Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 268 від 11.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 липня 2001 р.
                   за N 634/5825
 
 ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Правління
                      Національного банку
  N 435 ( z1302-04 ) від 15.09.2004 )
 
  Про затвердження Правил бухгалтерського обліку формування
       і використання резервів у банках України
 
 
   Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою  забезпечення
бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках
України    Правління   Національного   банку    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку формування і
використання резервів у банках України (додаються).
   2. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  Порядок
бухгалтерського обліку формування  і  використання  резервів,
списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у
комерційних банках  України  (  v0605500-99  ),  затверджений
постановою Правління Національного банку України від 16.12.98
N 520 ( va520500-98 ).
   3. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
територіальні управління Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                        Затверджено
                    постановою Правління
                    Національного банку України
                    від 11 липня 2001 р. N 268
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 липня 2001 р.
                   за N 634/5825
 
  Правила бухгалтерського обліку формування і використання
          резервів у банках України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Правила регулюють бухгалтерський облік. Податковий
облік формування і використання резервів регулюється Законом
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (зі
змінами та доповненнями).
   1.2. Правила розроблено відповідно до Законів України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), чинного законодавства України та
вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
України.
   1.3. Банки формують резерви на покриття можливих втрат за
активами, уключаючи розміщені депозити, надані кредити, придбані
цінні папери, дебіторську заборгованість тощо як у національній,
так і в іноземній валютах, та під позабалансові зобов'язання
банку.
   1.4. Резерви поділяються на спеціальні та загальні.
   Спеціальні резерви створюються для відшкодування можливих
збитків від втрат активів та під позабалансові зобов'язання банку
за рахунок витрат.
   Загальні резерви створюються для  відшкодування  можливих
збитків від різних видів ризиків за рахунок нерозподіленого
прибутку.
   1.5. Спеціальні резерви створюються за всіма видами активів і
позабалансових зобов'язань у потрібних сумах.
   1.6. Порядок розрахунку резервів на відшкодування можливих
збитків від втрати активів і під зобов'язання банку здійснюється
відповідно  до  нормативно-правових актів Національного банку
України.
   У разі відсутності відповідних нормативних документів оцінка
активів і позабалансових зобов'язань  проводиться  згідно  з
внутрішнім положенням банку.
   1.7. Списання безнадійних активів та будь-яких втрат активів
у  банках  здійснюються  тільки шляхом створення спеціальних
резервів.
 
   2. Рахунки, що використовуються для обліку формування
           та використання резервів
 
   2.1. Для  обліку  операцій з формування та використання
спеціальних резервів використовуються такі рахунки:
   а) балансові:
   1490 КА "Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на
продаж";
   1491 КА "Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на
інвестиції";
   1590 КА "Резерви під нестандартну  заборгованість  інших
банків";
   1591 КА "Резерви під стандартну заборгованість інших банків";
   1790 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями";
   1890 КА "Резерв під дебіторську заборгованість за операціями
з банками";
   2400 КА  "Резерви  під  нестандартну  заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам";
   2401 КА "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами,
які надані клієнтам";
   2490 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими
доходами за операціями з клієнтами";
   2890 КА "Резерви під дебіторську заборгованість за операціями
з клієнтами банку";
   3190 КА "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж";
   3290 КА "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на інвестиції";
   3590 КА "Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю";
   3599 КА  "Резерви під сумнівну заборгованість за іншими
нарахованими доходами";
   3690 П "Резерви за операціями за позабалансовими рахунками";
   3699 П "Резерви на покриття інших ризиків та витрат";
   6710 П "Повернення раніше списаної сумнівної дебіторської
заборгованості за операціями з банками";
   6711 П "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
інших банків";
   6712 П "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
за кредитами, які надані клієнтам";
   6713 П "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
від знецінення цінних паперів на продаж";
   6714 П "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
від знецінення цінних паперів на інвестиції";
   6715 П  "Повернення  раніше  списаної  сумнівної  іншої
дебіторської заборгованості та інших активів банку";
   6717 П "Повернення раніше списаних безнадійних процентних
доходів минулих років";
   7700 АП "Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість
за операціями з банками";
   7701 АП "Відрахування в резерв під заборгованість інших
банків";
   7702 АП "Відрахування в резерв під заборгованість за наданими
кредитами клієнтам";
   7703 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на продаж";
   7704 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на інвестиції";
   7705 АП  "Відрахування  в резерв під можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами банку";
   7706 АП  "Відрахування в банківські резерви на покриття
ризиків та втрат";
   7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами";
   б) позабалансові:
   9600 А "Не сплачені банками доходи";
   9601 А "Не сплачені клієнтами доходи";
   9610 А "Борги банків, які списані у збиток";
   9611 А "Борги клієнтів, які списані у збиток";
   991 Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98.
   2.2. Для  обліку  операцій  з формування і використання
загальних резервів та резервних фондів використовуються такі
рахунки:
   5020 П "Загальні резерви";
   5021 П "Резервні фонди";
   5030 АП " Прибутки та збитки минулих років";
   5040 АП  "Прибуток  чи збиток минулого року, що очікує
затвердження".
 
   3. Облік формування і використання спеціальних резервів
 
   3.1. Формування спеціальних резервів - це визнання витрат для
відображення реального результату діяльності банку з урахуванням
погіршення якості активів і позабалансових зобов'язань. Спеціальні
резерви, що обліковуються за контрактивними рахунками, зменшують
вартість відповідного активу.
   3.2. Формування   (збільшення)   спеціальних   резервів
відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
   Дебет рахунків:
   7700 АП "Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість
за операціями з банками";
   7701 АП "Відрахування в резерв під заборгованість інших
банків";
   7702 АП "Відрахування в резерв під заборгованість за наданими
кредитами клієнтам";
   7703 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на продаж";
   7704 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на інвестиції";
   7705 АП "Відрахування в резерв під можливі  втрати  за
сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами банку";
   7706 АП "Відрахування в банківські резерви на  покриття
ризиків та втрат";
   7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами";
   Кредит рахунків:
   1490 КА "Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на
продаж";
   1491 КА "Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на
інвестиції";
   1590 КА  "Резерви  під нестандартну заборгованість інших
банків";
   1591 КА "Резерви під стандартну заборгованість інших банків";
   1790 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями";
   1890 КА "Резерв під дебіторську заборгованість за операціями
з банками";
   2400 КА  "Резерви  під  нестандартну  заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам";
   2401 КА "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами,
які надані клієнтам";
   2490 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими
доходами за операціями з клієнтами";
   2890 КА "Резерви під дебіторську заборгованість за операціями
з клієнтами банку";
   3190 КА "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж";
   3290 КА "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на інвестиції";
   3590 КА "Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю";
   3599 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за  іншими
нарахованими доходами";
   3690 П "Резерви за операціями за позабалансовими рахунками";
   3699 П "Резерви на покриття інших ризиків та витрат".
   Бухгалтерські проводки щодо обліку формування і використання
резервів для відшкодування можливих втрат за наданими кредитами
(депозитами) та нарахованими за ними доходами наведені в додатку 1
до цих Правил.
   3.3. У разі формування (збільшення) резерву в іноземній
валюті  бухгалтерські  проводки  здійснюються  з  урахуванням
офіційного валютного курсу на день проведення операції. Банк
формує резерви в іноземній валюті за кожною валютою окремо.
Переоцінка резервів в іноземній валюті від зміни  офіційних
валютних  курсів  відображається за балансовим рахунком 6204
"Результат від торгівлі іноземною  валютою  та  банківськими
металами".
   3.4. У разі сторнування (зменшення) розрахункового розміру
спеціальних  резервів,  сформованих  у  національній  валюті,
здійснюються такі проводки:
   Дебет відповідний рахунок сформованого резерву;
   Кредит рахунків:
   7700 АП "Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість
за операціями з банками";
   7701 АП "Відрахування в резерв під заборгованість інших
банків";
   7702 АП "Відрахування в резерв під заборгованість за наданими
кредитами клієнтам";
   7703 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на продаж";
   7704 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на інвестиції";
   7705 АП  "Відрахування  в резерв під можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами банку";
   7706 АП  "Відрахування в банківські резерви на покриття
ризиків та втрат";
   7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами".
   3.5. У разі сторнування (зменшення) розрахункового розміру
спеціальних резервів, сформованих в іноземній валюті, здійснюються
такі проводки:
   Дебет відповідний рахунок сформованого резерву - за офіційним
валютним курсом на дату коригування;
   Кредит 3800 "Позиція банку  щодо  іноземної  валюти  та
банківських металів";
   Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів";
   Кредит рахунків (за офіційним валютним курсом  на  дату
формування резерву):
   7700 АП "Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість
за операціями з банками";
   7701 АП "Відрахування в резерв під заборгованість інших
банків";
   7702 АП "Відрахування в резерв під заборгованість за наданими
кредитами клієнтам";
   7703 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на продаж";
   7704 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на інвестиції";
   7705 АП "Відрахування в резерв під можливі  втрати  за
сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами банку";
   7706 АП "Відрахування в банківські резерви на  покриття
ризиків та втрат";
   7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами".
   Дебет/Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою
та банківськими металами" - на суму різниці між сумою резерву за
офіційним валютним курсом на дату формування резерву і сумою
резерву за офіційним валютним курсом на дату коригування.
   Приклади обліку формування та використання  резервів  за
кредитними операціями наведені в додатку 2 до цих Правил.
   3.6. Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву
відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
   Дебет відповідний рахунок сформованого резерву;
   Кредит відповідний  рахунок  сумнівної заборгованості або
рахунок, за яким обліковується відповідний актив.
   Списана безнадійна  заборгованість за рахунок спеціальних
резервів обліковується за групами позабалансових рахунків 960 "Не
сплачені в строк доходи" та 961 "Борги, списані у збиток", за
якими вона  враховується  до  часу  надходження  в  порядку
відшкодування або до закінчення строку, що визначений чинним
законодавством України.
   При цьому здійснюються проводки:
   Дебет групи рахунків 960 "Не сплачені в строк доходи";
   Дебет групи рахунків 961 "Борги, списані у збиток";
   Кредит 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.
   3.7. У разі часткового або повного погашення контрагентом
раніше списаної за рахунок резерву суми безнадійної заборгованості
здійснюються такі проводки:
   а) якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок
резерву в поточному році:
   Дебет кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів,
поточний рахунок;
   Кредит рахунків:
   7700 АП "Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість
за операціями з банками";
   7701 АП "Відрахування в резерв під заборгованість інших
банків";
   7702 АП "Відрахування в резерв під заборгованість за наданими
кредитами клієнтам";
   7703 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на продаж";
   7704 АП "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на інвестиції";
   7705 АП  "Відрахування  в резерв під можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами банку";
   7706 АП  "Відрахування в банківські резерви на покриття
ризиків та втрат";
   7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами";
   б) якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок
резерву в минулому році:
   Дебет кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів,
поточний рахунок;
   Кредит рахунків:
   6710 П "Повернення раніше списаної сумнівної дебіторської
заборгованості за операціями з банками";
   6711 П "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
інших банків";
   6712 П "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
за кредитами, які надані клієнтам";
   6713 П "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
від знецінення цінних паперів на продаж";
   6714 П "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
від знецінення цінних паперів на інвестиції";
   6715 П  "Повернення  раніше  списаної  сумнівної  іншої
дебіторської заборгованості та інших активів банку";
   6717 П "Повернення раніше списаних безнадійних процентних
доходів минулих років".
   Одночасно здійснюється  проводка  за  кредитом   груп
позабалансових рахунків 960 "Не сплачені в строк доходи" та 961
"Борги, списані у збиток".
   Після закінчення строку, визначеного чинним законодавством
України, за безнадійною заборгованістю, що була списана за рахунок
резервів, здійснюється аналогічна проводка.
 
   4. Облік формування і використання загальних резервів
            та резервних фондів
 
   4.1. Загальні резерви та резервні фонди формуються згідно з
вимогами чинного законодавства України та за рішенням загальних
зборів банку для покриття непередбачених збитків під невизначені
ризики під час проведення банківських операцій.
   4.2. Відрахування до загальних резервів та резервних фондів
здійснюється за рахунок прибутку, що залишився після оподаткування
або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні
податкові зобов'язання.
   4.3. Збитки від активів не можуть бути безпосередньо покриті
із загальних резервів та резервних фондів, а повинні проводитися
лише за рахунок спеціальних резервів.
   4.4. Формування загальних резервів та резервних фондів у
бухгалтерському обліку відображається такими проводками:
   Дебет 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує
затвердження";
   Кредит 5020 "Загальні резерви";
   Кредит 5021 "Резервні фонди".
   4.5. Порядок утворення загальних резервів та резервних фондів
визначається в статуті банку відповідно до чинного законодавства
України.
   Відрахування в  загальні  резерви  та  резервні  фонди
відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
   Дебет 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує
затвердження";
   Дебет 5030 "Прибутки та збитки минулих років";
   Кредит 5020 "Загальні резерви";
   Кредит 5021 "Резервні фонди".
   У разі зменшення загального резерву та резервних фондів
здійснюються такі проводки:
   Дебет 5020 "Загальні резерви";
   Дебет 5021 "Резервні фонди";
   Кредит 5030 "Прибутки та збитки минулих років";
   Кредит 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує
затвердження".
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського обліку        В.І.Ричаківська
 
                      Додаток 1
                до Правил бухгалтерського обліку
                формування і використання резервів
                у банках України
 
  Облік формування і використання резервів для відшкодування
    можливих утрат за наданими кредитами (депозитами) та
         нарахованими за ними доходами
 
   1. Формування  резерву  під  нестандартну  заборгованість
відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
   а) за міжбанківськими операціями:
   Дебет 7701 "Відрахування в резерв під заборгованість інших
банків";
   Кредит 1590 "Резерви під нестандартну заборгованість інших
банків";
   б) за операціями з клієнтами:
   Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам";
   Кредит 2400  "Резерви під нестандартну заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам".
   2. Формування резерву під кредитні ризики за стандартною
заборгованістю відображається в бухгалтерському обліку такими
проводками:
   а) за міжбанківськими операціями:
   Дебет 7701 "Відрахування в резерв під заборгованість інших
банків";
   Кредит 1591 "Резерви під стандартну заборгованість інших
банків";
   б) за операціями з клієнтами:
   Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам";
   Кредит 2401 "Резерви під  стандартну  заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам".
   3. При формуванні резерву під сумнівну заборгованість за
нарахованими доходами в бухгалтерському обліку здійснюються такі
проводки:
   а) за міжбанківськими операціями:
   Дебет 7720 "Відрахування в резерв під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами";
   Кредит 1790  "Резерви  під  сумнівну  заборгованість  за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями";
   б) за операціями з клієнтами:
   Дебет 7720 "Відрахування в резерв під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами";
   Кредит 2490  "Резерви  під  сумнівну  заборгованість  за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами".
   4. При списанні безнадійного кредиту (депозиту) за рахунок
резервів у бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:
   а) за міжбанківськими операціями:
   Дебет 1590 "Резерви під нестандартну заборгованість інших
банків";
   Кредит відповідний рахунок сумнівної заборгованості;
   б) за операціями з клієнтами:
   Дебет 2400 "Резерви під нестандартну  заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам";
   Кредит відповідний рахунок сумнівної заборгованості.
   Одночасно на  суму  списаної  заборгованості здійснюється
проводка за дебетом відповідного позабалансового рахунку групи 961
"Борги, списані у збиток".
   5. Списання сумнівної заборгованості за нарахованими доходами
за рахунок резервів відображається в бухгалтерському обліку такими
проводками:
   а) за міжбанківськими операціями:
   Дебет 1790  "Резерви  під  сумнівну  заборгованість  за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями";
   Кредит 1780 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
за міжбанківськими операціями";
   б) за операціями з клієнтами:
   Дебет 2490  "Резерви  під  сумнівну  заборгованість  за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами";
   Кредит 2480 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
за операціями з клієнтами".
   Одночасно на  суму  списаної  заборгованості здійснюється
проводка за дебетом відповідного позабалансового рахунку групи 960
"Не сплачені в строк доходи".
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського обліку        В.І.Ричаківська
 
                      Додаток 2
                до Правил бухгалтерського обліку
                формування і використання резервів
                у банках України
 
    Приклади обліку формування та використання резервів
           за кредитними операціями
 
   Приклад 1. За станом на 01.01.2001  кредитний  портфель
(кредити, надані клієнтам банку) складається з таких груп:
------------------------------------------------------------------
Категорії кредитів | Сума, у грн. | % ризику | Сума резерву,
          |        |      | у грн.
--------------------+----------------+------------+---------------
Стандартні     |   10000   |   2   |   200
          |        |      |
Субстандартні    |   5000   |  20   |   1000
          |        |      |
Сумнівні      |   2000   |  50   |   1000
          |        |      |
УСЬОГО:       |   17000   |      |   2200
------------------------------------------------------------------
 
   Під час формування резерву банк здійснює такі проводки:
   Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам" - 200 грн.;
   Кредит 2401 "Резерви під  стандартну  заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам" - 200 грн.;
   Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам" - 2000 грн.;
   Кредит 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам" - 2000 грн.
   Протягом місяця відбуваються такі події:
   05.01.2001 банк  видав нових кредитів, класифікованих як
стандартні, на суму 2000 грн.;
   10.01.2001 визначено,  що  фінансовий  стан  позичальника
покращився, тому кредит на суму 800 грн., що був віднесений до
"субстандартних" кредитів, перенесено до категорії "стандартні";
   15.01.2001 визначено безнадійним кредит на суму 1000 грн., що
був віднесений до категорії "сумнівні".
   Отже, за станом на 01.02.2001 кредитний портфель (кредити,
які надані клієнтам банку) має такий вигляд:
------------------------------------------------------------------
Категорії кредитів| Сума, у грн.  | % ризику | Сума резерву,
         |         |      | у грн.
------------------+------------------+------------+---------------
Стандартні    |10000 + 2000 + 800|   2   |   256
         |= 12800      |      |
         |         |      |
Субстандартні   |5000 - 800 = 4200 |  20   |   840
         |         |      |
Сумнівні     |2000 - 1000 = 1000|  50   |   500
         |         |      |
Безнадійні    |1000       |  100   |   1000
         |         |      |
УСЬОГО:      |19000       |      |   2596
------------------------------------------------------------------
 
   За результатами аналізу кредитного портфеля банк здійснює
такі бухгалтерські проводки:
   Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам" - 56 грн.;
   Кредит 2401 "Резерви під  стандартну  заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам" - 56 грн. (256 - 200);
   Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам" - 340 грн.
        (840 + 500 + 1000 - 1000 - 1000);
   Кредит 2400  "Резерви під нестандартну заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам" - 340 грн.
   Списання безнадійної заборгованості за рахунок резервів у
бухгалтерському обліку відображається такою проводкою:
   Дебет 2400  "Резерви  під нестандартну заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам" - 1000 грн.;
   Кредит сумнівна  заборгованість за кредитами, які надані
клієнтам - 1000 грн.
   Одночасно здійснюється проводка за дебетом позабалансового
рахунку:
   Дебет 9611 "Борги клієнтів, які списані у збиток" - 1000
грн.;
   Кредит контррахунок - 1000 грн.
   25.02.2001 частково погашено кредит, що був списаний за
рахунок резерву як безнадійний у 2000 році, на суму 400 грн.
   При частковому погашенні кредиту 25.02.2001 здійснюється така
бухгалтерська проводка:
   Дебет коррахунок, рахунок клієнта - 400 грн.;
   Кредит 6712  "Повернення  раніше  списаної  сумнівної
заборгованості за кредитами, які надані клієнтам" - 400 грн.
   Одночасно здійснюється така проводка:
   Дебет контррахунок - 400 грн.;
   Кредит 9611 "Борги клієнтів, які списані у збиток" - 400 грн.
 
   Приклад 2. За станом на 01.06.2001 у банку виникла сумнівна
заборгованість в іноземній валюті в сумі 1000 доларів США за
кредитом, наданим клієнту банку.
   Формування резерву:
   офіційний валютний курс 1 долара США становить 5,4 грн.;
   Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам" - 2700 грн.;
   Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів" - 2700 грн.;
   Дебет 3800 "Позиція  банку  щодо  іноземної  валюти  та
банківських металів" - 500 USD (2700 грн.);
   Кредит 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам" - 500 USD (2700 грн.).
   04.06.2001 офіційний валютний курс 1 долара США становить 5,5
грн. Банк здійснює переоцінку сформованого резерву:
   Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 50 грн.;
   Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів" - 50 грн.;
   Дебет 3800 "Позиція  банку  щодо  іноземної  валюти  та
банківських металів" - 50 грн.;
   Кредит 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам" - 50 грн.
   11.06.2001 здійснено часткове  погашення  клієнтом  банку
сумнівної заборгованості за кредитом в іноземній валюті в сумі 300
доларів США.
   Банк здійснює зменшення суми сформованого резерву (офіційний
валютний курс 1 долара США становить 5,5 грн.):
   Дебет 2400  "Резерви  під нестандартну заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам" - 150 USD (825 грн.);
   Кредит 3800  "Позиція  банку  щодо  іноземної валюти та
банківських металів" - 150 USD (825 грн.);
   Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів" - 825 грн.;
   Кредит 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам" - 810 грн.;
   Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 15 грн.
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського обліку        В.І.Ричаківська
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка