Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки розвитку освіти у 2003/2004 навчальному році та завдання на 2004/2005 навчальний рік щодо створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти

      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            19.09.2004 N 9/1-2
 
 
       Про підсумки розвитку освіти у 2003/2004
      навчальному році та завдання на 2004/2005
      навчальний рік щодо створення умов рівного
        доступу до здобуття якісної освіти
 
 
   Заслухавши і обговоривши доповідь Міністра освіти і науки
України В.Г. Кременя "Про підсумки розвитку освіти у 2003/2004
навчальному році  та  завдання  на  2004/2005 навчальний рік
щодо створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти",
колегія  відзначає, що структурними підрозділами Міністерства
освіти і науки України, Міністерством освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальними
закладами та установами освіти здійснюється цілеспрямована робота
з реалізації законодавства  про  освіту,  виконання  завдань,
що випливають  з  Послання  Президента  України  Л.Д.  Кучми
до Верховної Ради України, Програм діяльності Кабінету Міністрів
України "Відкритість, дієвість, результативність" ( n0001120-03 )
та "Послідовність,     ефективність,     відповідальність"
( n0002120-04  ),  Національної  доктрини  розвитку  освіти
( 347/2002 ).
   У минулому  навчальному  році  було забезпечено розвиток
та досягнуто нових якісних змін в галузі освіти, зокрема:
   - збільшено  на  42  відсотки заробітну плату освітянам
та науковцям; з 1 вересня 2004 року вона буде збільшена ще на 15,6
відсотка; встановлено нові розміри стипендій, які збільшені більше
ніж у 2 рази; втричі зросли видатки на матеріальне забезпечення
дітей-сиріт;
   - розпочато реалізацію державної програми "Шкільний автобус"
( 31-2003-п ); за кошти місцевих бюджетів та інших джерел придбано
302 автобуси;
   - продовжувалася реалізація Державної програми інформатизації
сільської школи; 56 відсотків загальноосвітніх навчальних закладів
I - III ступенів (у т. ч. - 45 відсотків шкіл сільської
місцевості) оснащені навчальними комп'ютерними комплексами нового
покоління; затверджено   Державну   програму  інформатизації
та комп'ютеризації  професійно-технічних  навчальних  закладів
на 2004 - 2007 роки ( 1300-2003-п );
   - продовжувалося експериментальне  апробування  технології
незалежного  тестування та моніторингу якості освіти; у 4-х
регіональних центрах пройшли тестування 5,5  тисячі  школярів
(у 2002 - 2003 навчальному році - 3,1 тисячі);
   - розроблено Міністерством та затверджено Кабінетом Міністрів
України  Комплексну  програму  забезпечення  загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих  навчальних  закладів  сучасними
технічними засобами навчання ( 905-2004-п );
   - розширено охоплення навчанням дітей дошкільного віку. Цей
показник зріс на 8 відсотків і становить 48 відсотків до загальної
кількості дітей відповідного віку;
   - створено умови для завершення переходу початкової школи
на новий зміст  та  чотирирічний  термін  навчання,  зокрема
видруковано 100 відсотків підручників для 1 - 4 класів;
   - затверджено Державні стандарти загальної середньої освіти
( 24-2004-п ), а також типові навчальні плани 12-річної школи;
   - продовжувався розвиток позашкільної освіти, зокрема зросла
кількість гуртків та інших творчих об'єднань, що дало можливість
охопити творчими заняттями кожного п'ятого школяра;
   - прийнято  Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів  з  питань  професійно-технічної  освіти"
( 1158-15 ), розроблено Концепцію розвитку професійно-технічної
(професійної) освіти;
   - оптимізовувалася  мережа  та  урізноманітнювалися  типи
професійно-технічних навчальних  закладів  за  професійними
спрямуваннями відповідно  до  регіональних потреб ринку праці
у кваліфікованих робітничих кадрах та задоволення потреб громадян
у професійній освіті;
   - оновлювався зміст професійної освіти, затверджено нові
базисні структури навчальних планів;
   - створювалися умови для реалізації системи дистанційної
освіти  та впроваджувалася кредитно-модульна система навчання
студентів;
   - створювалися  передумови  для  забезпечення наступності
у системі  підготовки  "кваліфікований  робітник  -  молодший
спеціаліст" та "молодший спеціаліст - бакалавр" за інтегрованими
навчальними планами і програмами.
   Міністерством спільно з місцевими органами виконавчої влади
та самоврядування, керівниками навчальних закладів, за активної
участі народних депутатів, громадськості та батьків забезпечено
організований початок нового навчального року  та  створення
належних умов для якісного навчального процесу.
   Завершується будівництво 40 загальноосвітніх шкіл на 12,2
тис. учнівських місць. Найбільша кількість новобудов в таких
областях: Львівській (21), Івано-Франківській (8), Київській (4),
Чернівецький (4).
   Продовжується підготовка навчальних закладів до роботи в
осінньо-зимовий період.
   У наступному навчальному році необхідно зосередити зусилля
та координацію діяльності органів влади, громадських інституцій
для вирішення назрілих проблем в галузі освіти.
   Найважливішою з  них  є  кадрове забезпечення навчальних
закладів. У загальноосвітніх школах упродовж  останніх  років
до початку нового навчального року залишаються вакантними близько
2  тисяч  посад.  Укомплектованість  педагогічними  кадрами
професійно-технічних навчальних закладів складає 90 відсотків. Є
проблеми у якісному складі педагогічних працівників.
   Однією із причин наявності вакансій є відсутність житла
для працівників освіти, зокрема 20,5 тисяч педагогів перебувають
на квартирному обліку (з них близько 6 тисяч - у сільській
місцевості). У 2003 - 2004 роках вчителям було надано лише 136
квартир.
   На часі  реформа  системи  оплати  праці  педагогічних
працівників, у тому числі керівників навчальних закладів.
   Вирішення соціально-економічних проблем в галузі освіти має
тісно пов'язуватись з позитивними змінами в навчально-виховному
процесі.
   Необхідно вжити заходів, спрямованих на підвищення рівня
володіння українською мовою випускниками навчальних закладів,
зокрема  з навчанням мовами національних меншин, активізації
процесу переходу на викладання  державною  мовою  у  східних
і південних областях країни.
   Органи управління освітою, методичні служби та керівники
навчальних закладів  повинні цілеспрямованіше створювати умови
для якісного оволодіння учнями і студентами іноземними мовами.
   Насамперед, необхідно    створити   програмно-методичне
забезпечення, що включає підручники та посібники, в тому числі
електронні, для учнів і методичні комплекти для вчителів.
   Необхідно продовжити роботу щодо забезпечення рівноваги між
природничо-математичною, технологічною,   з   одного   боку,
та гуманітарною освітою - з іншого. Цьому буде сприяти реалізація
Комплексної   програми   забезпечення   загальноосвітніх,
професійно-технічних і  вищих  навчальних  закладів  сучасними
технічними засобами навчання ( 905-2004-п ).
   Забезпечення супроводу   модернізації   змісту   освіти
та технологій навчання у наступному році має стати пріоритетним
напрямом діяльності МОН та АПН України.
   Викликає занепокоєння  стан  криміногенної ситуації серед
неповнолітніх. Незважаючи на проведену роботу, зростає кількість
злочинів, скоєних учнівською молоддю (на 8,1 відсотка), особливо
серед учнівської молоді Вінницької, Житомирської, Закарпатської,
Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Чернівецької
областей та Автономної Республіки Крим. Звідси  необхідність
посилення  виховного  компоненту освіти й перебудови системи
виховної роботи.
   В окремих  навчальних  закладах  недостатньо  ведеться
профілактична робота щодо попередження травматизму та загибелі
дітей.
   Враховуючи зазначене та з метою подальшого розвитку освіти,
у новому  2004/2005  навчальному  році необхідно забезпечити:
виконання Державної програми "Вчитель" ( 379-2002-п ); збереження
і приведення мережі навчальних закладів у відповідність до потреб
населення та держави; підвищення якості освіти через оновлення її
змісту та форм організації навчально-виховного процесу; робота
з талановитою та обдарованою молоддю;  впровадження  сучасних
інформаційних технологій у навчально-виховний процес; утвердження
належного місця української мови у навчально-виховному процесі;
виховання в учнів навичок здорового способу життя; задоволення
освітніх потреб національних меншин; створення умов для навчання
дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування;
працевлаштування випускників; своєчасна підготовка  навчальних
закладів  до  роботи в осінньо-зимовий період, запровадження
енергозберігаючих технологій.
   Виходячи з цього, колегія У Х В А Л Ю Є:
 
   1. Міністру  освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь  освіти  і  науки  обласних,  Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам
навчальних закладів та установ освіти:
 
   1.1. Вжити заходів щодо завершення підготовки навчальних
закладів до нового навчального року, забезпечити організоване
проведення серпневих конференцій педагогічних працівників, свята
Дня знань, Першого уроку "Життя людини - найвища цінність!"
( v_393290-04 ) та лекції у вищих навчальних закладах "Вища освіта
як фактор інноваційного розвитку суспільства та інтеграції України
в Європейське  співтовариство".  Розглянути  стан  підготовки
до нового  навчального  року  та  осінньо-зимового  періоду
на розширених  засіданнях  колегій,  серпневих  конференціях
педагогічних працівників загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів.
 
   1.2. Завершити перехід початкової школи на новий  зміст
та чотирирічний термін навчання; забезпечити подальший перехід
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру
та 12-річний  термін  навчання,  у  тому  числі  поетапного
запровадження профільного навчання у старшій школі.
 
   1.3. Створити умови  для  забезпечення  рівного  доступу
до якісної освіти дітей з особливими освітніми проблемами шляхом
навчання їх у навчальних закладах з  метою  їх  соціальної
реабілітації та інтеграції в суспільстві.
 
   1.4. Вжити заходів щодо неухильного виконання регіональних
програм: інформатизації загальноосвітніх навчальних  закладів,
комп'ютеризації сільських шкіл, підготовки робітничих кадрів,
"Шкільний автобус" ( 31-2003-п ), "Вчитель" ( 379-2002-п  )
та Комплексної   програми   забезпечення   загальноосвітніх,
професійно-технічних і  вищих  навчальних  закладів  сучасними
технічними засобами   навчання   з   природничо-математичних
і технологічних дисциплін ( 905-2004-п ).
 
   1.5. Продовжити роботу щодо формування оптимальної мережі
загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладів,
навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", створення навчально-виховних
об'єднань "Освітній округ".
 
   1.6. Завершити    комплектування     загальноосвітніх
та професійно-технічних  навчальних  закладів  педагогічними
та керівними кадрами.
 
   1.7. До 1 жовтня 2004 року проаналізувати стан виконання
у навчальних закладах Закону України "Про мови" ( 8312-11 )
та вжити заходів щодо забезпечення належних умов для всебічного
розвитку і  функціонування  української  мови  як  державної
та розгалуження мережі навчальних закладів з навчанням українською
мовою.
   Міністерству освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки Луганської, Миколаївської, Одеської
та Херсонської  обласних  державних  адміністрацій  розробити
та затвердити   цільові   комплексні   Програми   розвитку
та функціонування української мови у регіонах.
 
   1.8. Взяти під особистий контроль питання щодо створення
належних умов для навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,  дітей  із  малозабезпечених  сімей
та вихованців шкіл-інтернатів.
 
   1.9. Посилити патріотичне виховання учнівської молоді з метою
формування високої свідомості та гідності, почуття відданості
Україні, готовності до виконання громадянського і конституційного
обов'язку щодо захисту її національних інтересів.
   Активізувати роботу з підготовки та відзначення 60-річчя
визволення України від фашистських загарбників  та  60-річчя
Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
 
   1.10. Розширити умови для розвитку творчих нахилів школярів
та з цією метою провести огляд позашкільних закладів "Кращий
позашкільний заклад року".
 
   1.11. Упорядкувати  систему фінансування ДЮСШ з місцевих
бюджетів у  відповідності  до  Бюджетного  кодексу  України
( 2542-14 ), надавши їм можливість фінансуватися за рахунок
місцевих управлінь освіти і науки за розділом "Фізична культура
і спорт".
   Передбачити у  2003/2004  навчальному  році  асигнування
на проведення навчальної роботи з учнями, віднесеними за станом
здоров'я до спеціальної медичної групи.
 
   2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Полянський П.Б.):
 
   2.1. До 15 вересня 2004 р. проаналізувати стан підготовки
загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року.
 
   2.2. До 15 грудня 2004 року завершити підготовку Положення
про вечірню (змінну) школу та Порядку навчання в Україні біженців.
 
   2.3. Вивчити  питання  щодо  виведення  предмета "Захист
Вітчизни" (допризовна підготовка) із варіативної складової Типових
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.
 
   3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.),
Науково-методичному   центру   професійно-технічної   освіти
(Паржницький  В.В.)  спільно з Міністерством освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
   3.1. Продовжити роботу з впровадження інноваційних технологій
навчання у   професійно-технічних   навчальних   закладах
із застосуванням  сучасних  матеріалів  та  нових  технологій
виробництва.
 
   3.2. До 15 грудня 2004 року проаналізувати стан виконання
державного  замовлення  прийому учнів до професійно-технічних
навчальних закладів, хід укладання договорів з державною службою
зайнятості, зацікавленими  підприємствами  та  організаціями
на підготовку робітничих кадрів.
 
   3.3. Забезпечити удосконалення мережі професійно-технічних
навчальних закладів, що здійснюють навчання незайнятого населення
з урахуванням  реальних  вимог  ринку  праці,  відповідно
до професійно-кваліфікаційної  структури робітничого потенціалу
держави.
 
   3.4. Продовжити роботу щодо реалізації Державної програми
інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних навчальних
закладів на 2004 - 2007 роки ( 1300-2003-п ).
 
   3.5. До 1 червня 2005 року переглянути Тимчасовий державний
перелік професій  з  підготовки  кваліфікованих  робітників
у професійно-технічних  навчальних  закладах  (  450-98-п  )
з урахуванням потреб ринку праці.
 
   4. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.):
 
   4.1. Посилити контроль за раціональним і цілеспрямованим
використанням бюджетних коштів, сконцентрувати їх в першу чергу
на забезпечення ремонту відомчих котелень, тепломереж, утеплення
приміщень,  встановлення  приладів  обліку  водо-,  тепло-,
газопостачання.
 
   4.2. Вжити  заходів  щодо фінансування в повному обсязі
державного утримання в професійно-технічних навчальних закладах
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
   5. Науково-методичним   центрам   середньої   освіти
(Завалевський Ю.І.),     професійно-технічної     освіти
(Паржницький В.В.), вищої освіти (Левківський К.М.), організації
розробки та виробництва засобів навчання (Ханюк Т.О.), Інституту
навчальної літератури (в. о. директора Харламова Т.Б.) здійснити
заходи щодо:
   - своєчасної  поставки  у  регіони  автобусів, придбаних
за рахунок державного бюджету, відповідно до Програми "Шкільний
автобус" ( 31-2003-п );
   - реалізації   Комплексної   програми   забезпечення
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів
сучасними технічними засобами навчання ( 905-2004-п );
   - реалізації   Державної   програми   інформатизації
та комп'ютеризації  професійно-технічних  навчальних  закладів
України на період 2004 - 2007 роки ( 1300-2003-п );
   - своєчасного видруку  і  доставки  до  загальноосвітніх
навчальних закладів навчально-методичної літератури для учнів 5-х
класів протягом 2004/2005 навчального року;
   - підвищення вимог до навчальної літератури при наданні
відповідного грифа Міністерства освіти і науки.
 
   6. Комітету з фізичного виховання і спорту (Операйло С.І.):
 
   6.1. Спільно з Міністерством освіти і науки  Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій продовжити
роботу з виконання положень Цільової комплексної програми "Фізичне
виховання - здоров'я нації" ( 963а/98 ), сприяти формуванню
здорового способу життя молоді, підвищенню рівня їх фізичної
підготовленості.
 
   6.2. Спільно  з   МОЗ   України   розробити   пакет
нормативно-інструктивних документів  щодо  організації  роботи
з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної
групи.
 
   6.3. Спільно   з  департаментом  загальної  середньої
та дошкільної  освіти,  МОЗ  України  розробити  положення
про організацію фізичного виховання з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної
медичної групи.
 
   6.4. До 1 червня 2005 року підготувати проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо поліпшення
фізичного розвитку дітей та учнівської молоді".
 
   7. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):
 
   7.1. До 1 грудня 2004 року розробити концептуальні засади
розвитку педагогічної освіти з урахуванням реформування загальної
середньої освіти.
 
   7.2. До 1 січня 2005 року підготувати пропозиції до переліку
спеціальностей та їх поєднання для  підготовки  педагогічних
працівників.
 
   8. Інституту навчальної книги (Харламова Т.Б.) першочергово
забезпечувати новими підручниками та посібниками  регіональні
інститути післядипломної педагогічної освіти та науково-методичні
центри професійно-технічної освіти з метою покращання підвищення
кваліфікації педагогічних працівників.
 
   9. Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.),
Управлінню ліцензування та акредитації (Домніч В.І.) забезпечити
контроль за впровадженням державної мови в навчальних закладах
відповідно до вимог законодавства України, враховуючи цей показник
при проведенні ліцензійної та атестаційної експертиз.
 
   10. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти
на заступників  Міністра  Богомолова  А.Г.,  Огнев'юка  В.О.,
Десятова Т.М., Степка М. Ф. відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова колегії,
 Міністр                        В.Г.Кремень
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка