Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державну хлібну інспекцію Автономної Республіки Крим, обласну державну хлібну інспекцію

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.10.2004 N 372
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 листопада 2004 р.
                   за N 1493/10092
 
 
     Про затвердження Положення про Державну хлібну
     інспекцію Автономної Республіки Крим, обласну
          державну хлібну інспекцію
 
 
   На виконання Указу Президента України від 19 травня 2003 року
N 415 ( 415/2003 ) "Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку
зерна", постанов  Кабінету  Міністрів України від 10 вересня
2003 року N 1429 ( 1429-2003-п ) "Про утворення  Державної
інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та
моніторингу її ринку" та від 22 січня 2004 року N 65 ( 65-2004-п )
"Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю
якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку", з
метою здійснення державної політики у сфері державного контролю
якості, проведення моніторингу ринку зерна та продуктів його
переробки Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Державну хлібну інспекцію
Автономної Республіки Крим, обласну державну хлібну інспекцію
(далі - положення), що додається.
 
   2. Скасувати наказ Міністерства аграрної політики України від
1 липня 2002 року N 177 "Про затвердження Типового положення про
Державну хлібну інспекцію Автономної Республіки Крим, обласну
державну хлібну інспекцію".
 
   3. Державній   інспекції   з   контролю    якості
сільськогосподарської продукції  та  моніторингу  її  ринку
(Білий О.І.):
 
   3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3.2. Довести положення до відома Державної хлібної інспекції
Автономної Республіки Крим та відповідних обласних державних
хлібних інспекцій.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Сергеєва В.В.
 
 В.о.Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   21.10.2004 N 372
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 листопада 2004 р.
                   за N 1493/10092
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державну хлібну інспекцію Автономної
        Республіки Крим, обласну державну
             хлібну інспекцію
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Державна хлібна інспекція Автономної Республіки Крим,
обласна державна хлібна інспекція (далі - Держхлібінспекція) є
територіальним органом Державної інспекції з контролю якості
сільськогосподарської  продукції  та  моніторингу  її  ринку
Міністерства аграрної   політики   України   (далі   -
Держконтрольсільгосппрод), утвореним відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів  України  від  22  січня 2004 року N 65
( 65-2004-п ).
   Держхлібінспекція підзвітна     і     підконтрольна
Держконтрольсільгосппроду.
 
   1.2. Держхлібінспекція  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією  і законами України, актами Президента України,
Кабінету  Міністрів  України,  наказами   Мінагрополітики,
Держконтрольсільгосппроду та цим Положенням.
   У межах своїх  повноважень  Держхлібінспекція  узагальнює
практику застосування законодавства з питань, що належать до її
компетенції, здійснює систематичний контроль за його виконанням,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства й уносить їх
на розгляд голові Держконтрольсільгосппроду.
 
   1.3. Держхлібінспекція при виконанні покладенних на неї
завдань взаємодіє із структурними підрозділами Мінагрополітики, а
також з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування
згідно із законодавством України (за їх згодою).
 
   2. Основними завданнями Держхлібінспекції є:
 
   2.1. Участь  у межах компетенції в реалізації державної
політики у сфері державного контролю якості і кількості зерна та
продуктів його переробки, проведення моніторингу їх ринку.
 
   2.2. Здійснення державного контролю за додержанням вимог
стандартів, технічних  умов,  інших  нормативних  документів,
пов'язаних з визначенням якісних показників зерна та продуктів
його переробки під  час  заготівлі,  зберігання,  переробки,
реалізації та здійснення експортно-імпортних операцій, а також за
наявності складських документів на цю продукцію.
 
   2.3. Проведення  сертифікації  зернових  складів   на
відповідність  послуг із зберігання зерна та продуктів його
переробки.
 
   2.4. Визначення якісних показників зерна та продуктів його
переробки  з  видачею  сертифікатів  якості  при  здійсненні
експортно-імпортних операцій, а також при переміщенні їх у межах
країни.
 
   2.5. Проведення спірних аналізів зерна та продуктів його
переробки, результати яких є обов'язковими для всіх суб'єктів
господарювання.
 
   3. Держхлібінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
 
   3.1. Забезпечує   контроль   за   виконанням   вимог
нормативно-правових актів щодо якості зерна та продуктів його
переробки,  додержанням  технічних  умов,  вимог  технічних
регламентів, державних стандартів та інших нормативно-технічних
документів під час виробництва, зберігання, реалізації та ведення
технологічних процесів із зерном та продуктами його переробки.
 
   3.2. Бере участь у забезпеченні контролю за формуванням
державних та регіональних ресурсів зерна та продуктів  його
переробки,  проводить  моніторинг їх ринку, аналізує стан і
додержання  статистичної  звітності  щодо  кількісно-якісного
збереження зерна та продуктів його переробки.
 
   3.3. Проводить  спірні  аналізи зерна та продуктів його
переробки, що зберігаються на хлібоприймальних та зернопереробних
підприємствах незалежно від форми власності та господарюванн;
висновки за їх результатами є обов'язковими до виконання для всіх
суб'єктів господарювання.
 
   3.4. Бере  участь  у  роботі  комісії  з  приймання
матеріально-технічної бази елеваторів та зерноскладів до приймання
зерна нового врожаю (за їх згодою).
 
   3.5. Розглядає і затверджує акти зачистки та узагальнює
зведені матеріали  за  актами  зачистки  на  використані  і
проінвентаризовані партії зерна та продуктів його переробки на
хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах незалежно від
форми власності та господарювання.
 
   3.6. Аналізує та узагальнює показники обстеження якості зерна
нового    врожаю,    надає    відповідну    інформацію
Держконтрольсільгосппроду.
 
   3.7. Аналізує причини зараження зерна та продуктів його
переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах
незалежно від форми власності і господарювання, надає інформацію
Держконтрольсільгосппроду і рекомендує підприємствам проведення
необхідних робіт, спрямованих на захист зерна та продуктів його
переробки від шкідників і псування.
 
   3.8. Забезпечує проведення експертизи  якості  зерна  та
продуктів  його  переробки,  які  визнані  за  результатами
лабораторного аналізу непридатними для продовольчого використання,
а також приймає рішення про можливість їх подальшого використання
або знищення в установленому порядку.
 
   3.9. Проводить сертифікацію зернових складів на відповідність
послуг із збереження зерна та продуктів його переробки.
 
   3.10. Подає пропозиції Держконтрольсільгосппроду про перегляд
та впровадження державних стандартів, технічних умов,  інших
нормативно-технічних документів і методичних рекомендацій стосовно
якості зерна та продуктів його переробки.
 
   3.11. Бере участь у підготовці навчальних програм, а також у
реалізації державної політики стосовно добору і розстановки кадрів
у сфері контролю за якістю зерна та продуктів його переробки.
 
   3.12. Розглядає   заяви,   скарги   і   пропозиції
сільськогосподарських товаровиробників, переробних підприємств,
закупівельних та інших організацій, а також громадян із спірних
питань щодо оцінки кількісних та якісних показників зерна та
продуктів його переробки і вживає заходів для об'єктивного їх
розв'язанням.
 
   3.13. Виконує інші функції відповідно до законодавства.
 
   4. Держхлібінспекція має право:
 
   4.1. У   межах  своїх  повноважень  одержувати  від
хлібоприймальних, закупівельних, переробних і збутових підприємств
та організацій незалежно від форми власності та господарювання
зразки зерна та продуктів його переробки, що закуповуються для
державних  або  регіональних потреб, в обсягах, передбачених
нормативними документами та нормативно-правовими актами.
 
   4.2. Координувати та отримувати інформацію щодо додержання
елеваторами,  хлібоприймальними, закупівельними та переробними
підприємствами незалежно від форми власності та господарювання
вимог державних стандартів, технічних умов та інших нормативних
документів  під  час  здавання-приймання,  транспортування,
розміщення, зберігання зерна та продуктів його переробки.
 
   4.3. Уносити  правоохоронним  органам  пропозиції  щодо
притягнення до відповідальності в установленому порядку керівників
підприємств незалежно від форми власності та господарювання, які
порушили порядок проведення закупівель, зберігання, переробки,
розрахунків, визначення якості зерна та продуктів його переробки.
 
   4.4. Одержувати в установленому порядку від підприємств,
установ та організацій незалежно  від  форми  власності  та
господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на
неї завдань.
 
   4.5. Залучати  спеціалістів  органів  виконавчої  влади,
підприємств,  установ  та  організацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.
 
   4.6. Використовувати за згодою власників зерна (у  разі
потреби)  для визначення його якості та продуктів переробки
лабораторії та необхідні технічні засоби підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності та господарювання, які
здійснюють закупівлю, зберігання та переробку цієї продукції.
 
   4.7. Відвідувати підприємства,  установи  та  організації
незалежно від форми власності та господарювання, які здійснюють
закупівлю, зберігання і переробку зерна та  продуктів  його
переробки для державних та регіональних потреб, і видавати приписи
про усунення порушень та недоліків у забезпеченні їх якості.
 
   4.8. Надавати відповідно до законодавства на  договірних
умовах платні послуги підприємствам, установам та організаціям
незалежно від форми власності та господарювання з визначення
якості зерна та продуктів його переробки при експортно-імпортних
операціях і переміщенні їх  у  межах  країни  та  контролю
кількісно-якісних показників у процесі збереження.
 
   4.9. Перевіряти та надавати на договірних умовах суб'єктам
господарювання висновки щодо ведення кількісно-якісного обліку
(первинні документи, звіти, складські документи, акти-розрахунки,
акти зачисток тощо) належного їм зерна та  продуктів  його
переробки.
 
   4.10. Надавати  суб'єктам  господарювання  у межах своєї
компетенції роз'яснення щодо вимог державних стандартів до якості
та рекомендації з раціонального використання зерна та продуктів
його переробки.
 
   5. Держхлібінспекцію очолює начальник - головний державний
інспектор якості зерна та продуктів його переробки Автономної
Республіки Крим або відповідної області, який призначається на
посаду і звільняється з посади головою Держконтрольсільгосппроду.
 
   Начальник Держхлібінспекції  входить  до  складу  колегії
Держконтрольсільгосппроду.
 
   6. Начальник Держхлібінспекції має одного  заступника  -
заступника  головного  державного інспектора якості зерна та
продуктів його  переробки  Автономної  Республіки  Крим  або
відповідної області, якого призначає і звільняє з посади своїм
наказом за погодженням з головою Держконтрольсільгосппроду.
 
   7. Начальник Держхлібінспекції:
 
   7.1. Здійснює керівництво діяльністю Держхлібінспекції, несе
персональну відповідальність   перед   Мінагрополітики   та
Держконтрольсільгосппродом за виконання завдань, покладених на
Держхлібінспекцію.
 
   7.2. Призначає на посаду і звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держхлібінспекції.
 
   7.3. Підписує видані в межах компетенції Держхлібінспекції
накази та надає доручення і контролює їх виконання.
 
   7.4. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника,
керівників   структурних   підрозділів   та   працівників
Держхлібінспекції.
 
   7.5. Розпоряджається коштами  Держхлібінспекції  у  межах
затвердженого кошторису згідно із законодавством.
 
   7.6. Організовує  навчання  та  підвищення  кваліфікації
працівників Держхлібінспекції.
 
   7.7. Здійснює заходи щодо соціального захисту, поліпшення
умов   матеріально-побутового   забезпечення  і  медичного
обслуговування працівників Держхлібінспекції, поліпшення охорони
праці і техніки безпеки.
 
   7.8. Представляє інтереси Держхлібінспекції з питань, що
входять до її компетенції, на підприємствах, в установах і
організаціях Автономної Республіки Крим або відповідної області, а
також у судах без особливого на це доручення.
 
   7.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством
та цим Положенням.
 
   7.10. Майно Держхлібінспекції перебуває у державній власності
і закріплюється за нею на праві оперативного управління.
 
   8. Граничну чисельність працівників Держхлібінспекції  за
поданням її начальника затверджує голова Держконтрольсільгосппроду
в межах граничної чисельності, визначеної Міністерством аграрної
політики України.
 
   9. Структуру Держхлібінспекції за поданням її начальника
затверджує голова Держконтрольсільгосппроду.
 
   10. Штатний розпис, кошторис Держхлібінспекції затверджує
голова  Держконтрольсільгосппроду  за погодженням з Міністром
аграрної політики.
 
   11. Держхлібінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, бланк
та печатку із зображенням Державного Герба України і свого
найменування.
 
   12. Держхлібінспекція  утворюється,  реорганізовується  і
ліквідовується у встановленому законодавством порядку.
 
 Голова Держконтрольсільгосппроду
 Мінагрополітики України                 О.І.Білий
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка