Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про премію імені Катерини Білокур за визначні твори традиційного народного мистецтва

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.11.2004 N 790
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 листопада 2004 р.
                   за N 1485/10084
 
 
      Про затвердження Положення про премію імені
     Катерини Білокур за визначні твори традиційного
            народного мистецтва
 
 
   Відповідно до Положення про Міністерство культури і мистецтв
України, затверджене Указом Президента України від 31 серпня 2000
року N 1038/2000 ( 1038/2000 ), на виконання постанови Ради
Міністрів Української РСР від 20.06.89 N 164 ( 164-89-п  )
"Про заснування  премії  імені Катерини Білокур" та з метою
приведення нормативних актів у відповідність до законодавства
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про премію імені Катерини Білокур
за визначні твори традиційного народного мистецтва (додається).
 
   2. Положення про Премію імені Катерини Білокур, затверджене
постановою колегії  Міністерства  культури і мистецтв України
та секретаріату Спілки художників України від 10 листопада 1994
року N 11/5-г, уважати таким, що втратило чинність.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.М.Музиченка.
 
 Міністр                       Ю.П.Богуцький
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Національної спілки
 художників України                  В.А.Чепелик
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства культури
                   і мистецтв України
                   19.11.2004 N 790
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 листопада 2004 р.
                   за N 1485/10084
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про премію імені Катерини Білокур
       за визначні твори традиційного народного
              мистецтва
 
 
   1. Премія  імені  Катерини  Білокур  за  визначні твори
традиційного народного мистецтва (далі - Премія) присуджується
щорічно майстрам народного мистецтва за роботи, що відзначаються
автентичністю та високою професійною майстерністю у розкритті тем
і  образів,  співзвучних настроям епохи розбудови незалежної
Української держави.
 
   2. Премія присуджується до дня народження Катерини Білокур -
7 грудня. Твори мають бути оприлюднені на виставці протягом
останніх трьох років, але не пізніше як за три місяці до їх
висунення на  здобуття  Премії,  мати  позитивні  рецензії
у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.
 
   3. На здобуття Премії, до 7 листопада, подаються:
   - клопотання про присудження Премії;
   - завірений протокол засідання, на якому було  прийняте
рішення про висунення твору (циклу творів) на здобуття Премії;
   - репродукції твору (циклу творів) у вигляді фотографій,
слайдів, СD (дисків);
   - рецензії на творчість майстра та його твір (цикл творів),
висунутий на здобуття Премії, із зазначенням часу його створення
та оприлюднення;
   - ксерокопії  відгуків  у  мистецтвознавчій  літературі
та засобах масової інформації;
   - копії паспорта та ідентифікаційного коду автора.
 
   4. Днем висунення твору (циклу творів) на здобуття Премії
вважається день подання документів, зазначених у пункті 3 цього
Положення.
 
   5. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються
Міністерством культури Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими управліннями культури,
творчими   спілками,   музеями,   художніми   галереями,
культурно-мистецькими громадськими об'єднаннями.
 
   6. Для розгляду поданих документів, зазначених у пункті 3
цього Положення,  конкурсного  відбору  творів  претендентів
на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів Премії
створюється Організаційний комітет (далі - Оргкомітет) у складі
дев'яти осіб та десятої особи - відповідального секретаря, який
бере участь у засіданнях Оргкомітету без права голосу.
   Оргкомітет діє на громадських засадах.
   Склад Оргкомітету формується з представників Міністерства
культури  і мистецтв України, Національної спілки художників
України, провідних діячів мистецтва.
   Оргкомітет очолює  голова  - заступник Міністра культури
і мистецтв України (далі - Мінкультури).
   Персональний склад  Оргкомітету  затверджується  наказом
Мінкультури кожних два роки.
   Основною формою роботи Оргкомітету є засідання.
   Засідання Оргкомітету веде голова або за його дорученням один
з двох заступників.
   Засідання Оргкомітету є правочинним, якщо на ньому присутні
не менш як дві третини його складу.
   Рішення Оргкомітету про  присудження  Премії  приймається
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів
Оргкомітету. У разі, якщо при голосуванні результати розподілилися
порівну,  то  голос  головуючого на засіданні Оргкомітету є
ухвальним.
 
   7. Організаційне забезпечення роботи Оргкомітету, у тому
числі приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 3
цього Положення, здійснює відповідальний секретар Оргкомітету.
 
   8. Повторно Премія може присуджуватися не раніше ніж через
п'ять років після попереднього присудження.
 
   9. Виплата  Премії  здійснюється відповідно до спільного
рішення колегії Мінкультури та секретаріату Національної спілки
художників України.
 
   10. Особам, яким присуджується Премія , присвоюється звання
лауреатів премії імені Катерини Білокур за  визначні  твори
традиційного народного мистецтва і вручаються диплом, нагрудний
знак та грошова винагорода.
 
   11. У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен
лауреат отримує диплом, нагрудний знак, а грошова винагорода
ділиться між ними порівну.
 
   12. Диплом та нагрудний знак Премії лауреатам вручаються
в урочистій обстановці Міністром культури і мистецтв України або
за його дорученням одним із заступників Міністра.
 
   13. У грудні місяці кожного року Мінкультури та Національна
спілка художників України організовує виставку творів лауреатів
Премії.
 
   14. Премія може бути присвоєна посмертно.
 
 Заступник начальника управління з
 питань мистецтв - начальник відділу
 з питань монументального, образотворчого
 та декоративного мистецтва              О.Г.Мітякіна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка