Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про супровід законопроектів у парламентських комітетах та на пленарних засіданнях шостої сесії Верховної Ради України четвертого скликання

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.11.2004 N 412
 
 
          Про супровід законопроектів
          у парламентських комітетах
          та на пленарних засіданнях
          шостої сесії Верховної Ради
          України четвертого скликання
 
 
   З метою забезпечення виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2004 року N 46423/0/1-04 до Зведеного плану
підготовки  та  супроводу  невідкладних  і  першочергових
законопроектів та відомостей про включення до складу супровідних
груп по роботі над конкретними законопроектами порядку денного
шостої  сесії  Верховної  Ради  України четвертого скликання
відповідальних представників від Кабінету  Міністрів  України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити перелік посадових осіб Мінагрополітики, які
забезпечуватимуть  супровід  законопроектів  у  парламентських
комітетах та на пленарних засіданнях шостої сесії Верховної Ради
України четвертого скликання, що додається.
 
   2. Зазначеним посадовим  особам  забезпечити  роз'яснення
позицій міністерства у комітетах та на пленарних засіданнях шостої
сесії Верховної Ради України стосовно доцільності  прийняття
відповідних законодавчих актів, реалізація яких має вирішити
нагальні та перспективні  питання  розвитку  агропромислового
комплексу.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра у зв'язках  з  Верховною  Радою  України
Довганя С.В.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   11.11.2004 N 412
 
 
               ПЕРЕЛІК
         посадових осіб Мінагрополітики,
         які забезпечуватимуть супровід
         законопроектів у парламентських
        комітетах та на пленарних засіданнях
        шостої сесії Верховної Ради України
            четвертого скликання
 
 
        I. Питання, підготовлені до розгляду
           на пленарних засіданнях
 
------------------------------------------------------------------
|Відповідальний |Реєстр.|Суб'єкт|Назва законопроекту (питання) |
|за супровід   |N   |ініціа-|                |
|законопроектів |законо-|тиви  |                |
|        |проек- |    |                |
|        |ту   |    |                |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|1        |2   |3   |4               |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|Мельник Ю.Ф. - |3124-1 |У   |Проект Закону про рибне    |
|заступник    |3124  |Д   |господарство та охорону водних |
|Міністра    |    |    |водних живих ресурсів     |
|        |    |    |(проект Уряду, проект     |
|        |    |    |н.д. М.Шведенка)        |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5043  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|        |5043-5 |Д   |до Закону України "Про перелік |
|        |    |    |об'єктів права державної    |
|        |    |    |власності, що не підлягають  |
|        |    |    |приватизації" (проект     |
|        |    |    |н.д. М.Полянчича,       |
|        |    |    |проект н.д. С.Терещука)    |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |3545  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до законів України з метою   |
|        |    |    |усунення подвійної сертифікації|
|        |    |    |харчових продуктів (проект   |
|        |    |    |н.д. В.Бондаренка)       |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5349  |У   |Проект Закону про внесення   |
|        |    |    |зміни до статті 9 Закону    |
|        |    |    |України "Про ліцензування   |
|        |    |    |певних видів господарської   |
|        |    |    |діяльності" (щодо рибного   |
|        |    |    |промислу у відкритому морі)  |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |3770  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до Закону України "Про якість |
|        |    |    |та безпеку харчових продуктів і|
|        |    |    |продовольчої сировини" (щодо  |
|        |    |    |продуктів тваринного      |
|        |    |    |походження) (проект      |
|        |    |    |н.д. М.Комара)         |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|Омельяненко Г.Г.|3483  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|заступник    |    |    |до деяких законодавчих актів  |
|Міністра    |    |    |України (щодо експорту шкіряної|
|        |    |    |сировини) (проект н.д.     |
|        |    |    |І.Васюника, повторний розгляд) |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |3259  |Д   |Проект Закону про продовольчі |
|        |    |    |банки (проект н.д. В.Сушкевича)|
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|Сергеєв В.В. - |5270  |Д   |Проект Закону про хліб та   |
|заступник    |4195  |Д   |хлібобулочні вироби (про    |
|Міністра    |    |    |соціальний хліб) (проекти н.д. |
|        |    |    |В.Шкляра, н.д. В.Цушка)    |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|Яковенко В.П.  |5389  |Д   |Проект Закону про відшкодування|
|заступник    |    |    |витрат, понесених       |
|Міністра    |    |    |сі.іьгосптоваровиробниками на |
|        |    |    |будівництво об'єктів соціальної|
|        |    |    |сфери села (проект н.д.    |
|        |    |    |М.Шериіуна, н.д. М.Гладія)   |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5451  |Д   |Проект Закону про внесення   |
|        |    |    |доповнень до Закону України  |
|        |    |    |"Про стимулювання розвитку   |
|        |    |    |сільського господарства на   |
|        |    |    |період 2001-2004 років" (щодо |
|        |    |    |терміну "сільськогосподарська |
|        |    |    |техніка") (проект н.д.     |
|        |    |    |О.Шевченка)          |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |4444  |Д   |Проект Закону про розвиток   |
|        |    |    |виробництва та споживання   |
|        |    |    |біологічних видів палива    |
|        |    |    |(проект н.д. Г.Калетніка)   |
------------------------------------------------------------------
 
       II. Питання, які доручається підготувати
        і доопрацювати для розгляду на сесії
 
------------------------------------------------------------------
|1        |2   |3   |4               |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|Лузан Ю.Я. -  |5694  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|перший заступник|    |    |і доповнень до Бюджетного   |
|Міністра    |    |    |кодексу України (щодо     |
|- керівник   |    |    |фінансування агропромислового |
|апарату     |    |    |комплексу та об'єктів     |
|        |    |    |соціальної інфраструктури на  |
|        |    |    |селі) (проект н.д. М.Гладія)  |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5014  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до деяких законів України з  |
|        |    |    |питань оподаткування (щодо   |
|        |    |    |продажу сільськогосподарської |
|        |    |    |продукції) (проект н.д.    |
|        |    |    |В.Горбачова)          |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5080  |У*   |Проект Закону про Основні   |
|        |    |    |засади державної аграрної   |
|        |    |    |політики (друге читання)    |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|Мельник Ю.Ф. - |5043-10|Д   |Проект Закону про внесення змін|
|заступник    |    |Д   |до Закону України "Про перелік |
|Міністра    |5043-12|    |об'єктів права державної    |
|        |    |    |власності, що не підлягають  |
|        |5043-13|Д   |приватизації" (проект н.д.   |
|        |    |    |А.Козловеького, проект н.д.  |
|        |5043-14|Д   |О.Борзих - 01.06.2004, проект |
|        |    |    |н.д. В.Литвина, проект н.д.  |
|        |    |    |О.Шевченка)          |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |3077  |УП   |Закон України "Про м'ясо та  |
|        |    |    |м'ясні продукти" з пропозиціями|
|        |    |    |Президента України від     |
|        |    |    |16.07.2004           |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5409  |У   |Проект Закону "Про внесення  |
|        |    |    |зміни до статті 24 Закону   |
|        |    |    |України "Про виключну (морську)|
|        |    |    |економічну зону України" (щодо |
|        |    |    |знаходження іноземних суден із |
|        |    |    |знаряддям лову на борту в   |
|        |    |    |робочому стані)        |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |4166  |Д   |Проект Закону про забезпечення |
|        |    |    |і систему офіційного контролю |
|        |    |    |окремих якісних показників та |
|        |    |    |показників безпеки молочної  |
|        |    |    |продукції, кормів, здоров'я  |
|        |    |    |худоби і відповідних умов її  |
|        |    |    |утримання (проект н.д.     |
|        |    |    |С.Терещука)          |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5461  |Д   |Проект постанови яро Державну |
|        |    |    |програму розвитку конярства  |
|        |    |    |України до 2010 року (проект  |
|        |    |    |н.д. В.Майстришина)      |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |6045  |У   |Проект Закону про       |
|        |    |    |Загальнодержавну програму   |
|        |    |    |розвитку виробництва засобів  |
|        |    |    |захисту тварин на основі    |
|        |    |    |сучасних технологій на     |
|        |    |    |2005-2010 роки         |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |4554  |Д   |Проект Закону про ідентифікацію|
|        |5454-1 |Д   |та реєстрацію тварин і     |
|        |    |    |маркування продукції тваринного|
|        |    |    |походження (проект н.д.    |
|        |    |    |В.Майстришина, проект н.д.   |
|        |    |    |К.Ващук)            |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |6030  |У   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до Кодексу України про     |
|        |    |    |адміністративні правопорушення |
|        |    |    |(щодо державних органів    |
|        |    |    |ветеринарної медицини)     |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|Сергеєв В.В. - |3752  |Д   |Проект постанови про визнання |
|заступник    |    |    |зоною особливого стихійного  |
|Міністра    |    |    |лиха у аграрно-промисловому  |
|        |    |    |комплексі Чортківського,    |
|        |    |    |Борщівського та Залііцицького |
|        |    |    |районів Тернопільської області |
|        |    |    |з відшкодуванням збитків    |
|        |    |    |(проект н.д. М.Попянчича)   |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |3687  |У*   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до деяких законів України (щодо|
|        |    |    |охорони прав на сорти рослин) |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5505  |У   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до Закону України "Про державне|
|        |    |    |регулювання виробництва і обігу|
|        |    |    |спирту етилового, коньячного і |
|        |    |    |плодового, алкогольних напоїв |
|        |    |    |та тютюнових виробів"     |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |0977  |Д   |Проекти законів про державну  |
|        |    |    |підтримку садівництва і    |
|        |    |    |виноградарства (друге читання) |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |2028  |Д   |Проект Закону про виноград та |
|        |    |    |вино (друге читання)      |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |2027  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до Закону України "Про здір на |
|        |    |    |розвиток виноградарства,    |
|        |    |    |садівництва і хмелярства"   |
|        |    |    |(проект н.д. В.Цушка)     |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |4571  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до Закону України "Про якість і|
|        |    |    |безпеку харчових продуктів і  |
|        |    |    |продовольчої сировини" (щодо  |
|        |    |    |насіння та садивного матеріалу)|
|        |    |    |(проект н.д. В.Калінчука)   |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5322  |Д   |Проект постанови про      |
|        |5297  |Д   |відшкодування збитків     |
|        |    |    |потерпілим від стихійного лиха |
|        |    |    |сільськогосподарським     |
|        |    |    |підприємствам Запорізької,   |
|        |    |    |Тернопільської та Херсонської |
|        |    |    |областей (проект н.д.     |
|        |    |    |І.Томича, проект н.д.     |
|        |    |    |В.Кириленка)          |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5754  |У   |Проект Закону про Національну |
|        |    |    |програму охорони родючості   |
|        |    |    |грунтів            |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |3726  |Д   |Проект Закону про внесення   |
|        |    |    |доповнень до деяких законів  |
|        |    |    |України (щодо ввезення насіння |
|        |    |    |і садивного матеріалу на митну |
|        |    |    |територію України) (проект н.д.|
|        |    |    |В.Шкляра            |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|Омельяненко Г.Г.|5096  |Д   |Проект Закону про товарну біржу|
|- заступник   |    |    |(проект н.д. М.Сятині)     |
|Міністра    |    |    |                |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |6088  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до Закону України "Про ціни і |
|        |    |    |ціноутворення" (щодо мораторію |
|        |    |    |на підвищення цін на продукти |
|        |    |    |харчування) (проект н.д.    |
|        |    |    |П.Симоненка)          |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |3664  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|        |3679  |Д   |до Митного тарифу України (щодо|
|        |    |    |товарів продовольчої групи)  |
|        |    |    |(проект н.д. В.Плютинського,  |
|        |    |    |проект н.д. В.Мартиновського) |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5200  |Д   |Проект Закону про внесення змін|
|        |5200-I |Д   |до Закону України "Про ставки |
|        |    |    |вивізного (експортного) мита на|
|        |    |    |насіння деяких видів олійних  |
|        |    |    |культур" (проект н.д.     |
|        |    |    |О.Шевченка, проект н.д.    |
|        |    |    |В.Мартиновського)       |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |3566  |Д   |Проект Закону про Державний  |
|        |3566  |Д   |земельний (іпотечний) банк   |
|        |    |    |(проект н.д. І.Томича, проект |
|        |    |    |н.д. В.Воюша)         |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |1071  |Д   |Проект Закону про ціни і    |
|        |1212  |Д   |ціноутворення на        |
|        |    |    |сільськогосподарську продукцію |
|        |    |    |(проект н.д. О.Парубка, проект |
|        |    |    |н.д. О.Ткаченка)        |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |3292  |Д   |Проект Закону про захист прав |
|        |    |    |власників майнових паїв (проект|
|        |    |    |н.д. І.Томича)         |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |4410  |У   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до деяких законодавчих актів  |
|        |    |    |України (щодо фермерських   |
|        |    |    |господарств) (друге читання)  |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5748  |Д   |Проект Закону про списання   |
|        |    |    |заборгованості суб'єктів    |
|        |    |    |господарювання за       |
|        |    |    |сільськогосподарську техніку, |
|        |    |    |придбану за іноземні кредити  |
|        |    |    |під гарантії Кабінету Міністрів|
|        |    |    |України (проект н.д. О.Борзих) |
|----------------+-------+-------+-------------------------------|
|        |5083  |У   |Проект Закону про внесення змін|
|        |    |    |до деяких законодавчих актів  |
|        |    |    |України (щодо особистого    |
|        |    |    |селянського господарства)   |
------------------------------------------------------------------
   Умовні позначення:
   П - законопроекти та пропозції, внесені Президентом України
   У - законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України
   Д - законопроекти, внесені народними депутатами України
   * - законопроекти,  подані  зі  зверненням  Уряду про їх
першочерговий розгляд
 
 Начальник Управління взаємодії з
 ВРУ, ЗМІ та громадськістю               І.І.Шаповал
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка