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), керуючись статтями 11, 12, 13,  частиною
третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  зміни до додатку 1 до постанови Центральної
виборчої комісії від 16 серпня 2004 року  N 389 ( v0389359-04 ),
виклавши його у новій редакції, що додається.
 
   2. Внести  зміни до додатку 2 до постанови Центральної
виборчої комісії від 16 серпня 2004 року  N 389 ( v0389359-04 ),
виклавши його у новій редакції, що додається.
 
   3. Внести  зміни до додатку 3 до постанови Центральної
виборчої комісії від 16 серпня 2004 року  N 389 ( v0389359-04 ),
виклавши його у новій редакції, що додається.
 
   4. Територіальним виборчим комісіям територіальних виборчих
округів на підставі середніх норм видатків (додатки 2, 3) у разі
необхідності скласти та надіслати до Центральної виборчої комісії
для затвердження довідки про зміни до річного розпису бюджету
(кошторису), довідку про зміни до помісячного розпису асигнувань
загального фонду бюджету та єдиний кошторис видатків на підготовку
та проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року з
розрахунками та економічними обґрунтуваннями.
 
   6. Управлінню діловодства та контролю Секретаріату Комісії
(Кривошея Г.В.)  цю постанову надіслати територіальним виборчим
комісіям територіальних виборчих округів N 1-225 до відома та
виконання.
 
   7. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови Центральної виборчої комісії Давидовича Я.В.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
 
 
                     Додаток 1
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 20 вересня 2004 року N 624
 
             РОЗПОДІЛ КОШТІВ
     на підготовку та проведення 31 жовтня 2004 року
          виборів Президента України
 
------------------------------------------------------------------
      Виборчі комісії         | Сума видатків, грн
------------------------------------------------------------------
Центральна виборча комісія              84687926
 
Територіальні виборчі комісії             25128675
 
Дільничні виборчі комісії              200328000
 
Повторне голосування                 80902043
 
РАЗОМ                        391046644
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                     Додаток 2
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 20 вересня 2004 року N 624
 
             СЕРЕДНІ НОРМИ
       видатків територіальної виборчої комісії
     на підготовку та проведення виборів Президента
          України 31 жовтня 2004 року
 
------------------------------------------------------------------
 N | Підстава (норми Закону |Найменування статей витрат|Сума, грн
з/п| України "Про вибори  |             |
  | Президента України"  |             |
  | ( 474-14 ) (Закону)  |             |
  | або інших нормативно-  |             |
  |  правових актів)   |             |
------------------------------------------------------------------
1. ч. 2 ст. 23; ч. 2 ст. 26; Фонд оплати праці членів   22546
  ч. 20 ст. 28; ч. 4    територіальної комісії та
  ст. 29;          залучених спеціалістів,
  ст. 40 Закону;      технічних працівників
  постанова КМУ
  від 16.06.04 N 771
  ( 771-2004-п ), постанова
  КМУ від 28.07.04 N 966
  ( 966-2004-п )
 
               Нарахування на фонд оплати   8342
               праці
 
2. п. 4 ч. 1 ст. 27, ч. 3  Виготовлення виборчої     3555
  ст. 38 Закону       документації
 
3. ч. 2, 3 ст. 13;      Використання засобів     60847
  ч. 4 ст. 19;       масової інформації
  ч. 12 ст. 20;       (територіальні виборчі
  ч. 11 ст. 23;       комісії, які визначені
  п. 15 ст. 24,       здійснювати передвиборну
  ч. 3 ст. 38,       агітацію, - 309556 грн,
  ч. 4, 7, 8 ст. 61;    інші - 33180 грн)
  ч. 2, 4 ст. 63;
  ч. 6 ст. 84 Закону
 
4. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Придбання малоцінних      800
               предметів споживання,
               канцелярських та
               господарських товарів,
               інвентаря, витратних
               матеріалів
 
5. п. 15 ч. 1 ст. 26 Закону Виготовлення вивісок       30
               територіальних виборчих
               комісій
 
6. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Поштово-телеграфні,      1000
               телефонні витрати
 
7. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Транспортні витрати      8140
 
8. ст. 25 Закону       Відрядження членів       1656
               територіальної виборчої
               комісії для здійснення
               повноважень
 
9. ч. 9 ст. 38 Закону    Оплата відряджень головам   2130
               та бухгалтерам
               територіальних виборчих
               комісій до Центральної
               виборчої комісії
 
10. ст. 88 Закону       Оплата послуг державних    1500
               архівних установ
 
11. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Послуги по супроводженню    600
               програмного забезпечення з
               бухгалтерського обліку і
               звітності
 
12. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Інші послуги          352
 
13. ч. 5 ст. 38 Закону;    Витрати на майновий найм    185
  постанова КМУ       (оренду) приміщень та
  від 21.12.2001 N 1713   оплату за використання
  ( 1713-2001-п )      матеріально-технічних
               засобів
 
  УСЬОГО ВИТРАТ                     111683
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                     Додаток 3
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 20 вересня 2004 року N 624
 
             СЕРЕДНІ НОРМИ
       видатків для потреб дільничної виборчої
      комісії на підготовку та проведення виборів
       Президента України 31 жовтня 2004 року
 
------------------------------------------------------------------
 N | Підстава (норми Закону |Найменування статей витрат|Сума, грн
з/п| України "Про вибори  |             |
  | Президента України"  |             |
  | ( 474-14 ) (Закону)  |             |
  | або інших нормативно-  |             |
  |  правових актів)   |             |
------------------------------------------------------------------
1. ч. 1 ст. 24; ч. 2 ст. 27; Фонд оплати праці членів    3544
  ч. 20 ст. 28;       дільничної виборчої
  ч. 4 ст. 29;       комісії та залучених
  ч. 5 ст. 40 Закону    спеціалістів, технічних
  постанова КМУ       працівників
  від 16.06.04 N 771
  ( 771-2004-п ), постанова
  КМУ від 28.07.04 N 966
  ( 966-2004-п )
 
               Нарахування на фонд оплати   1312
               праці
 
2. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Придбання малоцінних      200
               предметів споживання,
               канцелярських та
               господарських товарів,
               інвентаря, витратних
               матеріалів
 
3. п. 15 ч. 1 ст. 26 Закону Виготовлення печаток,      55
               штампів дільничних
               виборчих комісій, вивісок
               дільничних виборчих
               комісій
 
4. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Поштово-телеграфні,       50
               телефонні витрати
 
5. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Транспортні витрати       400
 
6. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Оплата оренди приміщень,     77
               комунальних послуг та
               енергоносіїв
 
7. п. 5 ч. 1 ст. 27, ч. 1  Облаштування кабін для     200
  ст. 74          голосування
 
8. ст. 27 Закону       Відрядження членів        36
               дільничних виборчих
               комісій для здійснення
               повноважень (проїзд)
 
9. п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону  Інші послуги (послуги      18
               банку)
 
  УСЬОГО ВИТРАТ                      5892
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка