Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу ФДМУ від 27.01.2004 N 124

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             13.01.2005 N 78
 
 
         Про внесення змін до наказу ФДМУ
            від 27.01.2004 N 124
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
15.02.2002 N 153 ( 153-2002-п ) "Про створення єдиної системи
залучення,  використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги" та з метою належного дотримання вимог Порядку залучення,
використання та  моніторингу  міжнародної  технічної  допомоги
(далі - МТД) Н А К А З У Ю:
 
   1. Координацію роботи, пов'язану із залученням міжнародної
технічної допомоги, покласти на Департамент політики реформування
власності та стратегічного планування (Управління міжнародної
інтеграції).
 
   2. Керівникам  структурних  підрозділів  Фонду щороку до
15 січня забезпечувати своєчасну підготовку проектних пропозицій
щодо залучення МТД та подання їх до Управління міжнародної
інтеграції Департаменту політики  реформування  власності  та
стратегічного планування за наведеними формами (додаток 1).
 
   3. Департаменту  політики  реформування  власності  та
стратегічного планування (Управління міжнародної інтеграції) на
підставі Порядку залучення, використання та моніторингу МТД,
затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002 N 153 ( 153-2002-п )
"Про  створення  єдиної  системи  залучення, використання та
моніторингу  міжнародної  технічної  допомоги"  забезпечувати
узагальнення наданих проектних пропозицій та їх подання щороку (до
1 лютого) до Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України.
 
   4. У разі отримання згоди донора про започаткування проекту
(програми) керівники структурних підрозділів Фонду готують всі
необхідні документи для залучення МТД та забезпечують реєстрацію
(перереєстрацію) проектів (програм), відповідно до вимог Порядку
залучення, використання та моніторингу МТД (розділ "Державна
реєстрація проектів (програм)), затвердженого постановою КМУ від
15.02.2002 N 153 ( 153-2002-п ) "Про створення єдиної системи
залучення, використання та моніторингу міжнародної  технічної
допомоги".
 
   5. Для  забезпечення  поточного і заключного моніторингу
проектів (програм) МТД, а також надання звітної інформації до
Мінекономіки  та Мінфіну керівники структурних підрозділів в
обов'язковому  порядку  подають  до  Департаменту  політики
реформування власності та стратегічного планування:
   - копію документа (протокол зустрічі, або інший документ, що
підтверджує домовленість з донором) про започаткування проекту
(програми);
   - копію реєстраційної картки проекту (програми);
   - копії документів: технічне завдання, меморандум, протокол
про наміри тощо;
   - один раз на півроку картку піврічного моніторингу проекту
(програми), складену за формою згідно з додатком 3 цього наказу;
   - копії протоколів засідань наглядових рад та експертних
груп, що утворюються для супроводження діяльності за проектом
(програмою), якщо це передбачено проектом (програмою);
   - щорічний звіт про стан реалізації проекту (програми);
   - підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до
визначених на початку проекту (програми) критеріїв.
 
   6. Управлінню документального забезпечення надавати копії
всіх листів стосовно міжнародної технічної допомоги (грантів) до
Департаменту політики реформування власності та стратегічного
планування.
 
   7. Наказ Фонду від 27.01.2004 N 124 ( v0124224-04 ) "Про
внесення змін до наказу ФДМУ від 15.04.2002 N 673" вважати таким,
що втратив чинність.
   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
 
 Голова Фонду                      М.Чечетов
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу ФДМУ
                   13.01.2005 N 78
 
 
               ЗАЯВКА
    НА ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ (МТД)
 
 
   Напрямки залучення міжнародної технічної допомоги: __________
__________________________________________________________________
 
   1. Опис проблеми, яку передбачається вирішити через залучення
МТД: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Цілі проекту (програми): _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Перелік заходів із зазначенням обсягів фінансування: _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   4. Очікувані результати від реалізації проекту (програми) та
вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або
регіону __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка