Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством транспорту та зв'язку України і Міністерством транспорту Російської Федерації про організацію міжнародного прямого залізнично-поромного сполучення через порти Крим (Україна) і Кавказ (Росія)

               Угода
     між Міністерством транспорту та зв'язку України
     і Міністерством транспорту Російської Федерації
       про організацію міжнародного прямого
       залізнично-поромного сполучення через
       порти Крим (Україна) і Кавказ (Росія)
 
 
   Дата підписання:    12.11.2004 р.
   Дата набуття чинності: 12.11.2004 р.
 
   Міністерство транспорту та зв'язку України і Міністерство
транспорту Російської Федерації, надалі іменовані Сторонами,
   керуючись положеннями Договору про дружбу, співробітництво і
партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня
1997 року ( 643_006 ) і Договору між Україною і Російською
Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і
Керченської протоки від 24 грудня 2003 року ( 643_205 ),
   грунтуючись на принципах рівноправного партнерства і взаємної
поваги,
   визнаючи необхідність подальшого розвитку співробітництва в
області  транспорту,  змішаних  (комбінованих)  перевезень  і
організації залізнично-поромних сполучень між портами України і
Російської Федерації,
   домовилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони співпрацюють в організації регулярного міжнародного
прямого залізнично-поромного сполучення через порти Крим (Україна)
і Кавказ (Росія).
 
               Стаття 2
 
   З метою  забезпечення оперативного управління міжнародним
прямим залізнично-поромним сполученням через порти Крим (Україна)
і Кавказ (Росія) Сторони створюють Раду по спільній експлуатації
залізнично-поромної переправи між портами Крим (Україна) і Кавказ
(Росія) (далі - Рада), що складається на паритетних засадах із
представників  Сторін,  організацій  залізничного  транспорту,
морських портових адміністрацій, власників залізничних поромів
держав Сторін.
   Порядок роботи Ради буде визначатися Положенням про Раду, що
затверджується окремою домовленістю між Сторонами.
 
               Стаття 3
 
   Перевезення вантажів  поромними  суднами   здійснюється
відповідно до Правил перевезення вантажів у міжнародному прямому
залізнично-поромному сполученні через порти Крим (Україна) і
Кавказ (Росія), що затверджуються Сторонами.
   Для перевезення  вантажів  у   міжнародному   прямому
залізнично-поромному сполученні через порти Крим (Україна) і
Кавказ (Росія) (Україна) застосовується накладна, передбачена
Угодою  про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 1
листопада 1951 року ( 998_011 ).
 
               Стаття 4
 
   Сторони забезпечують негайне інформування одна одної про
виникнення  перешкод  для  здійснення  міжнародного  прямого
залізнично-поромного сполучення через порти Крим (Україна) і
Кавказ  (Росія) на територіях своїх держав і вживають, при
необхідності, спільні заходи з метою усунення цих перешкод.
 
               Стаття 5
 
   Сторони сприяють проведенню узгодженої тарифної політики,
спрямованої  на  ефективне  здійснення  міжнародного  прямого
залізнично-поромного сполучення через порти Крим (Україна) і
Кавказ (Росія).
 
               Стаття 6
 
   Будь-який спір щодо тлумачення або застосування положень цієї
Угоди вирішується шляхом переговорів між Сторонами.
 
               Стаття 7
 
   Внесення змін і доповнень до  цієї  Угоди  оформляється
додатковими протоколами.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода  укладається  на невизначений термін і набуває
чинності в день її підписання.
   Ця Угода залишається чинною до завершення шести місяців після
того, як  будь-яка Сторона письмово повідомить іншу Сторону про
свій намір припинити її дію.
 
   Вчинено в м. Керч 12 листопада 2004 р. у двох примірниках,
кожний українською і російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство транспорту       За Міністерство транспорту
 та зв'язку України           Російської Федерації
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка